miercuri, 7 februarie 2018

MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA

Autor: Stefan Boncu, Corina Ilin, Coralia Sulea
Editura Universitatii de Vest
An aparitie : 2007
Editia I
ISBN 973-125-051-4 ;978-973-125-051-9
Nr pagini : 346
Format 130 x 200
Anticariat
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU
Download pdf pe scribd


Descriere:

Manualul păstrează structura clasică a textelor de acest fel, de la individ la grup şi organizaţie, de la local spre global, de la specific spre general, de la intraindividual spre interindividual, grupal şi societate. Capitolele tratează despre metodolgia cercetărilor de psihologie socială aplicată, sănătatea mentală şi sănătatea fizică, organizaţii, deciziile din organizaţii, domeniul educaţional, domeniul justiţiei, aplicaţiile din mass-media, comportamentul consumatorului, afacerile internaţionale, mediul fizic natural şi construit.  Sursa

Cuprins:

PREFATA 9
Zoltan Bogathy

INTRODUCERE  13
Corina Ilin

1. CE ESTE PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA 19
Ştefan Boncu
1.1 Statutul ştiinţific al psihologiei sociale.
1.2. Domenii ale psihologiei sociale ...... .
1.3. Distincţia dintre psihologia socială fundamentală şi cea aplicată 22
1.4. Perspectiva istorica 23
1.5. Modelul Ştiintei Naturale (MŞN) 25
1.6. Modelul Ştiinţei Sociale (MŞS) 27

2. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ŞI METODOLOGIE 31
Ştefan Boncu
2.1. Elemente de metodologie a aplicaţiilor  31
2.2. Evaluarea programelor 33
2.3. Cvasi-experimentul 35
2.4. Etica aplicaţiilor 38

3. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ÎN DOMENIUL SANATATII MENTALE 41
Ştefan Boncu
3.1. Domenii de aplicaţie ale teoriei învăţării sociale  42
3.2. Eficienţa personală 50
      3.2.1. Dimensiuni ale eficienţei personale  55
      3.2.2. Surse ale informaţiilor privind eficienţa personală 54
      3.2.3. Eficienţa personală şi problemele de adaptare   55
3.3. Aplicatii ale teoriei atenţiei auto-focalizate 59
      3.3.1. Consecinţe ale atenţiei auto-focalizate   61
      3.3.2. Conştiinţă de sine şi autoreglare   64 
      3.3.3. Conştiinţa de sine şi problemele psihologice   65

4. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ÎN DOMENIUL SANATATII FIZICE 73
Ştefan Boncu
4.1. Igiena dentară 75
4.2. Vârsta a III-a şi instituţionalizatea  79
4.3. lntervenţii asupra fumatului 81
4.4. Intervenţii asupra preadolescentilor şi adolescenţilor 85
4.5. Greutatea corporală ca o formă de deviantă fizică voluntară  88
4.6. Mentinerea unei greutăţi ideale  94

5. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATE ÎN DOMENIUL ORGANIZATIONAL 97
Corina Ilin, Coralia Sulea
5.1. De ce studiem organizaţia? 98
5.2. Subiecte tipice de psihologie socială aplicată în organizaţii 99
5.3. Paradigme principale în management: de la relaţii umane la resurse umane şi la conducerea bazată pe principii  101
      5.3.1. Paradigma managementului ştiinţific  102
      5.3.2. Paradigma relaţiilor umane  107
      5.3.3. Paradigma resurselor umane  110
      5.3.4. Paradigma conducerii bazate pe principii   113
5.4. Aplicaţii ale puterii şi influenţei sociale în organizaţii 114
      5.4.1. Influenţa inter-organizaţională  116
      5.4.2. Influenţa intra-organizaţională  117

6. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ÎN EDUCATIE  135
Ştefan Boncu:
6.1. Clasa şcolară ca grup 157
6.2. Omogenitate şi eterogenitate în alcătuirea clasei  141
6.3. Cooperare şi competiţie  143
6.4. Identitate socială şi stimă de sine 149
6.5. Atribuirea succesului şi eşecului şcolar  154
6.6. Efecrele expectanţelor profesorului  156
6.7. Status socio-economic şi reuşită şcolară  160

7. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ŞI PROCESE DE GRUP 169
Ştefan Boncu, Coralia Sulea
7.1. Paradoxul Abilene 170
7.2. Gândirea de grup 172
7.3. Explicaţii pentru criza acordului 175
7.4. Abordare comparativă între paradoxul Abilene şi gândirea de grup  178
7.5. Ignoranţa pluralistă  180

8. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ÎN DOMENIUL JUDICIAR 189
Coralia Sulea
8.1. Aplicabilitatea psihologiei sociale în domeniul judiciar   188
8.2. Procesul sugestiei şi sugestibilitatea  194
      8.2.1. Factori implicati în procesul sugestiei  196
      8.2.2. Implicatii ale sugestiei şi sugestibdităţii  198
8.5 Intervievarea suspectilor 204
      8.3.1. Tehnici de interviu folosite pentru obţinerea mărturiilor  205
      8.3.2. Intervievarea pentru a detecta înşelarea  208 
      8.3.3. Modelul PEACE şi alte modele de interogare a suspectilor 213
8.4. Intervievarea martorilor 216
      8.4.1. Analiza interviurilor cu martori 218
      8.4.2. Reducerea erorilor iri interviurile cu martori 220
      8.4.3. Interogarea martorilor:   Interviul cognitiv 221
8.5. Alte tipuri de influenţe din procesele judiciare 223

9. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ÎN MASS-MEDIA 231
Coralia Sulea
9.1. Teorii ale psihologiei sociale aplicate în domeniul mass-mediei 233
      9.1.1. Abordarea social cognitivă şi teoria învăţării sociale 233
      9.1.2. Teoriile amorsării şi a cadrării 237
9.2. Efecte ale mass-mediei asupra comportamentului social, emoţiilor şi cogniţiilor 242
      9.2.1. Impactul sexualităţii explicite 244
      9.2.2. Mediatizarea sinuciderilor: Efectul Werther 247
      9.2.3. Violenţa din mass-media 251

10. PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA LA PROBLEMATICA CONSUMATORILOR 261
Corina Ilin
10.1. Ce fac psihologii în domeniul consumului?  263
10.2. Conceptul de comportament de consum  270
10.3. Factorii care formează şi influenţează comportamentele de cumpărare şi consum 271
      10.3.1. Factori exogeni ai comportamentului de cumpărare şi consum  274
      10.3.2. Factori endogeni ai comportamentului de cumpărare şi consum  287

11. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA: AFACERI INTERNATIONALE 301
Corina Ilin
11.1. Introducere  303
11.2. Conflictul şi managementul conflictului  304
11.3. Ce fac psihologii? 309
      11.3.1. Programul GRIT 509
      11.3.2 Conflict şi percepţie între grupuri 311

12. PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA ÎN PROBLEMATICA ENVIRONMENTALA 317
Corina Ilin
12.1. Precizări necesare. Riscul asumat al termenului „environment“ 318
12.2. Relaţia psihologie-mediu   321
12.3. Introducere în psihologia environmentală  325
12.4. Tendinţe actuale în psihologia environmentală  326

ÎNCHEIERE 531
Corina Ilin

BIBLIOGRAFIE  335Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu