luni, 12 februarie 2018

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI. Aplicatii pentru gestionarea situatiilor de criza educationala

Autor: Romita B. Iucu
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM -> Științele educației
An aparitie : 2000, 2006
Editia II-a rev. si adaugita
ISBN 973-46-0235-7
Nr pagini : 272
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : 34,95 lei la Editura, 24,81 lei la elefant, 27,96 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Download pdf aici


Descrierea editurii:

       Studiul ofera, atit prin structura, cit si prin continut, o serie de raspunsuri la problemele controversate pe care le ridica procesele si fenomenele psihopedagogice de instruire si de educare la nivelul clasei de elevi, utilizind ca modalitate explicativ-teoretica paradigma manageriala. Scopul analizei – adresata in egala masura educatorilor, invatatorilor, institutorilor, dar si profesorilor interesati de perfectionarea activitatilor, a climatului si a relatiilor educationale – il reprezinta insusirea principalelor repere si constientizarea statutului managementului clasei de elevi in programul de formare initiala si continua a cadrelor didactice.

     Romita B. Iucu este doctor in stiintele educatiei, profesor universitar la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Catedra de Pedagogie a Universitatii din Bucuresti si prorector al aceleiasi universitati.

Cuprins:

Capitolul 1
Preliminarii 9
1.1. Didactica între clasic şi modern 9
1.2. „Managementul clasei" - o alternativă sau un complement necesar 14
     1.2.1. Argumente organizaţionale 18
     1.2.2. Argumente epistemice 22
     1.2.3. Argumente istorice 25
     1.2.4. Argumente sociologice 27
     1.2.5. Argumente psihologice 29
     1.2.6. Argumente manageriale 31
1.3. Paradigme explicativ-conceptuale ale studiului managementului clasei de elevi 36
1.4. Paradigme metodologice ale studiului managementului clasei de elevi 43
Bibliografie 47

Capitolul 2
Managementul clasei - orizonturi şi perspective 51
2.1. Perspective de abordare a clasei de elevi 51
     2.1.1. Perspectiva psihosocială 53
2.2. Factori determinanţi ai managementului clasei de elevi 58
     2.2.1. Recrutarea şi selecţia cadrelor didactice 58
     2.2.2. Formarea cadrelor didactice 64
2.3. Managementul clasei de elevi şi disciplina 66
2.4. Managementul clasei de elevi - resurse educaţionale 69
     2.4.1. Resurse educaţionale implicate în managementul clasei de elevi 71
Bibliografie 72

Capitolul 3
Structura dimensională a managementului clasei 75
3.1. Dimensiunea ergonomică 75
     3.1.1. Dispunerea mobilierului în sala de clasă 75
     3.1.2. Vizibilitatea 77
     3.1.3. Amenajarea sălii de clasă 77
3.2. Dimensiunea psihologică 78
     3.2.1. Capacitatea de învăţare 80
     3.2.2. Fundamentele psihologice ale competenţelor socio-relaţionale 81
3.3. Dimensiunea socială 83
     3.3.1. Clasa ca grup social 83
     3.3.2. Structura informaţiei în grupul-clasă 85
3.4. Dimensiunea normativă 88
     3.4.1. Normativitatea în clasa de elevi 89
     3.4.2. Convergenţa norme clasă - cultură şcolară 91
3.5. Dimensiunea operaţională 92
     3.5.1. Proceduri şi strategii de intervenţie ale cadrului didactic 93
     3.5.2. Conformare şi complianţă comportamentală în clasa de elevi 95
3.6. Dimensiunea inovatoare 97
Bibliografie 99

Capitolul 4
Nivelul in teracţional al managementului clasei 103
4.1. Relaţii şi interacţiuni educaţionale în clasa de elevi 103
     4.1.1. Relaţii de intercunoaştere 106
     4.1.2. Relaţii de intercomunicare 106
     4.1.3. Relaţii socio-afective preferenţiale 107
     4.1.4. Relaţii de influenţare 108
4.2. Caracteristicile demersului de „ influenţă educaţională" 109
4.3. Implicarea socială şi personalitatea elevilor 115
4.4. Atracţia interpersonală în clasa de elevi 117
4.5. Comunicarea interpersonală 119
4.6. Personalitatea cadrului didactic 124
     4.6.1. Personalitatea de bază (PB) 125
     4.6.2. Câmpul psihopedagogie (CP) 126
     4.6.3. Reprezentările psihopedagogice (RPP) 127
     4.6.4. Credinţele - convingerile psihopedagogice (CPP) 130
     4.6.5. Personalitatea cristalizată 134
     4.6.6. Stilul educaţional 136
     4.6.7. Stilul managerial al cadrului didactic 137
4.7. Rolurile manageriale de bază ale cadrului didactic 139
     4.7.1. Planificarea 140
     4.7.2. Organizarea 141
     4.7.3. Controlul şi îndrumarea 144
     4.7.4. Evaluarea 146
     4.7.5. Consilierea 147
     4.7.6. Decizia educaţională 149
4.8. Inceputul anului şcolar 155
4.9. Comunicarea cu părinţii 157
4.10. Climatul educaţional 160
Bibliografie  162

Capitolul 5
Consecinţe negative ale unui management defectuos al clasei 167
5.1. Oboseala 167
     5.1.1. Oboseala obiectivă şi oboseala subiectivă (plictiseala) 169
5.2. Supraîncărcarea: fluxurile şcolare 170
5.3. Lipsa de motivare a clasei 174
5.4. Deprecierea climatului educaţional 176
     5.4.1. Alterarea climatului educaţional - abandonul şcolar 178
5.5. Minciuna 179
5.6. Agresivitatea 181
Bibliografie 186

Capitolul 6
Situaţiile de criză educaţională în clasa de elevi 191
6.1. Caracterizarea situaţiilor de criză educaţională 191
6.2. Gestionarea situaţiilor de criză educaţională 195
     6.2.1. Identificarea şi cunoaşterea 196
     6.2.2. Etiologia situaţiei de criză 196
     6.2.3. Decizia 197
     6.2.4. Programul de intervenţie 197
     6.2.5. Aplicarea măsurilor 197
     6.2.6. Controlul 198
     6.2.7. Evaluarea 198
Bibliografie 200

Capitolul 7
Stiluri şi strategii de intervenţie ale cadrului didactic în situaţii de criză educaţională 205
7.1. Stiluri de intervenţie ale cadrului didactic în situaţii de criză educaţională  205
7.2. Strategii de intervenţie ale cadrului didactic în situaţii de criză educaţională 207
     7.2.1. Intervenţia în raport cu „abaterile liniare" 212
     7.2.2. Intervenţia în cazul abaterilor comportamentale grave 224
     7.2.3. Strategii de negociere în clasa de elevi 227
     7.2.4. Strategii de intervenţie în plan atitudinal: pedeapsa 232
Bibliografie 237

Concluzii 241
1. Caracterizare generală 242
2. Dimensiunile managementului clasei 243
2.1. Dimensiunea ergonomică 243
2.2. Dimensiunea psihologică 245
2.3. Dimensiunea socială 246
2.4. Dimensiunea normativă 250
2.5. Dimensiunea operaţională 250
2.6. Dimensiunea inovatoare 252
3. Management şi disciplină în clasa de elevi 253
3.1. Principii călăuzitoare 253
3.2. Pregătiri necesare pentru asigurarea succesului 253
3.3. Metode şi procedee generale 254
3.4. Strategii specifice utilizate în procesul de asigurare a disciplinei în clasa de elevi 257
3.5. Metode de intervenţie personală 258
3.6. Comentarii finale 260

Bibliografie generală 263


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu