marți, 13 februarie 2018

VIOLENTA SI SOCIETATE. Tematizari contemporane

Autor : Valentina Rujoiu (coord)               

Editura ASE
Colectia Arcadia
An aparitie :2013
Editia I        
ISBN 978-606-505-754-8
Nr pagini : 336
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 38,60 lei la Editura
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

      Prezenta lucrare reprezinta un pas important pentru domeniul asistentei sociale, un demers stiintific fundamentat pe studiul literaturii autohtone si internationale de specialitate si un argument cuantificabil in ceea ce priveste formarea resursei umane.

       Coordonarea volumului "Violenta si societate. Tematizari contemporane" este o provocare, fiind primul proiect editorial in care sunt implicati tineri absolventi. Este un instument stiintific si util nu numai studentilor de la facultatile de profil, ci si practicienilor care activeaza in domeniu si publicului interesat de problematica violentei in familie.

  Valentina Rujoiu este licenţiată în asistenţă socială, doctor în sociologie, lector universitar
la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti. Predă
cursuri centrate pe Violenţa în relaţia de cuplu. Abordare interculturală; Tehnici de intervenţie în situaţiile de criză; Metode şi tehnici de asistenţă socială la nivel individual; Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc; Planificare familială.

Cuprins:

Despre coordonatorul volumului / 9
Lista autorilor / 10

Introducere 
„Ecosistemul” violenţei şi societatea - Valentina Rujoiu / 13

1. Programe de suport adresate copiilor victime ale violenţei: de la constrângere legală la necesitate dovedită ştiinţific - Oana Pirneci / 19
    Influenţa contextului cultural în dezvoltarea programelor de suport / 19
    Formarea continuă a specialiştilor: obligaţie contractuală sau datorie personală? / 32
    Supervizarea în serviciile de suport adresate copiilor victime ale violenţei / 38
Bibliografie / 40

2. „A scrijeli cimentul neuscat”. Forme de manifestare ale abuzului asupra copilului în secolul XXI - Eliza Moraru / 45
    Repere introductive / 45
    Abuzul asupra copilului. Fenomen izolat sau problemă socială? / 47
    Moduri de manifestare ale abuzului asupra copilului / 53
    Forme complexe de maltratare a copilului: abandonul, exploatarea prin muncă şi traficul de copii / 66
    Suportul social şi rolul asistentului social / 74
Concluzii / 77
Bibliografie / 79 

3. Abuzul asupra copilului în familie: ecoul patologic al devenirii umane - Oana Maria Pintrijel / 86
    Introducere / 86
    Cadrul teoriilor explicative: modele de interpretare teoretică / 88
    Factori compensatorii versus factori de risc în fenomenul de abuz asupra copilului / 98
    Parentalitatea şi construcţia copilăriei / 99
    Efectele abuzului asupra dezvoltării biopsihosociale a copilului / 105
    Rolul echipei pluridisciplinare şi recuperarea psihoemoţională a copilului / 115
Concluzii / 120
Bibliografie / 122

4. Abuzul exercitat asupra vârstnicilor instituţionalizaţi - Cristiana Roxana Popa / 127
    Abordări teoretice privind fenomenul îmbătrânirii / 128
    Teorii sociale ale procesului de îmbătrânire / 130
    Vârsta a treia între normalitate şi patologic / 131
    Abuzul exercitat asupra vârstnicilor / 137
    Suportul social acordat persoanelor vârstnice: între necesitate şi deziderat / 141
    Instituţionalizarea: normalizare versus stigmatizare / 145
Bibliografie / 150

5. Cuplul aflat în situaţie de criză. Importanţa şi rolul serviciilor de consiliere - Ana-Maria Beldiman / 154
    Cuplul între „mit şi realitate” / 154
    Cristalizarea versus disoluţia cuplului / 161
    Rolul consilierii şi al serviciilor sociale în prevenirea disfuncţionalităţii cuplului / 171
    Modele teoretice aplicate în consilierea cuplului disfuncţional / 176
Bibliografie / 184 

6. Serviciile sociale adresate victimelor violenţei intime între accesare şi respingere - Cristina Oprea / 189
    Forme de manifestare ale violenţei intime / 191
    Efectele violenţei intime şi rolul lor în decizia victimei de a părăsi relaţia abuzivă / 196
    Servicii sociale centrate pe victimele violenţei intime / 203
Concluzii / 214
Bibliografie / 216

7. Rolul serviciilor de asistenţă socială în contextul violenţei intime - Ella Luisa Bogeanu / 221
    Introducere / 221
    Definirea conceptelor: violenţă, agresivitate, violenţă domestică, violenţă intimă / 223
    Teorii explicative ale violenţei intime / 225
    Forme de manifestare ale abuzului în cuplu / 230
    Tipuri de intervenţii ale specialiştilor în cazurile de violenţă intimă.
    Ruşinea şi vinovăţia / 233
    Funcţiile serviciilor de asistenţă socială în contextul violenţei intime / 239
    Importanţa suportului social în contextul violenţei intime / 242
Concluzii / 245
Bibliografie / 246

8. Sănătatea sexuală a femeii: o preocupare individuală sau colectivă? Interpretări exhaustive ale problematicii cancerului de col uterin - Cristina Geană / 250
    Femeia: între sacru şi profan. Sexualitate feminină versus sexualizarea femeii / 250
    Etiologia biopsihosocială a cancerului de col uterin / 256
    Managementul bolii: intervenţii pluridisciplinare în gestionarea crizei generată de aflarea diagnosticului tumoral / 262
    Importanţa familiei şi a sănătăţii sexuale a femeii în contextul sociocultural actual. Rolul mass-mediei / 269
Concluzii / 274
Bibliografie / 277 

9. Calitatea parentalităţii în familia monoparentală pe fondul violenţei intime - Adriana Graţiela Vieriu / 281
    Introducere / 281
    Dezvoltarea biopsihosocială a copilului în funcţie de stilurile parentale / 282
    Familia monoparentală: grup social vulnerabil / 287
    Familia monoparentală ca rezultat al violenţei intime / 292
    Mecanisme defensive şi rezilienţa familiei monoparentale / 296
Concluzii / 299
Bibliografie / 300

10. Violenţa în mediul şcolar: o problemă socială globală - Raluca Alexandra Enescu / 303
    Înţelegerea violenţei şcolare dintr-o perspectivă ecologică / 311
    Direcţiile de intervenţie ale asistenţei sociale şcolare / 316
    Rolul consilierului asistent social şcolar în prevenirea şi combaterea violenţei şcolare / 320
Concluzii / 326
Bibliografie / 326

Anexă / 331
Contents / 333 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu