sâmbătă, 25 februarie 2012

DESENUL PERSOANEI

Autor Ada Abraham
Editura Profex
An aparitie 2006
Ediyia a 3-a revizuita
Traducerea Sorinel Mocanu
ISBN (10) 973-86978-6-7
Nr pagini: 265
Pret 55,59 Euro


Sursa informatiilor


Descriere :
Spre deosebire de manualele elaborate de Florence Goodenough (1926) sau J. Royer (1977), Ada Abraham nu abordeaza atât aspectul psihometric al probei (posibilitatea de-a determina gradul de dezvoltare în functie de aptitudinile de-a desena o persoana), ci virtutile psihodiagnostice clinice. În acest sens, autoarea merge mai departe în ilustrarea modului de lucru cu probele de desen proiectiv, oferind modalitati rafinate de analiza a unui desen din punctul de vedere atât al teoriei proiective generale, cât si al principiilor psihodinamice de dezvoltare a persoanei; multe exemple se bazeaza pe munca psihanalistilor si a psihologilor clinicieni, completând astfel cu referiri directe, atât manualul testului arborelui, cât si pe cel al testului familiei.

Cuprins:
Cuvânt înainte al editorului
Introducere
Partea I: CONTRIBUŢII LA STUDIUL TESTULUI MACHOVER
1. TESTUL DESENULUI OMULEŢULUI CA MĂSURĂ A INTELIGENŢEI
II. TESTUL DESENULUI PERSOANEI CA TEST PROIECTIV
III. ASPECTUL ADAPTATIV
IV. ASPECTUL PROIECTIV. IMAGINEA CORPORALĂ. 
          Necesitatea conceptului
          Imaginea corporală
          Construirea imaginii corporale
          Aspectul social al formării imaginii corporale
          Dezvoltarea imaginii corporale
V. ASPECTUL EXPRESIV
          Conduita expresivă şi dinamica sa
          Geneza şi perturbările expresivităţii
          Aspectul expresiv în desenul persoanei
VI. METODOLOGIE ŞI CERCETARE
          Fidelitate
          Validitatea
VII. LOCUL TESTULUI ÎNTR-O BATERIE ŞI DIFERITELE SALE SALE UTILIZĂRI 
         Utilizări diverse ale testului 
VIII. INFLUENŢA PSIHOLOGULUI ÎN SITUATIA DE EXAMINARE CU TESTUL DESENULUI PERSOANEI 
IX. ALTE TESTE PROIECTIVE CARE UTILIZEAZA DESENUL PERSOANEI
          Testu1 "eu - familia mea - casa mea "
          Mişcarea în desenul persoanei şi înrudirea acesteia cu răspunsurile kinestezice din testul Rorschach
          Testul" casă-arbore-persoană" (C-A-P)
          Rolul interviului desfăşurat după desenul persoanei
          Testul celor opt desene succesive

Partea a II-a: APLICAŢII PRACTICE ALE TESTULUI

A. SEMNIFICAŢIA ALEGERII SEXULUI PRIMULUI PERSONAJULUI DESENAT
IMPORTANTA NORMELOR GRUPULUI SOCIOCULTURAL ÎN FUNCŢIE DE VÂRSTA ŞI DE SEXUL SUBIECTULUI
EŞANTIONUL ŞI CONDIŢIILE DE EXAMINARE
Rezultatele
SEMNIFICAŢIA ALEGERII SEXULUI PRIMULUI PERSONAJ DESENAT
CÂTEVA ASPECTE LEGATE DE DESENUL CELOR DOUĂ PERSOANE DE SEXE DIFERITE
DISCUTAREA REZULTATELOR
IMPORTANŢA FACTORILOR SOCIO-CULTURALI ÎN ALEGEREA PRIMULUI SEX DESENAT
Rezultatele noastre şi rezultatele obţinute într-un mediul tradiţional
Rezultatele noastre şi rezultatele obţinute în Statele Unite .....
Concluzii
B. AMPLASAREA DESENELOR ÎN TESTUL MACHOVER
INTRODUCERE
METODA UTILIZATĂ
Populaţia şi condiţiile examinării
Modul de măsurare
REZULTATE
Amplasarea orizontală
Amplasarea verticală
DISCUTAREA REZULTATELOR
C. ÎNĂLŢIMEA PERSONAJELOR DESENATE ÎN TESTUL MACHOVER
Fidelitatea
Lungimea desenului şi imaginea corporală
Lungimea desenului şi toxicomania
Cercetarea asupra copiilor
Eşantionare şi condiţiile de examinare
REZULTATE
Înălţimea medie a desenului personajului masculin şi a celui feminin pe grupe de vârstă variabile
Înălţimea medie a desenului personajului masculin şi a celui feminin la băieţi şi la fete
Lungimea proporţională a desenului personajului masculin în raport cu desenul personajului feminin
Legătura Între lungimea desenului şi înălţimea reală
Influenţa ordinii executării desenului asupra înălţimii personajelor desenate
Relaţia Între situaţia socio-economică şi lungimea personajului desenat
Lungimea desenelor la adulţi
Lungimea desenelor personajului În cazul retardului mintal .,
DISCUTAREA REZULTATELOR
D. PROFILUL ÎN TESTUL MACHOVER
Semnificaţia profilului
Modalitatea de apreciere
REZULTATE
Desenul dinprofilla copii
Orientarea profilului
Desenele profilelor la adulţi
DISCUTAREA REZULTATELOR
Bibliografie
Planşe anexe
Index de termeni

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu