marți, 27 martie 2018

INTRE MOARTEA POLITICII SI MOARTEA LUI DUMNEZEU. Eseuri despre literatura, religie si politica


Autor: Sandu Frunza
Editura Eikon
Colectia Universitas
An aparitie : ?, 2017
Editia a II-a rev.
ISBN 978-606-711-657-1
Nr pagini : 188
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 25 lei la Editura, 25 lei la libris, 25 lei la librarie.netDescrierea editurii:

      Laicitatea este un dar miraculos pe care Crești¬nismul l-a făcut lumii occidentale. Trebuie să ieșim din tendința de a asocia secularizarea cu ateismul, în spațiul privat și în cel public. Este imperativ să învățăm să reconstruim lumea noastră pornind de la intimitatea dintre laicitate și religie. Azi constatăm că tipurile de alegeri pe care politi¬cienii le-au făcut în relația lor cu religia stau mai ales sub semnul unei relații a politicii (a politicienilor sau a partidelor) cu variantele instituționalizate ale religiei. Ideea valorilor religioase nu a lipsit nici ea, doar că a fost mai mult un vehicul electoral al mesa¬jelor politice decît exprimarea unei opțiuni morale. Biserica poate juca un rol important în modelarea spațiului public prin despărțirea de compromisul cu politica și cu partizanatul politic, în numele accen¬tuării vocației sale spirituale. Această perspectivă nu invită la spiritualism sau la o atitudine contempla¬tivă, ruptă de viața reală și golită de conținuturile vieții cotidiene. Dimpotrivă, Biserica se dovedește a fi un factor activ în structurarea vieții comunității atîta timp cît are ca preocupare majoră realizarea ca persoană a individului.

Sandu Frunză este Prof. univ. dr. habil. la Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Domeniile sale de interes sunt: fundamentalismul religios, bioetica și biopolitica, filosofia post-Holocaust, imaginarul religios în publicitate, consilierea etică, dezvoltarea personală și responsabilitatea socială.

Cuprins:

Prefaţă 9

1. Etica politică - între etica biblică şi mitologia morţii lui dumnezeu 19
Prezenţa religiei ca politică a supravieţuirii 19
Moartea lui dumnezeu şi condiţia umană în lagărele morţii. Către o nouă înţelegere a eticii responsabilităţii 23
Moartea lui dumnezeu şi noua ordine politică. Spre o nouă semnificaţie a genocidului pentru societatea globală 31
Moartea lui Dumnezeu - de Ia experienţa personală la etica politică 43

2. Perspectiva Iui Fundoianu asupra relaţiei dintre iudaism şi creştinism în lumina reflecţiilor sale privind gîndirea lui Martin Buber 46
Adevărul iudaismului 47
Atunci cînd Iudaismul este calea 52
Monoteîsmul etic şî iubirea 54

3. Elemente pentru o nouă conştiinţă iudaică, politică şi culturală 57
Religie şi totalitarism 57
Democraţie, iudaism şi exil 60
Conştiinţă biblică, poezie şi ideologie 64
Politici ale autenticităţii şi reflecţie existenţială 71

4. Secularizarea ca ieşire din eshatologie în societatea construită pe comunicare 76
Războiul cultural şi recucerirea sufletului postmodern 76
Seducţia şi transcendenţa infinită a textului 79

5. Provocări actuale ale alianţei dintre religie şi politică 85
Pluralismul, povestirea ,si adevărul 85
Cartea şi resursele ei 88
Imaginea şi violenţele ei 91
Experienţa religioasă individuală şi laicizarea guvernării 102

6. O perspectivă mitico-simbolică asupra politicii 106
Omul şi cartea sa 106
Tribalismul politic şi comunicarea politică 111
Vocile simbolice - între mitizarea intelectualilor şi marginalizarea lor 117
Tribalism politic şi reţele de socializare 120

7. Creştinism, politică şi reafirmarea subiectului relational 122
Creştinism şi viaţă cotidiană 122
Creştinism şi politică 126
Subiectul relational ca agent al construcţiei simbolice 139

Note 142
Index 168


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu