PSIHOLOGIE EXPERIMENTALA, METODOLOGIA CERCETARII IN PSIHOLOGIE , STATISTICAPSIHOLOGIE EXPERIMENTALA SI ANALIZA DATELOR 

Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta 2008-2009 facult de psihologie Babes-Bolyai)1. Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologia psihologica si analiza datelor. Editura Sincron, Cluj Napoca.
2. Dane, F. (1990) Research methods. Brooks Company, California.
3. Solso, R. & Johnson, H. An introduction to experimental design in psychology. Harper & Row, New York.
4. Graziano, A. & Raulin, M. Research methods a process of inquiry. Harper & Row, New York, 1993.
5. Cohen, B. (2001) Explaining Psychological Statistics. Second Edition. New York: Wiley.
6. Heiman, G., W., (2001) Understanding Research Methods and Statistics: an integrated approach. Houghton Mifflin Company, Boston.
7. Minium, E., W. King, B., M., & Bear, G. Statistical reasoning in psychology and education. Jonh Wley & Sons, New York, 1993.

Bibliografie opţională:
1. Jenkins, Stephen H. (2004) How Science Works, Oxford University Press
2. Maxwell, Scott E., Delanez, Harold D. (2004) Designing Experiments and Analyzing Data, Lawrence Erlbaum
3. Abdi H. (1987). Introduction ou traitemant statistique des données expérimentale, Grenoble:
Presses Universitaire de Grenoble.

APLICATII COMPUTERIZATE IN CERCETAREA PSIHOLOGICA

Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai

1. Dane, F. (1990) Research methods. Brooks Company, California.
2. Heiman, G., W., (2001) Understanding Research Methods and Statistics: an integrated approach. Houghton Mifflin Company, Boston.
3. Norusis, M. (1999) SPSS 9.0 Guide to data Analysis. Ed. Pretince Hall, New Jersey.
4. Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie Psihologică şi analiza datelor. Editura Sincron, Cluj Napoca.
5. Experimental Component Super Lab Practical (2006). http://www.lsbu.ac.uk/psycho/teaching/pdf/rm4-superlab-05-06.pdf,
6. David C. (1998) Howell Treatment of Missing Data. http://www.uvm.edu/~dhowell/StatPages/More_Stuff/Missing_Data/Missing.html.


METODE CALITATIVE DE CERCETARE
Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai


Baban A. (2002) Metodologia Cercetarii Calitative. Cluj: Presa Universitară Clujeană (Obligatoriu).
Silverman D. (2004) Interpretarea Datelor Calitative; Sage, London. Traducere in  Română. Polirom, Iaşi (Obligatoriu).
Agabrian M. (2006) Analiza de conţinut. Polirom, Iaşi (Obligatoriu).

Bibliografie opţionala: 
Smith J., Harre R., Langenhove L. (1999) Rethinking Methods in Psychology. Sage, London.
Green J.,Thorogood N., (2005) Qualitative Methods forHealth Research. Sage: London.
Parker I. (2005) Qualitative Psychology: Introducing Radical Research. Buckingham: Open University Press.
Crossley M. (2003) Introducing Narrative Psychology. Buckingham: Open University Press.
Mauthner M. (2005) Ethics in Qualitative Research. London: Sage.
Marks D., Yardley L. (2004) Research Methods for Clinical Health Psychology. London: Sage.
Kvale S. (1996) Interviews. London: Sage.
Patton M. (2002) QualitativeResearch and Evaluation Methods. London: Sage.
Denzin N., Lincoln Y. (1999) Handbook of Qualitative Research.London: Sage.
Marshall C., Rossman G. (1999) Designe Qualitative Research. Sage, London.PSIHOLOGIE EXPERIMENTALA

Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi):


Havârneanu, C., 2000, Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Editura Erota, Iaşi
Dincă, M., 2003, Metode de cercetare în psihologie: note de curs, Editura Universităţii Titu Maioresc
Virga, D., M., 2003, Psihologie experimetală de la teorie la practică, Mirton, Timişoara
Lungu, N., 2000, Psihologie experimentală, Editura Fundaţiei Romania Mare, Bucureşti

METODE DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE
(cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi):

Agabrian, M. (2006). Analiza de conţinut. Iaşi: Polirom; 
Aniţei, M. (2007). Psihologie experimentală. Iaşi:Polirom. 
Bulai, A. (2000). Focus-grup. Bucureşti: Ed. Paideia; 
Chelcea, S. (2001). Metodologia cercetării sociologice: metode cantitative şi calitative. Bucureşti: Editura Economică. 
Dafinoiu, I. (2002).Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observaţia şi interviul. Iaşi: Polirom; 
David, D. (2006).Metodologia cercetării clinice. Iaşi: Polirom, 2006. 
Moscovici, S.; Buschini, F. (2007). Metodologia ştiinţelorsocioumane. Iaşi: Polirom. 
Singly, F., Blanchet, A., Gotman, A., Kaufmann, J.C. (1998). Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv. Iaşi: Polirom. 
Hăvârneanu, C. (2000). Metodologia cercetării în ştiinţele sociale. Iaşi: Erota.

PSIHOLOGIE EXPERIMENTALA
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Braso (studii licenta) 

1. Lungu, N. (2000). Psihologie experimentala. Bucuresti: Editura Fundatiei România de Mâine.
2. Andronic, A. (2007). Psihologie experimentala. Sibiu: Editura Psihomedia.

Bibliografie facultativa:
1. Anitei, M., (2000). Introducere în psihologia experimentala. Casa de editura  si presa "Viata Româneasca".
2. Drozda-Senkowska, Ewa (2000), Psihologie sociala experimentala. Iasi, Polirom.
3. Doise, W., Deschamp, J.C. si Mugny, G. (1996), Psihologie sociala experimentala. Iasi, Polirom.
4. Chelcea, Septimiu. [2002] (2004). Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative. Bucuresti: Editura Economica.
5. Havârneanu, C. (2000), Metodologia cercetarii in stiintele sociale. Iasi: Editura Erota.
6. Hohn, M., Vîrga, D. (2000). Ghid practic de psihologie experimentala. Timisoara: Tipografia Universitatii de Vest.
7. Radu, I,-ed- (1993). Metodologie psihologica si analiza datelor. Cluj Napoca: Editura Sincron.


METODOLOGIA CERCETARII PSIHOLOGICE sI PEDAGOGICE
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

Chelcea, S., Marginean, I. si Cauc, I., (1998) – Cercetarea sociologica. Metode si tehnici. Deva, Editura Destin.
Havarneanu, C., (2000), Metodologia cercetarii in stiintele sociale, Erota, Iasi
Ilut, Petru, (1997) – Abordarea calitativa a socioumanului. Concepte si metode.Iasi, Editura Polirom, 1997.
Dafinoiu,I.(2002) Personalitatea-metode calitative de abordare clinica.Observatia si interviul, ed. Polirom, Iasi
Mitrofan , N., Mitrofan, F., (2004) Testarea psihologica, ed. Polirom, Iasi
Mucchielli, A. (2005) Arta de a comunica. Metode, forme, psihologia situatiilor de comunicare, ed. Polirom, Iasi
Minulescu, M. (2005). Psihodiagnoza moderna. Chestionarele de personalitate. Bucuresti, Ed. Fundatiei Romania de Maine.
Minulescu, M. (2005). Teorie si practica in psihodiagnoza, Ed. Fundatiei Romania de Maine.
Mitrofan, N. (1997). Testarea psihologica a copilului mic. Bucuresti, Ed. Press
Mihaela S.R.L. Mitrofan, N. M., L. (2005).Testarea psihologica. Inteligenta si aptitudinile, Ed. Polirom.
Pitariu, H. D. (1994). Managementul resurselor umane: masurarea performantelor profesionale.
Bucuresti, Ed. All.
Popescu-Neveanu, P. (2000). Psihodiagnostic - cadru teoretic si profesional. Bucuresti, Ed. Pro
Humanitate.
Howitt, D., Cramer, D., (2007) Introducere în SPSS pentru psihologie

Bibliografie facultativa:
1. Ilut, Petru, (1997) – Abordarea calitativa a socioumanului. Concepte si metode. Iasi, Editura Polirom, 1997.
2. Kidder, L. H., Judd, C. M., 1986 - Research Methods in Social Relations. (5th ed.) Holt, Rinehart & Winston, New York
3. Lewis-Beck, M.S., (1993) – Experimental Design and Methods, Sage Publ.
4. Ludusan, N., Voiculescu, F. (1997). Masurarea si analiza statistica în stiintele educatiei, Sibiu, Imago.
5. Lungu, N., (2000), Psihologie experimentala. Bucuresti, Editura Fundatiei România de Mâine.
6. Marginean, Ioan, (1982) – Masurarea în sociologie. Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica,.
7. Marginean, I. (2000). Proiectarea cercetarii sociologice. Iasi: Polirom
8. Miftode, V. (1995). Metodologia sociologica. Metode si tehnici de cercetare sociologica. Galati: Ed. Porto-Franco.
9. Mouchot, C. (1986). Introduction aux sciences sociales et a leurs méthodes. Lyon: PUL.
10. Szamoskozi, S. (1997). Evaluarea potentialului intelectual la elevi prin metode de diagnostic formativ. Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana.
11. Ticusan Marilena (2006) Metodologia cercetarii în psihopedagogie, ed. Psihomedia, Sibiu.
12. Ticusan Marilena (2006) Metode de cercetare în psihologie si pedagogie, ed. Psihomedia, Sibiu.


STATISTICA PSIHOLOGICA  SI PRELUCRAREA INFORMATIZATA A DATELOR
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

1. Sava, F. A, (2004). Analiza datelor si cercetarea psihologica. Metode statistice complementare. Cluj-Napoca: ASCR.
2. Clocotici, V, Stan, A. (2000). Statistica aplicata în psihologie. Iasi: Polirom.

Bibliografie facultativa:
1. Chelcea, Septimiu. [2002] (2004). Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative. Bucuresti: Editura Economica.
2. Havârneanu, C. (2000), Metodologia cercetarii in stiintele sociale. Iasi: Editura Erota.
3. Radu, I,-ed- (1993). Metodologie psihologica si analiza datelor. Cluj Napoca: Editura Sincron.Bibliografie Univ. Bucuresti

Aniţei,M. (2003), Introducere în psihologia experimentală, Ed.Livpres, Bucureşti
Babbie,E. , The Practice of Social Research (six edition), Wadsworth Publishing Company,
Belmont, California
Baban, A. (2002), Metodologia cercetării calitative, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca
Blanchet, A. (1998), Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor,
interviul comprehensiv, Editura Polirom, Iaşi
Chelcea, S.(2004), Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative. Editura
Economică, Bucureşti
Chelcea,S.(1982), Experimentul psihosociologic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
Dafinoiu,I. (2002), Personalitatea, Metode calitative de abordare, Editura Polirom, Iaşi
David,D.(2006), Metodologia cercetării clinice, Editura Polirom, Iaşi
Davis, S. (2005), Handbook of research methods in Experimental Psychology, Blackwell
Publishing,
Dincă, M. (2003), Metode de cercetare în psihologie, Ed. Titu Maiorescu, Bucureşti
Enăchescu, C. (2005), Tratat de teoria cercetării ştiinţifice, Ed. Polirom, Iaşi
Feldman,R. (1985), Social psychology. Theories, Research and Applications, McGraw-Hill
Book Company
Flew,A. (2006), Dicţionar de filosofie şi logică, Editura Humanitas, Bucureşti
Fraenkel,J., Wallen, N. (2006), How to design and evaluate research in education, McGraw-
Hill Companies,Inc, New York
Iluţ,P. (1997), Abordarea calitativă a socioumanului, Editura Polirom, Iaşi

Kuhn, T. (1999), Structura revoluţiilor ştiinţifice, Editura Humanitas, Bucureşti
King,R.(2005), Strategia cercetării, Editura Polirom, Iaşi
Miftode, V.(1982), Introducere în metodologia investigaţiei sociologice, Ed.Junimea, Iaşi
Miftode,V. (1995), Metodologie sociologică, Editura Porto-Franco, Galaţi
Moser, C.A. (1967), Metodele de anchetă în investigarea fenomenelor sociale, Ed.Ştiinţifică,
Bucureşti
Mânzat, I.(1999), Psihologia sinergetică, Editura Pro Humanitate, Bucureşti
Mânzat,I., Brăzdău,O. (2003), Conştiinţa multidimensională, Ed. Psyche, Bucureşti
Mucchielli,A.(1991), Les methodes qualitatives, Press Universitaires de France, Paris
Novak,A.(1998), Metode cantitative în psihologie şi sociologie, Ed.Oscar Print, Bucureşti
Penrose,R. (1999), Mintea omenească între clasic şi cuantic, Ed.Tehnică, Bucureşti
Parot,F., Richelle,M. (2005), Introducere în Psihologie, Editura Humanitas, Bucureşti
Popper, K. (1981), Logica cercetării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
Popper,K.(1997), Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte,Editura Trei, Bucureşti
Portelli, C. (1992), Dialectica informaţională a naturii, Editura Ştiinţifică,Bucureşti
Rădulescu,S., Râpeanu, G. (1997), Metode şi tehnici de cercetare sociologică, Editura Intact,
Bucureşti
Rachlin,H. (1991), Introduction to modern behaviorism, W.H.Freeman and Company,
New York
Radu,I. coord.(1993), Metodologie psihologică şi analiza datelor, Editura Sincron, Cluj-Napoca
Reuchlin,M.(1989), Les methode en psychologie, Press universitaires de France, Paris
Roşca Al,(1971), Metode şi tehnici experimentale în psihologie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti
Sandu, D. (1992), Statistică în ştiinţele sociale, Editura Universităţii Bucureşti
Sava, F. (2004), Analiza datelor în cercetarea psihologică, Editura A.S.C.R., Cluj-Napoca
Shaughnessy,J., Zechmeister,E. (1990), Research Methods in Psychology, McGraw-Hill
Publishing Company
Silverman,D. (2004), Interpretarea datelor calitative, Editura Polirom, Iaşi
Stoianovici,D., Dima,T., Marga,A.(1991), Logica generală, E.D.P., Bucureşti
Şerbănescu,A. (2002), Întrebarea - Teorie şi Practică, Editura Polirom, Iaşi
Vasilescu, I.P. (1992), Statistică informatizată pentru ştiinţe despre om, vol.I şi II, Editura
Militară, Bucureşti
Vlăsceanu,L. (1986), Metodologia cercetării sociale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti
Wright, G.H. (1995), Explicaţie şi înţelegere, Editura Humanitas, Bucureşti
Zlate,M. (2000), Introducere în psihologie, Editura Polirom, Iaşi

STATISTICA
Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi):

Clocotici, V.; Stan, A., Statistică aplicată în psihologie, Editura Polirom, Iaşi, 2000
Rateau, P., Metodele şi statisticile experimentale în ştinţele umane, Editura Polirom, Iaşi 2004
Rotariu,T. (coord.), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Polirom, Iaşi, 1999
Popa,Marian.,Statistică pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS, Editura Polirom, Iaşi, 2008

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu