sâmbătă, 9 ianuarie 2016

AFAZIA. Diagnostic si recuperare

Autor : Adriana Dulamea                
Editura Universitara
An aparitie : 2011
Editia a  I     
ISBN 978-606-591-112-3 
Nr pagini :332
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 83,80 lei la Editura, 87 lei la librariaeminescu, 87 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Adriana Dulamea este medic primar neurolog la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti, doctor in medicina, asistent universitara al UMF "Carol Davila". Desfasoara o bogata activitate de cercetare confirmata prin participari si premii la conferintele nationale si internationale si prin stagiile de perfectionarea efectuate in clinici de prestigiu din Europa.

Cuprins:

Prefaţă   7

I. Istoricul datelor despre afazie   11

ll. Anatomia funcţională a limbajului   17
1. Modelul neurologic al secolului XIX  17
2. Modelul cognitiv al secolului XX  20
3. Aportul neuroimagisticii funcţionale  22
4.Reţeaua structurală de procesare a limbajului- modelul propus de G. Hickok şi D. Poeppel  23
4.1. Reţeaua ventralã 
      4.1.1. Procesarea acustico-foneticã  organizarea bilaterala a stadiilor precoce ale procesării corticale: construcţia reprezentării bazată pe sunete  26
      4.1.2. lnterfaţa sunet - concept  29
      4.1.3. Interfata cu procesarea gramaticală  31
4.2. Calea dorsalã   32
      4.2.1. Integrarea senzori-motorie la nivelul lobului parietal  32
      4.2.2. Integrarea senzori-motorie în limbaj   32
      4.2.3. Suprapunerea percepţie-producţie la nivelul cortexului „senzorial" posterior   35
4.3. Rolul cerebelului în limbaj 35
4.4. Rolul structurilor subcorticale în limbaj  46
      4.4.1. Rolul structurilor subcorticale nontalamice   46
      4.4.2. Rolul talamusului  50
4.5. Rolul fasciculului arcuat  53
5. Reprezentarea cerebrala a limbilor  55
6. Lateralizarea funcţiilor limbajului  57
6.1. Relaţia dintre lateralizarea limbajului şi lateralizarea manuală  60
6.2. Rolul emisferului stâng în comprehensiunea limbajului semnelor  61

lIl. Limbajul  63
1.Dezvoltarea limbajului  63
2. Noţiuni de neurolingvisticã   66
3. Teste neuropsihologice de evaluare a limbajului  71
4. Reţelele neuronale şi limbajul   74

IV. Afazia  80
1. Etiologia afaziei la adult  80
1.1. Accidentul vascular cerebral (stroke)   80
1.2. Traumatismele craniene  81
1.3. Bolile degenerative  82
1.4. Tumori cerebrale   84
1.5. Procese infectioase  84
1.6. Scleroza multiplă   85
1.7. Epilepsia   85
1.8. Migrena      85
1.9. Tulburările metabolice  85
2. Etiologia ataziei la copil    86
3. Tulburările ereditare ale limbajului şi studii despre genetica limbajului  90
4. Modelul neuropsihologiei cognitive de evaluare a deficitelor de limbaj 92
4.1. Modelul comprehensiunii auditive a cuvintelor  94
4.2. Modelul de producţie verbală   104
4.3. Retelele de reprezentare a conceptelor abstracte şi concrete   111
5. Forme clinice de afazie   112
5.1. Afazii nonfluente  113
      5.1.1. Afazia transcortrcala motorie    113
5.1.2. Afazia Broca  115
5.2. Afazii fiuente  117
      5.2.1. Afazia de conducere  117
      5.2.2. Afazia transcorticalã senzoriala  119
      5.2.3. Afazia Wernicke  121
      5.2.4. Surditatea verbală   122
5.3. Afazia globală   122
5.4. Tipuri speciale de afazie   123
      5.4.1. Afazia încrucişată   123
      5.4.2. Sindromul accentului străin   123
      5.4.3. Afazia adinamică   124
6. Apraxia vorbirii  124
7. Alexia   125
8. Disgrafia  131

V.Corelaţii ciinico-neuroimagistice   135
1. Studii neuroanatomice şi studii prin tehnici de neuroimagistică funcţională pentru evidenţierea zonelor critice în procesarea limbajului  135
1.1. Etapele de procesarea a producţiei orale   137
      1.1.1. Articularea   137
      1.1.2. Fluenţa verbală  138
      1.1.3. Producţia sintacticã 140
      1.1.4. Accesarea sistemului semantic   140
      1.1.5. Recuperarea fonologiei  140
      1.1.6. De la ortografie la fonologie  141
1.2. Comprehensiunea  141
      1.2.1. Localizarea auditivă a sunetelor  142
      1.2.2. Perceptia mişcării sursei sonore   144
      1.2.3. Discriminarea caracteristicilor sunetelor   145
      1.2.4. Perceptia prozodiei    147
      1.2.5. Ariile corticale implicate in procesarea auditivă a sunetelor verbale şi procesarea fonologicã  148
      1.2.6. Activarea corticală determinată de limbaj comparativ cu activarea produsă de non-limbaj  152
      1.2.7. Un modei ierarhic de procesare auditivă a cuvintelor 153
      1.2.8. Memoria verbală  154
      1.2.9. Categorizarea semantică  159
      1.2.10. Procesarea sintactică  164
      1.2.11. Relaţia atenţie-limbaj  166
      1.2.12. Relaţia emoţie-limbaj  167
      1.2.13. Relaţia audiţie-limbaj  167
      1.2.14. Lateralizarea limbajului şi a procesării auditive temporale  168
      1.2.15. Ariile corticale activate de limbajul interior   168
1.3. Repetiţia  169
1.4. Grafia   174
1.5. Calculul  177
2.Studii efectuate în Clinica de Neurologie a Institutului Clinic Fundeni in perioada 2000 - 2004   180
2.1. Studiu lezional    180
2.2. Studiu de neuroimagisticä funcţională a plasticităţii cerebrale - modificärile fluxului sangvin cerebral şi plasticitatea funcţiei lingvistice după stroke-ul ischemic   216
2.3. Modelul de procesare a limbajului propus pe baza studiilor neuroimagistice şi de neuropsihologie cognitivă  229

VI.Corelaţiile electrofiziologice ale limbajului: hărţi de stimulare şi studii de potenţiale evocate  232

VII.Terapia afaziei   239
1.Tratamentul medicamentos  239
1.1. istoricul corelaţiiior anatomo-funcţionale în studiul limbajului
1.2. Elemente de neurobiologie care explică recuperarea funcţiei limbajului   241
1.3. Neurochimia şi farmacoterapia deñcitelor de limbaj   243
2. Reeducarea limbajului   252
2.1. Nivelul neuronal  252
2.2. Nivelul cognitiv   253
2.3. Nivelul comportamental   254
2.4. conexiunile între nivele: identificarea structuriior implicate în recuperarea funcţiei   256
2.5. Strategii de recuperare  257
      2.5.1. Abordarea neurolingvistică   258
      2.5.2. Abordarea şcolii cognitiviste şi a psiho-lingvisticii   259
      2.5.3. Metodele clasice de stimulare  260
      2.5.4. Instruirea programată   261
      2.5.5. Abordarea pragmatică   262
      2.5.6. Reeducarea neuropsihologicã asistată de computer  263
      2.5.7. Tehnici speciale de recuperare 264
      2.5.8. Terapia prin intonaţie melodică  266
      2.5.9. Stimularea transcranială magnetica repetitiva ca un tratament suplimentar al afaziei   267
      2.5.10. Stimularea transcranială directă anodala pentru tratamentul afaziei secundare stroke-ului   269
      2.5.11. Probleme care se pun în tratamentul de recuperare a afaziei 270
      2.5.12. Studiile de terapie prin strategii neuropsihologice de recuperare  275
      2.5.13. Rolul emisferului drept in recuperarea afaziei  282
      2.5.14. Medicina translaţională - terapia bazată pe studiul celulelor stem în bolile neurologice care au ca manifestare clinică afazia  285

Bibliografie  295

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu