luni, 12 februarie 2018

PSIHOPEDAGOGIA ADOLESCENTILOR, TINERILOR SI ADULTILOR

Autor : Mihai Diaconu, Camelia Staiculescu               

Editura ASE
Colectia
An aparitie :2012
Editia I     
ISBN 978-606-505-511-7
Nr pagini : 236
Format 130 x 200
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanare a acestei carti
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

Aceasta carte este scrisa pentru studenti si masteranzi care doresc sa se pregateasca pentru o cariera didactica, si, de asemenea, pentru formatori care lucreaza in domeniul educatiei adultilor. Aceasta poate fi, de asemenea, o lectura utila pentru parinti si pentru alte persoane interesate de adolescenti si de educatia adultilor.

Cartea include o lista descriptiva a elementelor care sunt specifice pentru segmentele de varsta in discutie, pe care incearca sa le interpreteze din mai multe unghiuri.

Un spatiu amplu este acordat problemelor adolescentilor: caracteristicile lor de invatare, caracteristicile programelor educationale care li se adreseaza, problemele legate de diversitatea culturala, dezvoltarea creativitatii, orientarea educationala si profesionala. Aceasta abordare multi-aspect la adolescenti este ceva nou in segmentul de literatura de specialitate dedicat acestei varste si ajuta cititorul sa-si formeze o imagine complexa despre adolescenta.

Partea referitoare la maturitate, de asemenea, foloseste o abordare complexa. Acesta descrie, in mod similar, caracteristicile de invatare pentru adulti, caracteristici ale programelor de educatie concepute pentru acestia, liniile directoare pentru dezvoltarea de astfel de programe, tendinte care guverneaza programele europene de educatie a adultilor, precum si o analiza a sistemului in prezent pus in aplicare in Romania.

Cuprins:

I. OBIECTUL DE STUDIU. OBIECTIVELE ŞI CONCEPTELE DE BAZĂ ALE PSIHOPEDAGOGIEI ADOLESCENŢILOR, TINERILOR ŞI ADULŢIOR 9
1. Obiectul de studiu şi obiectivele psihopedagogiei adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor 9
2. Concepte utilizate în abordarea stadială a dezvoltării psihice 10
3. Modalităţi de diagnoză a nivelului de dezvoltare psihică 13

II. PROFILUL PSIHOLOGIC AL ADOLESCENŢILOR 16
1. Principalele achiziţii ale pubertăţii 16
2. Transformările psihologice ale adolescenţei 18

III. CARACTERISTICI ALE PROGRAMELOR EDUCATIVE PENTRU ADOLESCENŢI 24
1. Particularităţile învăţării în adolescenţă 24
2. Obiective educative specifice în adolescenţă 27
3. Strategii şi tehnici de predare adecvate adolescenţilor 31

IV. PROGRAME EDUCATIVE SPECIALE PENTRU ADOLESCENŢI 34
Combaterea factorilor care ameninţă sănătatea şi siguranţa tinerilor 34

V. ABORDAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A DIVERSITĂŢII CULTURALE A ADOLESCENŢILOR 46
1. Semnificaţii ale educaţiei multiculturale şi interculturale  46
2. Educaţia interculturală în România 48
3. Abordări educaţionale generale ale educaţiei interculturale 50

VI. CONSILIEREA, ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A ADOLESCENTELOR 54
1. Consilierea şcolară 54
2. Orientarea şcolară şi profesională 59 

VII. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ADOLESCENŢILOR 65
1. Definirea conceptului 65
2. Natura şi structura activităţii creatoare: etape, niveluri, structură factorială 65
3. Modalităţi de identificare a elevilor creativi 72
4. Modalităţi de stimularea a creativităţii 72

VIII. PREGĂTIREA ADOLESCENŢILOR ŞI A TINERILOR PENTRU EDUCAŢIA PERMANENTĂ 77
1. Evoluţia semnificaţiei conceptului de „educaţie permanentă" 77
2. Factorii social-istorici ai educaţiei permanente contemporane 78
3. Obiectivele educaţiei permanente contemporane 79
4. Forme ale educaţiei permanente 81
5. Sarcinile şcolii în vederea educaţiei permanente 82
6. Schimbări cerute de mişcarea educaţiei permanente 83

IX. VÂRSTELE ADULTE - CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ 84
1. Caracterizare generală 84
2. Tranziţia de la adolescenţă la tinereţe 89
3. Tinereţea 91
4. Vârstele adulte 94
5. Perioada vârstelor de involuţie / ciclul vârstelor de regresie (ciclul al treilea) 98

X. CARACTERISTICI ALE ADULŢILOR. IMPLICAŢI ÎN INSTRUIRE 102
1. Caracteristici generale 102
2. Stiluri de instruire ale adulţilor 107
3. Motivaţia adulţilor pentru învăţare 117

XI. SPECIFICUL ACTIVITĂŢILOR DE INSTRUIRE DESTINATE ADULŢILOR 119
1. Educaţia permanentă a adulţilor - sarcini şi forme de realizare 119
2. Pedagogie versus Andragogie 121
3. Principiile educaţiei adulţilor 124
4. Forme de organizare a instruirii destinate adulţilor 125 
Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor 125

XII. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE CU ADULŢII 127
1. Perspectiva curriculară 127
1.1 Perspectiva structurală 127
1.2 Perspectiva procesuală 129
1.3 Produse curriculare 139
1.4 Proiectarea unităţilor de învăţare 143
1.5 Proiectarea secvenţelor de învăţare 145
2. Modele ale proiectării activităţilor de instruire destinate adulţilor 149
2.1 Modele ale proiectării instruirii din perspectiva produsului (rezultatele învăţării) 151
2.2 Modele ale proiectării instruirii din perspectiva procesului (componentele esenţiale ale unui proces de instruire) 166
2.3 Modele mixte (vizează atât produsele învăţării, cât şi condiţiile în care acestea se produc) 169

XIII. STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN PROGRAMELE DE INSTRUIRE DESTINATE ADULŢILOR 175
1. Caracterizarea strategiilor didactice 175
2. Clasificarea metodelor de instruire 176
3. Metode de activizare ale grupurilor de adulţi 177
4. Caracteristici ale mediului în care se realizează învăţarea şi ale mijloacelor de instruire 201

XIV. EDUCAŢIA PĂRINŢILOR - COMPONENTĂ ESENŢIALĂ ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR 206

XV. SISTEMUL EDUCAŢIEI ADULŢILOR 215
1. Sistemul educaţiei adulţilor în România 215
2. Dezvoltarea resurselor umane din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi în accepţiunea politicilor sociale europene 218

BIBLIOGRAFIE 227
SUMMARY 231
CONTENTS 233  Un comentariu: