marți, 14 februarie 2012

FUNDAMENTĂRI METODOLOGICE ÎN ETNOPSIHOLOGIEAutor :Gârlan A. Mictat
Editura Lumen

An aparitie :2005
ISBN 973-7766-22-9
Nr pag 208
Pret 32,70 lei
comercializare prin librariavirtuala
Descriere:
Aceasta carte în 4 capitole are ca obiect tematica etnopsihologiei ca stiinta a identificarii, evaluarii si individualizarii unor trasaturi psihologice la nivel unui întreg popor sau comunitati etnice, la care autorul o adauga în completare si pe cea a interetnicitatii, ca domenii de cercetare de larg interes european. Primul capitol prezinta problematica relatiilor etnice în cadrul raporturilor actuale dintre majoritate – minoritate si îndeosebi conceptele de baza vehiculate în domeniul psihologiei etnice în doua curente de opinie. De asemenea faptul ca listele de trasaturi din psihologia persoanei se pot adapta si la studiul trasaturilor colective de comunitate etnica sau popor, sub forma unor profile cu caracter modal. Al doilea capitol are în vedere prezentarea unor modele de diagnoza a specificului national românesc în viziunea unor autori români si straini, precum si fenomenul epuizarii posibilitatilor oferite de metodologia etnoculturala în acest domeniu.

Cuprins:
Prefaţă .............................................................................................................7
Introducere ................................................................................................... 10
Capitolul I. .................................................................................................... 17
Etnicitate şi interetnicitate. .......................................................................... 17
1. Actualitatea relaţiilor interetnice la sfârşitul secolului al XX-lea ............ 17
2. Concepte şi orientări de bază în psihologia etnică .................................. 23
3. De la diagnoza psihosocială a personalităţii........................................... 37
la abordarea personalistă a etnicităţii ......................................................... 37
Chestionar Bales - forma A........................................................................................... 46
CAPITOLUL II ............................................................................................ 53
Imagini etnoculturale interne şi externe...................................................... 53
de psihologia poporului român .................................................................... 53
1. Tentative de conturare a psihologiei poporului român - ......................... 53
Bogdan Petriceicu Haşdeu şi posteritatea sa .............................................. 53
2. Studii despre români – Constantin Rădulescu Motru, ............................ 61
Mihai D. Ralea, Athanase Joja şi alţii. ......................................................... 61
3. Alteritatea germană a profilului etnocultural al românilor ...................... 83
prin Hermann von Keyserling şi Klaus Heitmann. ..................................... 83
CAPITOLUL III .......................................................................................... 97
Probleme metodologice în cercetarea etnopsihologică............................... 97
1. Probleme metodologice în etnopsihologie............................................... 97
2. Obiective, ipoteze, principii ....................................................................103
3. Constituirea grupurile etnice de cercetare ..............................................105
4. Gruparea, ordonarea şi manevrarea bazei de date..................................113
5. Diagnoze de valori, trăsături şi stiluri etnice ..........................................119
Chestionarul PPN –50 .................................................................................119
6. O analiză de fidelitate .............................................................................138
7. Alte date de prelucrare statistică .............................................................149
8. Diagnoza distanţelor inter- şi intraetnice................................................156
Chestionarului Bogardus -1995 ...................................................................156
Capitolul IV..................................................................................................176
Un model de investigaţie între cerinţe şi posibilităţi..................................177
Bibliografie ..................................................................................................185
Anexe Chestionar PPN-50...........................................................................187
Anexa 1 Inventar de medii si abateri standard............................................187
Anexa. 2.Inventar de medii si abateri standard ......................................... 205
Anexa 3. Praguri de semnificatie statica ....................................................213
Anexa 4. Inventar de note brute si procente .............................................. 238
Anexa 5.1 Analize de fidelitate.....................................................................271
Romani – Autoevaluare ................................................................................271
Anexa 5.2 Analize de fidelitate ................................................................... 278
Români – Retroevaluare ...........................................................................278

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu