vineri, 17 februarie 2012

DIDACTICA PSIHOLOGIEI Perspective teoretice şi metodice

Autor: Dorina Salavastru
Editura Polirom
An aparitie 2006
Editia a II-a
ISBN: 973-46-0496-1
Nr. pag : 192
Pret : 24,95

Anticariat . Se mai gaseste la Daa
Download pdf pe slideshare


Cuprins:


Cuvant inainte (Adrian Neculau).........................................................7
Partea I PREMISE TEORETICE ALE ABORDĂRII METODICE
I. Limbajul psihologic şi dificultăţile receptării lui ............................ 15
1. Cunoaştere şi limbaj psihologic............................................... 15
2. „Idolii" in receptarea limbajului psihologic................................ 17
3. Conceptul de „obstacol epistemologic" .....................................20
4. Sens comun şi sens ştiinţific in cunoaşterea psihologică................22
5. Transfer şi interferenţă conceptuală..........................................26
II. Strategii discursive utilizate in predarea psihologiei.......................33
1. Delimitări conceptuale: strategie, strategie de instruire,
strategie discursivă...............................................................33
2. Tipuri de strategii discursive ..................................................36
3. Descrierea in predarea psihologiei ...........................................38
3.1. Ce este descrierea? .......................................................38
3.2. Intervenţia descrierii in structurarea discursului didactic.........39
4. Rolul explicaţiei in predarea psihologiei....................................50
4.1. Ce este explicaţia? ........................................................50
4.2. Repere istorice asupra teoriei explicaţiei ............................. 51
4.3. Tipuri de explicaţie........................................................53
4.4. Explicaţia in predarea psihologiei......................................57
5. Strategii argumentative in predarea psihologiei............................67
5.1. Ce este argumentarea ? ...................................................67
5.2. Condiţii de eficienţă a argumentării didactice....................... 71
5.3. Demersuri discursive argumentative...................................76
5.3.1. Argumentarea prin inducţie.....................................78
5.3.2. Argumentarea prin deducţie.................................... 81
5.3.3. Persuadarea prin argumente afective.........................90
Partea a II-a STRUCTURAREA DEMERSULUI METODIC
I. Problematica obiectivelor educaţionale: asumpţii generale
şi diferenţe specifice.................................................................97
1. Conceptul de obiectiv educaţional............................................97
2. Relaţia finalităţi - scopuri - obiective.......................................98
3. Tipologia obiectivelor educaţionale.........................................100
4. Taxonomii ale obiectivelor educaţionale ................................... 101
5. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale...............................104
6. Obiectivele predării-invăţării psihologiei in liceu.........................111
7. Aplicaţii........................................................................... 115
II. Proiectarea activităţii didactice.................................................123
1. Proiectare didactică / Design instrucţional................................123
2. Etape ale proiectării activităţii didactice...................................125
3. Proiectarea lecţiei...............................................................131
3.1. Exigenţe ale proiectării lecţiei .........................................131
3.2. Tip de lecţie şi variantă de lecţie......................................135
3.3. Proiectarea secvenţelor (evenimentelor) lecţiei.....................138
4. Aplicaţii: proiecte de lecţie..................................................153
III. Evaluarea performanţelor şcolare............................................169
1. Locul şi rolul evaluării in acţiunea educaţională.........................169
2. Strategii de evaluare............................................................172
3. Cum se realizează evaluarea ?................................................175
4. Modalităţi de evaluare a rezultatelor şcolare la psihologie.............176
4.1. Selecţia metodelor şi tehnicilor de evaluare.........................176
4.2. Metode de evaluare : analize şi aplicaţii
la domeniul psihologiei..................................................178
Referinţe bibliografice.................................................................193


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu