duminică, 12 februarie 2012

BIOTRANSFORMARI SUB INFLUENTA PSIHICULUI, Bioalchimia umana

Autor: Cristian Muresanu
Editia I  Editura Risoprint  2009  ISBN: 978-973-53-0116-3
Nr pag 291
Format A4
Editia II revizuita si adaugita a aparut la Editura Ecou Transilvan (click pt. a cumpara de la editura )
ISBN: 978-606-93142-1-0
Colectia Știință și Tehnică
Anul 2012
Nr. pag : 365
Pret 80 leiDescrierea editurii Ecou Transilvan:
Cartea d-lui Cristian MUREȘANU, prin tema abordată, are un profund caracter interdisciplinar. Pregătirea sa, dar mai ales îndelungata sa experiență de jurnalist științific i-au permis această „incursiune” originală și foarte îndrăzneață în adâncul ființei umane, în complexitatea proceselor biologice care stau la baza vieții.

Autorul încearcă sa explice rezultatele unor experimente personale apelând la noțiuni fundamentale din diferite domenii: chimie, biologie, fizică, psihologie, fiziologie și medicină. Astfel, ceea ce Titu Maiorescu scria acum mai bine de un secol: „Între adevărata știintă și viața practică nu poate fi niciodată antagonism, ci trebuie să fie, din contră, o continuă înlesnire reciprocă”, se potrivește foarte bine cu conceptele prezentate de domnul Mureșanu în cartea sa.

Acad. Prof. Dr. Octavian Popescu, Dir. Centrul de biologie

Mai mult despre carte se gaseste pe scribd

Cuprins editia a II-a, revizuita si adaugita:
1. PREFAŢA … 11

2. INTRODUCERE  ... 29
     2.1 Motivaţie  ... 29
     2.2 Terminologie …30
     2.3 Între raţiune şi intuiţie   ... 31
          2.3.1 Metodologia cunoaşterii ştiinţifice   ... 32
               2.3.1.1 Etapele raţionale  ... 32
               2.3.1.2 Etapele intuitive ...33
               2.3.1.3 Etapa unificatoare  ... 33
     2.4 Cercetători care au dovedit transmutaţia biologică   ... 33
          2.4.1 Transmutaţia biologică la plante ...34
          2.4.2 Transmutaţia biologică la animale  ...34
          2.4.3 Transmutaţia biologică la om   ...36
          2.4.4 Istoria cercetărilor transmutaţiei biologice   ... 36
               2.4.4.1 Definiţie   ... 36
               2.4.4.2 Istoric   ...36
               2.4.4.3 Principii de bază  ...38
          2.4.5 Concluzii  ...39
               2.4.5.1 Controversa cercetărilor lui Kervran  ... 39
     2.5 Transmutaţia biologică şi vitalitatea ...40
     2.6 Universul holografic  ...44
     2.7 Principiul universal al ordinii implicate  ... 46
     2.8 Sistemul bioplasmatic şi bioinformaţional  ... 47
     2.9 Teoria informaţiei ...49
     2.10 Elemente de neurofenomenologie ...50
          2.10.1 Şcoala neuroreducţionistă ...50
          2.10.2 Şcoala funcţionalistă  ... 50
          2.10.3 Şcoala misteriană ...50
          2.10.4 Neurofenomenologia   ... 50
     2.11 teoRia substructurilor fotonice deterministice   ... 51
     2.12 Stephen Hawking şi „teoria pentru orice”     ... 54
     2.13 Teoria superstringurilor     ... 56
     2.14 Teoria epigenetică  ...61
     2.15 Interviu cu biologul Bruce Lipton    ...64
          2.15.1 Introducere  ...64
          2.15.2 Fizica cuantică şi creaţia ... 65
          2.15.3 Sistemul falselor credinţe   ...66
          2.15.4 Subiectul 1 – transmutaţia biologică    ... 67
          2.15.5 Subiectul 2 – qi ~ energia vieţii    ...68
          2.15.6 Subiectul 3 – comunicarea celulară   ... 69
          2.15.7 Subiectul 4 – universul holografic   ... 70
          2.15.8 Subiectul 5 – activarea biopotenţialelor  ... 72
          2.15.9 Subiectul 6 – algele şi termoregulatorul climatic   ...74
          2.15.10 Subiectul 7 – media şi decepţia indusă    ... 75
          2.15.11 Subiectul 8 – dogmă şi ştiinţă    ...75
          2.15.12 Subiectul 9 – proiecte de viitor  ...76

3. CONSIDERENTE TEORETICE  ...77
     3.1 Mecanismele biochimice şi bioalchimice ...77
     3.2 Concluzii  ... 78
     3.3 Comentarii  ...79
     3.4 Asocieri cu modelul mecanicii cuantice ...80

4. BIOALCHIMIA UMANĂ  ...83
     4.1 Creierul şi glandele cerebrale  ...83
          4.1.1 Hipofiza  ...83
          4.1.2 Pineala   ...83
          4.1.3 Hipotalamusul   ...84
          4.1.4 Neurofiziologia creierului   ...86
     4.2 Anatomia şi fiziologia glandelor seminale    ... 89
     4.3 Mecanismul chimic ...90
     4.4 Mecanismul bioalchimic  ...91
          A. Etapa de modificare a stării de agregare    ... 91
          B. Etapa transsublimării  ... 91
          C. Comentarii    ...92
          4.4.1 Bioalchimia distructivă cu blocarea evacuării  ... 93
          4.4.2 Bioalchimia distructivă cu evacuare excesivă    ... 94
          4.4.3 Concluzii     ...95
     4.5 Mecanismul bioalchimic şi liberul arbitru    ... 96
     4.6 Piedici în timpul procesului bioalchimic  ...96
     4.7 Condiţii practice şi atitudini interioare necesare  ... 97
          4.7.1 Pericole care pot apare la declanşarea bioalchimiei    ...97
          4.7.2 Atitudini care favorizează bioalchimia   ... 98
               4.7.2.1 Atitudinea 1 - alimentaţia naturală echilibrată   ... 98
               4.7.2.2 Atitudinea 2 - pregătirea teoretică   ... 99
               4.7.2.3 Atitudinea 3 - respectul faţă de cuvânt şi adevăr   ...99
               4.7.2.4 Atitudinea 4 - ritmarea respiraţiei  ... 100
               4.7.2.5 Atitudinea 5 - conştienţa de viaţă   ... 100
               4.7.2.6 Concluzii ...100
     4.8 Declanşarea mecanismului bioalchimic    ... 101
          4.8.1 Observator, experimentator şi obiect al experimentului    ...102
     4.9 Traseul energetic şi efecte resimţite ...104
          4.9.1 Transformarea în stare de „bioplasmă  ... 104
          4.9.2 Ascensionarea spre zona abdominală     ... 105
          4.9.3 Ascensionarea prin zona toracală    ... 105
          4.9.4 Ascensionarea prin zona cervicală   ... 106
          4.9.5 Ascensionarea prin zona frontală a capului  ... 106
          4.9.6 Ascensionarea şi stabilizarea în zona creştetului capului    ...107
     4.10 Etapa de consolidare a personalităţii   ... 108
          4.10.1 Starea permanentă de iubire superioară   ... 108
          4.10.2 Starea permanentă de linişte interioară   ... 109
          4.10.3 Starea permanentă de necesitate alimentară redusă    ...111
          4.10.4 Necesităţi reduse ale odihnei nocturne  ... 112
          4.10.5 Starea de veghe  ...113
               4.10.5.1 Undele cerebrale şi funcţionarea creierului   ... 113
               4.10.5.2 Influenţa bioalchimiei asupra stării de veghe şi somn   ...114
          4.10.6.  Percepţia ocazională paraolfactivă a bioenergiilor    ...115
          4.10.7. Conştientizarea temporară a elementelor transfizice   ...116

5. BIOALCHIMIA FEMININĂ    ...120
     5.1 Scurt istoric  ...120
     5.2 Manifestări ale bioalchimiei feminine ...122
     5.3 Biotransformarea celulară la femeie   ... 123
          5.3.1 Fazele ciclului lunar (28 zile) cu menstruaţie   ... 123
          5.3.2 Periodizarea ciclului menstrual  ...124
          5.3.3 Fazele ciclului lunar (28 zile) fără menstruaţie    ... 125
          5.3.4 Tipurile comportamentelor premenstruale   ... 126
     5.4 Simptome specifice şi exacerbarea unor afecţiuni   ... 126
     5.5 Dieta alimentară şi menstruaţia  ...127

6. EXERCIŢII DE RITMARE CONŞTIENTĂ A RESPIRAŢIEI 1,2    ...128
     6.1 Introducere     ...128
     6.2 Comentarii de specialitate    ... 128
     6.3 Observaţii esenţiale  ...129

7. FENOMEME DE VINDECARE ASOCIATE BIOALCHIMIEI   ...131
     7.1 Vindecarea rinitei cronice hipertrofice  ... 131
     7.2 Vindecarea migrenei cronice de 25 ani  ...132
     7.3 Ameliorarea colesterolemiei din sânge veche de 20 ani   ...133
          7.3.1 Hipercolesterolemia şi cauzele acesteia  ... 133
          7.3.2 Variaţia colesterolului după reacţiile bioalchimice    ...134
               7.3.2.1 Mecanismul purificării prin cronologie inversă    ...136
               7.3.2.2 Evenimente energetice cu periodicitate variabilă    ...138
     7.4 Ameliorarea discopatiei lombare bilaterale  ... 139
     7.5 Normalizarea tensiunii arteriale    ...140
     7.6 Ameliorarea acuităţii vizuale   ...140
     7.7 Influenţă empatică asupra altor persoane   ... 140
          7.7.1 Susceptibilitate de amorsare prin influenţă  ... 140
          7.7.2 Stări profunde de înţelegere a aspectelor bioalchimice    ...141
     7.8 Percepţia subiectivă a trecerii timpului  ... 142
     7.9 Hiperbioalchimia ...143

8. ALTE RELATĂRI DE EXPERIENŢE BIOALCHIMICE   ...145
     8.1 Experienţe permanente masculine    ...145
          8.1.1 Relatarea întâi   ...145
          8.1.2 Relatarea a doua  ...146
     8.2 Experienţe permanente feminine  ...147
          8.2.1 Relatarea întâi  ...147
          8.2.2 Relatarea a doua  ...148
               8.2.2.2 Interviu  ...149
     8.3 Experienţe temporare masculine  ...156
     8.4 Experienţe temporare feminine  ...157
     8.5 Concluzii  ...158
     8.6 Teorii hinduse referitoare la transformarea seminală   ...159
     8.7 Bioalchimia şi factorul social   ...162
     8.8 Ipoteze asupra relaţiei în cuplu  ...163
          8.8.1 Ambii parteneri nu au realizat bioalchimia   ... 163
          8.8.2 Unul dintre parteneri a realizat bioalchimia  ... 163
          8.8.3 Ambii parteneri au realizat bioalchimia   ... 163

9. EVOLUŢIA SISTEMULUI EMOŢIONAL-AFECTIV    ... 165
     9.1 Condiţia umană obişnuită (a)    ... 165
          9.1.1 Copilăria    ...165
          9.1.2 Adolescenţa ...166
          9.1.3 Maturitatea  ...167
     9.2 Autoeducarea în vederea reducerii suferinţei (b)  ... 168
     9.3 Atingerea nivelului bioalchimic (c)   ...168
     9.4 Concluzii  ...169
     9.5 Stările emoţionale şi raţiunea   ...170
          9.5.1 Efectul emoţiilor distructive extreme  ... 170
          9.5.2 Efectul emoţiilor extatice extreme   ... 170

10. PROIECTUL CONŞTIINŢEI GLOBALE   ... 174
     10.1 Introducere    ...174
     10.2 Obiectivul proiectului ...174
     10.3 Atentatul de la 11 septembrie 2001  ...178
     10.4 Analiza statistică a rezultatelor   ...178
     10.5 Ipoteza Gaia    ...180
     10.6 Rezultate observate. ...180
     10.7 Avertismentul  ...181
     10.8 Concluzii  ...181

11. SUPRAVIEŢUIRI MIRACULOASE  ... 182
     11.1 Cazul accidentului de avion al lui Greg Rasmussen   ... 182
     11.2 Cazul infarctului cerebral al lui Shelley Cushing    ... 187

12. VIAŢA ŞI CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ   ... 191
     12.1 Viaţa şi forma de viaţă ...191
     12.2 Starea de prezenţă  ...192
     12.3 Conştiinţa umană înglobată ... 192
     12.4 Cultivarea atitudinilor corecte   ...194
     12.5 Raţionamentul şi starea de prezenţă ...196

13. A GÂNDI ÎN „AICI ŞI ACUM”  ...197
     13.1 Comentariile lui Alan Watts ... 197
     13.2 Eckhart Tolle – puterea prezentului ...199
          13.2.1 Semnale ale apropierii evenimentului bioalchimic  ... 199
          13.2.2 Transformarea minţii     ... 200

14. MISTICII ŞI EXPERIENŢELE ACESTORA  ... 202
     14.1 Ramana Maharshi şi experienţa mistică a morţii   ... 202
     14.2 Concluzii  ...203
     14.3 Anexă: Ipoteza stupidităţii    ... 204

15. ROLUL MUZICII ÎN REDUCEREA AGITAŢIEI MINŢII   ...206
     15.1 Meloterapia   ...206
     15.2 Muzică de relaxare mentală nemeditativă   ... 206
     15.3 Muzică pentru câştigarea încrederii în sine  ... 207
     15.4 Muzică corală  ...207
     15.5 Muzică pentru meditaţie şi tehnici psiho-fizice ... 209
     15.6 Terapia interpretativă   ... 209
     15.7 Condiţii tehnice şi practice de audiere a muzicii ...210
     15.8 Anexă: Rolul artei cinematografice . ...211

16. NOUA BIOLOGIE   ... 212
     16.1 Premizele false  ...212
          16.1.1 Procesele biologice folosesc fizica newtoniană  ... 212
          16.1.2 Genele controlează exprimarea biologică ...212
          16.1.3 Evoluţia darwinistă creează diversitate   ... 212
     16.2 Dilema ştiinţifică   ...213
     16.3 Credinţele false aplicate în ştiinţele vieţii  ... 213
          16.3.1 Credinţa în materialism   ... 213
          16.3.2 Reducţionismul   ...213
          16.3.3 Determinismul   ...213
     16.4 Noua biologie – funcţionarea celulei   ... 213
          16.4.1 Rolul proteinelor   ... 214
          16.4.2 Proteinele în interacţiune ...214
     16.5 Iluzia darwinistă   ...215
     16.6 Adevărul negat  ...215
     16.7 Concluzii  ...216
     16.8 Nucleul celulei  ...217
     16.9 Funcţionarea membranei   ... 218
     16.10 Mecanismul percepţiei  ... 220
     16.11 Mecanismul credinţelor false  ...220
     16.12 Credinţele rescriu informaţia genetică     ... 222
          16.12.1 Aparatele recepţionează şi emit energii   ... 222
          16.12.2 Comportamentele celulei  ...223
          16.12.3 Mecanismul de apărare    ...224
          16.12.4 Originea mutaţiilor    ... 225
          16.12.5 Rescrierea informaţiei genetice   ... 226
          16.12.6 Informaţie nongenomică   ...227
     16.13 Concluzii şi opinii    ...228
     16.14 Primul interviu cu dr. Bruce Lipton (2010)    ... 229
     16.15 Al doilea interviu cu dr. Bruce Lipton (2012)  ... 242
          16.15.1 Introducere     ...242
          16.15.2 Evoluţie spontană vs. Remisie spontană   ... 243
          16.15.3 Percepţiile mit ale biologiei    ...244
          16.15.4 Punct de energie zero  ... 245
          16.15.5 Genetică vs. Epigenetică    ...246
          16.15.6 Influenţa psihicului asupra corpului  ... 246
          16.15.7 Transmutaţiile biologice şi subconştientul   ... 247
          16.15.8 Comunicarea celulară  ... 248
          16.15.9 Obiceiuri-obişnuinţe-subconştient   ... 249
          16.15.10 Idei noi vs. Obişnuinţe vechi    ...250
          16.15.11 Haos vs. Întâmplare    ... 251
          16.15.12 Proiectul genomul uman   ...252
          16.15.13 Rolul educaţiei în vindecare  ...253
     16.16 Microorganismele din sînge şi sistemul de apărare   ... 253
          16.16.1 Ciclul somatoidelor    ... 253
          16.16.2 Sistemul natural de apărare şi sistemul imunitar   ... 255
     16.17 Mecanismele de sinteză şi inhibare a colesterolului    ...257

17. CELE CINCI LEGI ALE BIOLOGIEI   ... 263
     17.1 Istoric   ... 263
     17.2 Introducere    ...264
     17.3 Prima lege naturală a biologiei   ...266
          17.3.1 Primul criteriu - etapele   ...266
          17.3.2 Al doilea criteriu - localizarea  ...268
          17.3.3 Al treilea criteriu – cele trei nivele   ... 268
          17.3.4 Analiză teoretică: sânul   ...270
     17.4 A doua lege naturală a biologiei    ...271
          17.4.1 Conflictul fazei active   ... 271
          17.4.2 Faza de simpaticotonie  ... 272
          17.4.3 Epicriza   ...273
          17.4.4 E mai bine să nu luăm nici un fel de medicamente?   ... 275
          17.4.5 Rinitele    ...275
     17.5 A treia lege naturală a biologiei    ...275
          17.5.1 Straturile germinale    ... 276
               17.5.1.1 Endodermul  ...276
               17.5.1.2 Mezodermul  ...276
               17.5.1.3 Ectodermul   ...276
          17.5.2 Exemple   ...278
     17.6 A patra lege naturală a biologiei   ...281
          17.6.1 Două faze pe trei nivele  ... 284
          17.6.2 Programul biologic special de stocare a apei   ... 287
     17.7 A cincea lege naturală a biologiei   ...290
          17.7.1 Conflictul de foame    ... 290
          17.7.2 Conflictul fricii de moarte   ...291
     17.8 Lateralitatea biologică  ... 292
     17.9 Recidive şi circuite    ...294
     17.10 Alergiile  ...296
     17.11 Concluzii   ...297
     17.12 Fraza cu lămâia   ...298

18. MAREA DECEPŢIE ÎN VIZIUNEA LUI MICEAL LEDWITH   ...300
     18.1 Scurtă biografie  ...300
     18.2 Introducere    ...302
     18.3 Marile întrebări existenţiale   ...302
          18.3.1 Mentalitatea pământului plat    ...303
          18.3.2 Mentalitatea iadului şi raiului etern     ... 304
               18.3.2.1 Scenariile raiului   ... 304
               18.3.2.2 Scenariile iadului   ... 305
               18.3.2.3 Concluzii   ...306
          18.3.3 Mentalitatea universului de tip hamburger  ... 307
               18.3.3.1 Unde şi cine sau ce este Dumnezeu?  ... 307
          18.3.4 Mentalitatea egocentristă  ...308
          18.3.5 Mentalitatea creaţionistă ...309
          18.3.6 Mentalitatea miracolelor de recompensă     ... 310
          18.3.7 Un Dumnezeu al lipsurilor  ...311
     18.4 Interviu cu părintele Dumitru Suciu  ...312
     18.5 Concluzii  ...314
     18.6 Primul interviu pe e-mail cu Miceal Ledwith (2008)  ... 314
          18.6.1 Comentariu introductiv ... 314
          18.6.2 Interviul  ...314
     18.7 Interviu pe Skype video cu Miceal Ledwith (2012)   ... 318

19. NEUROLOGIE CUANTICĂ    ...326
     19.1 Neuroştiinţele sociale   ... 326
     19.2 Neuronii-oglindă şi conştiinţa  ...327
     19.3 “Dumnezeu e în neuroni”   ... 329
     19.4 “Neuronul-oglindă nu face diferenţa dintre el şi alţii”   ...329

20. BIOTRANSFORMĂRILE ŞI MEDIUL DE AFACERI   ... 333
     20.1 Introducere    ...333
     20.2 Avantajele directe ale biotransformărilor   ... 333
          20.2.1 Stare bună de sănătate pe termen lung   ... 333
          20.2.2 Stare excelentă de claritate şi focalizare a gîndirii    ...333

21. Postfaţă: dialog cu prof. Dr. Adrian pătruţ   ...338
22. Citate şi motto-uri din bibliografie  ... 351
23. Bibliografie selectivă   ...359

Lucrari in relatie

Dispenza,J., 2012, ANTRENEAZA -TI CREIERUL.Strategii si tehnici de transformare mentala, Editura Curtea Veche
Bruce, H.L., 2008, BIOLOGIA CREDINTEI . Eliberarea puterii constiintei,  Editura For You
Murakami , K., 2012, CODUL DIVIN AL VIETII. Descopera talente ascunse, inscrise in propriul ADN, Editura Daksha
Janssen,T., 2007, SOLUTIA INTERIOARA. Spre o noua medicina a corpului si a spiritului, Editura Curtea Veche
Evans,D., 2006, PLACEBO. Puterea gândului, Editura Rovimed Publishers
Lemoine,P., 2013, MISTERUL PLACEBO. Ne poate vindeca informaţia?, Editura All
Lemoine,P., 2013, MISTERUL NOCEBO. Stirile ne pot imbolnavi cu adevarat?, Editura All
Leader, D., Corfield,D., 2012,  DE CE SE IMBOLNAVESC OAMENII?, Editura Trei 
Vezi si  Psihosomatica. Referinte bibliografice

2 comentarii:

  1. Editia intii s-a epuizat. Va rugam cautati editia a doua la Editura Ecou
    https://www.facebook.com/EdituraEcou?ref=ts&fref=ts

    RăspundețiȘtergere