BIBLIOGRAFII PT EXAMENUL DE LICENTA PROBA TEORETICA


Bibliografie pt  examenul de licenta proba de evaluare cunostinte fundamentale si de specialitate specializarea psihologie din cadrul : Universitatii  Babes-Bolyai , Cluj

Radu, I. Introducere în psihologie, 1992. Ed Sincron, paginile: 154-162.
Atkinson, R. et all. Introducere în psihologie. Ed Tehnică 2002. paginile 406-421.
Smith, E.E.; Nolen-Hoeksema,S.; Fredrickson, B.L.; Loftus, G.R. 2005, Introducere în psihologie, Editura Tehnică, Bucureşti.
Atkinson & Hilgard. Introducere în Psihologie. București: Ed. Tehnică. (pp. 562-590).
Anderson Norman H. (2001) Empirical direction in design and analysis. Lawrence Erlbaum Associate, New York. (Capitol I pp 1-26).
Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. New York University, New York (Capitol XIV pp 391-418).

Savoy, R. L. (2001). History and future directions of human brain mapping and functional neuroimaging. Acta Psychologica 107, 9-37. (accesibil la http://www.arts.uwaterloo.ca/~jdancker/Fundamentals_2003/savoy_01.pdf).


Miclea, M. (1999). Psihologie cognitivă. Ed. Polirom. Paginile: 123-128;  156;  228 – 233.
Opre, A. (2002). Inconştientul cognitiv; percepţia subliminală şi memoria implicită. Cluj Napoca: Editura ASCR. Paginile: 33-38; 59-62; 67-78.
Opre A., Boroş S. (2006). Personalitatea în abordările psihologiei contemporane. Cluj - Napoca: Editura ASCR, ISBN-10 973-7973-40-2.  paginile: 139-168.

Poole, D., Warren, A., & Nunez, N. (2007). Chapter 6. Profile of Early Childhood (paginile 220-248). In The Story of Human Development. Prentice Hall (la BCU).

Poole, D., Warren, A., & Nunez, N. (2007). Chapter 10. Profile of Adolescence (paginile 390-420). In The Story of Human Development. Prentice Hall (la BCU).

Urbina, S. (2010). Testarea psihologică. Editura Trei, (capitolele patru si cinci, paginile 184-218; 241-274).

Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 73-100.

Baban, A., & Craciun, C. (2007) Changing Health-Risk Behaviors: a Review of Theory and Evidence-Based Interventions in Health Psychology. Journal of Cognitive and Behavioral Psychoterapies, VII, 1: 45-66.

Schmidt, F., & Hunter, J. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.

Chirica, S. (1996) Psihologie organizațională. Modele de diagnoză și intervenție. Cap. 8 Memoria și învățarea organizațională pp. 331-336, 343-349.
Lipshitz, R. (2000) Chic, mystique, and misconception: Argyris and Schön and the rhetoric of organizational learning, Journal of Applied Behavioral Science 36: 456-472
David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Iaşi, Polirom (pg. 23-66).
David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Iaşi, Polirom (pg. 93-101; 111-118).

Mih, V. (2010). Psihologie educaţională (vol II). Ed ASCR. Cluj-Napoca. (pp 5 -36).

Lemeni, G., Negru, O. (2004). Planificarea carierei. În Lemeni, G şi Miclea, M. (Eds), Consiliere şi orientare – Ghid de educaţie pentru carieră, (pp. 170-183). Editura ASCR, Cluj-Napoca.


Bibliografie pt  examenul de licenta proba de evaluare cunostinte fundamentale si de specialitate specializarea psihologie din cadrul : Universitatii  de Vest , Timisoara

Birch, A. (1997). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Tehnică, 95-109; 110-112, 201-206.
Bogathy, Z. (coord) (2004). Manual de psihologia muncii si organizațională. Iași: Polirom, 53-59, 64-69, 73-94.
Dumitru, I. Al. (2001). Educaţie şi învăţare. Timişoara: Eurostampa, 401-404.
Gavreliuc, A. (2007). De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 73-99.
Macsinga, I. (2007). Psihologia diferențială a personalității. Timișoara: Mirton, 98-102, 167-174.
Matthews, G., Deary, I, & Whiteman, M. (2005). Psihologia personalității. Iași: Polirom, 45-48.
Miclea, M. (1994). Psihologie cognitiva. Cluj-Napoca: Ed. Sincron, 389-398.
Munteanu, A. (2009). Psihologia copilului. Timișoara: Eurobit, 73-96.
Paloş,R. (2012). Teorii ale învăţării şi implicaţiile lor educaţionale (ediţie revăzută şi adăugită). Timişoara: Universităţii de Vest (W. Perry – modelul dezvoltării intelectuale și etice).
Perciun, V. (2001). Psihologie medicală. Timișoara: Eurostampa, 184-196.
Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educaţiei. Iaşi: Editura Polirom, pp.229-236.
Tudose, F., Tudose C., Dobranici, L (2002). Psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi. București: Infomedica, 47-50, 60-71, 169-170, 177-180, 182-183, 188-189, 201-205.
Vintilă, M. (2007). Compendiu de Neuropsihologie. Timișoara: Universității de Vest, 58-72, 83-90.
Vîrgă, D.(2007). Psihologie experimentală - de la teorie la practică. Timișoara: Universității de Vest, 62-74, 172-186.
Zlate, M. (2000). Fundamentele psihologiei. București: Pro Humanitate, 151-168.
Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive. Iași: Polirom, 413-429.

Bibliografie pt  examenul de licenta proba de evaluare cunostinte de specialitate in domeniul Psihoterapiei din cadrul  Universitatii Bucuresti :

Holdevici, I. (2007). Strategiile psihoterapiei cognitiv-comportamentale. Bucureşti: Ed. DualTech.
Ionescu, G. (1990). Psihoterapie. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică. 
Mitrofan, I. (2007). Psihoterapie - repere teoretice, metodologice şi aplicative. Bucureşti: Ed. SPER. 
Mitrofan, I., Nuţă, A. (2005). Consilierea psihologică. Cine ? Ce ? Cum ? Bucureşti: Ed. SPER.
Mitrofan, I., Vasile, D. (2001). Terapii de familie. Bucureşti: Ed. SPER.

Bibliografie pt  examenul de licenta proba de evaluare cunostinte de specialitate in domeniul Psihologiei Organizationale din cadrul  Universitatii Bucuresti :


Berry, L.; Houston J. (1993), Psychology at work, Brown & Benchmark Publisher House.
Bogathy (coord.) (2004), Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Polirom, Iaşi
Constantin T. (2004), Evaluarea psihologică a personalului, Poliron, Iaşi
Cooper, C.; Cartwright, S.; Earley, C. (eds.) (2001), Organizational culture and climate, John Wiley & Son Ltd., New York.
Gibson, J.; Ivancevich, J.; Donnelly, J. (1997), Organizations, Irwin McGrawHill, Boston.
Huczynsky, A.; Buchanan, D. (1997), Organizational Behaviour, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Johns, G. (1998) Comportament organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti
Neculau, A. (), Analiză şi intervenţia în grupuri şi organizaţii, Polirom, Iaşi
Pânişoară G., Pânişoară I.O.(2005), Managementul resurselor umane, ed. II, Polirom, Iaşi
Pitariu, H. (2003), Proiectarea fişelor de post, evaluarea posturilor de muncă şi a personalului.Un ghid practice pentru manageri, Casa de editură Irecson, Bucureşti
Sonnentag, S. (2002), Psychological Management or Individual Performance, John Wiley & Sons Ltd., London.
Torrington, D., Hall, L.(1991), Personnel Management, UK, Prentice Hall
Zlate, M. (2004, 2007) Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Polirom, Iaşi

Bibliografie pt  examenul de licenta proba de evaluare cunostinte de specialitate in domeniul Psihologiei Educatiei din cadrul  Universitatii Bucuresti :


BĂBAN, A. (coord.), (2001), Consiliere educaţională, Cluj -Napoca.
BONCHIS ELENA (2002), Psihologia învăţării, Editura Universităţii Emanuel, Oradea
COSMOVICI, A., Iacob, L., (coord) (1999), Psihologia şcolară, Editura Polirom, Iaşi.
CREŢU, T., (2001), Adolescenţa şi contextul său de dezvoltare, Credis, Bucureşti.
DELORS, J. (2000), Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCAL Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI, Polirom, Iaşi
GOLU, P. (2001), Psihologia învăţării şi dezvoltării, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti.
GOLU, P. (2001), Psihologie educaţională, Ed. EX PONTO, Constanţa
MARCUS, S., (coord.) (1999), Competenţa didactică - perspectivă psihologică, Ed.All, Bucureşti.
MITROFAN, N. (2005), Testarea psihologica. Inteligenta si aptitudinile, Editura Polirom, Iaşi.
MITROFAN  IOLANDA (2003) (Coord.), Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Polirom, Iaşi
NEGOVAN VALERIA (2006), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Universitară, Bucureşti
NEGOVAN VALERIA (2007), Psihologia învăţării. Forme, stratgeii şi stil, Editura Universitară, Bucureşti
ZLATE, M. (coord) (2001), Psihologia la răspântia mileniilor, Editura Polirom, Iaşi
SIEBERT, H., (2001), Învăţarea autodirijată şi consilierea pentru învăţare, Institutul European, Iaşi
UNGUREANU, D. (1998), Copii cu dificultăţi de învăţare,E.D.P., R.A., Bucucreşti.

Bibliografie pt  examenul de licenta proba de evaluare cunostinte de specialitate in domeniul Cunostinte fundamentale in domeniul Psihologiei din cadrul  Universitatii Bucuresti :

Allport, G., W. (1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, EDP, Bucureşti.
Aniţei, M. (2010), Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, Bucureşti.
Aniţei, M. (2007), Psihologie experimentală (selectiv, în funcţie de tematică), Ed. Polirom, Iaşi.
Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.S. (2002), Introducere în psihologie (selectiv, în funcţie de tematică), Ed. Tehnică, Bucureşti.
Avram, E. (2009) Psihologia personalităţii: Arhitectură şi dimensiuni, Ed. Universitară, Bucureşti.
Baddeley, A. (1998), Memoria umană; Ed. Teora, Bucureşti.
Cosnier, J. (2002), Introducere în psihologia emoţiilor şi a sentimentelor, Ed. Polirom, Iaşi.
Creţu, R., Z. (2005), Evaluarea personalităţii, Modele alternative, Ed. Plirom, Iaşi.
Creţu, T. (2005), Psihologie generală, Ed. Credis, Bucureşti.
Evans, D. (2005), Emoţia, Foarte scurtă introducere, Ed. All, Bucureşti.
Gaoanac’h; Larignaderie, P. (2002), Memorie şi funcţionare cognitivă, Ed. Polirom, Iaşi.
Golu, M. (2002), Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti.
Hayes, N.; Orell, S. (1997), Introducere în psihologie, Ed. All, Bucureşti.
Malim, T. (1999), Procese cognitive, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Matthews G., Deary, I.J. şi Whiteman, M.C. (2005), Psihologia personalităţii: trăsături, cauze, consecinţe, Ed. Polirom, Iaşi
Micela, M. (2003), Psihologie cognitivă, Ed. Polirom, Iaşi.
Mitrofan, N., Mitrofan, L. (2005), Testarea psihologică. Inteligenţa şi aptitudinile, Ed. Polirom, Iaşi.
Pânişoară, G., Pânişoară, I.O. (2005), Motivarea eficientă, Ghid practic, Ed. Polirom, Iaşi.
Pânişoară, I.O. (2003), Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune educaţională, Ed. Polirom, Iaşi.
Răşcanu, R. (2002), Psihologie şi comunicare, Ed. Universităţii, Bucureşti.
Roco, M. (2004), Creativitate şi inteligenţă emoţională, Ed. Polirom, Iaşi.
Smith, E., Susan Nolen-Hoeksema, Barbara Fredrickson, Loftus, G. şi colab. (2005), Introducere în psihologie, Ed. Tehnică (selectiv, în funcţie de tematică), Bucureşti.
Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iaşi.
Zlate, M. (2000), Introducere în psihologie (capitolul despre Ipostazele psihicului), Ed. Polirom, Iaşi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu