joi, 5 aprilie 2012

BAZELE MANAGEMENTULUI EDUCATIONAL
Autor :  Ioan Jinga                
Editura ASE (click pentru a cumpara de la editura) 
An aparitie : 2009  
ISBN   978-606-505-243-7
Nr pagini :? 

Pret : 25 leiDescriere:
Dupa cum precizeaza autorul chiar la inceputul cartii, scoala a fost, este, si probabil va ramane inca multa vreme, principala institutie specializata in pregatirea resurselor umane ale unei tari.

Studentii, si nu numai ei, pot gasi diverse teme legate de managementul educational, incepand cu definirea acestuia, managementul invatamantului din Romania in perioada de tranzitie, autoevaluarea calitatilor manageriale (test de autoevaluare a competentei in conducere, test pentru determinarea potentialului de lider), conducerea proceselor de schimbare, implementarea reformelor scolare. De asemenea, sunt capitole dedicate unor probleme foarte importante, cum ar fi: comunicarea manageriala, managementul timpului, managementul stresului, cauzele irosirii timpului si unele solutii pentru folosirea lui optima. Lucrarea mai contine capitole despre evaluare si inspectia scolara (cum se organizeaza, etape, moduri de perfectionare).

Lucrarea este deosebit de cuprinzatoare. Alaturi de o seama de clarificari conceptuale, in care sunt prezentate, sistematic si accesibil, principalele forme, instrumente si metode de conducere, cartea ofera celor interesati numeroase raspunsuri la problemele pe care le au de solutionat zi de zi.


Cuprins:Prezentarea autorului.............................................................................. 5
Cuvânt-înainte.................................................................................... 7

1. MANAGEMENT GENERAL ŞI ŞCOLAR........................................13
1.1 Precizări conceptuale.....................................................................13
1.2 Principii şi funcţii ale managementului. Specificul conducerii învăţământului...........21
1.3 Managementul şcolii, o realitate istorică şi o problemă contemporană......................24
1.4 Managementul învăţământului din România în perioada de tranziţie ........................26
Referinţe bibliografice .....................................................................................................36
2. SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL CONDUCERII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MANAGERUL ŞCOLAR – STATUS ŞI ROL; COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII.......38
2.1 Sistemul instituţional al conducerii învăţământului ...................................................38
2.2 Statusul şi rolul managerilor şcolari. Competenţe necesare .......................................40
2.3 Atribuţiile managerului şcolar....................................................................................43
2.4 Activitatea şi eficacitatea managerilor din învăţământ...............................................50
2.5 Autoevaluarea calităţilor manageriale .......................................................................53
2.5.1 Chestionar de opinii destinat autoanalizei reacţiei dumneavoastră faţă de funcţia ocupată....53
2.5.2 Autoanaliza activităţii conducătorului .............................................................56
2.5.3 Test de autoevaluare a competenţei în conducere ............................................59
2.5.4 Test pentru determinarea potenţialului de lider................................................62
Referinţe bibliografice .....................................................................................................63
3. CONDUCEREA PROCESELOR DE SCHIMBARE ŞI A INOVAŢIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT. IMPLEMENTAREA REFORMELOR ŞCOLARE ...........64
3.1 Ce este schimbarea şi cum se produce ea în educaţie şi învăţământ ..........................64
3.2 Factorii ce generează schimbarea şi rezistenţa la schimbări ......................................66
3.3 Conducerea proceselor de schimbare .........................................................................70
3.4 Inovaţia pedagogică, stimularea şi conducerea ei ......................................................72
3.4.1 Importanţa problemei şi direcţii de acţiune......................................................72
3.4.2 Criterii de validare a inovaţiei pedagogice.......................................................75
3.5 Educaţia şi învăţământul la început de mileniu.
Managementul schimbării.........................................................................................77
Referinţe bibliografice .....................................................................................................88
4. SISTEMUL INFORMAŢIONAL PENTRU CONDUCEREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI... 89
4.1 Importanţa sistemului informaţional pentru conducere.............................................. 89
4.2 Definiţie, elemente componente, scop şi funcţii ........................................................ 89
4.3 Proiectarea, realizarea şi utilizarea sistemului informaţional în conducere ............... 93
4.4 Sistemul informaţional pentru învăţământ. Elementele specifice.
Perfecţionarea sistemului informaţional. Tabloul de bord
al managerului şcolar................................................................................................. 94
Referinţe bibliografice ..................................................................................................... 98
5. COMUNICAREA MANAGERIALĂ, CLIMATUL ORGANIZAŢIONAL ŞI SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR........................ 99
5.1 Ce este şi la ce foloseşte comunicarea managerială ................................................... 99
5.2 Tipuri, proceduri, forme şi mijloace ale comunicării manageriale.............................100
5.3 Cerinţe ale unei comunicări manageriale eficace. Bariere (blocaje) în comunicare şi remedii pentru înlăturarea lor.........................................................104
5.4 Rolul comunicării în asigurarea unui climat organizaţional adecvat..........................106
5.5 Comunicarea managerială şi soluţionarea conflictelor...............................................108
5.5.1 Definiţie, cauze, tipuri şi forme de manifestare ...............................................108
5.5.2 Conflictele şcolare............................................................................................110
5.5.3 Modalităţi de soluţionare a conflictelor.
Rolul comunicării în acest proces ...................................................................111
Referinţe bibliografice .....................................................................................................113
6. MANAGEMENTUL STRESULUI...........................................................................114
6.1 Ce este stresul şi care sunt cauzele lui. Forme de manifestare ...................................114
6.2 Managementul stresului în organizaţiile şcolare ........................................................116
6.3 Autoevaluarea capacităţii de a reacţiona la situaţiile stresante...................................118
6.4 Sugestii pentru adaptarea la stres, pentru prevenirea şi diminuarea acestuia .............125
Referinţe bibliografice .....................................................................................................127
7. MANAGEMENTUL TIMPULUI.............................................................................128
7.1 Managerii şi criza de timp..........................................................................................128
7.2 Cauzele irosirii timpului şi unele soluţii pentru folosirea lui optimă .........................128
Referinţe bibliografice .....................................................................................................136
8. MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE..................................................................137
8.1 Precizări terminologice ..............................................................................................137
8.2 Locul managementului prin proiecte în sistemul metodelor de conducere.
Domenii de aplicare...................................................................................................138
8.3 Etape şi operaţiuni......................................................................................................139
Referinţe bibliografice .....................................................................................................140
9. MANAGEMENTUL CARIEREI DIDACTICE......................................................141
9.1 Actualitatea problemei ...............................................................................................141
9.2 Managementul carierei didactice................................................................................141
10. PROCESUL DECIZIONAL ...................................................................................145
10.1 Definiţie şi clasificare...............................................................................................145
10.2 Etapele procesului decizional...................................................................................146
10.2.1 Pregătirea deciziei........................................................................................146
10.2.2 Adoptarea deciziei şi a măsurilor de aplicare ..............................................148
10.2.3 Aplicarea deciziei şi urmărirea îndeplinirii ei..............................................148
Referinţe bibliografice .....................................................................................................149
11. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN ŞCOALĂ................150
11.1 Definiţie. Rolul şi funcţiile planificării. Niveluri de planificare...............................150
11.2 Documente de planificare.........................................................................................152
11.3 Organizarea activităţii în şcoală. Documente specifice............................................159
Referinţe bibliografice .....................................................................................................167
12. CONTROLUL ŞI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-EDUCATIVE .............169
12.1 Definiţie, scop, funcţii şi cerinţe ale controlului ......................................................169
12.2 Tipuri de control.......................................................................................................170
12.3 Pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi finalizarea controlului ...............................172
Referinţe bibliografice .....................................................................................................173
13 EVALUAREA, CA FUNCŢIE A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR......175
13.1 Precizări conceptuale, scop şi funcţii .......................................................................176
13.2 Cercetări în domeniul evaluării în România şi în lume ............................................177
13.3 Evaluarea rezultatelor obţinute de studenţi şi elevi. Strategii de evaluare ...............182
13.3.1 Noţiuni introductive.....................................................................................182
13.3.2 Conceptul de strategie a evaluării ................................................................184
13.3.3 Momentele în care se realizează evaluarea ..................................................184
13.3.4 Metode de evaluare......................................................................................186
13.3.5 Forme de organizare a evaluării rezultatelor elevilor şi studenţilor ...................193
13.4 Evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ ..........................196
13.4.1 Scopul evaluării ...........................................................................................197
13.4.2 Obiectul evaluării.........................................................................................198
13.4.3 Evaluările ....................................................................................................209
13.4.4 Modalităţile practice ....................................................................................209
13.4.5 Valorificarea concluziilor ............................................................................210
13.4.6 Evaluarea personalului didactic şi auxiliar şi a celui administrativ......................210
13.5 Evaluarea curriculumului .........................................................................................211
13.6 Evaluarea logisticii didactice....................................................................................212
13.7 Evaluarea managementului ......................................................................................214
13.8 Evaluarea instituţiei (unităţii) de învăţământ, în ansamblu ......................................215
Referinţe bibliografice .....................................................................................................216
14 MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ....218
14.1 Calitatea în educaţie, posibilităţi şi limite ......................218
14.2 Managementul calităţii........................................................222
Referinţe bibliografice .................................................................227
15 INSPECŢIA ŞCOLARĂ.........................................228
15.1 Precizări conceptuale................................................................228
15.2 Direcţii de perfecţionare a inspecţiei şcolare............................................................230
15.3 Principalele forme de organizare a inspecţiei şcolare...............................................237
15.3.1 Inspecţia şcolară de specialitate ...................................................................237
15.3.2 Inspecţia specială .........................................................................................242
15.3.3 Inspecţia tematică ........................................................................................244
15.3.3.1 Inspectarea activităţii de conducere a unităţilor de învăţământ şi educaţie ......245
15.3.3.2 Inspectarea activităţii educative şi a muncii diriginţilor.......................253
15.3.3.3 Inspectarea activităţii de orientare şcolară şi profesională ...................257
15.3.4 Inspecţia frontală .........................................................................................261
15.4 Etapele inspecţiei şcolare .........................................................................................265
15.4.1 Planificarea inspecţiei .................................................................................265
15.4.2 Pregătirea inspecţiei.....................................................................................266
15.4.3 Organizarea inspecţiei .................................................................................267
15.4.4 Desfăşurarea inspecţiei ...............................................................................268
15.4.5 Analiza activităţii inspectate........................................................................271
15.4.6 Încheierea procesului verbal (raportului) de inspecţie .................................272
15.4.7 Valorificarea inspecţiei ................................................................................275
Referinţe bibliografice .....................................................................................................277
16. STILUL DE CONDUCERE ŞI PERSONALITATEA MANAGERULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT..278
16.1 Personalitate şi stil de conducere. Clasificarea stilurilor de conducere....................278
16.2 Stilul de conducere al managerilor eficace şi eficienţi: managementul situaţional ..279
16.3 Caracteristicile de bază ale managerilor performanţi ...............................................280
Referinţe bibliografice .....................................................................................................281
Resumé............................................................................................................................282
Abstract ..........................................................................................................................283

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu