sâmbătă, 14 aprilie 2012

INTRODUCERE IN TEORIILE INVATARIIAutor : Elena Cocorada                 
Editura Polirom  (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie : 2010  
ISBN  978-973-46-1811-8
Nr pagini : 216 
Format 160 x 235
Pret : 24,95 lei
Disponibilitate BCU


Descriere:
         Prin analiza paradigmelor clasice si moderne, volumul ofera o imagine cuprinzatoare a teoriei psihologice a invatarii. In cazul fiecarei teorii se propune o dubla grila de lectura: pe de o parte, sint urmarite sursele originare si derivate si, pe de alta parte, sint prezentate asemanarile si deosebirile dintre teoriile sau modelele analizate. Numeroasele tabele sintetice contin rezultatele perspectivei comparative asupra teoriilor invatarii, iar aplicatiile de la finalul capitolelor ilustreaza fiecare teorie in termenii activitatilor educative curente. Introducere in teoriile invatarii poate fi utilizata de profesori de orice specialitate, studenti, traineri, consilieri si de toti cei care sint implicati in procese de invatare si dezvoltare umana.

Cuprins:

Prefata (Luminita Iacob) ... 9

I.GENEZA PSIHOLOGIEI ŞTIINŢIFICE - MATRICEA APARIŢIEI Şl DEZVOLTĂRII PSIHOLOGIEI ÎNVĂŢĂRII 13
1. Contextul general al apariţiei psihologiei învăţării 13
2. Perspective asupra psihologiei ştiinţifice şi impactul lor asupra psihologiei învăţării.... 15
3. Intrebările si metaforele psihologiei învăţării 20

II.ÎNVĂŢAREA PRIN CONDIŢIONARE 23
1. Forme ale condiţionării 23
2. Condiţionarea clasică 24
3. învăţarea dintr-o încercare 29
4. învăţarea prin contiguitate 30
5. învăţarea prin încercare şi eroare 31
6. Evaluarea teoriilor S-R  35

III.CONDIŢIONAREA OPERANTĂ 37
1. Inceputurile behaviorismului 37
2. Behaviorismul clasic 40
3. Teoria behaviorista a dezvoltarii 44
4. Skinner şi activitatea şcolară 45
5. Invatarea programata 49
6. Atitudinea faţă de eroare 52
7. Aplicatii ale teoriei skinneriene 52
8. Evaluarea teoriei lui Skinner 55
9. Modelul behaviorist al învăţării între cele două războaie mondiale 56

IV.ÎNVĂŢAREA PRIN INSIGHT 59
1. Opoziţia asociaţionism - gestaltism 59
2. In învăţare sunt esenţiale procesele cognitive 60
3. Alte experimente relevante în câmpul gestaltist 62
4. Impactul gestaltist asupra educaţiei 65
5. Gestaltism şi behaviorism 68
6. Evaluarea teoriei gestaltiste 69

V.TEORIA CONSTRUCTIVISTA 71
1. Reîntoarcerea cognitivului 71
2. Epistemologia genetică 71
3. Cunostintele se construiesc 72
4. Teoria operatorie a inteligenţei 74
5. Dezvoltare şi învăţare 79
6. Metode calitative pentru studierea învăţării 80
7. Efecte puternice asupra dezvoltării învăţământului 82
8. Evaluarea teoriei constructiviste 84

VI.TEORIA SOCIOCULTURALĂ A ÎNVĂŢĂRII 87
1. Contextul istoric 87
2. Dezvoltarea cognitivă 87
3. învăţarea este istorică şi culturală 89
4. Vîgotski şi Piaget 94
5. Implicaţii ale teoriei socioculturale în învăţarea şcolară 95
6. Dezvoltări actuale ale teoriei istorico-culturale 96
7. Evaluarea teoriei  socioculturale 99

VII.TEORII ALE ÎNVĂŢARII SOCIALE 101
1. învăţarea prin observaţie 101
2. Teoria lui Rotter privind învătarea 107
3. Teoria socioconstructivistă a învăţării 109
4. Evaluarea teoriilor sociale ale învăţării 116

VIII.ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE 119
1. Concepţia asupra dezvoltării 119
2. Demersul învăţării prin descoperire 121
3. Eşafodajul 126
4. Dimensiunea socială si culturala a învăţării 127
5. Implicaţii asupra învăţării în şcoală 129
6. Evaluarea teoriei lui Bruner 130

IX.TEORIA PRELUCRARII INFORMATIEI 133
1. Analogia om-computer 133
2. Mecanismele invatarii 134
3. Impactul asupra învăţării şcolare 136
4. Teoria ACT 144
5. Implicatii ale teoriei prelucrarii informatiei in invatare 146
6. Implicatii ale teoriei prelucrarii informatiei in psihoterapie 150
7. Metodele de cercetare 150
8. Evaluarea  teoriei prelucrarii informatiei 151

X.TEORII ALE INVATARII IN SCOALA 153
1. Invatarea cu semnificatie 153
2. Modelul invatarii ierarhice 160

XI.TEORIILE ORGANICISTE ALE ÎNVĂŢĂRII 167
1. Dezvoltarea este determinată genetic 167
2. Rolurile celor două emisfere în învăţare 168
3. Metoda comportamentală în studiul învăţării 171
4. Implicaţii ale specializării cerebrale în învăţarea şcolară 173
5. Rolul diferenţelor de gen în învăţare 175
6. Mecanisme psiho-fiziologice ale învăţării 178
7. Reluarea dezbaterii innascut-dobandit 178

XII.ÎNVĂŢAREA PRIN EXPERIENŢĂ. 181
1. Teoria kolbiana a învăţării din experienţă 181
2. Teoria învăţării autodirijate 189
3. Invăţare implicită şi învăţare explicită 193
4. Comunităţile de practică şi implicaţiile lor în formare 196
5. Evaluarea teoriilor învăţării din experienta 182

XIII.TEORII, MODELE Şl ABORDĂRI ALE ÎNVĂŢĂRII 199
1. Teorii şi modele ale învăţării 199
2. Implicaţii asupra învăţării 204

BIBLIOGRAFIE 207

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu