PSIHOLOGIA VARSTELOR , PSIHOLOGIA DEZVOLTARII, PSIHOLOGIA COPILULUIPSIHOLOGIA VARSTELOR
Bibliografie conform fisei disciplinei, anul universitar 2012-2013 Univ Spiru Haret Brasov (studii licenta)

1. Munteanu A., (2009),Psihologia Dezvoltarii umane, Polirom, Iasi
2. Schaffer, H.,R., (2005), introducere în psihologia copilului, ASCR, Cluj- Napoca.
3. Sion Gratiela, (2003), Psihologia Vârstelor, Fundatia România De Mâine, Bucuresti.
4. Verza E., Verza F.,(2000), Psihologia Vârstelor, PROHUMANITATE, Bucuresti
5. Fontaine, R., (2008), Psihologia Imbatrânirii, Polirom, Iasi
6. Lepadatu Ioana, (2006), Psihologia vârstelor, Psihomedia, Sibiu

Bibliografie facultativa:
1. Benga, Oana, (2002), Jocuri Terapeutice, ASCR, Cluj Napoca.
2. Cojocaru Daniela, (2008)“ Copilaria si constructia personalitatii”, Editura polirom, Iasi,
3. Davido, Roseline. (1998). Descoperiti-va copilul prin desene. Bucuresti: Editura Image.
4. Dolto F., (2006) “Psihanaliza si Copilul “, Editura Trei, Bucuresti.
5. Dolto F.,(2003), « Când parintii se despart», Editura Trei, Bucuresti.
6. Lepadatu Ioana,(2005), Dimensiunea ludica a personalitatii si activitatea sportiva, Editura Psihomedia , Sibiu.
7. Minulescu Mihaela, « Relatia Psihologica cu copilul tau », Editura Psyche, Bucuresti, 2006
8. Mitrofan Iolanda, « Cursa cu obstacole a dezvoltarii umane », Editura Polirom, Iasi, 2003
9. Modrea Margareta, « Imagine de sine si personalitate în adolescenta », Editura Aliter, Bucuresti, 2006
10. Neveanu, P.P., (1969), Personalitatea si cunoasterea ei, Editura Militara, Bucuresti;
11. Piaget J., Bärbel Inhelder, «Psihologia Copilului », Editura Cartier, Bucuresti, 2005
12. Vrasmas Adina, « Consilierea si educatia parintilor », Editura Aramis, Bucuresti, 2002
13. Ziglar Zig, « Putem creste copii buni într-o lume negativa », Editura Curtea Veche, Bucuresti, 2000PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII
Bibliografie (cf. programei analitice studii licenta pt sem I a facult de Psihologie Alex. Ioan Cuza din Iasi)

· Adams, R.G., Berzonskz, D. M., Psihologia Adolescenţei. Manualul Blackwell, Polirom, 2009
· Atkinson, R.L. ş.a., Dezvoltarea psihologică, în volumul Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 2002
· Benga, O., Dezvoltarea cogniţiei sociale la copii, Editura ASCR, 2004
· Birch, A., Psihologia dezvoltării, Editura Ştiinţifică şi Tehnică, 2000
· Danset, A., Elements de psychologie du développement, A. Colin ,1983 (B.C.U.)
· Fontaine, R., Psihologia îmbătrînirii, Polirom, 2008
· Golu, P., Învăţare şi dezvoltare, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985,
· Gorgos, C, Dicţionar enciclopedic de psihiatrie, 4 vol. Editura Medicală, 1987-1992
· Hayes, N., Orrell, S., Psihologia dezvoltării, în volumul Introducere în psihologie, Ed. All, 2003
· Harwood, R., Miller, S., Vasta, R., Psihologia copilului, Polirom, 2010
· Lerner, R., ş.a., Human Development, Lawrence Erlbaum Associates, 1986, (B.C.U., B. Ped., B. Acad.)
· Mitrofan, Iolanda (coord.), Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Polirom, 2003
· Muntean, A., Psihologia dezvoltării umane, Polirom, 2006
· Papalia, D., ş.a., Dezvoltarea umană, Editura Trei, 2010
· Radu, I. (coord.), Psihologia educaţiei şi dezvoltării, Editura Academiei, 1983
· Schaffer H.R., Introducere în psihologia copilului, ASCR, 2005
· Şchiopu, U., Psihologia vârstelor, 1981, Editura Didactică şi Pedagogică , ed. a- IIl-a (1997)
· Teodorescu, S., Psihoantropogeneză. Concepţia psihologică a lui Pierre Janet despre om, Editura A92, 1997

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII
Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)

McCartney, K., & Phillips, D. (eds.) (2006). Blackwell Handbook of early childhood development. Blackwell Publishing, Oxford.
Dworetzky, J. P. (1990, 1996). Introduction to child development. West Publishing Company.
Slater, A., Bremner, G. (eds.)(2003). An introduction to developmental psychology. Blackwell Publishing, Oxford.
Olds, S. W., Papalia, D. E. (1986, 1998, 2004). Human Development, McGraw-Hill Companies.
Schaffer, H. R. (2005). Introducere în psihologia copilului, Ed. ASCR, Cluj-Napoca.
Chatterjee, P., Bailey, D., Aronoff, N. (2001). Adolescence and Old Age in Twelve Communities, Journal of Sociology and Social Welfare, XXVIII/4, 121-159.
Adams, G. R., Berzonsky, M. D. (eds. ) (2003). Blackwell Handbook of Adolescence. Blackwell Publishing, Oxford.

Bibliografie suplimentară:
1. Benga, O. (1999). Intre maturare si regenerare: plasticitatea sistemului nervos in dezvoltare. Cognitie, Creier, Comportament, vol III, 1-2
2. Ionescu, T. (2003). Dezvoltarea cognitivă – Modele teoretice. Cogniţie, creier, comportament. VII/1, 1-20.
3. Benga, O. (2001). Sociocognitive control of emotions. The case of early attachment. In Development and Cognition (ed. Benga, O., Miclea, M.), PU
4. Flavell, J.H. (1992). Cognitive Development: Past, Present and Future. Developmental Psychology, 28.
5. Siegler, R.S. (1994). Cognitive Variability: A key to understanding cognitive development. New Directions in Psychological Science, 3.
6. Berryman, J. C., Smythe, P.K., Taylor, A., Lamont, A., Joiner, R. (2002). Developemntal Psychology and you. Blackwell Publishing, Oxford.
7. Benga, O. (2002). Psihologia dezvoltarii. Editura ASCR, Cluj-Napoca.

PROFILE ATIPICE DE DEZVOLTARE
Bibliografie conform programei analitice 2008 - 2009 Univ. Babes-Bolyai (studii licenta)

Benga, O. (2001). Sociocognitive control of emotions. The case of early attachment. In O. Benga, M. Miclea (Eds.), Development and Cognition. Cluj University Press, 2001.
Benga, O., Petra, L., Miu, A. (2005). Corelate electrofiziologice ale dezvoltarii tipice si atipice. Perspectiva neurostiintelor cognitive ale dezvoltarii. In L. Zagrean (Editor), Neuroelectrofiziologie clinica, Editura Universitara Carol Davila.
Herbert, M. (2003). Typical and atypical development. From conception to adolescence. BPS Blackwell, Oxford.
Herbert, M. (2005). Developmental Problems of Childhood and Adolescence. BPS Blackwell, Oxford.
Fidler, D.J. (2005). The emerging Down syndrome behavioral phenotype in early childhood: Implications for practice. Infants and Young Children, 18, 86-103.
Petra, L., Benga, O., (2004). Methodological Controversies In The Neuropsycholgical Assessment Of Atypical Development. Implications For The Study Of Autism. Part I: The Developmental Neuropsychological Assessment Method: Flaws And Assets, Studia Universitatis Babes-Bolyai, 1, 93-107.

Bibliografie opţională:
Bearison, D. J. (1998). Pediatric psychology and children’s medical problems. In Handbook of Child Psychology. Vol. IV, Child Psychology in Practice. W. Damon, I. E. Sigel & K. A. Renninger (Eds.). John Wiley & Sons, New York.
Benga, Oana (1997). Modele etiopatogenice în autism. Cognitie, Creier, Comportament, 1, 99-124.
Benga, O. (1999) Intre maturare şi regenerare: plasticitatea sistemului nervos in tulburarile de dezvoltare. Cognitie, Creier, Comportament, 3 , 91-112.
Dewey, M. (1991). Trăind cu sindromul Asperger (traducere în limba romînă) din U.Frith (ed.), Autism and Asperger Syndrome, Cambridge University Press, Cambridge.
Howlin, P. (1998). Autismul (traducere în limba română) din P. Howlin (ed.), Behavioural Approaches to Problems in Childhood. Mac Keith Press, London.
Ollendick, T.H. & Hersen, M. (1998). Handbook of Child Psychopathology. Plenum Press, New York.
Nr. Special din Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies dedicat autismului; coord. Oana Benga; 2(4), septembrie 2004.
Petra, L. (2003). O perspectiva critica asupra neuropsihologiei. Implicatii si aplicatii pentru studiul dezvoltarii atipice. Cognitie, Creier, Comportament, 1, 1-19
Petra, L. (2004). The dynamic systems approach: theoretical and therapeutic implications for the study of atypical developmental trajectories. Cognitie, Creier, Comportament, 3-4, 381-397.
C. H. Zeanah (ed.). (2005). Handbook of Infant Mental Health, The Guiford Press, New York.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu