PSIHOLOGIA PERSONALITATII


PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII
Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi)

· Freud, S. (2003), Interpretarea viselor, Editura Trei, Bucuresti.
· Freud, S. (2000), Nevroza la copil: Micul Hans si Omul cu Lupi, Editura Trei, Bucuresti
· Jung, C.G. (2004), Tipuri psihologice, Editura Trei, Bucuresti.
· Jung, C.G. (2004), Arhetipurile si inconstientul colectiv, Editura Trei, Bucuresti.

PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII
Bibliografie conform programei analitice 2011 - 2012 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)

Opre Adrian (2003, 2006) Introducere în teoriile personalităţii. Ed. ASCR, Cluj-Napoca
Opre Adrian & Boroş Smaranda (2006) Personalitatea în abordările psihologiei contemporane.
Ed. ASCR, Cluj-Napoca
Zuckerman Marvin (1991) "The Twilight Zone" between Genotype and Social Phenotype

Bibliografie facultativa:
Birch, A., & Hayward, S. (1999). Diferenţe interindividuale, Bucureşti: Ed. Tehnică.
Epstein, S. (1994). Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious. American Psychologist, 49, 709-724.
Eysenck, H, & Eysenck, M. (1999). Descifrarea comportamentului uman, Bucureşti: Teora.
Hayes, N., & Orrell, S. (1997). Teorii ale personalităţii. În N. Hayes & S. Orrell, Introducere în  psihologie, Bucureşti: All.
Opre, A. (2002) Noi tendinţe în psihologia personalităţii, Vol I. Modele teoretice. Editura ASCR, Cluj Napoca
Opre A.(2004) Noi tendinţe în psihologia personalităţii, Vol II. Diagnoză, cercetare şi Aplicaţii.
Editura ASCR, Cluj Napoca.
Opre, A. (2002). Inconştientul cognitiv. Cluj Napoca: ASCR.
Pervin, L.A., & John, O.P. (1999). Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford.

PSIHOLOGIA PERSONALITATII
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov  (studii licenta)

2. Doron, R., Parot, F., Dictionar de psihologie, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1999
4. Luca, M. R., Curs de psihologia personalitatii, Partea I Teoriile personalitatii, Ed. Univ. Transilvania, 2003
5. Popescu Neveanu, P., Zlate, M., Cretu, T., Psihologie, Manual pentru clasa a X-a, Scoli normale si licee, E. D. P., Bucuresti, 1993
6. Radu, I., „Personalitatea si dimensiunile ei psihologice”, în Introducere în psihologia contemporana, Ed. Sincron, Cluj, 1991
7. Schiopu, U., coord., Dictionar de psihologie, Ed. Babel, Bucuresti, 1997
8. Zlate, M., Eul si personalitatea, Ed. Trei, Bucuresti, 1999
9. Zlate, M., Fundamentele psihologiei, Ed. Pro Humanitate, Bucuresti, 2000
Bibliografie facultativa:
1. Adler, A., Sensul vietii, Ed. IRI, Bucuresti, 1993
2. Adler, A., Cunoasterea omului, Ed. IRI, Bucuresti, 1996
3. Allport, G. W., Structura si dezvoltarea personalitatii, EDP, Bucuresti, 1981
4. Delay, J., Pichot, P., Abrege de psychologie, Ed. Masson, Paris, New York, etc., 1984
5. Ey, H., Constiinta, Ed. Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1983
6. Freud, S., Introducere în psihanaliza, EDP, Bucuresti, 1992
7. Freud, S., Interpretarea viselor, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1993
8. Fromm, E., Arta de a iubi, Ed. Anima, Bucuresti, 1995
9. Fromm, E., Frica de libertate, Ed. Teora, Bucuresti, 1998
10. Hayes, N., Orrell, S., Introducere în psihologie, Ed. All, Bucuresti, 1997
11. Horney, K., Directii noi în psihanaliza, Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti,1995
12. Horney, K., Personalitatea nevrotica a epocii noastre, Ed. IRI, Bucuresti,1996
13. Jung, C. G., Descrierea tipurilor psihologice (vol. 2 din antologia Puterea sufletului), Ed. Anima, Bucuresti, 1994
14. Rogers, C. R., A deveni o persoana, Ed. Trei, Bucuresti, 2008
15. Smith, B. D., Psychology. Science and Understanding, McGrow Hill, Boston, Massachuestts, etc.,1998

Alte lucrari in domeniu: 
Bonchiş, E. (Coord), Psihologie. Generală, Editura Universităţii din Oradea 2006
Radu, I. (coord.). Introducere în psihologia contemporană. Cluj-Napoca, Editura Sincron

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu