marți, 13 februarie 2018

SOCIOLOGIA VIOLENTEI (INTRA)FAMILIALE. Victime si agresori în familie


Autor: Sorin M. Radulescu
Editura Lumina Lex
An aparitie : 2001
Editia I
ISBN 973-588-323-6
Nr pagini : 352
Format 130 x 200
Anticariat
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate BCU


Cuprins:

INTRODUCERE 8

I. PROBLEME TEORETICE. VIOLENTA FAMiLIALA - O PROBLEMA SOCIALA ACUTA CU CARE SE CONERUNTA SOCIETATILE CONTEMPORANE ÎN GENERAL, ROMANIA ÎN SPECIAL  13

1. CARACTERISTICI ŞI FORME PRINCIPALE ALE VIOLENTEI (INTRA)FAMILIALE  16
1.1. Violenţa familială ca problema sociala. Violenţa ”legitima" şi cea ”ilegitima”  16
1.2. Violenţa (intra)familiala şi distribuţia structurii de putere în familie. Tipuri de violenţă şi categorii de agresori  20
1.3. Agresivitarea exercitata în grupul familial 25
1.4. Abuzul in familie. Forme principale de comportament abuziv 28
1.5. Violenţa familiala şi ciclul de viaţa  31
1.6. Conceptii privind agresivitatea masculină in cadrul familiei  33
1.7. Teorii cu privire la ataşamentul victimei faţă de agresor 38

2. VIOLENTA CONTRA COPIILOR - O COMPONENTA PRINCIPALA A VIOLENTEI EXERCITATE ÎN CADRUL FAMILIEI  42
2.1. Amploarea şi principalele cauze ale violenţei contra copilului 42
2.2. Definitii si evaluari ale maltratării minorilor  47
2.3. Infanticidul (pruncuciderea) şi abandonul ca forme de violenţă extremă contra copilului  49
2.4. Incestul ca forma de violenta impotriva minorilor  53
2.5. Evoluţii ale protecţiei minorilor impotriva actelor de maltratare  60

3. VIOLENTA CONJUGALA ŞI EFECTELE EI ASUPRA FEMEIDOR VICTIME  69
3.1.7 Amploarea şi actualitatea fenomenului de violenta conjugala 70
3.2. Conflicte conjugale constructive si destructive  74
3.3. Surse principale de evaluare a gradului de răspândire a fenomenului de violenta conjugala  76
3.4. Cauze generale şi specifice ale violenţei conjugale  78
    3.4.1. Conflictele legate de modul de administrare a bugetului familial  83
    3.4.2. Consumul de alcool si alcoolismul. in general  84
    3.4.3. Gelozia  86
    3.4.4. Problemele sexuale ale cuplului 87
    3.4.5. Certurile cu privire la copiii rezultati din convieţuinea comuna sau cu un alt partener 88 
    3.4.6. Dorinţa soţiei de a deveni independenta economic 89
3.5. Etape principale ale violenţei conjugale. Mijloace de soluţionare sau de amplificare a conflictelor între parteneri  96
3.6. Clasificari ale agresorilor si ale principalelor forme de violenţă conjugala 103

4. MALTRATAREA VARSTNICILOR DE CATRE COPII SI SUSTINATORII LOR LEGALI  109
4.1. Formele cele mai răspândite de violenţă contra vârsuucilor din familie  110
4.2. Cauze principale ale violenţei împotriva vârstnicilor  112
    4.2.1. Abuzul contra batranilor ca efect al unor mentalitati generalizate in majoritatea societăţilor contemporane  112
    4.2.2. Motivaţiile principale ale agresoiilor vârsmicilor  114
    4.2.3. Factori care precipita violenţa contra bătrânilor  116

5. PREOCUPARI ACTUALE ÎN DOMENIUL PREVENIRE ŞI COMBATERII VIOLENTEI (INTRA)FAMILI.ALE  120
5.1. Premise principale ale programelor destinate prevenirii si combaterii violenţei in familie  120
5.2. Masuri structurale în scopul intervenţiei mai active a autoritatilor si a organizatiilor nonguvemarnentale în cazurile de violenţa (intra)familiala 122
    5.2.1. Reforma sistemului legislativsi juridic  122
    5.2.2. Inovarea unor sisteme mai eficace de identificare si prevenire a cazurilor de agresiune  125
    5.2.3. Reforma sistemului medical  131
5.3. Prevenirea violenţei (intra)familiale la nivel comunitar  135
5.4. Evaluarea gradului de eficacitate a programelor de tratament aplicate agresorilor  140
    5.4.1. Programe comunitare privind prevenirea violenţei conjugale  141
        5.4.1.1. Principalele obiective ale programelor comunitare  141
        5.4.1.2. Modele teoretice care stau la baza administrarii programelor comunitare  144
        5.4.1.3. Modalităţi de tratament utilizate in cadrul programelor comunitare  146
    5.4.2. Indicatori de succes a eficienţei programelor de tratament  149
        5.4.2.1. Rata de abandon si eficienta operationala a programelor de tratament  150
        5.4.2.2. Recidivismul ca indicator al eficacitatii tratamentului  155
    5.4.3. Modificarea comportamentului subiectilor inclusi în programele de tratament  160
    5.4.4. Impactul programelor în funcţie de specificul tratamentului urmat  165
5.5. Programe de tratament aplicate agresorilor deţinuţi în instituţiile corecţionale  166
    5.5.1. Principii si modele teoretice utilizate in cadrul institutiilor corecţionale  166
    5.5.2. Efecte directe ale programelor de tratament din instituţiile corecţionale  169

II. STUDIUL PRACTIC. EVALUARI I STUDII DE CAZ CU PRIVIRE LA VIOLENTA PAMILIALA ROMANIA. ANALIZA PRESEI ŞI A ALTOR SURSE DE INFORMARE  174

1. VIOLENTA CONTRA COPIILOR  175
1.1. Maltratarea 175
1.2. Pruncuciderea 184
1.3. Incestul  189

2. VIOLENTA CONJUGALA IN ROMANIA ŞI MASURILE DE PREVENIRE ÎN ACEST DOMENIU  197
2.1. Estimări oficiale cu privire la diversele forme de violenţa conjugala existente în România  199
2.2. Programe de protectie a victimelor violentei conjugale în România 209

3. VIOLENTA CONTRA VARSTNICILOR DIN FAMILIA ROMANEASCA  214
3.1. Maltratarea parintilor de catre copii sau alte rude  214
3.2. Infractiuni comise prin violenţa, finalizate prin moartea victimei  217
3.3. Abandonul batranilor ca forma specifică de abuz si violenţa 222

4. CONSTATARI PRINCIPALE REZULTATE DIN ANALIZA DE PRESA A CAZURILOR DE VIOLENTA FAMIUAIA DIN ROMANIA  228
4.1. Metodologie 228
4.2. Constatări principale  229
    4.2.1. Categorii de rude implicate în violenţa exercitata în cadrul familiei  229
    4.2.2. Mediile de locuire si judetele în care au avut loc cele mai frecvente conflicte familiale  230
    4.2.3. Sexul agresorului si al victimei  234
    4.2.4. Vârsta agresorului si a victimei  236
    4.2.5. Forma de violenta cea mai frecvent exercitata asupra victimei  240
    4.2.6. Instrumente de victimizare folosite de agresori  244
    4.2.7. Forma de finalizare a actului de agresiune (starea victimei)  245
    4.2.8. Cele mai frecvente motive ale agresiunilor 251
4.3. Câteva concluzii pe marginea analizei de presa  264

5. STUDII DE CAZ IN DOMENIUL VIOLENTEI (INTRA)FAMILIALE DIN ROMANIA 265
5.1. Cazuri de abuz şi violenta contra copiilor  265
5.2. Cazuri de violenţa conjugala  270
5.3. Cazuri de violenta împotriva vârstnicilor din familie  280

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE: MITURI ŞI REALITATI CU PRIVIRE LA VIOLENTA (INTRA)FAMILIALA  282

BIBLIOGRAFIE  295
BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARA  306

ANEXE  320


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu