marți, 14 februarie 2012

FUNDAMENTARI METODOLOGICE ÎN ETNOPSIHOLOGIE


Autor :Mictat A.Gârlan
Editura Lumen

An aparitie :2005
ISBN 973-7766-22-9
Nr pag 208
Pretul la data postarii: 33 lei la librariavirtuala


Descriere:
       Aceasta carte în 4 capitole are ca obiect tematica etnopsihologiei ca stiinta a identificarii, evaluarii si individualizarii unor trasaturi psihologice la nivel unui întreg popor sau comunitati etnice, la care autorul o adauga în completare si pe cea a interetnicitatii, ca domenii de cercetare de larg interes european. Primul capitol prezinta problematica relatiilor etnice în cadrul raporturilor actuale dintre majoritate – minoritate si îndeosebi conceptele de baza vehiculate în domeniul psihologiei etnice în doua curente de opinie. De asemenea faptul ca listele de trasaturi din psihologia persoanei se pot adapta si la studiul trasaturilor colective de comunitate etnica sau popor, sub forma unor profile cu caracter modal. Al doilea capitol are în vedere prezentarea unor modele de diagnoza a specificului national românesc în viziunea unor autori români si straini, precum si fenomenul epuizarii posibilitatilor oferite de metodologia etnoculturala în acest domeniu.

Cuprins:

Prefaţă   7
Introducere    10

Capitolul I
Etnicitate şi interetnicitate   17
1. Actualitatea relaţiilor interetnice la sfârşitul secolului al XX-lea    17
2. Concepte şi orientări de bază în psihologia etnică   23
3. De la diagnoza psihosocială a personalităţii la abordarea personalistă a etnicităţii   37
Chestionar Bales - forma A   46

CAPITOLUL II  
Imagini etnoculturale interne şi externe de psihologia poporului român   53
1. Tentative de conturare a psihologiei poporului român - Bogdan Petriceicu Haşdeu şi posteritatea sa    53
2. Studii despre români – Constantin Rădulescu Motru, Mihai D. Ralea, Athanase Joja şi alţii   61
3. Alteritatea germană a profilului etnocultural al românilor prin Hermann von Keyserling şi Klaus Heitmann   83

CAPITOLUL III  
Probleme metodologice în cercetarea etnopsihologică  97
1. Probleme metodologice în etnopsihologie  97
2. Obiective, ipoteze, principii   103
3. Constituirea grupurile etnice de cercetare   105
4. Gruparea, ordonarea şi manevrarea bazei de date  113
5. Diagnoze de valori, trăsături şi stiluri etnice   119
Chestionarul PPN –50   119
6. O analiză de fidelitate   138
7. Alte date de prelucrare statistică   149
8. Diagnoza distanţelor inter- şi intraetnice. Chestionarului Bogardus -1995    156

Capitolul IV  
Un model de investigaţie între cerinţe şi posibilităţi  177

Bibliografie   185

Anexe Chestionar PPN-50   187
Anexa 1 Inventar de medii si abateri standard  187
Anexa. 2.Inventar de medii si abateri standard    205
Anexa 3. Praguri de semnificatie statica   213
Anexa 4. Inventar de note brute si procente   238
Anexa 5.1 Analize de fidelitate   271
Romani – Autoevaluare    271
Anexa 5.2 Analize de fidelitate    278
Români – Retroevaluare   278

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu