miercuri, 7 februarie 2018

PROCESE COGNITIVE

Autor: Tony Malim
Editura Tehnica
Colectia Psihologie
An aparitie : 1999
Editia I
Editia originala: Cognitive Processes, 1884
Traducerea Gina Ilie
ISBN 973-31-1374-3
Nr pagini : 232
Format 145 x 200
Anticariat
Pretul la data postarii : 37,99 lei la Targul cartii, 35 lei pe okazii
Disponibilitate BCU


Cuprins:

PREFATA 9

1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL PROCESELOR COGNITIVE
    Ce sunt procesele cognitive? 11
    Istoric 12
    Wundt şi introspecţia 12
    Behaviorismul 13
    Psihologia gestaltistă 14
    Apariţia psihologiei cognitive 14
    Câteva metode utilizate în psihologia cognitivă 15
    Metodele valide ecologic 18
    Ştiinţa cognitivă  18
    Procesarea descendentă şi ascendentă 19
    Procesarea în scrie şi în paralel 20
    Întrebări de autoevaluare 20
Lecturi suplimentare 21

2. ATENTIA 
Atenţia selectivă 23
    Studiile experimentale pe animale 25
    Modelul selectivităţii atenţiei al lui Broadbent 25
    Modelul selectiv al lui Treisman 29
    Modelul pertinenţei (sau filtrul latent) al atenţiei selective 32
    Modelul bazării pe resurse & atenţiei selective 34
    Întrebări de autoevaluare 35
Procesarea atenţională (prosexică) conştientă şi inconştientă 36
    Teoria integrării caracteristicilor 37
    Teoria volumului atenţiei a lui Kahneman 39
    Întrebări de autoevaluare 41
Vigilenţa sau atenţia susţinută 41
    Introducere 4 l
    Teorii ale descreşterii vigilentei 43
    Teoria gradului de excitabilitale 44
Potentialele corticale evocate 47
    Întrebări de autoevaluare 48
Lecturi suplimentare 49

3. PERCEPTIA
Introducere 51
Bazele fiziologice ale perceptiei vizuale 52
    Întrebări de autoevaluare 57
Senzatia şi perceptia 58
    Introducere 58
    Percepţia tridimensională 58
    Constantele perceptive 62
    Pattem-ul recunoaşterii 66
    Abordarea analizei scenice 69
    Întrebări de autoevaluare 71
Teorii, modele şi principii 72
    Teoriile gestaltiste ale percepţiei 72
    Teoria lui Gregory asupra percepţiei 74
    Teoria percepţiei spontane a lui Gibson 75
    Teoria ciclică & percepţiei a lui Neisser 76
    Modelul lui Brunswik 77
    Setul ca un concept explicativ 78
    lntrebări de autoevaluare 83
Iluziile vizuale 83
    Iluziile care distorsionează realitatea 83
    Întrebări de autoevaluare 92
Percepţia, înnăscută sau dobândită? 93
    Studiile neonatale 93
    Studiile asupra privarii şi readaptării 97
    Studiile transculturale 102
    Concluzii 104
    Întrebări de autoevaluare 105
Lecturi suplimentare 105

4. MEMORIA
Introducere 108
Primele cercetări în domeniul memoriei 108
    1. Ebbinghaus şi teoria asociaţionistă 108
    2. O abordare constructivistă 110
    Întrebări de autoevaluare 111
Câteva modele ale memoriei  112
    Abordări mai recente ale memoriei 112
    Memoria imediată sau senzorială 114
    Memoria de scurtă durată  118
    Codificarea în cadrul MSD 120
    Memoria de lungă durată 121
    Memoria episodică şi memoria semantică 122
    Organizarea în cadrul memoriei de lungă durată 125
    Modelul iradierii ! extinderii activării 128
    Un comentariu asupra modelului modal al memoriei 129
    Câteva alternative la modelul modal al memoriei 130
    Nivelele procesării 132
    O evaluare a profunzimii procesării 137
    Întrebări de autoevaluare 138
Memoria vietii reale 139
    Memoria autobiografică 139
    Acuratetea reactualizării 139
    Întrebari de autoevaluare 147
Cum să-ţi ajuţi memoria 147
    Folosirea imageriei pentru a ajuta memoria 148
    Semnificatia şi memorizarea 157
    Alte tehnici mnezice 158
    Întrebări de autoevaluare 159
Lecturi suplimentare 159

5. GANDIREA ŞI LIMBAJUL
Introducere 161
Ce este gândirea ? 162
    Gândirea de tip autist şi de tip rational 162
    Perspectiva freudiană asupra gândirii 162
    Perspectiva piagetiană asupra gândirii 163
    Modelul gestaltist al gândirii 164
    Modelui behaviorist al gândirii 164
    Perspectiva cognitivistă asupra gândirii 165
    Structura rezultatelor cunoaşterii 166
    Intrebări de autoevaluare 167
Gândirea şi formarea conceptelor 168
    Introducere
    Formarea conceptelor
    Intrebări de autoevaluare 174
Rezolvarea de probleme 175
    Introducere 175
    Înţelegerea problemelor 175
    Reprezentarea problemei 176
    Strategii de rezolvare a problemelor 182
    Factori care pot ianuenţa rezolvarea de probleme 186
    Problema inelului şi a cuierului 187
    Răspunsuri la probleme 190
    Intrebări de autoevaluare 191
Relaţia gândire - limbaj 191
    Relativitatea lingvistică 191
    Codurile lingvistice restrictive şi elaborate 193
    Gândirea ca limbaj subvocal 195
    Influenţa gândirii asupra limbajului 195
        Gândirea şi limbajul ca procese psihice separate şi independente 196
    Întrebări de autoevaluare 197
Achiziţia limbajului 198
    Introducere 198
    Interpretarea behavioristă a limbajului 199
    Perspectiva interacţionistă asupra limbajului 205
    Concluzii 207
    Întrebări de autoevaluare 207
Lecturi suplimentare 207

BIBLIOGRAFIE 209

INDEX 225


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu