duminică, 4 februarie 2018

SOCIOLOGIA RELIGIEI. Tipuri de organizari comunitare religioase

Autor: Max Weber
Editura Teora
Colectia Universitas
An aparitie : 1998
Editia I
Editia originala: Religionssoziologie,
Traducerea Claudiu Baciu
ISBN 973-601-943-8
Nr pagini :270
Format 130 x 200
Anticariat
Pretul la data postarii : 50 lei pret mediu pe okazii
Disponibilitate BCU
Download pdf aici

Descrierea editurii:

MAX WEBER, economist si sociolog, s-a nascut la Erfurt la 21 aprilie 1864 si a murit la Munchen la 14 iunie 1920. Din 1893 -- profesor la Berlin, din 1894 -- la Freiburg im Breisgau, intre 1897 si 1903 -- la Heidelberg, din 1919 -- la Munchen. Pornind de la teoriile lui G.W.F. Hegel, A. Comte, L. v. Stein, K. Marx, ca si de la cercetarile lui W. Dilthey , W. Windelband, H. Rickert si G. Simmel, M. Weber a elaborat o sinteza a metodelor teoretice si istorice ale stiintelor sociale, pe care a aplicat-o cu mult succes in sociologie. Sociologia religiei fondata de el si-a propus sa lamureasca in locul constructiilor istorice monocauzale raportul dintre componentele spirituale si cele materiale ale procesului istoric si social. In politica s-a manifestat in favoarea unei democratii nationale.

Volumul de faţă cuprinde, în tălmăcire românească, al cincilea capitol dintr-o amplă sinteză a sociologului german Max Weber. Sub titlul Wirtschaft und Geselhchaft (Grundriss der verstehenden Soziologie), editorul Johannes Winckelman a adunat manuscrisele rămase, parţial neprelucrate, după moartea autorului, traducerea făcându-se după ediţia a cincea, revizuită, cu lămuriri critice, publicată la Tubingen în 1976 la editura J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Nota asupra traducerii.

Cuprins:

1. Apariţia religiilor 9
Orientarea mundană originară a activităţii sociale motivate religios sau magic - Credinţa în spirite - Apariţia forţelor «supranaturale » - Naturalism şi simbolism - Lumea zeilor şi zeii funcţionali - Cultul strămoşilor şi preoţii familiei - Zei ai uniunii politice şi zei locali - Monoteism şi religiozitate cotidiană - Universalism şi monoteism - Constrângerea zeului, magia şi serviciul divin.

2. Vrăjitori - Preoţi 37

3. Conceptul de Dumnezeu. Etica religioasă. Tabu 41
Divinităţi etice. Divinităţile care patronează dreptul - Forţele impersonale supradivine: ordinea ca creaţie divină - Semnificaţia sociologică a normelor tabu. Totemismul - Tabuizarea. Organizare comunitară şi stereotiparea - Etica magică - Etica religioasă: conştiinţa păcatului, ideea de mântuire.

4. «Profetul» 55
«Profetul» în opoziţie cu preotul şi cu vrăjitorul - Profet şi legiuitor - Profet şi învăţător - Mistagog şi Profet - Profeţie etică şi profeţie exemplară - Caracterul revelaţiei profetice.

5. Comunitatea 69
Pofetul, adepţii şi comunitatea - Religiozitatea comunitară - Profeţia şi activitatea de preot

6. Cunoaşterea sacră. Predica. Asistenţa spirituală 77

7. Caste, clase şi religie 89
Religiozitatea ţărănească - Caracterul citadin al religiozităţiicreştinismului timpuriu - Aristocraţie şi religiozitate - Cavalerismul războinicului credinţei - Birocraţie şi religiozitate - Diversitatea religiozităţii «burgheze» Raţionalismul economic şi cel etico-religios - Atitudinea religioasă atipică a micii burghezii: religiozitatea meşteşugarilor - Religiozitatea etică a mântuirii specifică celor mai negativ privilegiaţi - Condiţionarea
de clasă şi de stare socială a religiozităţii mântuirii - Religiozitatea paria iudaică şi hindusă - Amprenta păturilor intelectuale asupra religiilor - Intelectualismul micii burghezii în iudaism şi în creştinismul timpuriu - Intelectualismul elevat şi cel plebeu, intelectualismul paria şi religiozitatea sectară - Constituiri ale comunităţii în Europa occidentală «luminată» religios.

8. Problema teodiceei 143
Ideea monoteistă cu privire la divinitate şi imperfecţiunea lumii - Tipuri pure ale teodiceei: escatologia mesianică - Credinţa în Viaţa de apoi, în providenţă, răsplată şi predestinare - Diferite încercări de rezolvare a problemei imperfecţiunii lumii.

9. Mântuire şi renaştere 153

10. Căile mântuirii şi influenţa lor asupra modului de viaţă 157
Religiozitatea magică şi ritualism consecinţe ale religiozităţiiritualiste bazată pe rugăciune. - Sistematizarea religioasă a eticii cotidiene - Extazul, orgia, euforia şi metodica raţional-religioasă a mântuirii - Sistematizarea şi raţionalizarea metodiciimântuirii şi a modului de viaţă - Virtuozitatea religioasă -Asceza care respinge lumea şi cea intramundană - Contemplaţia mistică şi solitară - Deosebirea dintre religiozitatea asiatică a mântuirii şi cea occidentală - Mituri ale mântuitorului şi soteriologii - Mântuirea prin graţia sacramentală şi cea instituţională - Mântuirea prin credinţă - Mântuirea prin graţia predestinării.

11. Etica religioasă şi «lumea» 207
Tensiunea dintre etica religioasă a conştiinţei şi lume - Etica vecinătăţii ca temei al eticii religioase - Condamnarea religioasă a camătei - Tensiunea dintre raţionalizarea etico-religioasă şi cea economică a vieţii - Acosmismul religios al iubirii şi violenţa politică - Atitudinea fluctuantă a creştinismului faţă de stat - Etica profesională «organică» - Religiozitatea şi sexualitate; Etica fraternităţii şi arta.

12. Religiile culturale şi «lumea» 243
Interesul faţă de lume al iudaismului. - Atitudinea catolicilor, a evreilor şi a puritanilor faţă de viaţa economică. - Religiozitatea Legii şi tradiţionalismul în iudaism. - Evrei şi puritani. - Adaptarea la lume a Islamului. - Izolarea de lume a vechiului budism. - Religiile culturale şi capitalismul. - Creştinismul timpuriu şi respingerea lumii.

Bibliografie complementară 269Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu