marți, 27 martie 2018

FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS SI NOUL CONFLICT AL IDEOLOGIILOR

Autor: Sandu Frunza
Editura Editura Scoala Ardeleana
Colectia Scoala ardeleană de filosofie
An aparitie :2003 (Ed. Limes) , 2015
Editia a II-a rev. si adaugita
ISBN 978-606-8770-16-1
Nr pagini : 430
Format 145 x 205
Pretul la data postarii : 48,16 lei la Editura, 45,76 lei la cartepedia, 36 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

     Fundamentalismul religios și noul conflict al ideologiilor este o carte excepțională scrisă de Sandu Frunză, unul dintre cei mai buni specialiști români în știința comparată a religiilor. În acest volum sunt exemplar analizate mișcările fundamentaliste din cele trei mari religii ale lumii (Iudaism, Creștinism și Islam), cu exemple de ultimă oră. Scriitura cărții este clară, elegantă și obiectivă. Mitologiile lumii actuale sunt ingenios revalorizate, iar imaginarul religios este interpretat subtil și foarte nuanțat. Cartea tratează ideologiile ca religii secularizate, dar și religiile metamorfozate în stranii ideologii. Terorismul, bioetica și biopolitica sunt formidabile provocări ale lumii de astăzi, temeinic și convingător analizate de Sandu Frunză. Ideologia, identitatea religioasă, multiculturalismul și globalizarea sunt reperele fundamentale sub semnul cărora suntem invitați să înțelegem Fundamentalismul religios și noul conflict al ideologiilor.
Nicu Gavriluță

      Sandu Frunză este Prof. univ. dr. habil. la Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Domeniile sale de interes sunt: fundamentalismul religios, bioetica și biopolitica, filosofia post-Holocaust, imaginarul religios în publicitate, consilierea etică, dezvoltarea personală și responsabilitatea socială.

Cuprins:

CUVANT ÎNAINTE   9

PARTEA I 
MIT, RELIGIE, IDEOLOGIE. ASPECTE ALE CONSTRUCTIEI SIMBOLICE A IDENTITATII  15

CAPITOLUL 1. MITUL ŞI SECULARIZAREA IDENTITATII  17
Revalorizarea mitului şi a imaginarului religios  17
Mitul ca limbaj al culturii laicizate  22
CAPITOLUL 2. FUNCTIA INIAGINATIVA ŞI INSTITUIREA IDENTITARA   30
Trăirea simbolică şi reîntoarcerea sacrului  30
Ideologie, religie, identitate  36

PARTEA A II-A
IDEOLOGIA CA RELIGIE SECULARIZATA ŞI RELIGIA CA IDEOLOGIE  51

CAPITOLUL 1 . IDEOLOGIE ŞI TEOLOGIE 53
Recuperarea sensului pozitiv al ideologiei  53
Ideologia în vecinătatea religiei  56
Ideologia şi încercarea de restituire a realităţii integrale   62
CAPITOLUL 2. MARX ŞI IDEOLOGIA CA RECUPERARE A RELIGIOZITATII  (şi IMAGINARULUI)  70
Ideologia ca falsă conştiinţă şi critica filosofică a religiei  70
Ideologia ca practică revoluţionară şi devoţională  82
CAPITOLUL 3. CRIZA IDENTITATII ŞI FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS CA IDEOLOGIE  101
Ce este fundamentalismul religios? Fundamentalism şi tradiţie religioasă  101
Fundamentalismul ca ideologie religioasă a modemităţii  109
Trăsături de familie ale fundamentalismului religios  113

PARTEA A III-A
ASPECTE ALE FUNDAMENTALISMULUI CREŞTIN  123

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTALISMUL CREŞTIN  125
Caracteristici ale fundamentalismului creştin  125
Jerry Falwell şi Majoritatea Morală  131
CAPITOLUL 2. TERORISM CREŞTIN, BIOETICA ŞI BIOPOLITICA  140
Cum să construieşti o bombă artizanală cu care să ucizi din dragoste pentru Iisus  141
A ucide în vederea apărării dreptului la viaţă a copiilor nenăscuţi încă 150
A ucide în numele instaurarii unei ordini globale creştine  158

PARTEA A IV-A
ASPECTE ALE FUNDAMENTALISMULUI IUDAIC  163

CAPITOLUL 1. RELIGIE ŞI POLITICA ÎN IUDAISM  165
Pluralitatea resurselor analizei religiei şi politicii  165
Naşterea simbolică a unei comunităţi religioase şi politice la poalele Muntelui Sinai  168
Darul Torei: o responsabilitate religioasă şi politică  173
O comunitate în aşteptarea mântuirii la poalele Muntelui Sionului  177
De la mitologia comunitară la o ideologie naţională  179
De la comunitatea teocratică la comunitatea ce construieşte societatea civilă  186
CAPITOLUL 2. IERUSALIM, ORAŞUL CELOR TREI RELIGII AVRAAMICE 192
Ierusalimul şi conştiinţa simbolică a Iudaismului  194
Oraşul Sfânt pentru musulmani  200
Ierusalimul şi tensiunile sale interioare  205
CAPITOLUL 3. FUNDAMENTALISMUL IUDAIC  212
Caracteristici ale fundamentalismului evreiesc  212
Fundamentalismul conservator - Neturei Karla  219
Fundamentalismul inovator sau revoluţionar - Gush Emunim  227
Gush Emunim: Problema palestiniană nu există  235
Practici ale violenţei  240

PARTEA A V-A
ASPECTE ALE FUNDAMENTALISMULUI ISLAMIC  251

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTALISMUL ISLAMIST  253
Islam şi ideologie, Islamul ca ideologie  253
Islamul şi depăşirea crizelor aduse de cultura occidentalizării  258
CAPITOLUL 2. JIHADUL CA FORMA A COMUNICARII POLITICE  270
Jihadul între activism civic şi politic şi nevoia de îndumnezeire a omului  270
AI-Qaeda sau jihadul ca distrugere a puterii economice, militare şi religioase a Occidentului  279
Charlie Hebdo sau despre atacul jihadist asupra culturii laice occidentale  283
Daesh (ISIL, ISIS) sau despre jihad ca spectacol al războiului lui dumnezeu cu lumea  298

PARTEA A Vl-A
IDENTITATI RELIGIOASE, MULTICULTURALISM ŞI IDEOLOGIE ÎN CONTEXT GLOBAL  307

CAPITOLUL 1. BISERICA ŞI STATUL NATIONAL  309
Religie şi naţionalism religios  309
Statul de drept naţional şi multicultural şi Biserica naţională în România  318
Tendinţe fundamentaliste în context românesc  341
CAPITOLUL 2. TOLERANIA ŞI POLITICILE MULTICULTURALE 352
Minorităţi religioase şi multiculturalism  352
Spre o depăşire a dimensiunilor negative ale toleranţei  360
Intervenţia legitimă a statului în reglementarea vieţii comunităţilor religioase  364
CAPITOLUL 3. GLOBALIZARE SI CONFLICT 372
Religie şi secularizare în lumea occidentala şi in afara sa .  372
Sistemul global, laicizarea şi fundamentalismul  380
Globalizarea ca sistem telaţional bazat pe standarde seculare  383
Spre un nou conflict al ideologiilor  388

INDEX DE NUME  397
INDEX DE TERMENI  407Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu