marți, 13 februarie 2018

VIOLENTA IN FAMILIE. Intre preceptie sociala si asumare individuala


Autor : Valentina Rujoiu, Octavian Rujoiu (coordonatori)
Editura ASE
Colectia Arcadia
An aparitie :2012
Editia I       
ISBN  978-606-505-550-6
Nr pagini : 270
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :17,60 lei la Editura
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

        „In lucrarea de fata ne propunem sa realizam analiza etiologiei violentei in familie, luand in considerare valorile si normele sociale promovate in anumite perioade si de catre anumite culturi, rolul socializarii in functie de gen, formele de violenta domestica, cauzele tergiversarii incriminarii legale, precum si circumstantele care au determinat considerarea acestei forme de violenta ca reprezentand o problema sociala. In acelasi timp, am urmarit ca prin cele sapte capitole sa ne focalizam pe diferitele aspecte ale acestui fenomen, prin abordarea cauzelor, consecintelor, modalitatilor de interventie si dobandire a functionarii sociale, fara a omite insa analiza profilului biopsihosocial specific victimei si agresorului. Prin urmare, lucrarea are un caracter interdisciplinar, in care violenta domestica este analizata din perspectiva psihologiei sociale, a sociologiei, asistentei sociale, stiintelor juridice si a politicilor sociale, fiind fundamentata pe studii clasice si de actualitate.”
                                                                                                                           Coordonatorii
  Valentina Rujoiu este licenţiată în asistenţă socială, doctor în sociologie, lector universitar
la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti. Predă
cursuri centrate pe Violenţa în relaţia de cuplu. Abordare interculturală; Tehnici de intervenţie în situaţiile de criză; Metode şi tehnici de asistenţă socială la nivel individual; Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc; Planificare familială.

Cuprins:

Lista autorilor / 9

Introducere  - Valentina Rujoiu şi Octavian Rujoiu / 13

1. Violenţa în familie. Repere psihosociale - Mihai Ioan Micle, Doina Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu şi Gabriel Oancea / 17
Precizări preliminare / 17
Violenţa împotriva partenerului intim / 21
Faţete ale violenţei intime /25
Violenţa împotriva persoanelor vârstnice / 37
Aspecte specifice ale abuzului împotriva persoanelor vârstnice / 37
Copiii, victime ale violenţei intrafamiliale / 40
Forme ale abuzului îndreptat împotriva copiilor în context familial / 42
Politici şi programe de intervenţie în situaţiile de abuz intrafamilial / 45
Programe de intervenţie pentru ameliorarea violenţei împotriva partenerului intim / 45
Modalităţi de intervenţie destinate victimelor / 50
Modalităţi de intervenţie centrate pe agresori / 52
Recomandări cu privire la violenţa intrafamilială /54
Modalităţi de intervenţie în cazul vârstnicilor victime ale abuzului domestic / 56
Modalităţi de intervenţie în cazul copiilor victime ale violenţei intrafamiliale / 57
Bibliografie / 62

2. Intimitatea ta sunt eu! - Valentina Rujoiu şi Octavian Rujoiu / 71
Relaţiile intime. Semnificaţii ale termenului de viol / 71
Violul marital, formă a violenţei domestice / 90
Teorii explicative ale violului marital / 98 
Abuzul asupra soţului / 99
Studii şi cercetări privind abuzul asupra soţului / 102
În loc de concluzii... / 107
Bibliografie / 107

3. „Supune copacul cât este tânăr!” sau violenţa asupra copilului. O analiză psihosociologică - Oana Pirneci / 116
Introducere / 116
Violenţa asupra copilului. Delimitări conceptuale / 117
Teorii psihosociale ale dezvoltării copilului / 118
Violenţa asupra copilului: forme de manifestare / 122
Factori de risc şi consecinţele violenţei asupra dezvoltării copilului / 134
Factori de risc / 134
Consecinţe pe termen scurt şi consecinţe pe termen lung / 136
Măsuri de prevenire şi reducere a violenţei asupra copilului.
Programe şi servicii de suport / 138
Bibliografie / 142

4. Abuzul asupra persoanelor vârstnice. Metode şi tehnici de intervenţie - Simona Bodogai / 150
Introducere / 150
Nivele şi tipuri de intervenţie în asistenţa socială / 150
Prevenirea şi combaterea abuzului asupra persoanelor vârstnice / 152
Prezentarea cercetării / 157
Metodologia cercetării / 157
Analiza şi interpretarea datelor / 158
Concluzii / 169
Bibliografie / 172 

5. Supervizarea în serviciile sociale focalizate pe violenţa domestică - Livius Manea / 174
Definiţii ale supervizării în asistenţa socială / 174
Asumarea rolurilor de supervizor şi supervizat / 177
Etape ale procesului de supervizare. Abilităţi necesare supervizorului / 178
Supervizarea şi abordarea stresului rezultat din expunerea la violenţă / 181
Bibliografie / 190

6. Violenţa în relaţia de cuplu: etiologia agresorului şi aspectele generale ale modelelor de abordare a serviciilor specializate - Georgiana Virginia Bonea / 192
Delimitări conceptuale / 194
Abordări privind agresorul familial / 202
Abordarea biologică / 202
Abordarea psihologică-psihiatrică / 205
Abordarea socio-culturală / 210
Consumul excesiv de băuturi alcoolice / 213
Elemente specifice modelelor de abordare a serviciilor oferite agresorilor familiali / 216
Concluzii / 226
Bibliografie / 227

7. Violenţa domestică în context internaţional - Roxana Bratu / 237
Introducere / 237
Violenţa domestică şi drepturile omului / 238
Definiţii ale violenţei domestice / 242
Organizaţiile internaţionale şi violenţa domestică / 243
Violenţa domestică în lume: cadru juridic / 244
Concluzie / 259
Bibliografie / 260

Abstract / 265

Contents / 267 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu