luni, 11 ianuarie 2016

SCHIMBARILE COMPORTAMENTULUI FAMILIAL IN ROMANIA. O abordare din perspectiva cursului vietii


Autor : Cornelia Muresan                 
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie : 2012
ISBN 978-973-369-0 
Nr pagini :273
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :Stoc epuizat la Editura,  29 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:

Prezentul volum este dedicat schimbărilor recente ale principalelor componente ale comportamentului familial în România, începând cu părăsirea casei părintești, trecând prin formarea și destrămarea parteneriatelor de viață, aducerea pe lume a copiilor și renunțarea la sarcinile nedorite și terminând cu aspecte ale solidarității familiale intergeneraționale.

Cuprins:

Cuprins   5
Prefaţă   9

PARTEA I
Aspecte paradigmatice şi metodologice ale cursului vieţii

Capitolul 1. Concepte şi principii ale teoriei cursului vieţii   15
Naşterea şi evoluţia paradigmei   15
Concepte de bază   19
Conceptul de sincronizare (timing)   21
Principii paradigmatice ale teoriei cursului vieţii   24
Accepţiunea actuală a conceptului de curs al vieţii   28

Capitolul 2. Designul cercetării şi tipuri de date   31
Designul cercetării   31
Tipuri de date   32
Un exemplu: Programul Generatii şi Gen   33
Organizarea chestionarului Anchetei Generatii şi Gen   35

Capitolul 3. Analiza evenimentelor biografice   45
De ce nu sunt satisfăcătoare modelele tradiţionale   45
Funcţii elementare utilizate în analiza evenimentelor biografice   47
Programe software   49
Metode descriptive ne-parametrice   50
Analiza de regresie a ratelor hazard   52
Diversitatea modelor de regresie   54

Capitolul 4. O generalizare a ratei totale de fertilitate cu ajutorul analizei evenimentelor biografice   57
Introducere   57
Pregătire pentru calculul RTF cu metode de analiză a evenimentelor  59
RTF anuală controlată şi pentru alţi factori în afară de vârstă   60
Rezultatele analizei empirice   63
Alte generalizări posibile   67
Câteva reflecţii   71

Capitolul 5. Rata totală de fertilitate maritală şi generalizările ei  73
Introducere   74
RTFU fondată pe vârstă   77
RTFU fondată pe durată   82
Riscuri relative   86
Analize separate după rangul naşterii   88
Discuţii   92

PARTEA A II-A
Aspecte descriptive ale schimbărilor de comportament familial

Capitolul 6. Tranziţiile din aria familiei şi analiza lor descriptivă   97
Date utilizate   97
Metode de analiză   100
Periodizare şi contextualizare    102
Rezultate şi discuţii   103

Capitolul 7. Separarea de familia parentală   109
Părăsirea casei părinteşti   109
Separarea de familia parentală: mainte, după, sau cu ocazia formării primului parteneriat de viaţă?   113

Capitolul 8. Formarea primului parteneriat de viaţă   123
Prima căsătorie   123
Primul parteneriat de viaţă   127
Primul parteneriat de viaţă: căsătorie directă sau coabitare?   130

Capitolul 9. Transformarea primei coabitări   135
Durata primei coabitări: căsătorie sau despărţire?   135
Transformarea primei coabitări: un copil, căsătorie, sau despărţire?  139

Capitolul 10. Transformarea primei căsătorii   145
Durata primei căsătorii: divorţul sau decesul unuia dintre partenerii de viaţă?   145
Transformarea primei căsătorii: un copil sau divorţ?   149

Capitolul 11. Experienţa de părinte   155
Prima naştere (tranziţia către statutul de părinte)   156
A doua naştere   159
Fertilitatea după educaţie şi după etnie   162

Capitolul 12. Experienţa copiilor   167
Distribuţia copiilor după starea maritală a părinţilor   167
Destrămarea familiei de origine, din perspectiva copilului   170
Formarea unei familii noi, din perspectiva copilului născut unui părinte singur   172

PARTEA A III-A
Aspecte explicative ale schimbărilor de comportament familial

Capitolul 13. Factori care au contribuit la răspândirea  consensuale în detrimentul căsătoriei directe   177
Introducere   177
Date şi metode   178
Tendinţe şi niveluri ale riscurilor de intrare intr-un parteneriat de viaţă   179
Structura riscurilor de intrare intr-o uniune, estimate separat pe două tipuri de parteneriate de viaţă   181
Transformarea uniunii non-maritale intrr-una maritală   183
Concluzii   188

Capitolul 14. Contributia avortului provocat la scăderea fertilităţii   189
Avortul în contextul societăţii româneşti   189
Consideraţii teoretice şi ipoteze de cercetare   194
Calitatea datelor utilizate   196
Variabile şi metode de analiză   198
Rolul metodelor moderne de contraceptie   202
Efectul ridicării interdicţiei avorturilor   203
Efectul avortului asupra incidenţei naşterilor de rang unu, doi, şi trei   204
Rolul avortului în amânarea naşterii primului copil   206
Efectul avortului asupra calendarului naşterilor de rang superior   207
Variaţiile efectului avortului de-a lungul timpului   209
Discuţii   211

Capitolul 15. Influenţa nivelului de educaţie şi a condiţiei de student asupra comportamentului reproductiv   215
Introducere   215
Evoluţia şi paternurile fertilităţii generaţiilor   217
Fertilitatea în perspectivă transversală: date şi metode   218
Gradientul educaţional negativ al fertilităţii specifice după paritate  223
Alte rezultate ale analizei transversale   225
Explicatii posibile pentru gradientul educaţional negativ   228

Capitolul 16. Solidaritatea familială   231
Date şi metode   232
Opinii privind rolurile de îngrijire şi de susţinere materială   233
Convieţuirea generaţiilor   239
Transferuri de ingrijire între părinţi şi copiii lor adulţi   241
Transferurile materiale între părinţi şi copiii lor adulţi   244
Concluzii   247

Bibliografie   249

Anexa 1. Construcţia variabilei „nivelul de educaţie atins"  263
Anexa 2. Rezultatele analizei ratelor hazard 'in estimarea efectului stării maritale asupra fertilităţii. Modele separate pentru prima, a doua şi a treia naştere   265
Anexa 3. Rezultatele analizei ratelor hazard în estimarea efectului avortului asupra fertilităţii. Modele pentru prima, a doua şi a treia naştere, considerate concomitent   271


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu