DOMENII CONEXE : ETOLOGIE (psihologie animala)

PSIHOLOGIE ANIMALA
Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)

John Alcock 1998. Animal Behavior. An Evolutionary Approach. Sinnauer Associates.
Edward O. Wilson 2003. Sociobiologia. Ed. Trei.
Alina S. Rusu (Ed.) 2005. Studying Communication in Animals. ASCR.
Alina S. Rusu (Ed.) 2007. Principii moderne de amenajare a gradinilor zoologice. Presa Universitara Clujeana.
Alina S. Rusu (Ed.) Sub tipar. Interactiunea om-animal: elemente de etologie aplicata si terapie asistata de animale. Presa Universitara Clujeana.
Mihai Cociu 1999. Etologie. Comportament animal. Ed. All.
Aubrey H. Fine 1999. Handbook on Animal Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice. Academic Press.

LOGICA
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

1. Lazar, Cornel, Logica, curs practic, Editura Psihomedia, Sibiu, 2009
2. Botezatu, Petre, Introducere în logica, Editura “Polirom”, Iasi, 1997 .
3. Enescu, Gheorghe, Tratat de logica, Editura Lider, Bucuresti
4. Lucica, Iancu, Logica, vol.I. Logica generala, Editura Tehnica, 2008

Bibliografie facultativa:
1. Botezatu, Petre, Constituirea logicitatii, Editura Stiintifica  si Enciclopedica, Bucuresti, 1983.
2. Bieltz, Petre; Istrate, Anghelina., Logica (manual), Editura Didactica  si Pedagogica, Bucuresti, 1990.
3. Didilescu, Ion; Botezatu, Petre, Silogistica. Teoria clasica  si interpretarile moderne, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976
4. Didilescu, Ion; Pavelcu, Vasile, Logica (manual), Editura Didactica  si Pedagogica, Bucuresti, 1973
5. Rzbaki, Karzn C. Arta argumentarii, Editura Polirom, Iasi, 2005
6. Dumitriu, Anton, Istoria logicii, Editura Didactica  si Pedagogica, Bucuresti, 1975.
7. Klaus, Georg, Logica moderna, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1977.
8. Enescu, Gheorghe, Logica simbolica, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1971.
9. Kant, Immanuel, Logica generala, Editura Stiintifica  si Enciclopedica, Bucuresti, 1975.
10. Maiorescu, Titu, Scrieri de logica, Editura Stiintifica  si Enciclopedica, Bucuresti, 1988.
11. Botezatu, Petre, Interpretari logico-filosofice, Editura "Junimea", Iasi, 1982.
12. Botezatu, Petre, Semiotica si negatie, Editura "Junimea", Iasi, 1973.
13. Botezatu, Petre, Valoarea deductiei, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1971.
14. Dima, Teodor, Metodele inductive, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1975.
15. Bacon, Francis, Noul Organon, Editura Academiei, Bucuresti, 1957.
16. Dima Teodor, Logica generala, Editura Didactica  si Pedagogica, Bucuresti, 1991.
17. Ioan, Petru, Logica si metalogica, Editura "Junimea", Iasi, 1983.
18. Mihai, Gheorghe; Papaghiuc, Stefan, Încercari asupra argumentarii, Editura "Junimea", Iasi, 1985.
19. Nastasel, Eugen; Ursu, Ioana, Argumentul sau despre cuvântul bine gândit, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1980.
20. Aristotel, Organon IV, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1963.
21. Mihai, Gheorghe, Psiho-logica argumentarii, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1987.
22. Marga, Andrei, Rationalitate, comunicare, argumentare, Editura "Dacia", Cluj-Napoca, 1991.
23. Popa, Cornel, Praxiologie si logica, Editura Academiei, Bucuresti, 1984.
24. Botezatu, Petre, Introducere în logica, Editura “Polirom”, Iasi, 1997 .
25. Enescu, Gheorghe, Dictionar de logica, Editura Stiintifica  si Enciclopedica, Bucuresti, 1983
26. Ionescu, Nae, Curs de logica, Editura Humanitas, 1993


ETICA SI DEONTOLOGIE
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

1. Cornel Lazar, Autoritate si deontologie, Editura Licorna, Bucuresti, 1999
2. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica, www.copsi.ro
3. Etica  si deontologie note de curs, Biblioteca virtuala a Universitatii Spiru Haret

Bibliografie facultativa:
1. Pitagora, Legile morale si politice, Editura Antet, 2009
2. Aristotel, Etica nicomahica, Editura Antet, 2009
3. Bernard Williams, Introducere în etica, Editura Alternative, 1993, p. 80-87
4. Nikolai Losski, Conditiile binelui absolut, Editura Humanitas, 1997
5. Ioan Grigoras, Personalitatea morala, Editura stiintifica  si Enciclopedica, Bucuresti, 1982
6. Victor E. Frankl : Omul în cautarea sensului vietii, Editura Meteor Press, 2009.
7. Ioan Grigoras, Datoria etica, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1968
8. Ioan Grigoras, Probleme de etica, Editura Universitatii “Al. I. Cuza”, Iasi, 1999
9. Immanuel Kant, Întemeierea metafizicii moravurilor, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1972.
10. Marietta C. Moraru, Valoare si etos, Editura Stiintifica  si Enciclopedica, Bucuresti, 1976
11. Traian Gânju, Discurs despre morala, Editura Junimea, Iasi, 1981.
12. Filosofie contemporana, texte alese, traduse si comentate de Al. Boboc si I.N. Rosca, Editura Gramond
13. Lucian Blaga, Orizont si stil, Editura Humanitas
14. Carrmen Cozma, Elemente de etica si deontologie, Editura Universitatii “Al. I. Cuza”, Iasi, 1997.
15. Neculau, A trai printre oameni, Editura Junimea, Iasi, 1989.
16. Nicolae Bellu, Morala în existenta umana, Editura Politica, Bucuresti, 1989
17. Alsdair MacIntire, Tratat de morala. Dupa virtute, Editura Humanitas, Bucuresti, 1998
18. Gh. Bourceanu, Autoritate si prestigiu, Editura Junimea Iasi, 1985
19. Gh. Scripcaru, T. Ciornea, Deontologie medicala, Editura medicala, Bucuresti, 1979.
20. Mielu Zlate, Introducere în psihologie, Editura Polirom, 2000
21. ”Codul deontologic al sociologilor”, în “Revista de cercetari sociale”, op.cit. p.130
22. ARPA, Despre asociatie: codul etic, www.psihoterapieanalitica.ro

Bibliografie suplimentara:
1. O. Bourguinon, Ethique, deontologie et clinique, în Revue Francaise de Pedagogie, nr. 106/1994
2. J.P. Buffelan, Etude de deontologie compare dans les proessions organisees en ordres, în La semaine Juridique, nr. 20/1994
3. Fr. L. Dermange, L’Ethique des affaires doit-elle ettre efficace?, în Rev. Education permanente, nr. 121/1994 – 4
4. X. Dupont, Deontologie et travail social, în Rev. Eschanges sante-social, nr. 70/1993
5. J. Rivero, Une deontologie de la fonction publique, în. Rev. Projet, nr. 220, /1989
6. J. Schlegel, L’evaluation dans le codes de deontologie, în Revue Francaise de Pedagogie, nr. 106/1994.
7. Dictionar de filosofie, Editura Politica, Bucuresti, 1978
8. Codul Muncii, Editura Continent XXI, Bucuresti, 1994
9. “Traité de psychologie appliquée”, I, Paris, P.U.F., 1971
10. “Revista de cercetari sociale”, anul I, nr.1/1994,
11. “Revista de psihologie”, nr.2, Tomul 21/1975,ETOLOGIE
INFORMATICA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu