vineri, 8 ianuarie 2016

SANATATE SI SIGURANTA OCUPATIONALA

Autor :Eugen Avram                 
Editura Universitara
Colectia Psihologie
An aparitie : 2014
Editia a I      
ISBN 978-606-591-976-1
Nr pagini : 274
Format 130 x 200
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti
 Descrierea editurii:
Această lucrare reprezintă un manual introductiv, un îndrumar în domeniul psihologiei sănătăţii şi siguranţei în muncă (SSO). Autorul a survolat literatura de specialitate şi a selectat informaţiile esenţiale organizându-le într-o manieră structurată şi logică. În conţinutul cărţii se îmbină datele cercetării şi aplicaţiilor psihologice cu prescripţiile legale şi standardele de management al SSO. Această articulare constituie un prilej de lărgire a orizonului şi înţelegere a multiplelor abordări ale fenomenelor şi activităţilor SSO. Autorul
 
Cuprins:

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SIGURANŢEI OCUPAŢIONALE
1. Cadre /11
2. Dreptul la sănătate şi la siguranţă/   13
3. Termeni /16
4. Organizarea activităţilor de SSM/ SSO/18
     4.1.  Perspectiva legală/18
     4.2.  Perspectiva standardului de management OHSAS/23
     4.3.  Perspectiva psihologică asupra sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale/  26
     4.4.  Perspectiva acţională, integrată /30
5. Pregătirea în domeniul SSM/SSO/30
     5.1.  Pregătirea legislativă/30
     5.2.  Pregătirea pentru auditarea şi consultanţa pe bază de standarde OHSAS/31
     5.3.  Pregătirea şi competenţele psihologilor din domeniul PSO/32
6. Angajarea în domeniul SSO/34
7. Discuţii/35

CAPITOLUL 2. SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
1. Sănătatea la nivel individual/   36
     1.1.  Starea de sănătate/36
     1.2.  Alte concepte în evaluarea sănătăţii/38
     1.3.  Evaluarea stării de sănătate la nivel individual/40
2. Sănătatea ocupaţională /46
     2.1.  Cadre/47
     2.2.  Modele şi mecanisme ale sănătăţii ocupaţionale /48
     2.3.  Calitatea vieţii la locul de muncă/53
     2.4.  Starea de bine în organizaţii/54
     2.5.  Satisfacţia în muncă/59
     2.6.  Justiţia organizaţională/60
     2.7.  Împuternicirea la locul de muncă/62
     2.8.  Încrederea organizaţională/65
3. Discuţii /69

CAPITOLUL 3. SIGURANŢA OCUPAŢIONALĂ
1. Concepte/71
2. Sistemul de muncă/72
3. Sistemul de siguranţă/  72
     3.1.  Politica de SSO /73
     3.2.  Factorii manageriali/75
     3.3.  Sistemul informaţional de siguranţă/75
     3.4.  Spaţiul de siguranţă/76
     3.5.  Componenta umană /78
     3.6.  Componenta tehnică /78
     3.7.  Sistemul de activităţi şi sarcini/  78
     3.8.  Componenta instituţională de suport/79
     3.9.  Sistemele de apărare /79
4. Arhitectura sistemului cognitiv şi siguranţa/80
5. Comportamentul de siguranţă /85
6. Cultura organizaţională de siguranţă /87
7. Climatul organizaţional de siguranţă /94
     7.1.  Cadre/94
     7.2.  Dimensiuni ale climatului organizaţional de siguranţă (COS)/95
     7.3.  Determinanţii COS /96
     7.4.  Relaţiile COS cu alte variabile/98
     7.5.  Efectele COS /99
8. Discuţii/100

CAPITOLUL 4. RISCURI ÎN MUNCĂ
1. Cadre /102
     1.1.  Societatea de risc şi organizaţia de risc/102
     1.2.  Concepte/103
2. Factori de risc în muncă/104
     2.1.  Definiţie/104
     2.2.  Relaţia risc-siguranţă/securitate/104
     2.3.  Clasificarea factorilor de risc în muncă/105
3. Factori de stres/109
4. Expunerea/111
     4.1.  Activităţi cu grad de risc/111
     4.2.  Pericole în muncă/112
     4.3.  Expunerea la risc, pericole, stres în U.E. /113
5. Arii primare de risc/114
     5.1.  Riscuri de vătămare la nivel personal/115
     5.2.  Riscuri comise de controlorii cheie din prima linie/115
     5.3.  Riscuri datorate unor acumulări insidioase de condiţii latente în sfera mentenanţei, managementului, organizaţiei /115
     5.4.  Riscuri ale terţelor părţi /115
     5.5.  Managementul ariilor de risc /116
6. Evaluarea/ cercetarea riscului/118
     6.1.  Metodologia prevăzută de Legea 319/2006 pentru evaluarea riscului/118
     6.2.  Metodologia OHSAS pentru evaluarea riscului/119
     6.3.  Metodologii organizaţionale interne de evaluare a riscului/122
     6.4.  Metodologiile psihoorganizaţionale de evaluare a riscului/123
7. Percepţia riscului şi atitudinea faţă de risc/124
8. Comportamentul de risc în muncă/  127
9. Discuţii/129

CAPITOLUL 5. ACCIDENTELE ÎN MUNCĂ
1.  Concepte/130
2. Accidentele de muncă în Europa/131
3. Natura accidentelor/133
4. Încadrarea legală a accidentelor de muncă/134
5. Clasificarea accidentelor de muncă /135
6. Precursori ai accidentelor în muncă/136
     6.1. Precursori la nivelul factorului uman /137
          6.1.1.  Starea de stres/137
          6.1.2.  Erorile în muncă /139
          6.1.3.  Violările /143
          6.1.4.  Comportamente ineficiente/144
          6.1.5.  Comportamente aberante sau paradoxale/145
     6.2. Precursori la nivelul factorilor organizaţionali /145
          6.2.1.  Condiţiile latente/145
          6.2.2.  Apărările periculoase/146
          6.2.3.  Paradoxul automatizării /147
          6.2.4.  Paradoxul procedurilor/149
          6.2.5.  Alarmele false/149
          6.2.6.  Verigile slabe/149
          6.2.7.  Alte deficienţe ale sistemului/150
7. Determinaţi ai accidentelor în muncă /151
     7.1. Determinanţi de natură umană/151
     7.2.   Determinanţi de natură tehnică/153
     7.3.   Determinanţi organizaţionali, manageriali/154
     7.4.   Determinanţi la nivelul mediului muncii/155
8. Etapele producerii accidentelor în muncă /155
9. Caracteristici ale evenimentelor/accidentelor în muncă/159
10.  Înregistrarea şi comunicarea evenimentelor/161
11.  Cercetarea legală a evenimentelor /163
12.  Discuţii / 166

CAPITOLUL 6. PROBLEME DE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
1.  Cadre/168
2.  Patologia organizaţională /168
3.  Probleme de sănătate somatică/fizică/171
     3.1.  Bolile profesionale /172
     3.2.  Vătămările care conduc la invaliditate/176
     3.3.  Vătămările fatale/ decesele în muncă/ 180
4.  Probleme de sănătate psihică/182
     4.1.  Stresul ocupaţional /182
     4.2.  Stresul posttraumatic /186
     4.3.  Sindromul burn-aut/191
     4.4.  Psihoteroarea la locul de muncă/ mobbing-ul/195
5.  Comportamente dezadaptative /199
     5.1.  Apelul la concedii medicale/199
     5.2.  Solicitarea de compensaţii /200
     5.3. Dificultăţi ale revenirii în muncă/203
6.  Discuţii/205

CAPITOLUL 7. CERINŢE FUNDAMENTALE ÎN MANAGEMENTUL SĂNĂTĂŢII ŞI SIGURANŢEI OCUPAŢIONALE
1. Cadre/207
2. Noţiuni /207
3. Angajamentul managerial pentru SSM/SSO /208
4. Consultarea şi participarea lucrătorilor/209
5. Informarea lucrătorilor/209
6. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM/211
7. Semnalizarea SSM/215
8. Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (EIP)/223
9. Planurile de prevenţie şi protecţie/227
10. Discuţii/  229

CAPITOLUL 8. DEZVOLTĂRI ALE MANAGEMENTULUI SĂNĂTĂŢII ŞI SIGURANŢEI OCUPAŢIONALE /229
1. Cadre /229
2. Leadership-ul de siguranţă/230
3. Selecţia personalului pentru posturile cu risc/231
4. Evaluarea personalului /232
5. Pregătirea profesională de specialitate/233
6. Trainingurile de conştientizare/235
7. Consultanţa organizaţională în domeniul SSO/238
8. Evaluarea şi soluţionarea încărcării în muncă/242
9. Managementul stresului organizaţional /247
10. Consolidarea echipelor şi a relaţiilor colegiale/253
10.1. Relaţiile interpersonale /253
10.2. Coordonarea activităţii membrilor echipei/254
10.3. Dezvoltarea echipelor protectoare/256
10.4. Suportul/ sprijinul în muncă/257
11. Managementul dizabilităţii şi revenirii în muncă/259
12. Concluzii /263

Bibliografie/264


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu