PSIHOLOGIE COGNITIVA , PSIHOLOGIE EVOLUTIONISTA

Sintagma de psihologie cognitivă are două sensuri. Mai întâi, ea semnifică studiul
detaliat al sistemului cognitiv uman şi a subsistemelor sale ("memoria", "gândirea",
"limbajul", "percepţia" etc.). Considerându-se sistemul cognitiv ca sistem de prelucrare
(procesare) a informaţiei, aceasta revine la a spune că psihologia cognitivă studiază
procesările la care este supusă informaţia între inputul senzorial şi outputul motor sau
comportamental. Urmând fluxul prelucrărilor de informaţie, psihologia cognitivă îşi
elaborează un limbaj propriu, ce face adesea prin utilizarea termenilor tradiţionali din
psihologie şi utilizează o metodologie specifică (ex: analiza de protocol, simularea pe
calculator a proceselor cognitive, recursul la formalisme logico-matematice etc.) care îi
conferă un statut distinct în ansamblul ştiinţelor contemporane. Sub raport tematic ea se
dovedeşte a fi o continuare a psihologiei gestaltiste şi asociaţioniste de la care preia multe
teme de cercetare pe care le tratează însă cu o metodologie mult mai riguroasa scufundată
în paradigma conceptuală a teoriei informaţiei. În al doilea rând, sintagma psihologiei
cognitivă desemnează o anumită abordare a tuturor fenomenelor psihice şi
comportamentale din perspectiva mecanismelor informaţionale subiacente.
PARADIGMA SIMBOLICÃ CLASICÃ
Teza principala a paradigmei clasic-simbolice din psihologia cognitiva este,
asadar, urmatoarea: cunostintele si, implicit, starile de lucruri corespunzatoare, sunt
reprezentate in sistemul cognitiv prin simboluri sau structuri simbolice. Un simbol este o
reprezentare care denota obiecte sau stari de lucruri si se supune unor reguli de combinare
(= gramatica). Expresiile lingvistice, conceptele, judecatile, imaginile sunt reprezentari
simbolice.
PARADIGMA (NEO)CONEXIONISTÃ
Paradigma (neo)conexionista, cunoscuta si sub numele de paradigma procesarilor
paralele distribuite sau modelare neuromimetica (neuronala) intra intr-o perioada de
ecloziune abia in ultimii zece-cincisprezece ani. Ea porneste de la ideea ca activitatea
cognitiva poate fi explicata pe baza unor modele de inspiratie neuronala.
Neoconexionismul sustine ca informatia e reprezentata de sistemul cognitiv
uman prin valori si patternuri de activare ale unor unitati simple (neuromimi). Aceste
retele, inspirate de functionarea sistemului nervos, poarta numele de retele
neuromimetice sau retele neuronale.

PSIHOLOGIE COGNITIVA
Bibliografie conform programei analitice 2011 - 2012 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)

Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-Napoca (accesibilă la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
Opre, A. (2012). Inconştientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental si aplicaţii. Ed. Polirom (accesibilă la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
David, D (2000). Prelucrări inconştiente de informaţie; Contaminarea psihologică în mass- media, practica clinică şi juridică. Ed. Dacia. Cluj-Napoca
David, D. (2000). Implicit memory; Remarks after a deccenium of disputes. Erdely Pszichologiai Szemle, 2, 49-64.
Eysenck, M.W.; Keane, M.T. (1996), Cognitive Psychology, Psychology Press
Ionescu, T. (2004) Categorizare şi inhibiţie cognitivă la copiii de vârstă preşcolară
Cogniţie, Creier, Comportament, 3-4, 255-267.
McClelland, J.L & Rumelhart, D.E. (1988), Exploration in the Parallel Distributed Processing: A Handbook of Models, Programs and Exercises, Cambridge MIT Press
Miclea, M.; Curseu, P.L, (2003) Modele neurocognitive. Ed. ASCR. Cluj-Napoca
Neisser, U. (1967) Cognitive Psychology, New York, Appleton
Newell, A. and Simon, H. A. (1972). Human Problem Solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Opre, A. (2000). Subliminal perception: methodological requirements. Cogniţie, Creier, Comportament, 4, 329-345.
Opre, A.(1999). Neurobiologia inconştientului. Cogniţie, Creier, Comportament, 4, 420-432.
Opre, A. & Miu A. (2001). Multiple memory systems and consciousness: a neurocognitive model, Cognition, Brain and Behavior, 2, 193-219.
Sternberg, R. (1999), The Nature of Cognition, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Sternberg, R. J. (1999). Cognitive psychology (2nd ed.). Fort Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers.


PSIHOLOGIE COGNITIVA
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

1. Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitiva. Ed. Gloria. Cluj-Napoca (accesibila la biblioteca Facultatii)
2. Opre, A. (2002) Inconstientul Cognitiv. Ed. ASCR. Cluj-Napoca (accesibila la biblioteca Facultatii)
3. Miclea, M., 1994. Psihologie cognitiva. Modele teoretico-experimentale, Iasi, Polirom.
4. Zlate, M., 1999. Psihologia mecanismelor cognitive. Iasi, Polirom
5. Anderson, J.R. 1995. Cognitive psychology and its implications, New York: Freeman.
6. Eysenck, M.W. and Keane, M.T. 1995. Cognitive psychology: A student's handbook Lawrence Erlbaum Associates.

Bibliografie facultativa:
1. Eysenck, M.W.; Keane, M.T. (1996), Cognitive Psychology, Psychology Press
2. Ionescu, T. (2004) Categorizare si inhibitie cognitiva la copiii de vârsta prescolara
3. Cognitie, Creier, Comportament, 3-4, 255-267.
4. McClelland, J.L & Rumelhart, D.E. (1988), Exploration in the Parallel Distributed Processing: A Handbook of Models, Programs and Exercises, Cambridge MIT Press
5. Miclea, M.; Curseu, P.L, (2003) Modele neurocognitive. Ed. ASCR. Cluj- Napoca
6. Miu, A. C. & Olteanu, A. I. (2002). Neurostiinte. De la mecanisme moleculare si celulare la comportament si evolutie. Dacia, Cluj-Napoca.
7. Neisser, U. (1967) Cognitive Psychology, New York, Appleton
8. Newell, A. and Simon, H. A. (1972). Human Problem Solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

PSIHOLOGIE COGNITIVA (Univ Titu Maiorescu - inv. la distanta)

1. Anderson, J. R. (1983). The architecture of cognition. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
2. Anderson, J. R. (1993). Rules of the mind. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
3. Anderson, J. R. (2000). Cognitive psychology and its implications (5th ed.). New York: Worth.
4. Barsalou, L. W. (1983). Ad hoc categories. Memory & Cognition, 11, 211-227.
5. Bartlett, F. C. (1932). Remembering. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Bechtel, W., & Abrahamsen, A. A. (2002). Connectionism and the mind: Parallel processing,
dynamics, and evolution in networks (2nd ed.). Oxford: Basil Blackwell.
7. Block, N. (1978). Troubles with functionalism. In C. W. Savage (Ed.), Perception and
cognition. Minneapolis: University of Minnesota Press.
8. Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.
9. Bruner, J. S., Goodnow, J. J., & Austin, G. A. (1956). A study of thinking. New York: Wiley.
10. Chalmers, D. J. (1996). The conscious mind. Oxford: Oxford University Press.
11. Cheng, P. W., & Holyoak, K. J. (1985). Pragmatic reasoning schemas. In Cognitive
Psychology.
12. Chi, M. (1992). Conceptual change within and across ontological categories: Examples from
learning and discovery in science. In R. Giere (Ed.), Cognitive Models of Science, Minnesota
Studies in the Philosophy of Science (Vol. 15, pp. 129-186). Minneapolis: University of
Minnesota Press.
13. Chomksy, N. (1959). Review of B. F. Skinner, Verbal Behavior. Language, 35, 26-58.
14. Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. The Hague: Mouton.
15. Churchland, P. M. (1989). A neurocomputational perspective. Cambridge, MA: MIT Press.
16. Clark, A. (1997). Being there: Putting brain, body, and world together again. Cambridge, MA:
MIT Press.
17. Damasio, A. R. (1994). Descartes' error. New York: G. P. Putnam's Sons.
18. Dehaene, S., Spelke, E., Pinel, P., Stanescu, R., & Tsivkin, S. (1999). Sources of mathematical
thinking: Behavioral and brain-imaging evidence. Science, 284, 970-974.
19. Delacour J. (2001) Introducere în neuroştiinţele cognitive. Polirom, Iaşi.
20. Dennett, D. (1991). Consciousness explained. Boston: Little, Brown.
21. Feldman, J. A. (1981). A connectionist model of visual memory. In G. E. Hinton & J. A.
Anderson (Eds.), Parallel models of associative memory (pp. 49-81). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
22. Finke, R. (1989). Principles of mental imagery. Cambridge, MA: MIT Press.
23. Fodor, J. (1975). The language of thought. New York: Crowell.
24. Frege, G. (1960). Translations from the philosophical writings of Gottlob Frege. Oxford: Basil
Blackwell.
25. French, R. M. (2002). The computational modeling of analogy-making. Trends in Cognitive
Sciences, 6, 200-205.
76
26. Gardner, H. (1985). The mind's new science. New York: Basic Books.
27. Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton-Mifflin.
28. Gick, M. L., & Holyoak, K. J. (1980). Analogical problem solving. Cognitive Psychology, 12,
306-355.
29. Gigerenzer, G. (2000). Adaptive thinking: Rationality in the real world. New York: Oxford
University Press.
30. Glucksberg, S., & Keysar, B. (1990). Understanding metaphorical comparisons: Beyond
similarity. Psychological Review, 97, 3-18.
31. Hebb, D. O. (1949). The organization of behavior. New York: Wiley.
32. Hempel, C. G. (1965). Aspects of scientific explanation. New York: The Free Press.
33. Hinton, G. E., & Anderson, J. (Eds.). (1981). Parallel models of associative memory. Hillsdale,
NJ: Erlbaum.
34. Hofstadter, D. (1995). Fluid concepts and creative analogies: Computer models of the
fundamental mechanisms of thought. New York: Basic Books.
35. Johnson-Laird, P. N. (1983). Mental models. Cambridge, MA: Harvard University Press.
36. Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and
biases. New York: Cambridge University Press.
37. Kintsch, W. (1988). The role of knowledge in discourse comprehension: A constructionintegration
model. Psychological Review, 95, 163-182.
38. Kosslyn, S. M. (1980). Image and mind. Cambridge: Harvard University Press.
39. Lakoff, G. (1994). What is metaphor? In J. A. Barnden & K. J. Holyoak (Eds.), 􀀀Advances in
connectionist and neural computation theory, Vol. 3: Analogy, metaphor, and reminding (Vol.
3, pp. 203-257). Norwood, NJ: Ablex.
40. Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation.
Cambridge: Cambridge University Press.
41. LeDoux, J. (2002). The synaptic self. New York: Viking.
42. Marr, D. (1982). Vision. San Francisco: Freeman.
43. Marr, D., & Poggio, T. (1976). Cooperative computation of stereo disparity. Science, 194, 283-
287.
44. McClelland, J. L., & Rumelhart, D. E. (1989). Explorations in parallel distributed processing.
Cambridge, MA: MIT Press.
45. Miclea M. (1999) Psihologie cognitivă. Polirom, Iaşi.
46. Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our
capacity for processing information. Psychological Review, 63, 81-97.
47. Miller, G. A. (1991). The science of words. New York: Scientific American Library.
48. Minsky, M. (1975). A framework for representing knowledge. In P. H. Winston (Ed.), The
psychology of computer vision (pp. 211-277). New York: McGraw-Hill.
49. Newell, A. (1990). Unified theories of cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
50. Newell, A., & Simon, H. A. (1972). Human problem solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall.
77
51. Newell, A., Shaw, J. C., & Simon, H. (1958). Elements of a theory of human problem solving.
Psychological Review, 65, 151-166.
52. Nisbett, R. E. (Ed.). (1993). Rules for reasoning. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
53. Norman, D. A. (1989). The design of everyday things. New York: Doubleday.
54. Norman, D. A. (2003). Emotional design: Why we love (or hate) everyday things. New York:
Basic Books.
55. O'Reilly, R. C., & Munakata, Y. (2000). Computational explorations in cognitive neuroscience.
Cambridge, MA: MIT Press.
56. Paivio, A. (1971). Imagery and verbal processes. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
57. Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.). New York:
Basic Books.
58. Pinker, S. (1999). Words and rules: The ingredients of language. New York: HarperCollins.
59. Posner, M. I., & Keele, S. W. (1970). Retention of abstract ideas. Journal of Experimental
Psychology, 83, 304-308.
60. Posner, M. I., & Raichle, M. E. (1994). Images of mind. New York: Freeman.
61. Putnam, H. (1975). Mind, language, and reality. Cambridge: Cambridge University Press.
62. Pylyshyn, Z. (1984). Computation and cognition: Toward a foundation for cognitive science.
Cambridge, MA: MIT Press.
63. Pylyshyn, Z. (2002). Mental imagery: In search of a theory. Behavioral and Brain Sciences, 25,
157-237.
64. Resnick, L., Levine, J., & Behrend, S. (Eds.). (1991). Socially shared cognitions. Hillsdale, NJ:
Erlbaum.
65. Rumelhart, D. E., & McClelland, J. L. (Eds.). (1986). Parallel distributed processing:
Explorations in the microstructure of cognition. Cambridge MA: MIT Press/Bradford Books.
66. Russell, S., & Norvig, P. (2003). Artificial intelligence: A modern approach (second ed.).
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
67. Salomon, G. (Ed.). (1993). Distributed cognitions. Cambridge: Cambridge University Press.
68. Sternberg, R. J. (2003). Cognitive Psychology (third ed.). Belmont, CA: Wadsowrth.
69. Thagard, P. (1988). Computational philosophy of science. Cambridge, MA: MIT
Press/Bradford Books.
70. Tversky, A., & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intensional reasoning: The
conjunction fallacy in probability judgments. Psychological Review, 90, 293-315.
71. Ward, L. M. (2002). Dynamical cognitive science. Cambridge, MA: MIT Press.
72. Winograd, T., & Flores, F. (1986). Understanding computers and cognition. Reading, MA:
Addison-Wesley.
73. Winston, P. (1993). Artificial intelligence (3rd ed.). Reading, MA: Addison Wesley.
74. Zlate M. (1999) Psihologia mecanismelor cognitive. Polirom, Iaşi.

MODIFICARI COGNITIV COMPORTAMENTALE

Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)


Mc Mullin, R.E. (2000). The New Handbook of Cognitive Therapy Techniques. W.W. Norton. New York
Kirsch, I; Lynn, S.J. (1999). Automaticity in Clinical Psychology. American Psychologist. 54. 7 pp.504-515 Tesser, A. (2001). On the Plasticity of Sel-Defense. Emotion and Motivation 10,2


PSIHOLOGIE EVOLUTIONISTA

Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)

§ Buss, D.M. (2004). Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind. Boston: Pearson Education, Inc. – Disponibil la biblioteca Facultăţii de Psihologie.
§ David, D., Benga, O, Rusu, A.S. (2007). Fundamente de Psihologie Evolutionista si Consiliere Genetica. Integrari ale psihologiei si biologiei. Editura Polirom – Disponibil la biblioteca Facultatii de Psihologie.
§ Sloman, L., şi Dunham, D. (2004). The Matthew Effect: Evolutionary Implications. Evolutionary Psychology, 2, 92-104. Disponibil online la: http://human-nature.com/ep/index.html
§ Levin, S.L., Mohamed, F.B., şi Platek, S.M. (2005). Common ground for spatial cognition? A behavioral and fMRI study of sex differences in mental rotation and spatial working memory. Evolutionary Psychology, 3, 227-254. Disponibil online la: http://human-nature.com/ep/index.html
§ Teehan, J., şi diCarlo, C. (2004). On the Naturalistic Fallacy: A Conceptual Basis for Evolutionary Ethics. Evolutionary Psychology, 2, 32-46. Disponibil online la: http://human-nature.com/ep/index.html
§ Genovese, J.E.C. (2003). Piaget, Pedagogy, and Evolutionary Psychology. Evolutionary Psychology, 1, 127-137. Disponibil online la: http://human-nature.com/ep/index.html
§ Dickins, T.E. (2003). General Symbol Machines: The First Stage in the Evolution of  Symbolic Communication. Evolutionary Psychology, 1, 192-209. Disponibil online la: http://human-nature.com/ep/index.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu