NEUROPSIHOLOGIE SI NEUROCIBERNETICA , GENETICA COMPORTAMENTULUI UMAN

NEUROPSIHOLOGIE
 Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)

Miu, A. C. & Olteanu, A. I. (2002). Neuroştiinţe. De la mecanisme moleculare şi celulare la comportament şi evoluţie. Dacia, Cluj-Napoca.
Olteanu, A. & Lupu, V. (2000). Neurofiziologia sistemelor senzitivo-senzoriale. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Olteanu, A., Lupu, V., & Miu, A. (2001). Neurofiziologia comportamentului uman. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Bibliografie optionala:
Voiculescu, V. & Steriade, M. (1963). Din istoria cunoaşterii creierului. Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Nelson, C. A., Luciana, M. (2001). Developmental Cognitive Neuroscience. MIT Press, Cambridge.
Cabeza, R., Kingstone, A. (2001). Handbook of Functional Neuroimaging of Cognition. MIT Press, Cambridge.
Cowan, W. M., Harter, D. H., & Kandel, E. R. (2000). The emergence of modern neuroscience: Some implications for neurology and psychiatry. Annual Review of Neuroscience 23, 243-391.
Kandel, E. R. (2000). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science 290, 1113-1121.
Milner, B., Squire, L. R., & Kandel, E. R. (1998). Cognitive neuroscience and the study of memory. Neuron 20, 445-468.


GENETICA COMPORTAMENTULUI UMAN (Psihologie biologica)

Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)


Ioan Dăbală (2005): Curs Genetica comportamentului uman - online pe www.psychology.ro
Pop Ioan Victor, 2002, Genetica umană (Genetica umană – Manual universitar) Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga

Bibliografie suplimentară:
Harris, J. R. (2001). Socialization, personality development and the child's environment. Developmental Psychology.
Harris, J. R. (1998). The nature assumption: Why children turn out the way they do. New York: Free Press.
Maximilian, C. (1982). Genetica Umană. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
Plomin, R & McClearn, G. (1996). Nature Nurture and Psychology. American Psychological Association, NY.
Plomin, R. et al (2001). Behavioral Genetics. Fourth Edition. Worth Publisher and W. H. Freeman and Company.
Rowe, D. C. (1994). The limits of family influence. Genes, Experience and Behavior. The Guilford Press, NY.

NEUROPSIHOLOGIE
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

Stanciu, - Introducere în psihofiziologie. Integrarea neuroendocrina. Editura Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 1996
Bibliografie facultativa:
Kandel, Principes of neuroscience , 2 nd. Ed. Elsevier, E.R. Schwartz New York, 11985

Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Bucuresti (studii licenta)

Bibliografie obligatorie:
1. Delacour J., Introducere în neuroştiinţele cognitive, Editura Polirom, Bucureşti, 2001
2. Stanciu C., Introducere in psihofiziologie – Integrarea, Neuroendocrină, Editura
Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti, 2000
3. Stanciu C., Teoria biochimic-ionică a excitabilităţii, Editura Ştiintifică, Bucureşti,1996
4. Hayward Sheila, Biopsihologie, Editura Tehnică, Bucureşti,1999
Bibliografie facultativă
1. Calvin W.H., Cum gândeşte creierul, Editura Humanitas, Bucuresti, 199l
2. Malim T., Ann Birch, Sheila Hayward, Psihologie comparată, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2000

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu