PSIHOLOGIE SOCIALA SI SOCIOLOGIE

Lucrari recomandate de prof Adrian Nuta

Aronson, E., 2008, The Social Animal , a X-a editie, Worth Publishers .Download pdf aici
Cialdini, R,B., Influence: Science and Practice, download pdf aici
Aronson, E., Tavris, C. , 2007, Mistakes Were Made (But Not by Me): Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions, and Hurtful Acts,    Download pdf aici
Wilson, T., 2002, Strangers to Ourselves: Discovering the Adaptive Unconscious, Belknap Press Download contra cost aici
McRaney, D., 2011,You Are Not So Smart: Why You Have Too Many Friends on Facebook, Why Your Memory Is Mostly Fiction, and 46 Other Ways You're Deluding Yourself,

Alte resurse aici

Material bibliografic recomandat de principalele facultati de psihologie pentru studiile de licenta

PSIHOLOGIE SOCIALĂ
Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi)

Boncu, Ş. (1999). Psihologie şi societate. Iaşi: Erota
Doise, W., Deschamp, J.C.,Mugny, G. (2002). Psihologie socială experimentală. Iaşi: Polirom
Drozda Senkowska, E. (2001).Psihologie socială experimentală. Iaşi: Polirom
Havârneanu, C., (2000). Metodologia cercetării în ştiinţele sociale. Iaşi: Erota
Neculau, A. (coord.). (1996). Psihologia socială. Aspecte contemporane. Iaşi: Polirom
Neculau, A. (coord.). (2004). Manual de psihologie socială. Ediţia a 2-a. Iaşi: Polirom


PSIHOLOGIE SOCIALA
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)


1. Andronic, Razvan-Lucian [2006] (2009). Elemente de psihologie sociala. Sibiu: Editura Psihomedia.
2. Marica, Simona. (2008). Introducere în Psihologia Sociala. Bucuresti: Editura Fundatiei „România de Mâine”.
3. Andronic, Razvan-Lucian [2006] (2009). Elemente de dinamica grupurilor. Sibiu: Editura Psihomedia.

Bibliografie facultativa:
1. Chelcea, Septimiu. (coord.) (2008). Psihosociologie. Teorie si aplicatii. Bucuresti: Editura Economica.
2. Monteil, Jean-Marc. [1989] (1997) Educatie si formare. Perspective psihosociale. Iasi: Editura Polirom.
3. Neculau, Adrian (coord.). [2003](2004). Manual de psihologie sociala. Iasi: Editura Polirom
4. Radu, I, Ilut, P., Matei, L. (1994). Psihologie sociala. Cluj-Napoca: Editura EXE SRL.
5. Boncu, Stefan. (2002). Psihologia influentei sociale. Iasi: Editura Polirom.
6. Cialdini, Robert B. [1985] (2004) Psihologia persuasiunii. Bucuresti: Business Tech International Press.
7. Chelcea, Septimiu. (2002). Un secol de cercetari psihosociologice. Iasi: Editura Polirom.
8. Chelcea, Septimiu si Ilut, Petru. (coord.) (2003). Enciclopedie de psihosociologie. Bucuresti: Editura Economica.
9. Doise, W., Deschamp J.-C. si Mugny, G. (1996). Psihologie sociala experimentala. Iasi: Editura Polirom.
10. Golu, Pantelimon. (2003). Fundamentele psihologiei sociale. Bucuresti: Editura Miron.
11. Ilut, Petru. (2004). Valori, atitudini si comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie. Iasi: Editura Polirom.
12. Malim, Tony [1989] (2003) Psihologie sociala. Bucuresti: Editura Tehnica.
13. Moscovici, Serge. (1995) Psihologia sociala sau masina de fabricat zei. Iasi: Editura Universitatii „Al.I.Cuza”.
14. Muchielli, Alex. (2002). Arta de a influenta. Analiza tehnicilor de manipulare. Iasi: Editura Polirom.
15. Neculau, Adrian si Boncu, Stefan. (1999). Perspective psihosociale în educatie. În Andrei Cosmovici si Luminita Iacob. (coord.). Psihologie scolara. Iasi: Editura Polirom.
16. Yzerbyt, Vincent si Schadron, Georges. (2002). Cunoasterea si judecarea celuilalt. O introducere în cognitia sociala. Iasi: Editura Polirom.
17. Golu, Pantelimon. (2004). Psihologia grupurilor sociale si a fenomenelor colective. Bucuresti: Editura Miron.
18. Neculau, Adrian. (1995). Psihosociologia grupurilor scolare. În Adrian Neculau si Teodor Cozma(coord.) Psihopedagogie (pentru examenul de definitivat si gradul didactic II) Iasi: Editura Spiru Haret.
19. Neculau, A. (coord.) (2001). Interventia psiho-sociala în grupurile sociale defavorizate. Strategie si metodologie. Iasi: Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei.


PSIHOLOGIA REZOLVĂRII CONFLICTELOR
Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi)

Ana Stoica-Constantin, 2004, Conflictul interpersonal, Iaşi, Polirom.
Ana Stoica-Constantin şi A. NECULAU, coord. (1998). Psihosociologia rezolvării conflictului, Iaşi, Polirom;
Helena Cornelius şi Shoshana Faire, 1996, Ştiinţa rezolvării conflictelor, Bucureşti, Editura “Ştiinţă & Tehnică”.


ALTE LUCRARI DE PSIHOLOGIE SOCIALA

Willem Doise, Gabriel Mugny, Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă  , Iaşi, Polirom, 1998.
Ewa Drozda-Senkowska (coord.), Capcanele raţionamentului , Iaşi, Polirom, 1998.
Serge Moscovici (coord.), Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt  , Iaşi, Polirom, 1998.
Pavel Mureşan, Învăţarea socială  , Bucureşti, Albatros, 1980.
Adrian Neculau, A trăi printre oameni , Iaşi, Junimea, 1989.
Adrian Neculau (coord.), Psihologie socială. Aspecte contemporane , Iaşi, Polirom, 1996.
Adrian Neculau (coord.), Reprezentările sociale , Iaşi, Polirom, 1997.
Neculau, Adrian, Manual de psihologie sociala, Polirom, Iasi, 2003
Radu, Ioan; Ilut, Petru; Matei, Liviu, Psihologie sociala, Ed. Exe S.R.L., Cluj-Napoca, 1994
Ilut, Petru, Sinele si cunoasterea lui. Teme actuale de psihosociologie, Polirom, Iasi, 2001
Kapferer, Jean-Noel, Zvonurile, Humanitas, Bucuresti, 1993
Kramar, Mihai, Psihologia stilurilo r de gândire si actiune umana, Polirom, Iasi, 2002
Moscovici, Serge, Psihologia sociala a relatiilor cu celalalt, Polirom, Iasi, 1998
Moscovici, Serge, Psihologia sociala sau masina de fabricat zei, Polirom, Iasi, 1997
Muchielli, Alex, Arta de a influenta. Analiza tehnicilor de manipulare, Polirom, Iasi, 2002
Boncu, Stefan, Psihologia influentei sociale, Polirom, Iasi, 2002
Bourhis, Richard Y., Leyens, Jacques-Philippe (coord.), Stereotipuri, discriminare si relatii
intergrupuri, Polirom, Iasi, 1997
De Visscher, P. si Neculau, A., Dinamica grupurilor. Texte de baza, Polirom, Iasi, 2001
Doise, Deschampes si Mugny, Psihologie sociala experimentala, Polirom, Iasi, 1999
Abric, Jean-Calude, Psihologia comunicarii, Polirom, Iasi, 2002
Cristea, Dumitru, Tratat de psihologie sociala, Ed. Pro Transilvania, f. a.

SOCIOLOGIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu