luni, 12 februarie 2018

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI. Suport de curs


Autor :Alina Boja                 
Editura Risoprint
An aparitie :2009
Editia I       
ISBN  978-973-53-0062-3
Nr pagini :159
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 10 lei la Editura
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

       Lucrarea are ca scop initierea in managementul clasei, cu o preocupare deosebita pentru a oferi modalitati eficiente in activitatea la clasa. Fiecare capitol se incheie cu aplicatii punctuale cu rolul de a fixa datele relevante si de a dezvolta competente specifice de management al clasei. Cartea se adreseaza cadrelor didactice si tuturor celor interesati.

Cuprins:

Cuvânt înainte

Capitolul 1 Introducere în managementul educaţiei
1. Conceptul de management  7
2. Scurt istoric al ştiinţei managementului 8
3. Locul Managementului educaţiei în rândul Ştiinţelor educaţiei 10

Capitolul II Managementul clasei de elevi
1.Argumente în favoarea managementului clasei  15
2. Delimitări terminologice 21
3. Sfera de cuprindere a managementului clasei 22

Capitolul III Profesorul - manager al clasei de elevi
1. Profesorul - manager  26
2. Status / Rol / Comportament / Stil educativ-managerial al cadrului didactic 28

Capitolul IV Funcţiile managementului clasei de elevi
1. Funcţiile managementului educaţiei / managementului clasei 34
1.1. Previziunea  35
1.2. Organizarea  37
1.3. Antrenarea  38
1.4. Conducerea  41
1.5. Evaluarea  41
1.6. Decizia  43
    1.6.1. Tipologia deciziilor  43
    1.6.2. Etapele procesului decizional  45
    1.6.3. Metode şi tehnici decizionale 46

Capitolul V Managementul clasei ca grup
1. Clasa de elevi - grup social educativ  50
2. Modalităţi de cunoaştere a clasei de elevi  56
2.1 Tehnicile sociometrice 57
    2.1.1. Testul sociometric  57
    2.1.2. Matricea sociometrică  57
    2.1.3. Sociograma  58
    2.1.4. Indicii sociometrici  58
2.2. Observaţia  60
2.3 Metoda chestionarului 61
2.4. Autobiografia grupului 62
2.5. Metoda aprecierii obiective a personalitaţii 62
2.6. Proba „Ghici cine?" 63
2.7. Fişa de caracterizare a clasei 64
2.8. Profilul psihosocial al grupului  64
2.9. Experimentul psiho-pedagogic 66

Capitolul VI Managemementul relaţiilor interpersonale în clasă
1. Didactica modernă si managementul interactiv  68
2. Relaţii si structuri interpersonale 71
3. Particularităţi ale relaţiei profesor-elevi 72
4. Tipologia relaţiilor profesor-elevi 74
5. Strategii manageriale de optimizare a relaţiilor de grup in cadrul clasei de elevi 78
5.1. Exerciţii de spargere a gheţii (ice-breaking)  78
5.2. Metoda construirii echipei (team building)  78
5.3. Metoda Encounter 79
5.4. Metoda Circle Time 80
5.5. Jocul de rol (Role playing)  81
5.6.învăţarea prin cooperare (Cooperative Learning, CL) 
    5.6.1. Avantaje si dezavantaje ale CL  84
    5.6.2. Principiile CL  85

Capitolul VII Managementul comunicării
1. Elementele situaţiei de comunicare 88
2. Forme ale comunicării  88
3. Blocaje şi bariere în comunicare 89
4. Metode inovative de ameliorare a comunicarii didactic - manageriale în clasa 91
4.1. Dezvoltarea canalelor de comunicare ascendente 91
4.2. Limbajul responsabilităţii / Mesajele EU 92
4.3. Exprimarea emoţională  92
4.4. Metoda ESPERE  92
4.5. Falsitatea politicii "uşa deschisă" 93
4.6. Comunicarea asertivă  93
4.7. Auto-monitorizarea sau metoda TESA 94

Capitolul VIII Managementul conflictelor
1.Conflictul - definire 98
2. Tipologia conflictelor 99
3. Etiologia relaţiilor conflictuale dintre profesor şi elev/i 100
4. Metodologia rezolvării conflictelor (RC) 101

Capitolul IX Managementul problemelor disciplinare
1. Despre disciplină 108
2. Delimitări terminologice 109
3. Cauze ale comportamentului indisciplinat 110
4. Modalităţi de prevenţie/intervenţie în cazul problemelor de comportament  112
5. Nevoia unei strategii manageriale în conturarea comportamentului disciplinat în clasă 115
6. Metode de disciplinare utilizabile în managementul clasei de elevi 118

Capitolul X Managementul proiectelor educaţionale
1. Managementul de proiect 124
2. Proiectele educaţionale de cooperare europeană  125
3. Ciclul de viaţă al unui proiect 127
3.1. Iniţierea  127
    3.1.1. Identificarea şi definirea problemei  127
    3.1.2. Stabilirea obiectivelor 130
    3.1.3. Identificarea resurselor  130
3.2. Planificarea  131
3.3. Implementarea proiectului 134
3.4. Evaluarea 135

Anexe 136
Bibliografie 158Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu