miercuri, 7 februarie 2018

SISTEMUL COGNITIV SI DEZVOLTAREA COMPETENTELOR


Autor: Gheorghe Dumitriu
Editura Didactica si Pedagogica
An aparitie : 2004
Editia I
ISBN 973-30-1493-1
Nr pagini : 256
Format 130 x 200
Anticariat
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCUCuprins:


Argument 3

PARTEA 1 Sistemul cognitiv al personalităţii 9

1. Dimensiunile creativităţii  9
1.1. Perspective de abordare a creativitatii  9
1.2. Definiţii şi paradigme ale creativităţii 11
1.3. Factorii structurali ai creativităţii 20
1.4. Raportul dintre inteligenţă şi creativitate 25
1.5. Stimularea şi educarea creativităţii 30

2. Problematica inteligenţei 39
2.1 . Definiţii ale inteligenţei şi abilităţile mintale 39
2.2. Dezvoltarea stadială a inteligenţei copilului 44
    2.2.1. Teoria structuralistă a lui Fischer 50
2.3. Evaluarea inteligenţei 51
2.4. Tipuri de inteligenţă şi modele explicative 55
2.5. Inteligenţa şi viaţa socială 60

3. Gândirea şi rezolvarea de probleme 71
3.1. Definirea şi caracterizarea gândirii 71
3.2. Operarea cu concepte şi procesul de c-ategorizare 73
3.3. Elaborarea, integrarea şi înţelegerea conceptelor 75
3.4. Operaţii şi strategii ale gândirii 82
3.5. Rezolvarea de probleme 84
3.6. Dobândirea conceptelor şi elaborarea operaţiilor 87

4. Limbajul şi procesul de comunicare 94
4.1. Definirea şi caracterrir ca limbajului 94
4.2. Formele, nivelurile şi funcţiile limbajului 97
4.3. Limbaj şi gândire 106
4.4. Dobândirea şi dezvoltarea limbajului 114

5. Memoria  120
5.1. Definirea şi caracterizarea memoriei 120
5.2. Procesele şi operaţiile memoriei 121
5.3. Forme şi niveluri ale memoriei 124
5.4. Memorie şi uitare 126
5.5. Procedee de optimizare a memoriei 128

PARTEA A II -A Sistemul instrumental de competenţe  130

6. Dezvoltarea competenţelor copilului  130
6. 1. Competenţe lingvistice şi matematice  130
6.2. Copii dotaţi cu aptitudini generale şi speciale  134
6.3 Mediul social şi contextul educaţional al dezvoltării  136
6.4. Instruirea diferenţiată a elevilor dotaţi  143

7. Gândirea şi comportamentul persoanei în grup 146
7.1. Compararea caracteristicilor individuale cu cele de grup  
7.2. Moduri specifice de gândire şi strategii diferite de acţiune 152
7.3. Obiectivitate vs. subiectivitate in cunoaştere  158

8. Competenţe şi strategii în învăţare  162
8.1. Competenţe cognitiv - intelectuale  162
8.2. Stiluri cognitive şi factori ai reuşitei învăţării  165
8.3. Competenţe, strategii şi conduite de învăţare  172
    8.3.1. Abilităţi cognitive, strategii de învăţare şi performanţe  175
8.4. Structuri operaţionale şi strategii metacognitive in învăţare  183
8.5. Procesarea mentală a informaţiei din mesaje şi situaţii 186

9. Competenţele subiecţilor educaţiei  190
9.1. Construirea şi dezvoltarea competenţelor în şcoală  190
9.2. Delimitări conceptuale  190
9 3. Abordări diverse asupra competenţei  
9 4. Scheme şi competente 197
    9.4 1 Scheme constituite şi conduitc de cercetare 197
    9.4.2 Competenta de a şti să taci şi resurse de mobilizat  198
9.5. Competenţe specifice asociate unor familii de situaţii  199
9.6. Programele şcolare şi „soclurile de competenţe”  200
9.7. Probleme in jurul competenţelor  204

10. Competenţele elevilor şi evaluarea lor  209
10.1. Precizări metodologice  209
10.2. Evaluarea capacităţii intelectuale generale  212
10.3. Programele de formare şi evaluare a competenţelor  215
10.4. Condiţii necesare în evaluarea competenţelor  220
10.5. Resursele psihologice ale competenţei subiectului  222
10.6. Aspecte privind explicarea şi dezvoltarea competenţei  223

11. Organizarea şi funcţionarea cogniţîei  226
11.1. Contextualizarea cunoştinţelor  226
    11.1.1. Delimitări conceptuale  226
11.2. Organizarea funcţională a cunoştinţelor  230
11.3. Învăţarea prin acţiune şi instruire explicită  233
     11.3.1. Diferenţe interindividuale şi intra-individuale  234
11.4. Controlul proceselor mentale în rezolvarea de probleme  235
11.5. Analiza funcţională a sarcinii in procesul învăţării  236
11.6. Convergenţe şi implicaţii pentru profesia didactică  239
11.7. Efect de modă sau răspuns decisiv la eşecul şcolar?  241


Referinţe bibliografice  243


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu