luni, 12 februarie 2018

SINTEZE DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA.Ghid pentru concursuri si examene de obtinere a gradelor didactice

Autor : Alois Ghergut                  
Editura Polirom 
Colectia STIINTELE EDUCATIEI.Structuri, continuturi, tehnici
An aparitie :2005, 2013
Editia a III-a  revazuta si adaugita   
ISBN  978-973-46-3386-9
Nr pagini :528
Format 160 x 235
Pret : 47,95 lei la Editura, 34,04 lei la elefant (20,99 lei e-book-ul) , 45,55 lei la libris
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

        Orice demers de integrare a persoanelor cu cerinte educative speciale trebuie sa porneasca de la schimbarea mentalitatilor – conditie esentiala pentru crearea unui cadru conceptual in asistenta acestor persoane si a unor servicii de evaluare si expertiza corespunzatoare. Volumul ofera atit o prezentare a institutiilor, metodelor si instrumentelor de interventie, cit si materiale cu caracter practic: fise, protocoale si grile dupa care se realizeaza evaluarea si expertiza copilului cu dizabilitati. La acestea se adauga un glosar de termeni frecvent utilizati in psihopedagogia speciala. In noua editie, au fost actualizate capitolele referitoare la cadrul conceptual, stadiul actual si tendintele privind reabilitarea, educatia si asistenta persoanelor cu cerinte speciale, psihodiagnoza copiilor cu cerinte speciale, incluziunea scolara, noile tehnologii informatice si educatia speciala, sistemele de comunicare alternativa si augmentativa si instrumentele de lucru. Noile atitudini fata de conditia sociala, materiala si umana a persoanelor cu dizabilitati sau aflate in dificultate sint astfel amplu reflectate.

Cuprins:

Nota asupra editiei  a treia 11
In loc de introducere 13

CAPITOLUL 1 - Cadrul conceptual, stadiul actual şi tendinţele privind reabilitarea, educaţia şi asistenţa persoanelor cu cerinţe speciale 15 
1.1. Preliminarii 15 
1.2. Finalităţile şi cadrul conceptual al asistenţei psihopedagogice şi sociale 17gica si sociala pentru persoanele cu dizabilitati 26
1.3. Evolutia si dezvoltarea in timp a modalitatilor de interventie psihopedag
1.4.  Experienţa internaţională 33 
1.5. Experienţa din România 37 
1.6. Ocupaţiile din sistemul serviciilor de asistenţă şi protecţie a copilului. Standarde ocupaţionale. Formarea personalului 55
1.7. Aspecte privind calitatea vieţii şi serviciilor pentru persoanele cu cerinţe speciale 60 
Intrebări şi teme de reflecţie 65

CAPITOLUL 2 - Personalitatea şi factorii care condiţionează dezvoltarea copilului cu dizabilităţi 67 
2.1. Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului cu dizabilităţi 67
2.2. Etapele dezvoltării ontogenetice şi relevanţa lor în cazul copiilor cu dizabilităţi 72
2.3. Particularităţi ale proceselor psihice la elevii 
cu dizabilităţi 77
2.4. Invatarea ca premisa a formarii si dezvoltarii personalitatii. Probleme fundamentalel ale activitatii de invatare: invatarea scolara 86
2.5. Aspecte privind personalitatii  96
Intrebări şi teme de reflecţie 103

CAPITOLUL 3 - Evaluarea şi expertiza persoanelor cu cerinţe speciale. Metode şi mijloace de investigaţie psihopedagogică 105
3.1. Evaluarea persoanelor cu cerinţe speciale - proces continuu şi complex 105
3.2. Psihodiagnoza la copiii cu cerinte speciale 112
3.3. Evaluarea în contextul intervenţiei educaţional-recuperatorii asupra copiilor cu cerinţe speciale 121
3.4. Metode şi mijloace de investigaţie psihopedagogică a persoanelor cu cerinţe speciale 132
Intrebări şi teme de reflecţie 139

CAPITOLUL 4 - Deficiente mintale / de intelect 141 
4.1. Delimitări conceptuale şi teorii explicative asupra deficienţelor mintale 141
4.2.  Depistarea şi diagnosticul deficienţelor mintale 146
4.3.  Clasificarea deficienţelor mintale 150
4.4.  Etiologia deficienţelor mintale 153
4.5.  Tipologia deficienţelor mintale. Tabloul clinic şi psihopedagogie 159
4.6.  Profilaxia şi terapia medico-psihopedagogică şi socială în cazul deficienţelor mintale 168
întrebări şi teme de reflecţie 170

CAPITOLUL 5 - Deficiente senzoriale 171
5.1. Deficienţe de auz 171
    5.1.1. Clasificarea deficienţelor de auz. Aspecte privind evaluarea pierderilor de auz 173
    5.1.2. Etiologia deficienţelor de auz 177 
    5.1.3. Tabloul clinic şi psihopedagogie  178
    5.1.4. Compensarea, protezarea, demutizarea, audiologia educatonala si labiolectura 180
5.2. Deficienţe de vedere 189 
    5.2.1. Clasificarea deficienţelor de vedere 191 
    5.2.2. Etiologia deficienţelor de vedere 194
    5.2.3.  Tabloul clinic şi psihopedagogie  196
    5.2.4.  Compensarea şi activităţile educative 198
Intrebări şi teme de reflecţie 205 

CAPITOLUL 6 - Deficiente fizice şi/sau neuromotorii şi tulburări psihomotorii 207
6.1.  Clasificarea deficienţelor fizice şi/sau neuromotorii şi a tulburărilor psihomotricităţii 208
6.2.  Psihomotricitatea - analiză psihopedagogică 215
6.3.  Aspecte privind metodologia recuperării deficienţelor neuropsihomotorii 221
Intrebări şi teme de reflecţie 225 

CAPITOLUL 7 - Tulburări de limbaj 227
7.1.  Clasificarea tulburărilor de limbaj 228
7.2.  Etiologia şi tabloul clinic şi psihopedagogie al tulburărilor de limbaj 231 
7.3.  Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire 234
Intrebări şi teme de reflecţie 236 

CAPITOLUL 8 - Copii/elevi cu dificultăţi de învăţare 237
8.1.  Definiţii şi teorii ale dificultăţilor de învăţare 237
8.2.  Clasificarea şi etiologia dificultăţilor de învăţare 241
Intrebări şi teme de reflecţie 246 

CAPITOLUL 9 - Deficienţe asociate/multiple 247
9.1.  Autismul - tulburare de dezvoltare, relaţionare şi comunicare 247
9.2.  Sindromul Langdon Down 258 
9.3.  Surdocecitatea 261
Intrebări şi teme de reflecţie 265 

CAPITOLUL 10 - Educaţia specială şi elemente de didactică 267 
10.1. Educaţia specială - modalităţi de abordare 267 
10.2. Principiile didacticii, metodele şi mijloacele de învăţământ în educaţia specială 272 
    10.2.1. Principiile didacticii 272 
    10.2.2.  Metodele didactice 276
    10.2.3. Metode activ-participative în activitatea educativă a copiilor cu cerinţe speciale. Invăţarea prin cooperare 279 
    10.2.4.  Mijloacele şi materialele didactice  284 
10.3. Formele de organizare şi desfăşurarea procesului de învăţământ  285 
10.4. Activităţi de terapie educaţională 290 
    10.4.1. Terapia ocupaţională 291 
    10.4.2. Meloterapia  296 
    10.4.3. Terapia de expresie grafică şi plastică 299 
    10.4.4. Stimularea cognitivă 249 
    10.4.5. Ludoterapia 302 
    10.4.6. Terapia şi educaţia psihomotricităţii  306 
    10.4.7. Organizarea şi formarea autonomiei personale şi sociale 307 
    10.4.8. Euritmia 310
10.5. Terapia cu ajutorul animalelor 311 
    10.5.1. Terapia cu ajutorul delfinilor 311
    10.5.2. Terapia cu ajutorul cailor - hipioterapia sau terapia ecvestră 312
    10.5.3. Terapia cu ajutorul animalelor de companie 313
Intrebări şi teme de reflecţie  314

CAPITOLUL 11 - Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcoala incluziva 317
11.1. De la educaţia integrată la educatia incluziva si educatia cerintelor speciale - analiză teoretică şi delimitări terminologice 317 
11.2. Elemente privind managementul procesului de introducere pe scară largă a educaţiei integrate si practicilor incluzive 329
11.3. Modele şi forme de realizare a educaţiei integrate  332 
11.4. Sugestii si solutii pentru interarea scolara a principalelor categorii de copii cu cerinte educative speciale  338
    11.4.1. Integrarea sociala a copiilor cu dizabilitati de vedere 343
    11.4.2. Integrarea sociala a copiilor cu dizabilitati de auz 346
    11.4.3. Integrarea sociala a copiilor cu dizabilitati fiice/locomotorii 348
    11.4.4. Integrarea sociala a copiilor cu tulburari de comportament 351
Intrebări şi teme de reflecţie 355 

CAPITOLUL 12 - Copilul/adultul cu cerinte speciale, familia şi integrarea profesională 357 
12.1. Copilul cu cerinţe speciale şi familia 357 
12.2. Consilierea şi orientarea elevilor cu cerinţe educative speciale 361 
12.3. Integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi. Repere calitative 364 
Intrebări şi teme de reflecţie  367

CAPITOLUL 13 - Noile tehnologii informatice şi educaţia specială. Sisteme de comunicare alternativa si augmentativa    369 
13.1. Orientări actuale în IT pentru persoanele cu dizabilităţi  369 
13.2. Invăţarea asistată de calculator si tehnologiile asistive si de acces pentru elevii cu dizabilităţi 374 
13.3. Sisteme de comunicare alternativa si augmentativa 383
Intrebări si teme de reflecţie 387 

CAPITOLUL 14 - Instrumente şi moduri de activitate/intervenţie în serviciile de asistenţă psihopedagogică  389 
14.1. Structura/conţinutul psihomotricităţii 390 
14.2. Ghidul Portage pentru educaţie timpurie 393
14.3. Scala Ozeretzki de evaluare a dezvoltării motrice 395 
14.4. Diagrama dezvoltării psihomotrice 405
14.5. Fişă de evaluare a schemei corporale, a lateralităţii şi a deprinderilor manuale (adaptare dupa A.Rozorea si I.Musu, apud Vrasmas si Oprea, 2003) 410
14.6. Ghid de apreciere a dezvoltării copilului preşcolar (adaptare dupa Chiriac si Chitu, 1977) 411
14.7. Ghid de apreciere a nivelului de dezvoltare a copilului şcolar 413 
14.8. Testul Goodenough (testul persoanei/testul omuleţul) 416 
14.9. Inventar de probe pentru cunoaşterea vârstei psihologice a limbajului (adaptare dupa Alice Drescreudes, apud vrasmas si Oprea, 2003) 418 
14.10. Fisa pentru determinarea stadiului de dezvoltare a limbajului la copii cu deficienta mintala 421
14.11.  Fişă de evaluare analitico-sintetică (adaptare dupa A.Rozorea si I.Musu, apud Vrasmas si Oprea, 2003)  424 
14.12.  Fişă de evaluare iniţială a parametrilor vederii restante şi pentru prescrierea antrenamentului vizual (adaptare dupa A.Rozorea si I.Musu, apud Vrasmas si Oprea, 2003) 426
14.13. Probe pentru determinarea nivelului abilităţilor perceptive: auditive şi vizuale (adaptare dupa Arthur Kreindler, "agnozii si apraxii", apud Vrasmas si Oprea, 2003) 428
14.14. Fişa de monitorizare a copilului cu retard de limbaj (adaptare dupa .V.Oprea, apud Vrasmas si Oprea, 2003) 429
14.15. Evaluarea educaţională în surdocecitate  (adaptare dupa McInnes si Treffery, 2000) 430 
14.16. Studiul de caz 433
14.17. Genograma şi ecoharta (ecomap)  436 
14.18. Managementul de caz 439
14.19. Fisa psihopedagogica 442
14.20. Planul de servicii personalizat (PSP) 444
14.21. Programul de interventie personalizat (PIP) 445
14.22. Programul educational individualizat (PEI) 446

Glosar de termeni din domeniul psihopedagogiei speciale 449 
Bibliografie 467 
Anexe 469 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu