DEFECTOLOGIE SI LOGOPEDIEDEFECTOLOGIE SI LOGOPEDIE
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

1. Baine, D. (1991), Handicapped children in developing countries: assessment, curriculum and instructions, University of Alberta, Edmonton
2. Daunt, P. (1993), Education for children and youngsters with special needs in Western
3. Europe, Cambridge
4. Gearheart, B., Mullen, R., Gearheart, C. (1993), Exceptional Individuals. An Introduction, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California
5. Ghergut, Alois (2005), Sinteze de psihopedagogie speciala. Ghid pentru concursuri si obtinerea gradelor didactice, Editura Polirom, Iasi
6. Ghergut, Alois (2003), Managementul serviciilor de asistenta psihopedagogica si sociala.
7. Ghid practic, Editura Polirom, Iasi Hall D.M., Hill, P.D. (1996). The child with a isability, Blackwell Science, UK Heward, W., (1996) Exceptional children. An introductio to Special Education, Englewood Cliffs, New Jersey Columbus, Ohio
8. Ionescu, S (1993) La Deficience Intellectuelle, Ed. Agence D Arc, Laval
9. Popovici, V.D. (1998), Elemente de psihopedagogia integrarii, Ed. Pro Humanitate, Bucuresti
10. Preda, V. (1993) Psihopedagogia deficientilor vizuali, UBB, Cluj-Napoca
11. Preda, V. (1994), Les modeles pour l.intervention precoce aupres des enfants avec des besoins speciaux, în .Studia Universitatis Babes-Bolyai, Psychologia-Paedagogia., XXXIX, 1-2
12. Preda, V (coord.) (2000), Orientari teoretico-praxiologice în educatia integrata, Presa Universitara Clujeana, Cluj Napoca
13. Preda, V. (1998), Educatia copiilor cu cerinte speciale, în Ionescu, M. (coord.), Educatia si dinamica ei., Ed. Învatamântului, Bucuresti, p. 147-156
14. Sack, M. (1992), Ecole ordinaire et handicap, Commission Communitaire Francaise,
15. Bruxelles Mason, H., Mc Call, S.,(1997) Visual impairment. Acces to Education for children and Young People,David Fulton Publishers, London
16. Turnbull, A., Ruthereford, H., Shank, M., Leal, D.(1995), Special Education In Today sn Schools, Englewood Cliffs, New Jersey Columbus, Ohio
17. Vrasmas, T., Patrick, D., Musu, I. (1996), Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinte educative speciale, UNICEF
18. Vrasmas, T. (2001), Învatamântul integrat si/sau inclusiv, Ed. Aramis, Bucuresti
19. Revista de Educatie Speciala, I.N.R.E.S.P.H., Bucuresti
20. Revista Recuperarea si integrarea persoanelor cu handicap, I.N.R.E.S.P.H., Bucuresti
21. Revista Societate si handicap

Bibliografie facultativa:
1. Aebli, H. (1975). Didactica psihologica, E.D.P., Bucuresti.
2. Ausubel, D.P., Robinson, F.G. (1981). Învatarea în scoala. O introducere în psihologia pedagogica, E.D.P., Bucuresti, 1981.
3. Babanski, K.I. (1979). Optimizarea procesului de învatamânt, E.D.P., Bucuresti..
4. Carroll, J.B. (1963). A Model of School Learning, .Teachers College Record., 64, p.723-733.
5. Cerghit, I., (coord.) (1983). Perfectionarea lectiei în scoala moderna, E.D.P., Bucuresti.
6. Debray, R. (1997). Apprendre à penser. Le programme de R. Feuerstein: une issue à l.échec scolaire, Georg Eshel, Paris.
7. Drutu, I (1995), Psihopedagogia deficientilor mintali (lectii), UBB
8. Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M.B.(1979). The Dynamic Assessment of Retarded Performers. The Learning Potential Assessment Device, Theory, Instruments and Techniques, University Park Press, Baltimore.
9. Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M., Miller, R.(1980). Instrumental Enrichment,
10. University Park Press, Baltimore.
11. Gagné, R. (1975). Conditiile învatarii, E.D.P., Bucuresti.
12. Gagné, M.R., Briggs, J.L. (1977). Principiile de design al instruirii, E. D. P., Bucuresti,1977.
13. Galperin, P.I., Talîzina, N., Salmina, N.G. (1975). Studii de psihologia învatarii, E.D.P.,Bucuresti.
14. Juhel, J.(1999). Différences individuelles et processus cognitifs, în P.-Y. Gilles
15. Psychologie différentielle, Bréal, Paris, p. 170-223.
16. Loehlin, J. (l989), Partitioning environmental and genetic contributions to behavioral development, în .American Psychologist., nr.l0.
17. Martin, J., Paravy, G. (1996). Pedagogies de la mediation, Chronique Sociale, Lyon..
18. Paun, E. (1998. Bazele sociopedagogice ale educatiei integrate, în Educatia integrata a copiilor cu handicap,UNICEF, Bucuresti.
19. Perraudeau, M. (1996). Les méthodes cognitives. Apprendre autrement à l.école, Armand Colin, Paris.
20. Piaget, J. (1972). Dimensiunile interdisciplinare ale psihologiei, E.D.P., Bucuresti...
21. Preda, V. (1998). Modele ale educatiei precoce privind copiii cu cerinte speciale, în : Educatia integrata a copiilor cu handicap, UNICEF, Bucuresti.
22. Preda, V. (2000). Orientari teoretico-praxiologice în educatia speciala, Presa Universitara Clujeana.
23. Radu, I. (1987). Calculatorul în scoala: aspecte psihologice si pedagogice, în: Directii noi în didactica, Universitatea din Cluj-Napoca.
24. Radu, I. (coord.) (l99l). Introducere în psihologia contemporana, editura Sincron, Cluj-Napoca.
25. Radu, I., Ionescu, M. (1987). Experienta didactica si creativitate, Editura Dacia, Cluj-Napoca.
26. Simon, H. (1977). Models of discovery, Reidel Publ. Comp..
27. Vîgotski, L.S., Opere psihologice alese, E.D.P., Bucuresti,vol. I - 1971, vol. II - 1972.
28. Zörgö, B. (1967). Rolul actiunilor cu modele obiectuale în formarea gândirii matematice a scolarului mic, în: Al. Rosca (red.), Creativitate; modele, programare, Editura stiintifica, Bucuresti.
29. Zörgö, B. (1974). De la actiunile pe modele obiectuale la operatii cu simboluri, .Revista de psihologie.,
30. Wicks-Nelson, R., Israel, C.A.(l99l). Behavior disorders of childhood, New Jersey, Prentice Hall.DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE
Bibliografia conform fisei discilpinei  Universitatea Spiru Haret specializarea psihologie  (studii licenta)

1. AVRAMESCU, M.D. – Defectologie si logopedie, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002;
2. MUŞU I., TAFLAN A. – Terapie educaţională integrată, Ed. ProHumanitate,Sibiu, 1997;
3. PĂUNESCU C. – Copilul deficient. Cunoaşterea şi educarea lui, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983;
4. RĂŞCANU R. – Psihologia comportamentului deviant, Ed. Universităţii
Bucureşti, 1994;
5. VERZA E. – Ce este logopedia?, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1982;
6. VERZA E. (coord.) – Elemente de psihopedagogia handicapaţilor, Ed. Universităţii Bucureşti, 1990.

Bibliografie facultativă:
1. DAMASCHIN D. – Defectologia. Teoria şi practica compensaţiei. Nevăzători, ambliopi, orbi-surdomuţi, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973;
2. LUNGU NICOLAE S. – Sfera perceptiv-motrică a handicapatului mintal, Institutul Naţional pentru Recuperare şi Educaţie Specială a Persoanelor Handicapate, 1994;
3. MC.INNES J. M., TREFFRY J. A. – Copilul cu surdocecitate - Ghid de dezvoltare, Tipografia Semne’94;
4. MUŞU I., TAFLAN A. – Terapie educaţională integrată, Ed. ProHumanitate, Sibiu, 1997;
5. PĂUNESCU C. – Copilul deficient. Cunoaşterea şi educarea lui, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983;
6. RĂŞCANU R. – Psihologia comportamentului deviant, Ed. Universităţii Bucureşti, 1994;
7. VERZA E. – Ce este logopedia?, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;
8. VERZA E. – Dislalia şi terapia ei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977;
9. VERZA E. – Disgrafia şi terapia ei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983;

Alte lucrari pt. disciplina Defectologie si logopedie

POPOVICI D.V. – “DEZVOLTAREA COMUNICARII LA COPIII CU DEFICIENTE MINTALE”, BUCURESTI, ED. PRO HUMANITATE, 2000.
VERZA E.- „PSIHOPEDAGOGIA SPECIALA”, BUCURESTI, E.D.P., 1998
E. VERZA SI E. PAUN (COORD.) „EDUCATIA INTEGRATA A COPIILOR CU HANDICAP”, IASI, TIPOGRAFIA MULTIPRINT, 1998
VERZA E.F.- „INTRODUCERE ÎN PSIHOPEDAGOGIA SPECIALA SI ÎN ASISTENTA SOCIALA”, BUCURESTI, ED. FUNDATIEI HUMANITAS, 2002
MOTET D.,- „PSIHOPEDAGOGIA RECUPERARII HANDICAPURILOR NEUROMOTORII”, BUCURESTI, ED. FUNDATIEI HUMANITAS, 2001
OLERON P.,- „EDUCATIA COPIILOR HANDICAPATI FIZIC”, BUCURESTI, E.D.P., 1970
POPA MARIANA- „COMUNICARE SI PERSONALITATE LA DEFICIENTUL DE AUZ”, BUCURESTI, ED. FUNDATIEI HUMANITAS, 2001
PUFAN C.,- „PROBLEME DE SURDOPSIHOLOGIE”, VOL.I SI II , BUCURESTI E.D.P., 1972 SI 1982
ROZOREA, ANCA, - „PSIHOPEDAGOGIA DEFICIENTILOR DE AUZ ÎN DEFICIENTELE SENZORIALE DIN PERSPECTIVA PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE Partea a II-a”, E.D. EX PONTO, CONSTANTA, 2003
STANICA I, POPA MARIANA, POPOVICI D.V.,- „PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA- DEFICIENTA DE AUZ”, BUCURESTI, ED. PRO-HUMANITATE, 2001
RADU GH.,- „PSIHOPEDAGOGIA DEZVOLTARII SCOLARILOR CU HANDICAP”,BUCURESTI, E.D.P., 1999
RADU GH.,- „PSIHOPEDAGOGIA SCOLARILOR CU HANDICAP MINTAL”, BUCURESTI, ED. PRO-HUMANITATE, 2000
ROSCA MARIANA,- „PSIHOLOGIA DEFICIENTILOR MINTALI”, BUCURESTI, E.D.P., 1967
ZAZZO, R., COORD. - „DEBILITATILE MINTALE”, E.D.P., BUCURESTI, 1979
RACU-ROSCA, AURELIA, - “ISTORIA PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE – MANUAL – CRESTOMATIE, ED. PONTOS, CHISINAU, 2003
RUSU C-TIN SI COLAB.- „DEFICIENTA, INCAPACITATE, HANDICAP”, BUCURESTI, ED. PRO-HUMANITATE, 1997

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu