miercuri, 7 februarie 2018

PSIHOLOGIA SOCIALA A ORGANIZATIILOR

Autor : Claude Louche                 
Editura Institutul European
Colectia Universitaria
An aparitie :2013
Editia I       
Editia originala: Psychologie sociale des organisations, 2001
Traducerea Irinel Antoniu
ISBN 978-973-611-801-2 
Nr pagini :248
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 30,34 lei la Editura, 26,99 lei la elefant, 35 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:

       Acest volum este o sinteza a temelor clasice din psihologia sociala a organizatiilor. Dupa o definire a disciplinei si a obiectivelor ei, autorul parcurge metodologiile de cercetare, explicitind diferitele conceptii despre om care stau la baza acestora. Relatia dintre om si organizatie este privita, pe rind, din punctul de vedere al motivatiei, al satisfactiei si al implicarii in munca. Sunt prezentate sintetic variate procese colective: fenomene de grup, leadership, norme. Cartea ofera elemente indispensabile pentru intelegerea problematicilor actuale legate de munca omului in cadrul organizatiilor si sugereaza utile aplicatii practice. Prin modul de abordare a tematicii, volumul se adreseaza studentilor in psihologie, sociologie, economie si gestiunea resurselor umane.

Cuprins:

PREFATA / 11
PREZENTARE /13
Capitolul 1 . Psihologia socială a organizaţiilor: domeniu şi metode /15
1. Psihologia muncii şi a organizaţiilor: construcţie şi niveluri de analiză / 15
2. Cercetarea /19
    2.1. Observaţia /20
     2.2. Ancheta /21
     2.3. Experimentul /21


Partea intâi. CADRUL DE ANALIZA /25

Capitolul 2. Curente de abordare şi modele ale omului /27
1. Definirea organizaţiilor /27
    1.1. Paradigma funcţionalistă şi organizaţia /28
    1.2. Paradigma „constructului social” şi organizaţia /28
2. Organizarea ştiinţifică a muncii /29
3. Curentul relaţiilor umane /32
4. Analiza strategică /34
5. Modelul sistemului de activităţi /37

Capitolul 3. Structura organizaţională /45
1. Definire şi caracteristici /45
2. Tipologia structurilor /49
3. Modelul lui Mintzberg 51
     3.1. Structura simplă /53
    3.2.Birocratia mecanistă /53
     3.3. Structura divizionalizată /54
    3.4.Birocraţia profesională /54
    3.5.Adhocraţia /54
4. O modificare la modelul de bază: organizaţia misionară /55
5. Determinantele structurii /57
    5.1. Rolul contextului /57
        5.1.1. Mărimea /58
        5.1.2. Tehnologia /58
        5.1.3. Mediul /59
    5.2. Rolul variabilelor personale /63
        5.2.1. Personalitatea /64
        5.2.2. Teoriile implicite ale organizaţiei /64
5.3. Articularea variabilelor contextuale şi personale /65


Partea a doua. RELATIA lNDlVlD-ORGANIZATIE /67

Capitolul 4. Sensul muncii /69
1. Sensul muncii, un concept multidimensional /70
    1.1. Centralitatea muncii /70
    1.2. Importanţa acordată diferitelor aspecte ale muncii /71
    1.3. Obiectivul general urmărit în muncă /71
    1.4. Poziţia în raport cu normele sociale /71
    1.5. Identificarea cu rolul profesional I'll
        1.5.1. Semnificaţia /72
        1.5.2. Orientarea /72
        1.5.3. Coerenţa 172
2. Bilanţul cercetării /72
    2.1. Sensul muncii şi variabilele personale /72
    2.2. Evoluţiile societale /73
    2.3. Criza /73
    2.4. Valorile culturale şi centralitatea muncii /74
        2.4.1. Relaţia dintre individ şi colectiv /74
        2.4.2. Locul acordat inegalităţilor de putere şi de resurse /74
        2.4.3. Voinţa de a transforma sau nu lumea /75
3. Funcţionarea organizaţională /76
    3.1. Tranzitia, organizaţia şi sensul muncii /76
    3.2. Sensul muncii şi noile forme ale locurilor de muncă: munca la distanţă /76

Capitolul 5. Socializarea organizaţională /81
1. Conţinutul şi etapele /82
    1.1. Evaluarea /84
    1.2. Angajarea /84
    1.3. Schimbarea de rol /84
        1.3.1. Faza de investigare /85
        1.3.2. Faza de socializare /85
        1.3.3. Faza de menţinere /85
        1.3.4. Faza de amintire /85
2. Rolul organizaţiei /86
3. Strategiile noilor salariaţi 187

Capitolul 6. Motivaţia muncii /91
1. Teoriile nevoilor, mobilurilor şi valorilor /92
    1.1. Teoria nevoilor a lui Maslow (1954) /92
    1.2. Teoria bifactorială a lui Herzberg (1959) /93
    1.3. Teoria caracteristicilor postului (Hackman şi Oldham,1976) /95
2. Teoriile alegerii cognitive l97
    2.1. Modelul VIE: valenţă, instrumentalitate, expectanţă /97
    2.2. Teoria echităţii (Adams, 1965) /98
3. Teoriile autoreglării /101
4. Oricntărilc actuale ale cercetării / 101
    4.1. Gestionarea diversităţii /102
    4.2. Demersul de integrare / 103

Capitolul 7. Implicarea în muncă şi satisfacţia /105
1. Implicarea: definiţie /105
2. Relatia dintre implicarea în muncă şi variabilele personale şi situationale /108
3. Implicare si efecte organizationale /109
4. Discuţie /110
5. Satisfactia muncii: definiţii /110
6. Relaţia între satisfacţie şi variabilele organizationale /111
    6.1. Satisfacţie şi post /111
    6.2. Satisfacţie şi remuneratie /112
    6.3. Satisfactie şi relaţii ierarhice /113
    6.4. Un studiu de sinteză recent (Clark, 1996) /113

Capitolul 8. Şomajul şi gestionarea efecfelor lui /117
1. Definiţie şi repere  /117
2. Efectele negative ale şomajului: o abordare generalizatoare /119
3. Sistemul de activităţi şi şomajul /123
    3.1. Diferitele reacţii la şomaj (Cascino, LeBlanc, 1993) /124
    3.2. Strategiile utilizate si rolul suportului social
(Hajjar, Beelitz, Baubion-Broye, 1993) /125
    3.3. Ieşirea din şomaj (Roques, 1995) /126


Partea a treia. PROCESE COLECTIVE /129

Capitolul 9. Leadership-ul /131
1. Abordarea generalizatoare /131
    1.1. Leadership-ul ca variabilă personală /132
    1.2. Comportamentele liderului /132
    1.3. Participarea la decizie /133
        1.3.1. Formele /133
        1.3.2. Efectele participării /134
2. Abordarea contingentă /136
    2.1. Situaţia: modelul lui Fiedler (1967) /136
    2.2. Subordonaţii ca factori de contingcnţă (Herscy şi Blanchard, 1977) /138
3. Dezvoltări actuale în cercetare /139
    3.1. Modelul schimbului /140
    3.2. Leadership tranzacţional şi transformaţional /141

Capitolul 10. Grupuri şi echipe de lucru /145
1. Un precursor: Godin (1877) /145
2. Definiţiile şi structura grupurilor /147
    2.1. Statut şi rol /147
    2.2. Afinităţile /148
3. Orientări teoretice: aplicaţiile lor în organizaţii /149
    3.1. Modelul coeziunii sociale /149
    3.2. Modelul identificării sociale /151
4. Speeiticitatea grupurilor în organizaţii şi echipe de lucru /152
5. Distincţia formalfint'ormal /154
6. Eficienţa grupurilor /156
    6.1. Măsurarea eficienţei /157
    6.2. Factori de reuşită  /158
7. Practici de grup /159
    7.1. Grupul de expresie /159
    7.2. Cercurile de calitate /161
    7.3. Grupurile autonome /164

Capitolul 11. Normele dejudecară şi evaluarea personalului /167
1. Normele în organizaţii /167
2. Expiicaţia cotidiană şi norma de intemaiitatc /168
3. Norma de integralitate şi contextul organizaţional /172
4. Norma de consistenţă şi evaluarea /176

Capitolul 12. Culturile organizaţionale /179
1. Cultura: definiţie şi repere /180
    1.1. Nivelul manifestărilor /180
    1.2. Nivelul valorilor /180
    1.3. Nivelul postulatclor de bază /181
2. Culturile naţionale: lucrările lui Hofstede /181
    2.1. Individualism vs. colectivism /182
    2.2. Distanţa ierarhică /182
    2.3. Controlul incertitudinii /183
    2.4. Masculinitate/feminitate /184
3. Cultura ca instrument de management 1187
    3.1. Selecţia personalului /187
    3.2. Formarea /187
    3.3. Gestiunea simbolică /187
    3.4. Cultura, factor de performanţă? /187
4. Producerea culturii de către salariaţi /189
    4.1. Modelul Fuziunii /189
    4.2. Modelul negocierii /189
    4.3. Separatismul /190
    4.4. Retragerea /190
5. O tentativă de integrare /194

Capitolul 13. Aplicaţie: schimbarea organizaţională /197
1. Logicile de acţiune ale consultantului /198
    1.1. Consultantul poate acţiona ca expert /199
    1.2. Consultantul poate acţiona ca un catalizator /199
2. Şcolile /200
    2.1. Cercetarea-acţiune (Lewin) /200
    2.2. Dezvoltarea organizaţiilor /201
    2.3. Metoda socio-analitică /205
    2.4. Intervenţia sociopedagogică în întreprinderi /208

CONCLUZII /211
BIBLIOGRAFIE /213
ANEXA 1229
INDICE DE CONCEPTE /239


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu