luni, 12 februarie 2018

PEDAGOGII ALTERNATIVE


Autor : Ion Albulescu                 
Editura All
An aparitie : 2014
Editia I       
ISBN 978-606-587-197-7 
Nr pagini : 296
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 19,20 lei la diverta
Descrierea editurii:

      Pedagogii alternative oferă o prezentare clară și cuprinzătoare a șase metode pedagogice – Pedagogia Montesorri, Pedagogia Waldorf, Pegadogia curativă, Pedagogia Freinet, Planul Jena, Programul step-by-step. Fiecare metodă pedagogică este descrisă în câte un capitol. Astfel, capitolele au o structură elegantă, care urmărește redarea principalelor aspecte legate de respectiva pedagogie. Cartea este deschisă de o introducere și include, la final, concluzii, dar și o bibliografie, utilă, fără doar și poate, pentru oricine ar dori să aprofundeze chestiunile analizate în fiecare capitol. Conținutul capitolelor este adaptat în funcție de metoda pedagogică descrisă. Concepția pedagogică, perspectiva privind dezvoltarea copilului, metoda sau metodele de predare, învățare și evaluare, relația profesorului (învățătorului) cu elevii sau relația școlii cu părinții sunt printre elementele abordare în cadrul fiecărei pedagogii.

     Cartea se ocupă doar de câteva pedadogii alternative dintr-o multitudine de sisteme educative concepute în ultimele secole. Cele șase metode pot fi încadrate în curentul pedagogic ,,educația nouă”, fiind elaborate în primele decenii ale secolului XX. Ele oferă soluții și concepții diferite privind educația copilului, alternative la modelul clasic, al pedagogului ceh Jan-Amos Comenius (secolul al XVII-lea), care prevede gruparea elevilor pe clase, cu elevi de aproximativ aceeași vârstă, și structurarea conținutului pe discipline, repartizate pe ani de studiu și cicluri. Autorul încearcă să demonstreze că aceste pedagogii alternative sunt complementare și diversitatea metodelor poate asigura valorificarea calităților elevilor.

    Această lucrare le este destinată studenţilor care urmează specializări din domeniul „Ştiinţele Educaţiei“, dar şi cadrelor didactice interesate de teoria şi practica alternativelor educaţionale întâlnite în ţara noastră şi, nu în ultimul rând, părinţilor interesaţi de un rol mai activ în educarea copiilor lor. Am căutat să prezentăm în paginile sale concepte de bază, principii de acţiune, strategii şi tehnici de lucru specifice, care se pot constitui în repere de gândire şi acţiune pedagogică. (p. 13) 

Cuprins:

Cuvânt înainte 9 

I. Pedagogia Montessori 
Introducere 15 
1. Cunoaşterea legilor dezvoltării copilului 18 
2. Înnoirea metodelor de educaţie 23 
3. Respectarea libertăţii copilului 29 
4. Materialele didactice şi ambianţa educaţională 33 
5. Organizarea şi realizarea activităţilor 39 
6. Disciplina 45 
Concluzii 48 
Bibliografie 50 

II. Pedagogia Waldorf 
Introducere 53 
1. Concepţia filosofică şi pedagogică a lui Rudolf Steiner  55 
2. Fundamente ale pedagogiei Waldorf 65 
3. Cunoaşterea copilului şi a legilor copilăriei 71 
4. Repere metodice 89 
5. Predarea şi învăţarea în epoci 95 
6. Euritmia. Ritmul şi voinţa 102 
7. O şcoală fără manuale şi fără note 109 
8. Cursurile artistice şi practice 113
9. Relaţiile pedagogice şi conducerea clasei de către profesor 118 
10. Conducerea şcolii 125 
11. Relaţia şcolii cu părinţii 127 
Concluzii 129 
Bibliografie 132 

III. Pedagogia curativă 
Introducere 135 
1. Ce este pedagogia curativă ? 137 
2. Fundamentele educaţiei în centrele de pedagogie curativă 141 
3. Modalităţi de recuperare şi integrare socială a copiilor deficienţi 150 
4. Mediul şcolar şi relaţiile pedagogice 153 
5. Socioterapia 155 
Concluzii 157 
Bibliografie 158 

IV. Pedagogia Freinet 
Introducere 161 
1. Critica şcolii tradiţionale 164 
2. Construirea personalităţii 166 
3. Centrarea pe elev a activităţii didactice 168 
4. Activitatea personalizată 176 
5. Jocul şi munca 178 
6. Tehnicile Freinet 183 
7. Comunicarea şi exprimarea 187 
8. Educaţia pentru reuşită şcolară 189 
9. Consiliul de cooperare al clasei 191 
10. Disciplina 193 
Concluzii 195 
Bibliografie 197

V. Planul Jena 
Introducere 199 
1. Dezvoltarea copilului în comunitate 203 
2. Orientarea procesului de învăţământ 210 
3. Organizarea activităţilor 214 
4. Planul ritmic de activităţi 223 
5. Aspecte metodologice 224
6. Evaluarea elevilor 228 
7. Amenajarea spaţiului educaţional 230 
8. Relaţia şcolii cu părinţii 233 
Concluzii 234 
Bibliografie 236 

VI. Programul step‑by‑step 
Introducere 239 
1. Fundamente psiho-pedagogice 241 
2. Caracteristici distinctive 249 
3. Concepte globale în Programul Step‑by‑Step 258 
4. Individualizarea instruirii 261 
5. Debutul activităţilor zilnice 270 
6. Comportamentul învăţătoarei 273 
7. Evaluarea elevilor  281 
8. Participarea familiei la viaţa şcolii 288 
Concluzii 292 
Bibliografie 294


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu