PSIHOLOGIE GENERALA (Introducere in psihologie, Fundamente si istoria psihologiei)

INTRODUCERE IN PSIHOLOGIE


Bibliografie conform programei analitice 2011 - 2012 Univ. Babes-Bolyai  (studii licenta) :

·     Attkinson R. si Attkinson R (2002), Introducere in psihologie, Ed. Tehnică, Bucureşti
·         Radu, I (si col.) (1991), Introducere în psihologia contemporana,  Ed. Sincron, Cluj Napoca

Bibliografie opţională:
§  Brehm, SS; Kassin SM (1996). Social psychology. Boston: Houghton Mifflin Co
§  David, D (2000). Prelucrări inconştiente de informaţie; Contaminarea psihologică în mass- media, practica clinică şi juridică. Ed. Dacia. Cluj-Napoca
§  Frank Landy, Psychology, The Science Of  People, 1987
§  Gleitman,H.(1992). Basic Psychology, Norton & Company, New York
§  Hayes. N., & Orrell, S. (1997; 2003). Introducere în psihologie, All Educational: Iaşi.
§  Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-Napoca
§  Opre A. (coord.) (2002) (2003). Noi tendinţe în psihologia personalităţii. Vol I. Modele teoretice;  Vol II. Diagnoză, studii experimentale şi aplicaţii. Editura ASCR, Cluj Napoca.
§  Opre, A. (2002) Inconştientul Cognitiv. Ed. ASCR. Cluj-Napoca
§  Opre, A. (2007/) Introducere în teoriile personalităţii. Editura ASCR, Cluj Napoca
§  Parot, F., şi Richelle, M., Introducere în psihologie: Istoric şi metode, Ed. Humanitas, 1995
§  Radu, I., Iluţ, P. & Matei, L. (1994) - Psihologie socială, Editura Exe, Cluj-Napoca
§  Smith, Edward E.(2005). Introducere în psihologie, Editura Tehnica, Bucuresti

INTRODUCERE IN PSIHOLOGIE 
Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi):

Cosmovici, Andrei, 1996, Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi
Cosmovici, Andrei, Celmare Ştefan, 1990, Despre cauzalitatea psihică, Revista de psihologie nr. 1.
Ey, Henry, 1987, Constiinta, Ed, Didactica si Pedagogica, Bucuresti
Freud, S., 1980, “Introducere în psihanaliză” (trad.), Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
Morris, Desmond, 2009, Maimuta goala, Editura Art, Bucuresti
Pavelcu, V., 1972, „Drama psihologiei”, Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Zlate, Mielu, 1996, Introducere in psihologie, Casa de editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI
Bibliografie (Univ Spiru Haret Bucuresti anul universitar 2011-2012) -  (studii licenta)

Allport, G.W. (1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, EDP, Bucureşti
Golu, M. (2002), Bazele psihologiei generale, Editura Universitară, Bucureşti
Golu, M. (2007), Fundamentele Psihologiei, vol 1–2, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti
Neveanu-Popescu, P. (1979), Dicţionar de psihologie, editura Albatros, Bucureşti

Bibliografie facultativa:
Ceauşu, V. (1978), Cunoaşterea psihologică şi condiţia incertitudinii, Editura Militară, Bucureşti
Creţu, Tinca (2001), Psihologie generală, editura Credis, Bucureşti
Golu, M. (2002), Bazele psihologiei generale, Editura Universitară, Bucureşti
Zlate, M. (2003), Eul şi personalitatea, editura Trei, Bucureşti
Zlate, M. (2001), Trei psihologii, în Zlate, M. (Coord.), Psihologia la răspântia mileniilor, Editura Polirom,

ISTORIA PSIHOLOGIEI
Bibliografie (Univ Spiru Haret Bucuresti anul universitar 2011-2012) - (studii licenta)

Nicola, Grigore (2008), Istoria Psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

Bibliografie facultativă:
1. Aniţei, Mihai (2009), Istoria psihologiei, Editura Psihomedia, Bucureşti
2. Aristotel (2005) Despre suflet, Editura Humanitas, Bucureşti
3. Chelcea, S. (2003), Enciclopedie de psihosociologie, Editura Economică, Bucureşti
4. Grof, Stanislaf (2006), Psihologia viitorului, Elena Francisc Publishing, Bucureşti
5. Hothersall, David (2004), History of Psychology, McGraw-Hill company Inc., New York
6. Hergenhahn, B.R. (2009), An introduction to the history of psychology, Wadsworth Thomson Learning, Belmont, C.A., U.S.A
7. Laertios, Diogene (1997), Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, editura Polirom, Iaşi
8. Kimball, M.M. (2000), From „Anna O”to Bertha Pappenheim:Transforming private pain into public action, History of Psichology, 3, 20-43
9. Mânzat, I. (2000), Istoria universală a psihologiei., Editura Printech, Bucureşti
10. Mânzat, I. (2000), Istoria psihologiei universale, Editura Univers, Bucureşti
11. Platon (2005), Republica, Editura Antet, Bucureşti
12. Porter, R. (2002), Madness:a brief history, Oxford University Press, New York
13.Schultz, Duane P., Schultz, Sydney Ellen (2000), A history of Modern Psychology, Harcourt Brace College Publishers, U.S.A
14. Welwood, John (2006), Psihologia trezirii, Elene Francisc Publishing, Bucureşti

ISTORIA PSIHOLOGIEI
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov  (studii licenta)

1. Boring, E., (1963), History, Psychology and Science, New York, J.Wiley
2. Lindzey, G. Thomson si R.F. Spring, (1988), Psycholgy, New York, Worth Publishers
3. Grand dictionnaire de la psychologie (1991), Paris, Larouse
4. Mânzat, Ion, (1994), Istoria universalã a psihologiei. Curs. Bucuresti, Univ. Titu Maiorescu
5. Parot, Francoise si Richelle, Marc, (1995), Introducere în psihologie. Istoric si metode, Bucuresti, Humanitas
6. Ralea, M. si Botez, C., (1958), Istoria psihologiei, Bucuresti, Ed. Academiei

Bibliografie facultativa:
1. Adler, A. (1995), Sensul vietii, Editura IRI, Bucuresti
2. Adler, A. (1996), Cunoasterea omului, Editura IRI, Bucuresti
3. Augustin, Sf. (1998), Confesiuni, Editura Humanitas, Bucuresti
4. Draghicescu, D. (1996), Din psihologia poporului român, Editura Albatros, Bucuresti
5. Herseni, T. (1980), Cultura psihologica româneasca, Editura stiintifica si enciclopedica, Bucuresti
6. Jung, C.G. (1994), Puterea sufletului. Antologie, partea I- IV, Editura Anima, Bucuresti
7. Rosca, Al., Bejat, M. (1976), Istoria stiintelor în România. Psihologia, Editura Academiei, Bucuresti
8. Aristotel (1996), Despre suflet, Editura stiintifica; Editura Aion, Oradea
9. Aristotel (2001), Metafizica, Editura Humanitas, Bucuresti
10. Banu, I. (1996), Aristotel, Editura Stiintifica, Bucuresti
11. Descartes, R. (1964), Reguli utile si clare pentru îndrumarea mintii în cercetarea adevarului, Editura Stiintifica, Bucuresti
12. Eliade, M. (1999), Istoria credintelor si ideilor religioase, Editura stiintifica si enciclopedica, Bucuresti
13. Freud, S. (1980), Introducere în psihanaliza, Editura didactica  si pedagogica, Bucuresti
14. Nicola, Gr. (2001), Istoria psihologiei, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti
15. Pavelcu, V. (1972), Drama psihologiei, Editura didactica  si pedagogica, Bucuresti
16. Platon (2001), Opere complete, vol. I, Editura Humanitas, Bucuresti

ISTORIA PSIHOLOGIEI
Bibliografie (cf programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi)

Allport, G.W. (1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Freud, S. (2003), Interpretarea viselor, Editura Trei, Bucuresti
Freud, S. (2000), Nevroza la copil: Micul Hans si Omul cu Lupi, Editura Trei, Bucuresti
Jung, C.G. (2004), Tipuri psihologice, Editura Trei, Bucuresti.
Jung, C.G. (2004), Arhetipurile si inconstientul colectiv, Editura Trei, Bucuresti.
Maslow, A.H. (2008), Motivatie si personalitate, Editura Trei, Bucuresti

3 comentarii:

 1. Buna ziua , sunt doua carti care ma intereseaza si nu le gasesc niciunde . Poate ma puteti ajuta. Cartile sunt :

  Radu, I. Introducere în psihologie, 1992. Ed Sincron
  Opre A., Boroş S. (2006). Personalitatea în abordările psihologiei contemporane
  Chirică,S. (1996) Psihologie organizațională. Modele de diagnoză și intervenție. Casa de editură și consultanță Studiul Organizării, Cluj-Napoca.

  Multumesc .

  RăspundețiȘtergere
 2. Voi urmari daca aceste carti apar la vanzare pe undeva.

  Personalitatea în abordările psihologiei contemporane n-am gasit-o decat la BCU Cluj
  http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/?func=find-b&find_code=OCN&request=895502111

  Psihologie organizațională. Modele de diagnoză și intervenți la BCU Bucuresti:

  http://cacheprod.bcub.ro/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&RequestId=862672_14&Profile=Default&OpacLanguage=rum&NumberToRetrieve=50&StartValue=5&WebPageNr=1&SearchTerm1=PSIHOLOGIE%20ORGANIZATIONALA%20TE%20.2.638648&SearchT1=&Index1=Uindex04&SearchMethod=Find_1&ItemNr=5

  Introducere in psihologie, I.Radu , ed.Sincron, s-ar putea sa fie de fapt
  Introducere in psihologia contemporana, Ed Sincron 1991, I.Radu (coord),
  la BCUB:

  http://cacheprod.bcub.ro/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&RequestId=862672_22&Profile=Default&OpacLanguage=rum&NumberToRetrieve=50&StartValue=6&WebPageNr=1&SearchTerm1=%23RADU%20%23IOAN%20%23PSIHOPEDAGOG%20%20.277.205616!INTRODUCERE%20IN%20PSIHOLOGIA%20CONT%20.2.76622&SearchT1=&Index1=Uindex03&SearchMethod=Find_1&ItemNr=6

  Aceasta din urma a mai aparut uneori la vanzare.

  RăspundețiȘtergere