miercuri, 29 februarie 2012

ANXIETATEA - PROCESĂRI INFORMAŢIONALE ȘI EVALUAREA LOR
Autor : Bogdan Tudor Tulbure
Colectia Psihologul expert
An aparitie : 2011
ISBN 978-606-8244-26-6
Nr pagini : 300
Format 165x240
Pret : 28 leiDescriere:
Cartea abordează două problematici majore: modul de procesare a informaţiilor în anxietate (cu accent pe procesările implicite) şi aspectele referitoare la evaluarea anxietăţii prin chestionare. În acest sens, cercetarea autorului investighează probleme dificile - limitele (supra)utilizatelor chestionare, evaluarea tăriei asocierilor implicite, maleabilitatea acestora şi rolul pe care îl joacă în sistemul tripartit al anxietăţii.
Totodată, această lucrare propune conexiuni multiple: între psihopatologie şi cogniţia socială, integrând interdisciplinar metode şi idei care permit realizarea unor investigaţii unice; legături interculturale, prin faptul că datele colectate pun în lumină diferenţe interesante, atât în privinţa metodologiei de cercetare, cât şi în privinţa răspunsurilor anxioase ale românilor şi ale americanilor; combinarea ingenioasă a metodelor tradiţionale de laborator cu colectarea datelor din mediul virtual.

Cuprins:
Lista tabelelor şi a figurilor 15
Rezumat în limba engleză 17
Prefaţă 19
Introducere


CAPITOLUL 1
MODALITĂŢI DE EVALUARE ÎN ANXIETATE 23
1.1. ASPECTE PSIHODIAGNOSTICE PRIVIND ROLUL ŞI IMPORTANŢA
EVALUĂRILOR ÎN ANXIETATE 23
1.1.1. Introducere 23
1.1.2. Evaluarea anxietăţii 24
1.1.2.1. Funcţii şi strategii în evaluarea anxietăţii 25
1.1.3. O privire de ansamblu asupra capitolului 28
1.2. TREI INSTRUMENTE DE EVALUARE A ANXIETĂŢII - STUDIU PRELIMINAR - 31
1.2.1. Introducere 31
1.2.2. Susceptibilitate la anxietate 33
1.2.3. Obiectivele studiului 36
1.2.4. Participanţii 36
1.2.5. Instrumente de evaluare folosite 37
1.2.6. Procedura utilizată 38
1.2.7. Rezultate 38
1.2.8. Analiza factorială a scalelor CET, SSA şi SSA-R 42
1.2.8.1. Analiza factorială a CET 43
1.2.8.2. Analiza factorială a SSA 46
1.2.8.3. Analiza factorială a SSA-R 49
1.2.9. O analiză interculturală a temerilor şi a susceptibilităţii la anxietate 52
1.2.10. Consideraţii finale 57
1.3. O ANALIZĂ CRITICĂ A CHESTIONARELOR CA INSTRUMENTE DE EVALUARE 62
1.3.1. Procesele cognitive implicate în evaluarea prin chestionare 64
1.3.1.1. Înţelegerea întrebărilor 64
1.3.1.2. Formularea răspunsului 66
1.3.1.3. Raportarea răspunsului 71
1.3.2. Consideraţii finale privind analiza chestionarelor 73
1.4. EVALUĂRI IMPLICITE 75
1.4.1. Demersul general (Ateoretic) 75
1.4.2. Ce sunt evaluările implicite? 78
1.4.3. Caracteristicile procesărilor automate 81
1.4.4. O definiţie comprehensivă a evaluărilor implicite 84
1.4.5. Evaluări implicite şi evaluări indirecte 86
1.4.6. Consideraţii finale privind evaluările implicite 88
1.5. O MODALITATE IMPLICITĂ DE EVALUARE: TESTUL ASOCIERILOR IMPLICITE (TAI)90
1.5.1. Testul Asocierilor Implicite - Aspecte generale 90
1.5.2. TAI evaluează tăria relativă (comparativă) a asocierilor 92
1.5.3. Cotarea TAI 92
1.5.4. Calităţile psihometrice ale TAI 94
1.5.4.1. Fidelitatea 94
1.5.4.2. Validitatea 95
1.5.5. Procesările implicate în TAI: asocieri între concepte sau asimetria figură–fond?  98
1.5.5.1. Asimetria figură-fond 100
1.5.5.2. Separarea efectelor pe care le au proeminenţa şi asocierile 101
1.5.6. TAI - Aplicaţii recomandate 102
1.5.7. Consideraţii finale privind TAI 105
1.6. DISIMULAREA ANXIETĂŢII ÎN CADRUL TESTULUI ASOCIERILOR IMPLICITE (TAI) 108
1.6.1. Obiective şi ipoteze 108
1.6.2. Participanţi 109
1.6.3. Designul cercetării 109
1.6.4. Materiale utilizate 109
1.6.5. Procedura 110
1.6.6. Rezultate 112
1.6.6.1. Analize preliminare 112
1.6.6.2. Rezultate majore ale cercetării 113
1.6.7. Discuţii generale 122
1.7. SOLUŢII INTEGRATIVE PRIVIND EVALUAREA PSIHOLOGICĂ 130
1.7.1. Introducere 130
1.7.2. Evaluarea multimodală 130
1.7.2.1. Evaluarea multimodală poate fi frustrantă şi dezamăgitoare 132
1.7.2.2. Avantajele şi limitele evaluării multimodale 133
1.7.3. Evaluarea bazată pe evidenţe 137
CAPITOLUL 2
MALEABILITATE SAU STABILITATE ÎN PROCESĂRILE IMPLICITE: SUNT
PROCESĂRILE IMPLICITE DINAMICE?
143
2.1. FUNDAMENTARE TEORETICĂ 143
2.1.1. Introducere 143
2.1.2. Impactul anxietăţii asupra atenţiei (interferenţei cuvânt-culoare) 145
2.1.3. Impactul anxietăţii asupra procesărilor implicite 149
2.1.4. Impactul anxietăţii asupra învăţării emoţionale 152
2.1.5. Consideraţii finale privind impactul anxietăţii asupra atenţiei, a asocierilor implicite şi a învăţării emoţionale 155
2.1.6. O privire de ansamblu asupra celui de-al treilea studiu 155
2.2. TĂRIA ASOCIERILOR IMPLICITE DUPĂ PERCEPEREA UNEI AMENINŢĂRI 158
2.2.1. Obiective şi ipoteze 158
2.2.2. Participanţi 160
2.2.3. Designul cercetării 161
2.2.4. Materiale şi aparatură 161
2.2.5. Procedura 165
2.2.6. Rezultate 167
2.2.6.1. Analize preliminare 167
2.2.6.2. Rezultate majore ale cercetării 168
2.2.6.2.1. Impactul stării de anxietate asupra atenţiei 171
2.2.6.2.2. Impactul stării de anxietate asupra tăriei asocierilor 172
2.2.6.2.3. Impactul stării de anxietate asupra memoriei 175
2.2.6.2.4. Impactul stării de anxietate asupra învăţării emoţionale 176
2.2.7. Discuţii generale 178
CAPITOLUL 3
MODERATORI AI RELAŢIILOR DINTRE COGNIŢII ŞI COMPORTAMENT
ÎN CAZUL ANXIETĂŢII
183
3.1. INTERNETUL - UN NOU MEDIU DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE 183
3.1.1. Introducere 183
3.1.2. Metode de cercetare pe Internet 184
3.1.3. O analiză costuri-beneficii privind cercetarea pe Internet 195
3.1.4. Considerente etice privind cercetarea pe Internet 202
3.1.5. Internetul şi practicile de cercetare 205
3.1.6. Consideraţii finale privind cercetarea pe Internet 207
3.2. SISTEME EMOŢIONALE DE RĂSPUNS (Bradley & Lang, 2000) 209
3.3. ROLUL ŞI IMPORTANŢA VARIABILELOR MODERATOARE 212
3.3.1. Moderatori ai relaţiei dintre evaluările implicite şi cele explicite 212
3.3.2. Moderatori ai relaţiei dintre comportament şi procesările automate 214
3.3.3. O scurtă sinteză 216
3.4. MODERATORI AI RELAŢIEI DINTRE COGNIŢII ŞI COMPORTAMENT ÎN
CAZUL ANXIETĂŢII 217
3.4.1. Introducere 217
3.4.2. Obiective şi ipoteze 218
3.4.3. Participanţi 219
3.4.4. Procedura şi designul cercetării 220
3.4.5. Materiale şi aparatură 222
3.4.5.1. Teste implicite 222
3.4.5.2. Teste explicite 225
3.4.6. Moderatori propuşi 226
3.4.7. Rezultate 227
3.4.7.1. Analize preliminare 227
3.4.7.2. Rezultate majore ale cercetării 228
3.4.8. Discuţii generale 241
CAPITOLUL 4
CONSIDERAŢII FINALE 249
Afterword 267
Postfaţă 271
Bibliografie 275
Anexe 287

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu