joi, 15 februarie 2018

SOCIOPSIHOLOGIA SI ANTROPOLOGIA FAMILIEI

Autor Petru Ilut
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM -> Sociologie. antropologie
An aparitie : 2005
Editia I
ISBN 973-46-0077-X
Nr pagini : 296
Format 160 x 235
Anticariat
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 23,90 lei la cartea ta, 25,95 lei la metropolis
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

    Confruntata cu probleme specifice, cum ar fi saracia, somajul, infidelitatea, divortul, dar si complexe, de tipul transformarilor sociale din ultimele decenii si liberalizarea la nivel mondial a conceptiilor referitoare la relatia de cuplu, familia a fost pusa in fata unei reevaluari stiintifice, avind nevoie de abordari si solutii menite sa vina in intimpinarea cerintelor societatii. Explicind si interpretind fenomenele majore ale restructurarii institutiei familiale, la care se adauga o analiza in extenso a situatiei din cultura euro-americana, autorul realizeaza un studiu complet al tematicii nu numai din perspectiva sociopsihologica, ci si antropologica. Dincolo de valoarea pe care o are pentru cei ce se specializeaza in domeniul stiintelor socioumane, lucrarea prezinta interes si pentru cititorul nespecializat, in luarea deciziilor premaritale si optimizarea vietii de familie.

Cuprins:

Introducere - De ce sociopsihologia si antropologia familiei? 11

CAP. 1. ABORDAREA COMPLEXĂ A FAMILIEI
1.1.Conexiuni şi interferenţe disciplinare 15
1.2.Sociologia familiei şi antropologia culturală 17
1.3.Tendinţe actuale în studierea familiei 20
     1.3.1. Actualităţi tematice de investigaţie 30
     1.3.2.Orientări teoretico-metodologice
1.4.Relevanţa teoretică şi practic-aplicativă a studierii familiei 27
1.5.Principalele momente istorice ale studiilor (sociologice) despre familie 28
1.5.1. Reconstituirea formelor de familie din analiza miturilor 29
1.5.2.Studiile întreprinse de L. Morgan 29
1.5.3.Studiile lui Frederic La Play 30
1.5.4. Demersurile şcolii americane de asistenţă socială 32
1.5.5.Cercetările postbelice 32

CAP. 2 STRATEGII METODOLOGICE ÎN STUDIEREA FAMILIEI
2.1. Particularităţi ale aplicării chestionarului 35
2.2.Metode şi tehnici de investigare a orientărilor axiologice şi a atitudinilor din familie 38
     2.2.1. Metode directe 39
     2.2.2. Aportul şi limitele metodelor directe în investigarea structurilor axiologice 41
     2.2.3.Metode indirecte 42
     2.2.4.Aportul şi limitele metodelor indirecte 46
2.3.Analiza documentelor de familie 47
2.4.Intervievarea membrilor grupului familial şi a grupului ca entitate specifică 50
2.5.Strategii optimale
     2.5.1.Combinarea metodelor: cercetarea multifazată şi studiul de caz 53
     2.5.2.Principiul complementarităţii şi suprapunerii perspectivelor; analiza multiperspectivală 57
     2.5.3.Utilizarea şi construcţia scalelor şi inventarelor de studiere a familiei 62

CAP. 3
TIPURI ŞI STUCTURI MARITALE ŞI FAMILIALE. GRUPUL DOMESTIC
3.1.Familia şi apariţia ei 65
     3.1.1. Definirea familiei 65
     3.1.2. Principalele funcţii sociale ale familiei 67
     3.1.3.Originea grupului familial 69
3.2.Tipologia familiei 71
     3.2.1.Relevanţa criteriilor de clasificare 71
     3.2.2.Familia nucleară şi familia extinsă 72
          3.2.2.1.Familia tulpină 74
          3.2.2.2.Familia extinsă modificată 75
     3.2.3.Alte tipuri de familie 75
     3.2.4.Familia şi gospodăria. Grupul domestic 76
3.3. Mariajul şi formele sale 77
     3.3.1.Universalitatea mariajului; cazul Nayar 77
     3.3.2.Tabuul incestului 78
     3.3.3.Tipuri de mariaj 80
          3.3.3.1.Monogamie şi poligamie 81
          3.3.3.2.Criteriul rezidenţial 81
          3.3.3.3.Reguli de căsătorie: endogamia şi exogamia 85
 3.4. Evoluţia structurilor şi funcţiilor familiei. O comparaţie sintetică tradiţional-modern 87

CAP. 4 PARENTALITATE ŞI DESCENDENŢĂ. SISTEMUL TERMINOLOGIC PARENTAL (AL RELAŢIILOR DE RUDENIE)
4.1. Precizări terminologice 89
4.2. Descendenţa unilinială 90
4.3. Descendenţa cognatică 92
4.4. Sistemul terminologic parental; caracterizare generală şi tipologii 93

CAP. 5 SOCIAL ŞI PSIHOSOCIAL ÎN ALEGEREA PARTENERULUI CONJUGAL. PIAŢA MARITALĂ
5.1. De la opţiunea altora, la opţiunea proprie; dragostea romantică  99
5.2. Determinaţii socio-demografice ale alegerii partenerului; homogamie şi heterogamie 102
     5.2.1.Vârsta 103
     5.2.2.Statutul socioprofesional 105
     5.2.3. Rasă, etnie şi religie 107
     5.2.4. Homogamia spaţio- geografică; proximitate şi selectivitate 109
5.3. Mecanisme psihosociale 110
     5.3.1.Transferul de excitabilitate nervoasă (arousal) 111
     5.3.2.Atractivitatea fizică 112
     5.3.3.Efectul "Romeo şi Julieta" şi efectul „greu de cucerit” 113
     5.3.4.Similaritate şi complementaritate 113
5.4. Piaţa maritală. Mariajul ca "afacere" (schimb) 115
5.5.Căsătorirea ca proces multifactorial 118

CAP. 6 DINAMICA ROLURILOR ÎN FAMILIE. CICLUL VIEŢII FAMILIALE
6.1.Rolurile şi aşteptările de rol în grupul familial 121
     6.1.1.Stereotipii sociale privind diferenţele dintre bărbat şi femeie122
     6.1.2.Teorii despre structura şi dinamica rolurilor în familie 125
     6.1.3.Complementaritate şi conflict de rol; mişcarea feministă 131
6.2.Distribuţia sarcinilor domestice; de la ideologie, la fapte  136
     6.2.1.Profesia şi viaţa casnică 136
     6.2.2.Organizarea bugetului familial 140
     6.2.3.Puterea şi luarea de decizii în familie 142
     6.2.4.Planificarea familială şi costul copilului 145
6.3.Satisfacţia în viaţa familială 148
     6.3.1. Diferenţieri marcante 148
     6.3.2.Factori ai reuşitei şi nereuşitei familiale. Sindromul incapacităţii de convieţuire 159
6.4. Ciclul vieţii familiale 153
6.5. Violenţa în familie 156

CAP. 7 DIVORŢIALITATE, RECĂSĂTORIE ŞI ALTERNATIVE NONMARITALE
7.1. Divorţialitatea şi cauzele ei 169
     7.1.1. Creşterea disrupţiei conjugale în societatea contemporană 169
     7.1.2. Cauze generale; o nouă mentalitate a divorţului 172
     7.1.3. Factori explicativi specifici 174
     7.1.4. Divorţialitatea ca proces temporal 179
     7.1.5. Consecinţe ale divorţialităţii 181
7.2.Recăsătoria şi problemele ei 185
     7.2.1. Disparitatea bărbat - femeie 185
     7.2.2. Avantaje şi dezavantaje ale recăsătoriei 186
     7.2.3. Familia reconstituită: părinţi vitregi – copii vitregi 188
7.3. Alternative nonmaritale 195
     7.3.1. Persoane singure (celibatul) 195
     7.3.2. Persoane singure cu copii: familiile monoparentale 197
     7.3.3. Coabitarea (concubinajul) şi sexualitatea premaritală 200
     7.3.4. Cupluri (familii) de homosexuali 205

CAP. 8 FAMILIA ŞI SOCIETATEA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ
8.1.Condiţionări reciproce societate – familie 209
8.2.Controlul social prin familie 211
8.3.Raportul părinţi– copii sub semnul socialului 215
     8.3.1.Şansele şcolare şi sociale 215
     8.3.2.Continuitate şi divergenţă axiologică 217
     8.3.3.Copii adulţi, părinţi în vârstă; schimburile intergeneraţionale 219
     8.3.4. Sistemul parental în contemporaneitate 225
8.4. Diversitatea familiei în lumea contemporană. Tematizarea "valorilor familiale” 227

CAP. 9  REPERE TEORETICE ALE ASISTENŢEI ŞI TERAPIEI FAMILIALE
9.1. Probleme ale grupului familial 235
     9.1.1.Ce este o problemă familială şi cine o consideră ca atare? 235
     9.1.2.Tipuri de probleme; situaţii "obiective" şi disfuncţionalităţi comunicaţionale 237
9.2. Schimbări de optică în asistenţă şi terapia familială 240
     9.2.1. De la difuz, la instituţionalizat - specializat  240
     9.2.2.De la individ, la sistem 241
     9.2.3.Rolul terapeutului şi al lucrătorului social 242
9.3.Orientări teoretice fundamentale 244
     9.3.1.Abordări centrate pe prezentul familial (sincronice) 245
          9.3.1.1.Modelul comunicaţional – sistemic 245
          9.3.1.2.Terapia familială structurală 247
          9.3.1.3.Terapia familială behavioristă (comportamentalistă) 248
          9.3.1.4.Terapia familială psihoeducaţională 249
     9.3.2.Abordări centrate pe trecutul familial (diacronice) 250
          9.3.2.1.Modelul relaţiilor obiectuale 250
          9.3.2.2.Terapia familială multigeneraţională 251
     9.3.3.Alte abordări 252
     9.3.4.Abordarea sistemică şi redescoperirea individului: terapia cognitivă 254
     9.3.5.Echivalenţe enunţiale. Concepte şi aserţiuni distinctive 257

CAP. 10
PRINCIPII METODOLOGICE ŞI TEHNICI DE ASISTENŢĂ ŞI TERAPIE
10.1. Metode nonverbale 263
10.2. Arta de a pune întrebări 265
10.3. Metafora 267
10.4. Inventare, contracte contingenţiale, injoncţiuni paradoxale şi conotaţii pozitive 268
10.5. Dragoste, insatisfacţie, infidelitate şi suferinţă 270
     10.5.1. Consideraţii generale 270
     10.5.2. Terapie şi autoterapie 274
     10.5.3. Mentalităţi şi comportamente culturale; nevoia de restructurare socială 275
 10.6. Posibile evoluţii în asistenţă şi terapie familială în România 277


Bibliografie  281


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu