luni, 16 aprilie 2012

MOTIVAŢIE ŞI PERSONALITATE


Autor : Abraham H. Maslow                  
Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie  
An aparitie :....2008, 2013
Editia a III-a      
Editia originala 1954
Traducerea Andreea Răsuceanu 
ISBN 978-973-707-905-3 
Nr pagini :510 
Format 145 x 205
Pretul la data postarii : 48,75 lei la Editura, 46,15 la elefant, 35,80 la librarie.net
Descriere:

      Motivaţie şi personalitate reprezintă consemnarea originală a activităţii desfăşurate de unul dintre cei mai creativi psihologi ai secolului al XX-lea. Ea a devenit o lucrare de referinţă pentru orice om preocupat de teoriile lui Abraham H. Maslow, fapt dovedit de interesul crescând manifestat de autori care semnează în cele mai importante reviste de psihologie, educaţie, afaceri, studii sociale şi din alte domenii. Deşi prima ediţie a acestei cărţi a fost publicată în 1954, iar a doua în 1970, influenţa sa a continuat să crească o dată cu trecerea timpului. Din 1971 până în 1976, Motivaţie şi personalitate a fost citată ca material bibliografic de 489 de ori, deci de peste 97 de ori pe an. Din 1976 până în 1980, la peste 20 de ani de la prima ediţie, numărul trimiterilor bibliografice a crescut la 791, aceasta însemnând în medie 198 de trimiteri pe an. […]
 Maslow susţine că toate trebuinţele umane pot fi organizate într-o ierarhie, începând cu trebuinţele fizice — de aer, hrană şi apă. Apoi urmează alte patru niveluri, ale trebuinţelor psihice — de securitate, dragoste, respect şi actualizare a sinelui. În viziunea sa, trebuinţele superioare sunt reale şi fac parte integrantă din natura noastră umană în aceeaşi măsură cu nevoia de hrană. Maslow evită simplificările excesive ale poziţiei comportamentale şi ale celei freudiene.

Abraham H. Maslow este întemeietor al psihologiei umaniste din care s-au dezvoltat mai multe psihoterapii situate dincolo de freudism şi comportamentalism. Profesor la Brandeis University între 1951 şi 1969, Maslow a rămas în istoria psihologiei prin contribuţia sa cea mai importantă cunoscută ca «ierarhia trebuinţelor».

Cuprins:
Prefata la editia a treia 11
Multumiri 19
Prefata la editia a doua 21
Influenta lui Abraham Maslow de Robert Frager .47
      Introducere  47
      Influenta lui Maslow  48
      O scurta biografie  52
      Referinte bibliografice  59

PARTEA ÎNTÂI - TEORIA MOTIVATIEI

1. Prefata la teoria motivatiei 63
Abordarea de tip holistic 63
O paradigma pentru starile motivationale 64
Mijloace si scopuri   66
Motivatia inconstienta 67
Aspectul comun al dorintelor omenesti 67
Motivatii multiple 68
Starile motivationale 69
Satisfacerea genereaza noi motivatii .70
Imposibilitatea de a inventaria impulsurile 70
Clasificarea motivatiei în functie de obiectivele fundamentaÎe 72
Lipsa de adecvare a datelor obtinute din studierea animalelor 73
Mediul 75
Actiunea integrata  76
Comportamentele nemotivate .77
Posibilitatea de a obtine 78
Realitatea si inconstientul .78
Motivatia celor mai înalte capacitati ale omului. 81
2. O teorie asupra motivatiei umane 82
Ierarhia trebuintelor primare 82
Trebuintele cognitive primare 95
Caracteristicile trebuintelor primare 100
3. Gratificarea trebuintelor primare 111
Consecinte ale satisfacerii unei trebuinte primare 112
Invatarea si gratificarea 115
Gratificarea si formarea caracterului 117
Gratificarea si sanatatea 121
Gratificarea si patologia 123
Implicatii ale teoriei gratificarii 125
Influenta gratificarii  129
4. O reexaminare a teoriei instinctelor 134
Importanta reexaminarii 134
O critica la adresa teoriei traditionale a instinctelor 136
Trebuintele primare in teoria htstinctelor 144
5. Ierarhia trebuintelor 151
Diferente între trebuintele superioare si cele inferioare 151
Consecinte ale unei ie:arhii a trebuintelor 156
6. Comportamentul nemotivat 161
Confruntare cu situatiile versus exprimare 163
Comportamentele expresive 173

PARTEA A DOUA - PSIHOPATOLOGIE SI NORMALITATE

7. Radacinile patologiei 181
Privare si amenintare 181
Conflict si amenintare 184
Definirea individualizata a amenintarii 186
Trauma si boala ca amenintare : 187
Inhibarea actualizarii sinelui ca amenintare 189
Sursa patologiei 189
8. Este distructivitatea instinctiva? 191
Animalele 192
Copiii 196
Antropologia 200
Experienta clinica 200
Endocrinologia si genetica 201
Consideratii teoretice 202
Distructivitatea: instinctiva sau dobândita? 205
9. Psihoterapia ca relatie interumana buna 207
Psihoterapia si gratificare a trebuintelor 210
Relatiile interpersonale bune 216
Societa tea buna 228
Psihoterapia profesionista 233
10. Conceptii despre normalitate si sanatate 238
Concepte standard 239
Concepte noi 243
Ce putem deveni 245
Natura umana intrinseca 248
Diferentierea intrinsecului de accidental 250
Conditii necesare pentru starea de sanatate 252
Mediu si personalitate 254
Utopia psihologica 255
Natura normalitatii 256

PARTEA A TREIA - ACTUALIZAREA SINELUI

11. Oameni aflati în procesul de actualizare a sinelui: un studiu asupra sanatatii psihice 261
Studiul 262
Observatiile 266
12. Iubirea la oamenii aflati în procesul actualizarii sinelui 303
Deschiderea 304
A iubi si a fi iubit 304
Sexualitatea 305
Transcenderea eului 308
Distractia si veselia 309
Respectul fata de ceilalti 309
Dragostea ca recompensa în sine 31O
Iubirea altruista 312
Detasarea si individualitatea 313
13. Creativitatea la oamenii aflati în procesul actualizarii sinelui 315
Preconceptii 315
Modele noi  316
Creativitatea ca expresie a actualizarii sinelui 318
Rezolvarea contradictiilor 320
Absenta fricii 322
Experientele de vârf 323
Niveluri ale creativitatii... 325
Creativitatea si actualizarea sinelui 329
14. Întrebari pentru o noua psihologie 333
Învatarea 334
Perceptia 335
Trairile afective 336
Motivatia 337
Inteligenta 339
Cognitie si gândire 339
Psihologia clinica '" 340
Psihologia animala 343
Psihologia sociala 344
Personalitatea 348
15. O abordare psihologica a stiintei 350
Studierea omului de stiinta 350
Stiinta si valori umanise  351
Întelegerea valorilor 352
Legi umane si naturale 353
Sociologia stiintei. 354
Abordari diferite ale realitatii 354
Sanatatea psihica 357
16. Centrarea pe mijloace versus centrarea pe problema 358
Exagerarea importantei aspectului tehnic 358
Centrarea pe mijloace si ortodoxia stiintifica 362
17. Stereotipizare versus cognitie autentica 368
Atenţia 369
Percepţia 374
Învăţarea 377
Gândirea 384
Limbajul 391
Teoria 393
18. O abordare holistica a psihologiei 396
Abordarea holistic-dinamica 396
Conceptul de sindrom al personalitatii 406
Caracteristici ale sindroamelor personalitatii 413
Restabilirea dupa perturbare  417
Studierea sindromului personalitatii 424
Nivelul si calitatea sindroamelor personalitatii 431
Sindroamele personalitatii si comportamentul 432
Exprimarea logica si matematica a unitatilor elementare ale sindromului 435
Referinte  441

Postfata. Bogata recolta a lui Abraham Maslow de Ruth Cox ...451
Introducere 451
Psihologia umanista 455
Psihologia transpersonaIa 460
Educatia: valori umaniste si noi modalitati de învatare  464
Impactul lui Maslow asupra muncii si managementului 470
Sanatatea si persoana întreaga 474
Teoria motivatiei , a actualizarii sinelui si psihologia femeii 476
Societatea sinergica 478
Perenitatea recoltei lui Maslow 483
O trecere în revista a lucrarilor în care a fost citata
Motivatie si personalitate .484
Bibliografii si lecturi selective 486
Bibliografia scrierilor lui Abraham Maslow 495


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu