luni, 7 mai 2012

STATISTICA PENTRU PSIHOLOGIE.Teorie si aplicatii SPSS

Autor : Marian Popa        
Editura Polirom 
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie :2008 
Editia a a II-a, revazuta si adaugita       
ISBN 978-973-46-1045-7 
Nr pagini : 368 
Format 165 x 235
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
Disponibilitate bcubDescriere:

       Statistica pentru psihologie. Teorie si aplicatii SPSS cuprinde notiuni fundamentale de statistica, precum si aplicatii ale acestora in SPSS, versiunea 15 si cele anterioare, unul dintre cele mai performante pachete de programe de prelucrare a datelor. Fiecare tehnica de calcul este descrisa detaliat si exemplificata prin capturi de ecran, iar sectiunile practice contin probleme rezolvate si teste de verificare a cunostintelor. Volumul se adreseaza studentilor la psihologie si psihologilor practicieni, raspunzind nevoilor acestora prin rolul minimal ce revine formulelor matematice si accentul pus pe aspectele de ordin explicativ.

Marian Popa este colonel in rezerva, conferentiar la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti, unde preda, pe linga cursul de psihologie militara, cursuri de statistica, metodologia cercetarii si evaluarea performantelor profesionale. A absolvit Facultatea de Psihologie a Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi, unde a obtinut si titlul de doctor in psihologie. A profesat ca psiholog in cadrul Scolii de ofiteri de aviatie „Aurel Vlaicu”, Boboc, in perioada 1976‑1990, specializindu‑se in psihologie aeronautica pe linga Laboratorul de psihologie al Centrului de Medicina Aeronautica din Bucuresti, condus de Valeriu Ceausu. In 1976 si 1977 a facut parte, in calitate de psiholog, din grupa de coordonare a pregatirii preliminare a candidatilor cosmonauti romani. Intre 1990 si 2006 a lucrat in cadrul Institutului National de Medicina Aeronautica si Spatiala „Victor Anastasiu” din Bucuresti, mai intii ca psiholog in Biroul de securitate a zborului, iar apoi ca sef al Sectiei de psihologie. In 1998 a obtinut certificatul de psiholog de aviatie din partea European Association of Aviation Psychology (EAAP), iar in 2001 a urmat cursul Human Factor Accident Prevention and Investigation, organizat de EAAP si Institute of Air Navigation Services din Luxemburg.

Cuprins:

Cuvant inainte  /11
PARTEA I – Fundamente teoretice

1.  Introducere /15
1.1   Definitia statisticii /15
1.2  Statistica, instrument al metodei stiintifice in psihologie /16
1.3  Scurt istoric al statisticii in activitatea profesionala a psihologilor /19
1.4  Utilitatea statisticii in activitatea profesionala a psihologilor /21
1.5  Dificultati si riscuri in insusirea statisticii /22
2. Concepte fundamentale /23
2.1 Notiunea de variabila /23
        2.1.1 Variabile latente/variabile observate/23
        2.1.2 Variabile dependente/variabile independente /24
        2.1.3 Variabile continue/variabile discrete /25
    2.2 Masurarea in psihologie /25
        2.2.1 Ce este masurarea?/25
        2.2.2 De ce este important sa analizam procesul de masurare? /27
        2.2.3 Niveluri (scale) de masurare /28
        2.2.4 Variabile categoriale/31
        2.2.5 Scale de masurare, exemple comentate /31
        2.2.6 Erori de masurare /33
    2.3 Statistica parametrica/statistica neparametrica /36
    2.4 Scale de masurare si variabile /37
2.5  Studii evperimentale/studii corelationale /37
2.6  Populatie/esantion /38
2.7 Statistica descriptiva/statistica inferentiala /41
3. Statistici descriptive /45
3.1 Analiza frecventelor /46
        3.1.1 Analiza frecventelor simple/46
        3.1.2 Analiza frecventelor grupate /48
    3.2 Reprezentari grafice /51
        3.2.1 Graficul de tip bara /52
        3.2.2 Histograma /53
        3.2.3 Poligonul de fracvente /53
        3.2.4 Graficul frecventei cumulate /54
        3.2.5 Graficul circular /54
        3.2.6 Graficul stem-and-leaf (stemplot) /55
    3.3 Indicatori sintetici ai distributiilor statistice /58
        3.3.1 Indicatorii tendintei centrale /58
        3.3.2 Valori nedeterminate si clase deschise /60
        3.3.3 Avantajele si dezavantajele indicatorilor tendintei centrale /60
        3.3.4 Valori extreme (exesive) ale distributiei  /61
        3.3.5 Indicatori sintetici ai imprastierii /63
        3.3.6 Indicatori ai formei distributiei /72
4.  Statistica inferentiala – concepte fundamentale /75
4.1 Scorurile standard /75
4.2 Curba normala (Gauss) /79
        4.2.1 Curba normala standardizata /80
        4.2.2 Aria de sub curba normala vazuta ca probabilitate /83
        4.2.3 Distributii reale si distributii normale z /84
4.3 Distributia de esantionare /85
    4.4 Teorema limitei centrale /88
    4.5 Scoruri standardizate z pentru esantioane (grupuri) /89
4.6 Ipotezele metodei stiintifice /91
        4.6.1 Ipoteza cercetarii /91
        4.6.2 Ipoteza statistica (de nul) /91
4.7 Testul z (t) pentru un singur esantion /93
4.8 Decizia statistica /94
    4.9 Intervalul de incredere pentru media populatiei /98
    4.10 Distributia t (Student) /99
4.11 Erori statistice /104
        4.11.1 Eroarea de tip I /105
        4.11.2 Eroarea de tip II /106
        4.11.3 Eroarea de tip III /107
4.12 Puterea testului /108
4.13 Marimea efectului /111
        4.13.1 Modul de calcul pentru testul z (t) pentru un singur esantion /112
        4.13.2 Relatia dintre marimea efectului si puterea testului /114
5.  Teste statistice parametrice pentru date cantitative /117
5.1 Testul t pentru esantioane independente /117
        5.1.1 Fundamentare teoretiva /117
        5.1.2 Exemplu de calcul /122
        5.1.3 Marimea efectului /124
        5.1.4 Limitele de incredere ale diferentei dintre medii /125
        5.1.5 Conditiile in care putem calcula testul t pentru esantioane independente /126
        5.1.6 Interpretarea si raportarea rezultatului /127
5.2 Testarea diferentei dintre mai mult de doua medii: analiza de varianta (ANOVA) /129
        5.2.1 Fundamentare teoretica /130
        5.2.2 Exemplu de calcul /136
        5.2.3 Marimea efectului pentru testul F /139
        5.2.4 Analiza “post-hoc” /141
        5.2.5 Avantajele ANOVA /142
        5.2.6 Conditiile pentru utilizarea testului ANOVA /143
        5.2.7 Raportarea rezultatului testului F (ANOVA )/143
5.3 Testul t pentru diferenta dintre mediile a doua esantioane dependente /145
        5.3.1 Fundamentare teoretica /153
        5.3.2 Exemplu de calcul /148
        5.3.3 Marimea efectului /150
        5.3.4 Limitele de incredere pentru diferenta dintre medii /150
        5.3.5 Raportarea rezultatului /152
    5.4 Coeficientul de corelatie liniara Pearson (r) /153
        5.4.1 Fundamentare teoretica /153
        5.4.2 Reprezentarea grafica a corelatiei /156
        5.4.3 Exemplu de calcul /157
        5.4.4 Corelatie si cauzalitate/160
        5.4.5 Natura liniara a corelatiei Pearson /160
        5.4.6 Marimea efectului pentru coeficientul de corelatie /163
        5.4.7 Limitele de incredere pentru coeficientul de corelatie /166
        5.4.8 Semnificatia diferentei dintre doi coeficienti de corelatie /168
        5.4.9 Conditii pentru calcularea coeficientului de corelatie Pearson/169
        5.4.10 Utilizarea coeficientului de corelatie /169
        5.4.11 Raportarea rezultatului corelatiei /169
6.  Teste neparametrice pentru date nominale /172
    6.1 Distributia binomiala /172
        6.1.1 Testul z pentru proportia unui esantion in raport cu populatia /174
        6.1.2 Testul z pentru diferenta dintre doua proportii /178
        6.1.3 Testul semnului /179
    6.2 Distributia multinomiala /183
        6.2.1 Tabelul de corespondenta (contingenta) pentru date nominale /184
        6.2.2 Fundamentarea testului statistic /185
        6.2.3 Chi-patrat pentru gradul de corespondenta (Goodness of Fit) /187
        6.2.4 Chi-patrat – testul asocierii (independence chi-square/190
        6.2.5 Conditii pentru aplicarea testului χ2 /191
        6.2.6 Utilizarea testului chi-patrat al asocierii /192
        6.2.7 Marimea efectului pentru testul chi-patrat al asocierii /192
        6.2.8 Raportarea rezultatului /194
        6.2.9 Testul exact Fisher /194
7.  Teste statistice pentru date ordinale /196
    7.1 Testul Mann-Whitney (U) pentru doua esantioane independente /196
    7.2 Testul Kruskal-Wallis pentru mai mult de doua esantioane independente /201
    7.3 Testul Wilcoxon pentru doua esantioane-pereche/203
    7.4 Testul Friedman pentru masurari repetate /205
    7.5 Coeficientul de corelatie pentru date ordinale (Spearman /207
8.  Strategia analizei statistice a datelor /212
    8.1 Alegerea testului statistic /212
    8.2 Reguli de fixare a marimii esantioanelor de cercetare /216
    8.3 Integrarea analizei statistice in documentul de cercetare/219
        8.3.1 Prezentarea cadrului general al cercetarii /220
        8.3.2 Prezentarea metodei si a lotului de subiecti /221
        8.3.3 Prelucrarea datelor /221
        8.3.4 Discutarea si interpretarea rezultatelor/223
        8.3.5 Formularea concluziilor /225
        8.3.6 Greseli frecvente in redactarea analizelor statistice /226
    8.4 Consideratii etice in analiza statistica /227


PARTEA a II-a – Aplicatii SPSS

9.  Prezentarea generala a pachetului SPSS /233
9.1 Functii de baza in SPSS /234
9.2 Domeniile de lucru in SPSS /234
        9.2.1 Domeniul de editare a datelor (Data Editor) /235
        9.2.2 Domeniul de afisare a rezultatelor (Output Viewer) /236
        9.2.3 Domeniul de editare a procedurilor (Syntax Editor) /237
9.3 Meniurile SPSS /237
9.4 Casetele de dialog /238
9.5 Pasii analizei statistice cu SPSS /239
9.6 Crearea unei baze de date SPSS /240
        9.6.1 Definirea variabilelor /240
        9.6.2 Stergerea si inserarea variabilelor /247
        9.6.3 Stergerea si inserarea cazurilor /247
        9.6.4 Erori frecvente la editarea datelor /248
        9.6.5 Exemplu practic de realizare a unei baze de date /248
9.7 Salvarea bazei de date din Data Editor /250
9.8 Deschiderea unei baze de date SPSS /251
9.9 Importul unei baze de date in SPSS /252
10.  Operatii de transformare a variabilelor /254
10.1 Insumarea valorilor variabilelor /254
10.2 Calcularea mediei a doua sau mai multe variabile /257
10.3 Extragerea anului dintr-o variabila de tip cronologic (date)  /257
10.4 Recodificarea variabilelor /259
10.5 Transformarea de rang a variabilelor /261
11.  Organizarea datelor pentru analiza /264
11.1 Sortarea bazei de date /264
11.2 Impartirea bazei de date in subgrupuri /265
11.3 Selectarea unui set de cazuri  /265
11.4 Agregarea cazurilor multiple /267
11.5 Concatenarea bazelor de date /269
        11.5.1 Adaugarea unor variabile din alta baza de date /269
        11.5.2 Adaugarea unor cazuri (subiecti) dintr-o alta baza de date SPSS /271
11.6 Inversarea liniilor cu coloanele in baza de date /272
12.  Statistica descriptiva in SPSS /275
12.1 Procedura Frequencies /276
12.2 Procedura Descriptives /278
12.3 Procedura Explore /280
13.  Teste statistice parametrice cu SPSS /290
13.1 Testele t /290
        13.1.1 Testul z(t) pentru media unui singur esantion /291
        13.1.2 Testul t pentru esantioane independente /294
        13.1.3 Testul t pentru diferenta dintre mediile a doua esantioane dependente /298
13.2 Analiza de varianta unifactoriala (One-Way ANOVA) /302
13.3 Coeficientul de corelatie liniara Pearson (r)  /309
        13.3.1 Limitele de incredere pentru corelatia la nivelul populatiei (ρ) /315
        13.3.2 Semnificatia diferentei dintre doi coeficienti de corelatie /316
14.  Teste neparametrice nominale cu SPSS /318
14.1 Testul z al proportiei pentru un singur esantion /318
14.2 Testul z al diferentei dintre doua proportii independente/320
14.3 Testul semnului /323
14.4 Testul chi-patrat al asocierii (independentei) /326
14.5 Testul chi-patrat pentru gradul de corespondenta (goodness of fit) /330
15.  Teste neparametrice pentru date ordinale /333
15.1 Testul Mann-Whitney (U) pentru doua esantioane independente /333
15.2 Testul Wicoxon pentru doua esantioane-pereche /336
15.3 Testul Kruskal-Wallis pentru mai mult de doua esantioane independente /339
15.4 Testul Friedman pentru masurari repetate /341
15.5 Corelatia datelor ordinale (Spearman, Kendall) /343

Anexa 1. Tabelul distributiei valorilor sub curba normala z /349
Anexa 2. Tabelul valorilor critice pentru distributia t Student (unilateral) /352
Anexa 3. Tabelul partial al distributiei F pentru α=0,05 /354
Anexa 4. Valorile critice pentru coeficientul de corelatie Pearson (r) /356
Anexa 5. Tabelul Fisher de transformare a valorilor r in scoruri Z /358
Anexa 6. Valorile critice pentru distributia chi-patrat /359
Anexa 7. Tabelul valorilor critice pentru testul Mann-Whitney (U) /360
Anexa 8. Valorile critice pentru testul Wilcoxon /361
Anexa 9. Valorile critice pentru testul de corelatie a rangurilor (Spearman) /362

Bibliografie /363

2 comentarii:

  1. Unde e cartea ca atare, please?

    RăspundețiȘtergere
  2. Vad ca mai sunt 5 exemplare la Libraria Eminescu , la subsol(langa Universitate), dar vand si on-line

    http://www.librariaeminescu.ro/isbn/973-46-1045-7/Marian-Popa__Statistica-pentru-psihologie-teorie-si-aplicatii-SPSS

    RăspundețiȘtergere