marți, 13 februarie 2018

INOCENTA SI VIOLENTA EROTICA


Autor: Sorin M. Radulescu
Editura Lumina Lex
An aparitie : 2010
Editia I
ISBN 978-973-758-218-8
Nr pagini : 422
Format 130 x 200
Anticariat
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU


Cuprins:

INTRODUCERE  23

CAPITOLUL I
PERSPECTIVE TEORETICE ŞI CERCETARI EMPIRICE IN DOMENIUL ABUZULUI SEXUAL ÎMPOTRIVA MINORILOR  25
1. Abuzul sexual asupra copiilor ca problemă socială  25
2. Formele de manifestare ale abuzului sexual  27
3. Incestul ca jormă de abuz intrafamilial  31
4. Multitudinea definiţiilor date abuzului sexual asupra copiilor 37

CAPITOLUL II
INCIDENTA ABUZULUI SEXUAL ÎN LUMEA CONTEMPORANA  44
1. Amploarea abuzului sexual în întreaga lume  44
2. Tendinţe ale abuzului sexual asupra copiilor evidenţiate în statisticile diferitelor state  45
    2.1. Statele Unite  45
    2.2. Canada 46
    2.3. Australia  48
    2.4. America Centrală şi America de Sud  50
    2.5. Africa  51
    2.6. Orientul Mijlociu  52
    2.7. Asia  52
    2.8. Europa  53
        2.8.1. Franţa  53
        2.8.2. Marea Britanie  54
        2.8.3. Germania  55
        2.8.4. Spania  56
        2.8.5. Elveţia  57
        2.8.6 Suedia  57
        2.8.7. Polonia  57
        2.8.8. Letonia  58
        2.8.9. Rusia  58
3. Studii şi evaluări la nivel internaţional cu privire la ratele de prevalentă ale fenomenului de abuz sexual asupra copiilor  58
4. Abuzul sexual comis de femei asupra copiilor şi adolescenţilor  60

CAPITOLUL III
TEORII ŞI MODELE EXPLICATIVE ALE FENOMENULUI DE ABUZ SEXUAL COMIS ASUPRA COPIILOR  66
1. Explicatii/e biologice sau biologiste  66
2. Explicatii/e psihologice msihologiste} şi psihiatrice  70
    2.1. Teoriile psihanalitice 70
    2.2. Teoriile psiho- sociale 73
        2.2.1. Teoria învăţării sociale  73
        2 2.2. Teoria ataşamentului  75
        2.2.3. Rolul iactoril or familialiin geneza agresivităţii şi în comiterea abuzului sexual asupra copiilor  76
3. Explicaţiile sociologice  79
    3.1. Agresivitatea sexuală ca formă de socializare  80
    3.2. Teoria „raportului între anomie şi oportunitate“  82
    3.3. Teoria controlului social  83
4. Teorii cu caracter ideologic  84
    4.1. Modelul umanist  84
    4.2. Perspectiva feministă  84
5. Teorii şi cercetări cu privire la caracteristicile principale ale agresorilor sexuali şi la etiologia abuzului sexual împotriva copiilor 87
    5.1. Congruenţa emoţională  89
    5.2. Excitaţia sexuală  91
    5.3. Blocajul  92
    5.4. Dezinhibarea  95
6. Factori de risc care potenteaza comiterea actelor de abuz sexual  98
    6.1. Vârsta  99
    6.2. Sexul  101
    6.3. Alţi factori de risc şi diverse variabile care influenţează incidenţa abuzului sexual  102
7. Perspective critice asupra teoriilor cu privire la abuzul sexual asupra minorilor elaborate până in prezent  104

CAPITOLUL IV
PROBLEME PRIVIND INVESTIGAREA CONCRETA A ABUZULUI SEXUAL CONTRA MINORILOR  106
1. Obstacole şi probleme cu care se confruntă cercetarea empirică in domeniul abuzului sexual comis asupra copiilor  106
2. Preocupări actuale în domeniul metodologiei investigaţiei abuzului sexual contra minorilor  107
    2.1. Evaluarea gradului de credibilitate şi sugestibilitate a minorilor, victime ale abuzului sexual comis de adulţi  107
    2.2. Estimări privind fidelitatea declaraţiilor minorilor cu privire la actele de abuz sexual comise asupra lor  108
    2.3. Rolul interviurilor-diagnostic şi al experimentelor cu rol simulator în estimarea veridicităţii relatărilor minorilor  111
    2.4. Factori care determină sau influenţează riscul de sugestionare a copiilor  115
3. Necesitatea optimizării tehnicilor de chestionare a copilului abuzat sexual 119
4. Deficienţe şi insuficiente metodologice în investigarea fenomenului de abuz sexual asupra copilului in România  122

CAPITOLUL V
ESTIMAREA AMPLORII CU CARE SE MANIFESTA ÎN ROMANIA FENOMENUL DE ABUZ EXERCITAT DE CATRE PARINTI ASUPRA COPIILOR - ANALIZA SECUNDARA  126
1. Studii si cercetări întreprinse in România asupra abuzului contra copiilor 126
    1.2. Studiul cu reprezentativitate naţională ”Copilul abuzat şi neglijat în România”, realizat de Agenţia Naţională Pentru Protecţia Copilului şi Adoptie  127
2. Analiza datelor statistice existente la nivelul diverselor instituţii cu privire la amploarea cazurilor de abuz comise in familie asupra copilului  137
    2.1. Informaţii oferite de statisticile Agenţiei Naţionale Pentru Protecţia Copilului şi Adoptie  137
    2.2. Date rezultate din Rapoartele Organizaţiei ”Salvaţi Copiii” în perioada 2004—2008  146

CAPITOLUL VI
CE SPUN STATISTICILE OFICIALE DESPRE FENOMENUL DE ABUZ ŞI EXPLOATARE SEXUALA A COPIILOR ÎN ROMANIA  157
1. Penuria relativă a datelor cu privire la abuzul intrafamilial 157
2. Date aflate in evidenta Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea
Criminalităţii din Inspectoratul Poliţiei  158
    2.1. Evoluţia diverselor forme de violenţă aplicate copiilor, evidenţiată de statisticile organelor de poliţie  176
    2.2. Compararea abuzului comis asupra minorilor cu cel comis asupra populaţiei generale, indiferent de vârstă  181
        2.2.1. Violul ca formă frecventă de abuz sexual  182
        2.2.2. Infracţiunile comise prin violenţă  184
3. Analiza secundară a informaţiilor existente in statisticile penitenciarelor din subordinea Administraţiei Nationale a Penitenciarelor  186
    3.1. Caracteristici ale Victimelor abuzului sexual asupra copiilor  187
    3.2. Indicatori principali care caracterizează victimele violenţei întreprinsă asupra copiilor  194
    3.3. Informaţii suplimentare cu privire la infracţiunile cu caracter fizic si sexual comise în familie de către infractorii închişi în Penitenciarele din România în luna decembrie 2009  201
        3.3.1. Caracteristici generale ale deţinuţilor agresori  203
        3.3.2. Câteva trăsături ale victimelor infracţiunilor comise de către deţinuţii agresori în cadrul familiei  222
4. Statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Analiză victimologică  233
    4.1. Distribuţia victimelor infracţiunilor de natură sexuală în anul 2006  233
    4.2. Evoluţia ponderii victimelor infracţiunilor de natură sexuală în perioada 2005-semestrul I al anului 2007  238
    4.3. Caracteristici ale victimelor infracţiunilor comise prin violenţă în familie, în anul 2006  244
    4.4. Evoluţia ponderii victimelor violenţei familiale în perioada 2005-semestrul I al anului 2007  249

CAPITOLUL VII 
CERCETARI EMPIRICE INTREPRINSE, IN CADRUL INSTITUTULUI DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMANE, CU PRIVIRE LA COPIII ABUZATI SEXUAL  259
1. Constatări rezultate din ancheta întreprinsă, in luna mai 2008, de Institutul Gallup  259
    1.2. Caracteristici principale ale copiilor abuzati sexual şi modalităţile de comitete a abuzului  260
2. Victime şi agresori în domeniul abuzului sexual comis in familie - studii de caz  276
    2.1. Utilitatea studiilor de caz în analiza abuzului sexual comis asupra minorilor  276
    2.2. Studii de caz în domeniul abuzului sexual comis în familie contra minorilor  277
        2.2.1. Factori principali cu rol favorizant în comiterea actelor de abuz sexual  278
        2.2.2. Caracteristicile principale ale victimelor agresiunilor sexuale  279
    2.3. Trăsături generale ale agresorilor  280
3. Cazuri concrete de minori abuzati  281
    3.1. A.M. (internată în Centrul de Plasament ”Sf. Maria", Vălenii de Munte, judeţul Prahova)  281
    3.2. T.I. (internată în Centrul de Servicii Sociale ”Sf. Maria”, Bucuresti)  285
    3.3. V.D. (internată în Centrul de Servicii Sociale ”Sf. Maria”, Bucureşti) 291
    3.4. R.M. (internată în Centrul de Servicii Sociale ”Sf. Maria”, Bucureşti)  300
    3.5. M.R. (internată în Casa de Tip Familial Găvana - Piteşti)  306
    3.6. A.D. (internată în Complexul de apartamente "Floare de colt" din Botoşani)  318
    3.7. I.D. - adultă care a fost victimă, în cursul copilăriei, a unui act de abuz sexual (deţinută la Penitenciarul Târgşor)  323
4. Cazuri de abuzatori adulti  328
    4.1.G.M. (deţinut în Penitenciarul din Botoşani)  328
    4.2. C.V. (deţinut în Penitenciarul din Botoşani)  332
    4.3. T.D. (deţinut în Penitenciarul din Botoşani)  341
    4.4. M.C. (deţinut în Închisoarea din Ploieşti)  346
    4.5. CB. (deţinut în Penitenciarul din Mărgineni)  350
    4.6. MP. (deţinut în Închisoarea din Mărgineni)  355
    4.7. O.S. (deţinut în Penitenciarul din Iaşi)  359
    4.8. D.M. (deţinut in Închisoarea din Miercurea Ciuc)  363
5. Constatări rezultate din convorbirile realizate cu reprezentantii diferitelor instituţii implicate in activitatea de protectie a copilului abuzat  367
    5.1. Dificultăţi existente în activitatea de asistenţă şi protecţie a minorilor abuzaţi în familie  367
        5.1.1. Absenţa resurselor financiare şi insuficienţa personalului calificat  367
        5.1.2. Deficienţe în colaborarea reprezentanţilor instituţiilor de asistenţă şi protecţie a copilului abuzat cu celelalte instituţii de la nivel comunitar  370
        5.1.3. Carenţe ale legislaţiei în vigoare cu privire la măsurile care se impun în cazul copilului abuzat  371
    5.2. Aprecieri cu privire la factorii principali care determină sau favorizează abuzurile sexuale şi asupra caracteristicilor victimelor şi abuzatorilor  373
6. Câteva concluzii vizând constatările studiilor de caz si opiniile expertilor 378
    6.1. Principalii factori de risc in comiterea actelor de abuz sexual asupra minorilor din familie  378
    6.2. Caracteristici comune ale agresorilor  379
    6.3. Trăsături distinctive ale victimelor  380

CAPITOLUL VIII
REGLEMENTARI LEGISLATIVE VIZAND PREVENIREA ŞI SANCTIONAREA ABUZULUI SEXUAL ASUPRA COPIILOR, PRECUM ŞI PROTECTIA ACESTORA  382
1 Promovarea la nivel internaţional a drepturilor copilului  382
2 Evoluţia legislatiei in domeniul protecţiei şi asistenţei sociale a copilului in România 387
    2.1. Documente juridice internaţionale ca bază a reglementărilorjuridice interne  388
    2.2. Organizarea şi funcţionarea sistemului institutional de protecţie şi asistenţă socială a copilului  390
    2.3. Protecţia copiilor şi a celorlalţi membri ai familiei împotriva actelor de violenţă  394
    2.4. Proiecte şi activităţi ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPCD)  400
    2.5. Prevenirea şi combaterea traficului de copii, inclusiv protejarea acestora de exploatarea sexuală sau exploatarea prin muncă  402
    2.6. Perfecţionarea legislaţiei cu privire la drepturile copilului  407

ÎN LOC DE CONCLUZII  412


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu