vineri, 24 februarie 2012

PSIHOLOGIA SINERGETICA. In cautarea umanului pierdut


Autor : Ion Manzat
Editura Univers Enciclopedic Gold
Colectia Mica biblioteca de psihologie
An aparitie :2010
Editia a II-arevizuita si adaugita
ISBN 606-8162-62-1
Nr pagini : 320
Format 130x200
Pretul la data postarii : 19 lei la Editura,

Anticariat : 22 lei la carti de psihologieDescrierea editurii:
Gânditor de elită, frământat şi scormonitor fără tihnă al lumii tainice a sufletului omenesc, prof. Ion Mânzat pleacă de la ideile lui Herman Haken (1971), întemeietor al sinergeticii şi le cultivă pe solul fertil al psihologiei omului, dezvoltând cu har şi cu o remarcabilă originalitate ştiinţa psihosinergeticii.
Este impresionantă multitudinea unghiurilor de abordare, a cooperărilor sinergetice, cu o obstinaţie care aminteşte de asiduitatea unui mare creator în aria psihologică, Ştefan Odobleja, fondatorul psihologiei consonantiste (1938).

,,Sinergetica deschide orizonturi noi cercetarii psihologice nu numai in planul deschiderii si explicarii, ci si in acela a-l constructiei umanului. Sinergetismul poate favoriza o invigorare a demersului teoretic si experimental in psihologie, dupa cum psihologia poate sa-I furnizeze sinergeticii noi linii de ascensiune”. (I. Manzat)

Recenzie

După o perioadă foarte mare de timp, în care psihologia era parte integrantă a filosofiei, se realizează desprinderea de aceasta devenind o ştiinţă de sine stătătoare. Această desprindere este posibilă nu atât prin analiză psihologică, ci mai ales datorită avântului cercetărilor din domenii conexe, precum fizica generală a sistemului nervos şi psihofiziologia senzaţiilor.

În acest context teoria cuantică este aplicată și în psihologie. Psihologia cuantică pleacă de la interpretarea gândului ca informație. Universul interior al individului este adevăratul univers cuantic. Acesta reprezintă o ordine micro. O ordine pe care individul, prin intermediul conștiinței, o exportă în ordinea macro, adică în lumea clasică. Astfel individul se autoreglează exportând ordine cuantică și importând ordine clasică, exportând, deci, incertitudine și importând certitudine.O relație ce face din fiecare individ o realitate probabilă – posibilă.
În România, teoria cuantică aplicată în psihologie a fost abordată de Ion Mânzat în lucrarea Psihologia sinergetică. În căutarea umanului pierdut.
Lucrarea aceasta este împărțită, de către autorul său, în cinci parți, care la rândul lor sunt divizate în mai multe capitole, inegal împărțite.
În prima parte a lucrarii autorul argumentează faptul că psihicului uman nu i se poate atașa atributul de sistem pentru că este mult deosebit și superior tutur celorlalte sistemele cunoscute. Cu toate acestea psihologia trebuie să urmărească și să dezvolte cele mai eficiente metode prin care să transforme psihicul uman într-un sistem, sau altfel spus, să se încerce apropierea cât mai mult posibil a activității psihice de aceea a unui sistem. În acest mod, spune autorul, psihicul uman poate fi astfel orientat și organizat încât să tindă spre starea de sistem, ca o stare ideală pe care o va atinge.
Autorul concluzionează susținând faptul că psihicul uman poate fi caracterizat mai mult în sens metaforic ca un sistem deschis, imcomplet și complex. Astfel stând lucrurile, sistemicitatea psihicului uman poate fi luată în considerare doar ca o tendință.
A doua și a treia parte a cărții, autorul le dedică teoriei și psihologiei cuantice ca și premize ale teoriei sinergetice. Autorul aplică principiile cuantice în psihologie: principiul complexității (Niels Bohr), principiul incertitudinii (W. Heisenberg), principiul excluziunii (W. Pauli), ideea opoziției particulară – antiparticulară (Paul Dirac), etc. Autorul susține că în psihologie gândirea cuantică poate devenii pentru psiholog medodă de interpretare și teoretizare deoarece: cuantica respinge cauzalitatea univocă și îngust liniară (de tip cauză – efect) însă promovează o cauzalitate neliniară neliniară, colerată permanent cu probabilitatea, nu cu certitudinea; acceptă reversibilitatea și conexiunea multiplă și diversificată; acceptă nedetermnarea erorilor însă le măsoară matematic prin teste statistice, parametrice și neparametrice; determinismul este ierarhic și uneori subnivelar (Bohm – Vigir); principiul excluziunii (W.Pauli) conform căruia ceea ce prisoseste este exclus în favoarea echilibrului și optimizării (înțeleasă calitativ, nu cantitativ).
Preluând ideea lui Piagget cu privire la organizarea organizatoare Mânzat susține că psihicul uman generează în mod continuu organizare din dezorganizare și ajunge la autoorganizare de tip sinergetic.
A patra parte face referire la provocările sinergeticii, urmând ca în ulima parte să analizeze în amănunt abordarea psihicului cunoscută sub numele de psihologie sinergetică. Conform autorului sinergetica, ca știință, pledează pentru afirmarea unei viziuni armonice asupra lumii, în timp ce psihologia sinergetică cere aceeași viziune însă asupra omului ca personalitate. Să tinzi spre armonie înseamnă , de fapt, să tinzi spre echilibrul dinamic. Armonia psihică este rezultatul unor cooperări simultane și succesive în măsură să lumineze mecanismele desvoltării psihicului, susține Mânzat. În acest context, psihologia sinergetică susține că psihicul uman este extrem de dinamic, neaflându-se niciodată în stare de echilibru perfect, iar persoana umană este o autoorganizare sinergetică prin cooperarea unui mare număr de sisteme dotate cu capacitate de retroacțiune și de transformare.
Făcând referire la metodele psihologiei sinergetice, scriitorul consideră că acestea sunt: corelarea unor rezultate dispersate, dintre cele mai diverse și depărtate domenii și analogia.
În viziunea autorului psihologia sinergetică dezvăluie faptul că personalitatea este o articulare a tuturor componentelor, o interacțiune între toate nivelurile sale funcționale, într-un sistem integrat și autoorganizat.
O privire generală asupra acestei lucrări evidențiază eforturile autorului pentru a promova cu clarificări majore un tip nou de abordare a psihicului. Este un material bogat în date, demonstrații, cu foarte multe citate și referiri ale specialiștilor din domeniu, respectiv cu o bibliografie impresionantă, creând astfel un text comprehensibil și accesibil la scară largă. Poate fi considerat, cu ușurință, manual de psihologie sinergetică (prezintă în amănunt principiile psihologiei sinergetice, operațiile sinergetice ale psihicului uman,etc) însă și compendiu de gen, adresându-se atât cercetătorilor, cadrelor didactice și studenților interesați de acest domeniu.M.F.G.I.
(publicat pentru prima data in data de 21 decembrie 2010 (SURSA)

Cuprins:

Cuvant inainte (pro.univ.dr. Constantin-Dulcan)  13
Introducere  19

I. OMUL POATE FI CONSIDERAT SISTEM ?  23
1. Conceptul de sistem implica: interactiune, finalitate, sinergie si miscare 23
2. De la organizare la autoorganizare 29
2.1. Organizarea - problemă prioritara a stiintei moderne 29
2.2. Principiul ordinii prin zgomot 31
2.3. Deplasarea atentiei de la structură la organizarea sistemelor 31
2.4. De la organizare la autoorganizare 34
2.5. Optimalitatea în organizarea psihismului uman  35
3. Elogiul elementaritătii  36
3.1. Relatia parte-întreg în istoria gândirii stiintifice  36
3.2. Compunerea si înmănunchiereaelementelor  37
3.3. Elementaritatea - criteriu organizational  37
3.4. Teoria generală a sistemelor neglijază elementul  38
4. Principiile termodinamicii sunt contrazise de gândirea stiintifica neclasică 39
4.1.Stiinta neclasică impune schimbarea cadrului mintal global 39
4.2. Sinergetica contrazice termodinamica clasică  41
4.3. Termodinamica biologică este ,,antitermodinamică"  43
4.4. Stiinta actuală reclamă o nouă dialectică 45
5. De la cultura aristoteliană a lui ,,tertium non datur” la cultura non-anstoteliană a lui ,,tertium datur synthesis”  48
5.1. ,,Realitatea fundamentala" este sinteză de tip ,,tertium datur” (între stabil si instabil)  48
5.2. Prin „Tertul inclus” dialectica devine trialectică  50
5.3. Infinitul trebuie conceput si calitativ (nu numai cantitativ)  50
6. Omul - un univers autoorganizat si organizator  51
6.1. Omul - un univers multidimensional si autoorganizat  51
6.2. Criteriul optimalitătii în autoorganizare  53
6.3. Psihologia în ,,căutarea umanului pierdut"  55
7. Psihismul uman - un sistem?  59

II. TEORIA CUANTICĂ - PREMISA TEORIEI SINERGETICE  61
1. Interactiunea fizicalism-psihism  61
2. Mecanica cuantică – cea mai importanta revoluti stiintifică a secolului xx  66
3. Valentele epistemologice ale teoriei cuantice si fundamentarea determinismului neclasic 71
4. ,,Valea mirări" în lumea cuantică 77
5. Particula si spontaneitatea cuantică 78
6. Teoria „bootstrap"-ulul explică autoconsistenta lumii 79
7. Complementaritatea si revolutionarea dialecticii  81
8. Cuantica anunzorile sinergeticii  83

III. PSIHOLOGIA CUANTICĂ  85

1. Determinismul psihologic ca unitate a cauzalitătii si probabilitătii  85
1.1 Probabilismul în psihologie 85
1.2. Determinismul intrapsihic 86
1.3. Principule cuantice - premisa reconstructiei determinismului în psihologie 88
2. Niels Bohr si complementaritatea ca ,,suprema muzicalitate a gândiri" 93
3.Relatiile de nedeterminare si exigentele experimentului psihologic 98
4. Rădăcinile arhaice ale gândirii cuantice 100
5. Extinderi ale principiului complementaritătii în psihologie  106
5.1. Configuratii ale complementaritătii în psihologia omului  106
5.2. Extinderi ale principiului complementaritătii în cercetarea psihologică 112
5.3. De la teoria cuantică la teoria sinergetică în psihologie 118

IV. PROVOCAREA SINERGETICII  124
1. Sinergetica - abordare neclasică a ordinii si organizării. 124
2. Laser-ul un model de „pionier"al sinergeticii  127
3. Obiectul si metoda sinergeticii  129
4. Relatia dintre sinergetică, teoria structurilor disipative si teoria catastrofelor 132
5. Deschiderile epistemologice ale sinergeticii 135
5.1 Sinteză integratoare si creativă 135
5.2. Autoorganizarea - concept princeps  138
5.3.Si haosul devine obiect de cercetare 139
5.4. Dezordinea creatoare (haoticitate si creativitate) 142
5.5 "Comunicarea" rapida dintre componentele sistemelor sinergetice 142
5.6. Complexitatea poate fi controlată 143
5.7. Sincronismul ca ritmicitate si armonicitate  144
5.8. Sinergetica inspiră holonomia  1443
6. Dialectica sinergetică  147
7. Logica sinergetică si matematica neliniara 150
7.1. Logica cuantică nu mai satisfac?  150
7.2. Logica sinergetică - o nouă sperantă 151
7.3 Matematica neliniară si sinergismul gândirii  155

V. PSIHOLOGIA SINERGETICĂ  157
1. Intrepătrunderii fizicii si psihologiei  157
2. Psihologi cu gândire prosinergetică  162
3. Caracteristicile psihologiei sinergetice  164
3.1. Persoana umană - o autoorganizare sinergetica  164
3.2. Principiile psihologiei sinergetice 166
3.3. Operatii sinergice ale psihismului uman  192
3.4. Specificul cooperării în cadrul persoanei 201
3.5. Specificul autoorganizării psihismului 206
4. Învătarea sinergetică - speranta armonizării omului 213
4.1. Evolutii metodologice si terminologice 213
4.2. Învătarea - adaptare si achizitie, dar si constructie 215
4.3. Metoda de instruire 216
4.4. Dezvoltarea gândirii stiintifice la studenti 219
4.5. Valentele învătării sinergetice 221
5. Tacerea Sinelui din perspectiva psihosinergetica  226
6. Iubirea spirituala este "tacerea impreuna si deodata"  231
7. Alte argumente experimentale în favoarea psihologiei sinergetice  233
7.1. „Tranzitia de fază" si transferul 233
7.2. Conceptul - un sistem sinergetic 235
7.3. Metafora stiintifică - un complex sinergetic358
7.4. Sinergetica si psihologia credintei religioase 243
7.5 Sarpele Kundalini din coloana lui Constantin Brâncusi 247
7.6. Abordarea sinergetică a agresiunii psihologice 251
7.7. Psihoterapia unificarii  252
7.8. Psihicul, rezonanta a pulsatiilor sonoluminiscente  253
8. Sinergia dintre minte si inima  254

VI. OMUL POATE FI CONCEPUT CA SISTEM SINERGETIC VIU SI DE GRADUL DOI  261

VII. SINRLE - SINERGIZORUL SUPREM AL PSIHICULUI  268
1.Sinele - sinteza si spirit  268
2.Sinele - arhetip al totalitatii, imago Dei in homine  271

VIII. SPIRITUL REALIZEAZA UNITATEA SINERGETICA A SUFLETULUI SI TRUPULUI  277

IX.MODELUL PENTADIMENSIONAL AL CONSTIINTEI - UN MODEL SINERGETIC  290

X.SINELE SE EXCENTREAZA SI SE COSMIZEAZA  293

Bibliografie  299

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu