joi, 23 februarie 2012

PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONAL- MANAGERIALĂ.Perspective aplicateAutor : Eugen Avram (coord)
An aparitie : 2007
ISBN 978-973-749-232-6
Nr pagini : 432
Pretul la data postarii:
Stoc epuizat la Editura  , 32 lei la librarie.net, 30 lei la librariaonline
Se poate comanda la  eugenavram@yahoo.com

Disponibilitate BCU


Eugen Avram este Lector univ. dr., titular în Catedra de Psihologie/ P.S.E. a Universităţii din Bucureşti.
Are trei mastere în psihologie.
Activitatea sa didactică a cuprins în mod constant disciplinele: psihologie organizaţională, psihologie managerială, leadership şi management, schimbare şi dezvoltare organizaţională.
Este responsabil de activitatea Departamentului de Management al Societăţii Române de Neurochirurgie şi efectuază activităţi de cercetare-dezvoltare organizaţională în sănătate, Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni.
A publicat peste 30 de studii şi cercetări în reviste de specialitate.

Cuprins :

Cuvant introductiv  5
Introductory Note  7
Cuprins  9
Summary  19


PARTEA I: STUDII EFECTUATE ÎN ORGANIZAŢIILE DIN SĂNĂTATE, AFACERI, INDUSTRIE, ADMINISTRAŢIE, APĂRARE şi EDUCAŢIE


Capitolul 1
Eugen Avram
DIRECTIONS OF MANAGEMENT DEVELOPMENT  WITHIN NEUROSURGICAL DEPARTMENTS  25
1. Introduction 25
2. Fundaments of organizational and managerial deveIopment 27
    2.1. The organizational development 27
    2.2. Management development 29
3. Dimensions of management development in the neurosurgery services 31
4. Research 36
    4.1. Objectives 36
    4.3. Method 36
        4.4.1. Study 1 -  Investigations in the intensive therapy department (ITD) 37
        4.4-2. Study 2 -  Investigations regarding work attitudes 38
5. General management trends in neurosurgery departments 43
6. Conclusions  43
References  44

Capitolul 2
Liliane Rioux
QUELQUES PREDICTEURS DE L'ATTACHEMENT AUX LIEUX DE TRAVAIL. ETUDE AUPRES DES AGENTS HOSPITALIERS  48
1. Predicteurs de l’attachement aux lieux de travail 48
2. Methodologie 51
    2.1.Sujets 51
    2.2. Matériel et procédure 51
    2.3. Resultats 53
        2.3.1. L’échelle d°attachement au lieu 53
        2.3.2. Les échelles de motivation et de satisfaction dans le travail 53
        2.3.3. L’attachement aux différents lieux de travail 54
        2.3.4. Les prédicteurs de l’attachement au lieu de travail 55
3. Discussion et conclusion 56
References 58

Capitolul 3
Gelu Moraru
RISCURI IMPLICITE ÎN RELAŢIA  ANGAJAT- ANGAJATOR  62
1. Introducere 62
2. Perspective teoretice explicative ale relaţiei angajat- angajator 63
    2.1. Contractul psihologic dintre angajat şi angajator 63
    2.2. Riscul înrelaţiile de încredere dintre angajat-angajator  67
3. Dinamica relaţiilor de încredere dintre angajat şi angajator  68
    3.1. Evoluţia relaţiilor contractuale la angajare 68
    3.2. Formele prin care angajatorul încearcă să-şi protejeze activitatea 70
    3.3. Relaţiile angajatorilor cu angajaţii-cheie 71
4. Studiu de caz 72
5. Concluzii 72
Bibliografie 74

Capitolul 4
Ruxandra Alexandru
MANAGERII ŞI TQM
1. Introducere 76
2. Definiţii ale conceptului de calitate 77
3. Conceptii fundamentale despre calitate 78
    3.1. Contribuţiile lui Philip Crosby 78
    3.2. Contribuţiile lui Edwards Deming 79
    3.3. Contribuţiile lui Joseph Juran 81
    3.4. Asemanari şi deosebiri ale celor trei puncte de vedere 83
4. Cercetăriîn domeniul cahtătn 83
5. Cercetare 86
    5.1. Obiective 86
    5.2. Ipoteze 87
    5.3. Metoda 87
    5.5. Analiza datelor 88
6. Discuţii 89
7. Concluzii 90
Bibliografie 90

Capitolul 5
Ioana Nicolau
CLIMATUL ORGANIZAŢIONAL IN CONDIŢIILE MUNCII SUB PRESIUNEA TIMPULUI
1. Scurt istoric al evoluţiei studiilor despre climatul organizaţional 93
2. Definirea şi caracteristicile climatului organizaţional 94
3. Delimitări conceptuale 96
4. Niveluri de analiză ale climatului organizaţional 101
5. Perspectlve de studlu 102
6. Dimensiunile climatului organizaţional 103
7. Efectele climatului organizaţional 106
8. Munca sub presiunea timpnlui 111
9. Cercetare 115
    9.1. Obiective şi ipoteze 115
    9.2. Subiecţi 116
    9.3. Metoda 117
    9.4. Procedura 119
    9.5. Rezultatele cercetarii 120
        9.5.1. Consensul în eşantionul de cercetare 120
        9.5.2. Prezentarea şi analiza datelor 122
        9.5.3. Interpretarea rezultatelor  123
10. Concluzii 125
Bibliografie 127

Capitolul 6
Răzvan Stan
SOCIO-PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE POST-COMMUNIST DEINDUSTRIALIZATION PROCESS -THE CASE OF JIU VALLEY ROMANIAN MINING REGION
1. Introduction 130
2. Transformations under the Deindustrialization Process 132
3. Responses to Crisis: Survival Strategies of the Dismissed Miners 135
4. Discussions 137
5. Conclusions 138
References 139

Capitolul 7
Cristina Mihăilă
RELAŢIA DINTRE ACTIVITĂŢILE DE MANAGEMENT  ŞI TĂCEREA ORGANIZAŢIONALĂ (TO)
1. Introducere 140
2. Definiţii ale TO 141
3. Direcţii de studiu ale TO 142
4. Factori care explică originea fenomenului TO 157
5. Consecinţe ale TO 159
6. Cercetare 160
    6.1. Obiective 160
    6.2. Ipoteze generale 160
    6.3. Subiecţi 161
    6.4. Metoda 161
    6.5. Rezultate 163
    6.7. lmplicaţii 169
7. Concluzii 169
Bibliografie 170

Capitolul 8
Raluca Tudorescu
ANGAJAMENTUL ORGANIZAŢIONAL ÎN INSTITUŢIILE DE STAT ŞI PRIVATE
1. Introducere 174
2. Formele angajamentului organizational 175
    2.1. Angajamentul organizaţional afectiv (AA) 175
    2.2. Angajamentul organizaţional de continuitate (AC) 176
    2.3. Angajamentul organizaţional normativ (AN) 177
3. Relaţiile angajamentului organizaţional cu alte fenomene 178
4. Cercetare 179
    4.1. Obiectiv 180
    4.2. Ipoteze 180
    4.3. Subiecţi 180
    4.4. Metoda 180
    4.5. Rezultate 180
5. Implicaţii 183
Bibliografie 183

Capitolul 9
Ioana David
UN MODEL AL PROCESĂRII INFORMAŢIILOR SOCIALE COMPLEXE – MASS-MEDIA ŞI MODALITĂŢILE DE REPREZENTARE A CUNOŞTINŢELOR
1.Indivizi şi grupuri - sisteme cognitive de procesare a informaţiilor 186
2. Procesarea individuală şi în grup a informaţiilor mediatizate 195
    2.1. Obiectivul studiului 196
    2.2. Ipoteze 196
    2.3. Participanti 196
    2.4. Metodă 197
        2.4.1. Instrumente şi matenale 197
        2.4.2. Procedură 197
    2.5. Rezultate 197
    2.6. Discutii  201
3. Consideraţii fînale 202
Bibliografie 205

Capitolul 10
Ramona C. Ciobanu
RELAŢIA DINTRE PERSONALITATE ŞI SATISFACŢIA MUNCII LA MILITARII ACTIVI DIN CADRUL JANDARMERIEI ROMÂNE
1. Introducere 209
2. Satisfacţia muncii 210
3. Relaţia dintre personalitate şi satisfacţia muncii 211
4. Cercetare 212
    4.1. Oblective 213
    4.2. Ipoteze 213
    4.3. Subiecţi 213
    4.4. Metoda 214
    4.5. Rezultate şi dlscutii 214
3. Concluzii 217
Bibliografie 218

Capitolul 11
Enrique Merino Tejedor
IRRITATION AT WORK AND BURNOUT AMONG TEACHERS
1. Introduction 219
2. Conceptualization of irritation 220
3. The assessment of irritation 221
4. The relation between irritation and burnout 223
5. Future directions 224
References 225

Capitolul 12
Emilie Boujut & Marilou Bruchon-Schweitzer
L’INCERTITUDE VIS-À-VIS DE L’AVENIR PROFESSIONNEL CHEZ DES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE D’UNIVERSITE, UN FACTEUR DE STRESS
1. Introduction 227
2. Méthodologie 228
    2.1. Sujets 228
    2.2. Procedure 228
    2.3. Méthodes d'évaluation et variables 229
    2.4. Hypothéses et Techniques d'analyse statistique des données 230
3. Résultats 231
4. Conclusions 232
References 233

Capitolul 13
Simona Daia Anghel
MOTIVAŢIA OPŢIUNII PENTRU CARIERA DE PSIHOLOG
1. Psihologia - domeniu de mare atractivitate în rândul tinerilor 234
2. Managementul carierei 235
3. Factori ai Opţiunii profesionale 238
4. Cercetare 244
    4.1. Obiective 244
    4.2. Ipoteze 244
    4.3. Subiecţi 245
    4.4. Metode 245
    4.5. Procedura 246
    4.6. Analiza şi intepretare rezultatelor 247
5.Concluzii 252
Bibliografie 252

PARTEA II:
NOI METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE ORGANIZAŢIONALĂ


Capitolul 14
David Leiva, Amara Andrés,Rumen Manolov, Antonio Solanas and Lluís Salafranca
SOCIAL RECIPROCITY IN ORGANIZATIONS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH
1. Introduction 257
2. A new methodology for quantifying social reciprocity 258
3. An illustrative example 262
4. Conclusion 268
References 269

Capitolul 15
Cornel L. Mincu
TESTUL CONFIGURAŢIEI TEMATICE – APLICAŢII ORGANIZAŢIONALE
1. Introducere 272
2. Ce este şi ce măsoară Testul Configuraţiei Tematice? 275
    2.2. Specificul psihologic şi metodologic. al Testului Configuraţiei Tematice 275
    2.3. Aspecte metodologice ale Testului Configuraţiei Tematice 2.77
3. Aplicaţii organizationale ale Testului Configuraţiei Tematice 278
4. Concluzii 281
Bibliografie 281

Capitolul 16
Borislav Slavchov, Stanislava Stoyanova
ASSESSMENT OF CAREER MOTIVATIONAL TYPE
1. Definitions 282
2. Career motivational types 284
    2.1. Career concepts 284
    2.2. Career anchors 285
    2.3. Career motivation 285
    2.4. Career decisionmaking 286
    2.5. Major influences on people’s career choices 287
    2.6. Career interests 287
    2.7. Motivational types 289
3. Gender factor influencing career motivation 296
4. Ethnic factor influencing career motivation 296
5. Research 297
    5.1. Objectives 297
    5.2. Method 297
    5.3. Sample 300
    5.4. Results 301
        5.4.1. Data distribution 301
        5.4.2. Factor analysis 301
        5.4.3. Validity 303
        5.4.4. Differences between men and women in their motivation for work  304
        5.4.5. Differences between the respondents graduated primary, secondary or higher education in their motivation for work 304
        5.4.6. Differences between the single and married respondents in their motivation for work 305
        5.4.7. Differences between the students, workers and the unemployed people in their motivation for work 307
        5.4.8. Differences between the respondents who changed their work position and these ones who did not change it in their motivational types 307
        5.4.9. Correlations between the different career motivational types 307
6. Norms 308
7. Discussion 312
References 312

PARTEA III: CONCEPTE şi TEORII MODERNE

Capitolul 17
Daiela Boţone, Eugen Avram
EMOŢIILE LA LOCUL DE MUNCĂ
1. De la o revolutie cognitiva la o revolutie emotionala 317
2. Cadre fundamentale in abordarea emotiilor la locul de munca 319
    2.1. Raspunsurile emotionale ale oamenilor in contexele organizationale 320
    2.2. Trăsăturile paternele emoţionale 321
    2.3. Munca emoţională (ME) 323
        2.3.1. Definire 324
        2.3.2. Teorii explicative ale „muncii emoţionale” 325
3. Provocări şi controverse în studiul emoţiilor în organizaţii 327
4. Implicaţii ale studiului emoţiilor în practica organizaţională 330
    4.1. Cercetarea emoţiilor la locul de muncă 330
    4.2. Reglementări în cadrul profesiilor care presupun muncă emoţională 331
    4.3. Cultura emoţională 332
    4.4. Efectele magamanentului emoţiilor 333
    4.5. Pregătire/training 334
5. Concluzii 334
Bibliografie 335Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu