PSIHODIAGNOSTIC


PSIHODIAGNOSTIC
Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi)

Allport, G.W., 1981, Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti, E.D.P.;
Cosmovici, A., (coord.), 1972,Metode pentru cunoaşterea personalităţii. Cu privire specială la elevi, Bucureşti, E.D.P.;
Dafinoiu, I., 2002,Personalitatea. Metode calitative de abordare, Iaşi, Polirom;
Minulescu, M., 2001, Tehnici proiective, Bucureşti,Ed. Titu Maiorescu

PSIHODIAGNOSTIC
Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)


Albu, M. (1998). Construirea şi utilizarea testelor psihologice, Editura Clusium.
Albu, M. (2000). Metode şi instrumente de evaluare în psihologie. Editura Argonaut.
Kaplan, R.M. şi Saccuzzo, D.P. (2001) Psychological Testing, Principles, Applications and Issues, Wadsworth Thomson Learning, Fifth Edition.
Stan, A. (2002). Testul psihologic. Evoluţie construcţie, aplicaţii. Editura Polirom
Kulcsar, T. – Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, capitolul IV, pg. 148-158.
Kulcsar, T. – Lecţii practice de Psihodiagnostic, capitolele 2 şi 3, pg. 160-188.
Raven, J. (2000) The Raven’s Progressive Matrices: Change and Stability over Culture and Time, Cognitive Psychology, 41, 1–48
Raven, J. et. al. (2003). Manual Raven: Secţiunea 1 - Prezentare Generală, Editura ASCR, Cluj Napoca.

Bibliografie opţională: 
Anastasi, A. (1988). Psychological Testing. (6th ed). New York: Macmillan
Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological Testing (7th Edition). NJ: Prentice-Hall
Cohen, R. J. & Swerdlik. M. E. (1999). Psychological testing and assessement: an introduction to tests and measurement, Mayfield Publishing Company, California
Haynes, S. N., Richard, D. & Kubany, E. S. (1995). Content validity in Psychological Assessment: A functional approach to contcepts and methods. Psychological Assessment,7,3, 238-247
Messick, S. (1995). Validity of Psychological Assessment. Validation of Inferences From Persons' Responses and Performances as Scientific Inquiry Into Score Meaning. American Psychologist, September 1995 Vol. 50, No. 9, 741-749.
Murphy,K & Davidshofer, C. O. (1994). Psychological testing: Priciples and applications (3rd ed). Englewood Cliffs, NJ: Pretince Hall.
Gibbs, E.D. & Teti, D.M. (1990). Interdisciplinary assessment of infants: A guide for early intervention professionals. Pp.4-10, 77-88. Baltimore: Paul H. Brookes.
Gregory, R.J.. (2000). Psychological Testing: History, Principles, and Applications (3rd ed.) Boston: Allyn & Bacon.
Grieve, K.W. (1992). Play based assessment of the cognitive abilities of young children. Pp.5.6-5.21. Unpublished doctoral thesis, Unisa, Pretoria.
Hohughi, M. (1992). Assessing child and adolescent disorders. A practice manual, Sage Publication, Londra.
Ritter, S.H. (1995). Assessment of Preschool Children. New York: ERIC DIGEST.
Tierney, M. C. et. al. (1994). Use of the Rey Auditory Verbal Learning test in Differentiating Normal Aging from Altzheimer’s and Parkinson’s Dementia. Psychological Assessment, vol. 6, no.2, 129-13

TESTAREA PSIHOLOGICA I (PSIHODIAGNOZA APTITUDINILOR SI INTELIGENTEI)
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

1. Clinciu, A. (2005). Psihodiagnostic. Brasov: Editura Universitatii Transilvania.
2. Minulescu, M. (2005). Teorie si practica in psihodiagnoza (Ed.II ed.). Bucuresti:
Editura Fundatiei Romania de Maine.

Bibliografie optionala
1. Bontila, G. (1971). Aptitudinile si masurarea lor. Bucuresti, Centrul de documentare si
publicatii al Ministerului Muncii.
2. Mitrofan, N. M., L. (2005). Testarea psihologica. Inteligenta si aptitudinile. Iasi:
Editura Polirom.
3. Popescu-Neveanu, P. (2000). Psihodiagnostic - cadru teoretic si profesional.
Bucuresti: Editura Pro Humanitate.
4. Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive. Iasi: Editura Polirom.
5. Dinca, M. (2001). Teste de creativitate. Bucuresti, Paideia - Stiinte. Seria Psihologie.
6. Havârneanu, C. (2000). Cunoasterea psihologica a persoanei. Iasi: Polirom.
7. Huditean, A. (2001). Metode de cunoastere psihologica: cunoasterea psihologica a elevilor. Sibiu: Editura “Alma Mater”.
8. Kulcsar (1976). Testul Raven si variantele sale. Cluj-Napoca, Reprografia Universitatii Babes - Bolyai.
9. Mitrofan, N. (1997). Testarea psihologica a copilului mic. Bucuresti, Ed. Press Mihaela S.R.L.
10. Mitrofan, N. M., L. . (2005). Testarea psihologica. Inteligenta si aptitudinile. Iasi: Editura Polirom.
11. Preda, V. c. (1997). Probe de psihodiagnostic pentru evaluarea copiilor deficienti. Cluj-Napoca, Universitatea 'Babes-Bolyai'.
12. Popescu-Neveanu, P. (2000). Psihodiagnostic - cadru teoretic si profesional. Bucuresti: Editura Pro Humanitate.
13. Schiopu, U. (1976). Introducere in psihodiagnostic. Bucuresti: Tipografia Universitaii Bucuresti.


TESTAREA PSIHOLOGICA II (PSIHODIAGNOZA PERSONALITATII)
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

1. Dumitrascu, N. (2005). Tehnicile proiective în evaluarea personalitatii. Bucuresti: Editura Trei.
2. Minulescu, M. (2005). Psihodiagnoza moderna. Chestionarele de personalitate (Ed.II). Bucuresti: Editura Fundatiei Romania de Maine.

Bibliografie facultativa:
3. Clinciu, A. (2005). Psihodiagnostic. Brasov: Editura Universitatii Transilvania.
4. Cretu, R.Z. (2005). Evaluarea personalitatii. Modele alternative. Iasi: Polirom.

Bibliografie suplimentara:
5. Abraham, A. (2005). Desenul persoanei: testul Machover. Bucuresti, Editura Profex.
6. Allport, G. W. (1981). Structura si dezvoltarea personalitatii. Bucuresti, Ed. Didactica si Pedagogica.
7. Brelet-Foulard, F., Chabert, C. coord. (2004). Noul manual TAT: Abordare psihanalitica. Bucuresti, Editura Trei.
8. Davido, R. (1998). Descoperiti-va copilul prin desene. Bucuresti Editura Image.
9. De Castilla, D. (2001). Testul arborelui: relatii interumane si alte probleme ale lumii contemporane. Iasi, Editura Polirom
10. Deri, S. (2000). Introducere in testul Szondi. Bucuresti, Editura Paideia.
11. Jourdan-Ionescu, C., Lachance. J (2005). Desenul familiei. Bucuresti: Editura Profex.
12. Leonhard, K. (1972). Personalitati accentuate in viata si literatura. Bucuresti, Ed. Enciclopedica.
13. Preda, V. (1997). Testul Tematic de Aperceptie (studiu monografic). Cluj-Napoca, Fundatia Culturala Forum.
14. Rorschach, H. (2000). Manual de psihodiagnostic. Bucuresti, Editura Trei.
15. Rozorea, A. S., M. (2000). Testul arborelui. Bucuresti, Paideia - Stiinte. Seria Psihologie.

BAZELE TEORETICE ALE EVALUARII PSIHOLOGICE
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

1. Clinciu, A. (2005). Psihodiagnostic. Brasov: Editura Universitatii Transilvania.
2. Dafinoiu, I. (2002) Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observatia si interviul. Iasi: Polirom.
3. Minulescu, M. (2005). Teorie si practica in psihodiagnoza (Ed.II ed.). Bucuresti: Editura Fundatiei România de Mâine.

Bibliografie facultativa:
Albu, M. (1998). Construirea si utilizarea testelor psihologice. Cluj-Napoca: Editura Clusium.
Albu, M. (2000). Metode si instrumente de evaluare in psihologie. Cluj-Napoca: Editura Argonaut.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu