PSIHOLOGIE CLINICA,PSIHOPATOLOGIE SI PSIHIATRIE , Psihologia sanatatiiPSIHOPATOLOGIE
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)
1. Vancea, Florin, (2008), Elemente de psihopatologie si psihiatrie, Ed. Psihomedia, Sibiu;
2. * * *, (1994), Tratat de psihiatrie Oxford, editat de Asociatia Psihiatrilor Liberi, Geneva, Initiative on Psychiatry.

Bibliografie facultativa:
1. Iamandescu, B. (sub. redac.), (1999), Elemente de psihosomatica generala si aplicata, Ed. Infomedica, Bucuresti;
2. Ionescu, G., (1995), Tratat de psihologie medicala  si psihoterapie, Ed. Asklepios, Bucuresti;
3. Ionescu, G., (1997), Tulburarile personalitatii, Ed. Asklepios, Bucuresti;
4. Ionescu, S., (1998), Paisprezece abordari ale psihopatologiei, Ed. Polirom, Iasi;
5. Lazarescu, Mircea, (1994), Psihopatologie clinica, Ed.Helicon, Timisoara;
6. Predescu, V., s.a., (1998), Psihiatrie, Ed. Medicala, Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti;
7. Tudose, F., s.a., (2002), Psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi, Ed. Infomedica, Bucuresti.
8. Gorgos, C. Tudose, F. Tudose, s.a., (1987 – 1992), Dictionar enciclopedic de psihiatrie, vol. I – IV, Ed. Medicala, Bucuresti;
9. * * *, (1993), DSM III – R, Editat de Asociatia Psihiatrilor Liberi din România;
10. * * *, (1993), ICD10 - Ed. All, Bucuresti.


INTRODUCERE ÎN PSIHOPATOLOGIE
Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi)

Brânzei P., 1979, Itinerar psihiatric, Iaşi, Junimea (Partea I)
David D., 2003, Castele de nisip. Ştiinţă şi pseudoştiinţă în psihopatologie, Bucureşti, Tritonic
Foucault M., 2000, Boala mentală şi psihologia (traducere de Gheorghiu Dana), Timişoara, Amarcord
Ionescu Ş., 1998, Paisprezece abordări în psihopatologie (traducere de Bălan B.), Iaşi, Polirom
Mironţov-Ţuculescu V., Predescu V., Oancea C. (sub redacţia), 1986, Sănătatea mintală în lumea contemporană, Bucureşti, Editura Medicală
Rădulescu S.M.,2002, Sociologia sănătăţii şi a bolii, Bucureşti, Nemira
Săhleanu V., 1976, Concepţii despre om în medicina contemporană, Cluj-Napoca, Dacia
Sontag S., 1995, Boala ca metaforă. SIDA şi metaforele ei (traducere de Sasu A.), Cluj-Napoca, Dacia
PSIHOLOGIE CLINICA SI PSIHOTERAPIE

Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)

American Psychiatric Association (1994). DSM-IV, A.P.A., Washington, DC. (sau varianta în limba română-DSM-IV); online: http://www.psychologynet.org.
Mental Health: A Report of the General Surgeon; online: http://www.surgeongeneral.gov/library/mentalhealth
David, D., Holdevici, I., Szamoskozi, S., şi Băban, A.S. (2000). Psihoterapie şi hipnoterapie cognitiv-comportamentală. Cluj-Napoca: Editura Risoprint,.
David, D. (2003). Castele de nisip. Bucureşti: Editura Tritonic.
David, D. (2006). Metodologia cercetării clinice. Fundamente. Iaşi: Editura Polirom.
David, D (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente. Iaşi: Editura Polirom.
David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. Iaşi: Editura Polirom.

Bibliografie opţională:
Băban, A.S. (1998). Stres şi personalitate. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.
David, D. (2000). Prelucrări inconştiente de informaţie; implicaţii pentru mass.media, practica clinică şi juridică. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
Holdevici, I. (1996). Elemente de psihoterapie. Bucureşti: Editura All.
Iamandescu, B. I. (1997). Psihologie medicală. Bucureşti: Editura Infomedica.
Iamandescu, B. I. (1999). Elemente de psihosomatică generală şi aplicată. Bucureşti: Editura Infomedica.
Kaplan, H.I., Sadock, B.J., Grebb, J.A. (1994). Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry; Behavioral Sciences and Clinical Psychiatry. London: Williams and Wilkins.
Miclea, M. (1997). Stres şi apărare psihică. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
Sarason, G., & Sarason, R. (1999). Abnormal Psychology. Prentice Hall.
Stein, D. J., & Young, J. E. (1992). Cognitive Science and Clinical Disorders. London: Academic Press, Inc.
Tudose, F. (2000). O abordare modernă a psihologiei medicale. Bucureşti: Infomedica.
World Health Organization (1998). ICD-10 Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Bucureşti: Editura All.
 

PSIHOLOGIA SANATATII

Bibliografie conform programei analitice 2010 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)

Sarafino, E. (1990) Health Psychology: Biopsychosocial interactions. New York: Wiley.
Cohen, L., McChargue, D. and Collins, F. (2003) The Health Psychology Handbook:Practical Issues for the Behavioral Medicine Specialist. Thousand Oaks: Sage.
Taylor, S. (1991) Health Psychology. New York: McGraw-Hill.
Kaplan, R., Sallis, J. and Patterson, T. (1993) Health and Human Behavior. New York: McGraw-Hill.
Sheridan, C. and Radmacher, S. (1992) Health Psychology:Challenging the Biomedical Model. New York: Wiley
Baban, A. (1998) Stres şi personalitate. Cluj: Presa Universitară Clujeană.
(toate cărţile sunt accesibile la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)

Bibliografie facultativa:
Baban, A. (2001). Consiliere educaţională. Ed. Psinet. Cluj-Napoca.
Bloom, B. (1988) Health Psychology: a psychosocial perspective. New Jersey: Prentice Hall.
Bunton, R. and MacDonald, G. (1992) Health Promotion: Disciplines and Diversity. London: Routledge.
Chloe E. Bird and Patricia P. Rieker. 1999. Gender Matters: An Integrated Model for Understanding Men's and Women's Health. Social Science and Medicine 48(6):745-755.
Fontana, D. (1989) Managing Stress. London: BPS.
Friedman, H. and DiMatteo, M. (1989) Health Psychology. New Jersey: Prentice Hall.
Gatchel, R. Et all. (1989) Introduction to health psychology. New York: McGraw-Hill.
Holdevici, I. (1999). Gandirea pozitiva, Ghid practic de psihoterapie cognitiv-comportamentala si rational emotiva, Editura Stiintifica si Tehnica, Bucuresti, 1999.
Lent, R.W., Singley, D., & Sheu, H. (2005). Social cognitive predictors of domain and life satisfaction: Exploring the theoretical precursors of subjective well-being. Journal of counselling psychology 52, 429-442.
May, P. A., Miller, J. H., & Wallerstein, N. (1993). Motivation and community prevention of substance abuse. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 1, 68-79.
Pitts, M. and Phillips, K. (1991) The psychology of health. London: Routledge.
Pressman, S. D., & Cohen, S. (2005). The influence of positive affect on health: A review. Psychological Bulletin. Vol. 131, No. 6, 925-971
Sweeting, H. and West, P. (1995). Family life and health in adolescence: a role for culture in the health inequalities debate? Social Science and Medicine, 40, (2002), 163-175.
Williams, P. G., Holmbeck, G. N., & Neff, R. (2002). Adolescent health psychology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 828-842.Un comentariu: