marți, 14 februarie 2012

PSIHOLOGIE SCOLARA


Autor : (coord) Andrei Cosmovici, Luminita Mihaela Iacob
Editura Polirom
Colectia Collegium
An aparitie : 1998
ISBN 973-683-048-9
Nr pagini :304
Format 160x235
Pret : 34,95 lei

Descriere:
Este evidenta necesitatea ca tinarul care paseste pentru prima oara pragul unei scoli, in calitate de profesor, sa fie un bun cunoscator al problemelor psihologice inerente instruirii si educarii scolarilor. Psihologia cotidiana, insusita de fiecare dintre noi prin experienta sociala, nu e suficienta pentru a-l face constient de lacunele perceptiei copiilor si de dificultatile intelegerii unui text stiintific. Lucrarea vrea sa informeze si sa incite, astfel incit, prin efort independent, fiecare sa poata discerne si afla. Talentul si practica la catedra devin cu adevarat performante atunci cind si fundamentul teoretic este solid.


Cuprins:

Prefaţă.... 13

Introducere: Obiectul şi importanţa psihologiei şcolare
- Andrei Cosmovici-

Partea I

Capitolul I:Repere psihogenetice. Caracterizarea vârstelor şcolare
- Luminiţa lacob-
1. Factorii dezvoltării ontogenetice... 25
    1.1. Ereditate. Mediu. Educaţie... 25
    1.2. Modele şi teorii ale dezvoltării psihice...30
2. Repere psihogenetice şi psihodinamice ale dezvoltării...32
    2.1. Stadialitatea. Consideraţii generale...33
    2.2. Stadialitatea cognitivă (J. Piaget), morală (L. Kohlberg) şi psihosocială (E. Erikson)...34
3. Varstele şcolare. Caracterizare psihologică. Recomandări pedagogice...40
    3.1. Etapa de varstă 9-12 ani...41
        3.1.1. incadrare generală...41
        3.1.2. Caracterizare analitică...41
    3.2. Etapa de varstă 12-15 ani...46
        3.2.1. incadrarea generală...46
        3.2.2. Caracterizare analitică...46
    3.3. Etapa de varstă 16-18 ani...49
        3.3.1. incadrare generală...49
        3.3.2. Caracterizare analitică...50

Capitolul II: Personalitatea elevilor. Temperamentul şi caracterul
- Ion Dafinoiu-
1. Conceptul de personalitate.... 53
2. Descrierea şi explicarea personalităţii de pe poziţii teoretice diferite.... 56
3. Temperamentul..... 58
4. Caracterul .... 61
5. Modificarea comportamentului prin sistemul de intăriri şi pedepse...... 65
6. Rolul expectanţelor in dezvoltarea personalităţii.... 67

Capitolul III: Aptitudinile şi importanţa lor în activitatea şcolară
- Bogdan Bălan-
1. Aptitudinile intelectuale70
2. Aptitudinile generale : inteligenţa...... 73
    2.1. Definirea inteligenţei......... 73
    2.2. Istoricul măsurării inteligenţei.... 74
    2.3. Limitele testelor de inteligenţă..... 75
3. Aptitudinile de grup şi aptitudinile complexe...76
4. Copiii dotaţi intelectual şi caracteristicile lor...80
    4.1. incercări de definire....... 81
    4.2. Identificarea copiilor dotaţi in şcoală.....82
    4.3. Caracteristicile elevilor dotaţi şi talentaţi84
    4.4. Instrucţia accelerată: pro şi contra.......85
    4.5. Recomandări pentru profesori..... 86

Capitolul IV: Metode de cunoaştere a elevilor
- Cornel Havarneanu-
1. Necesitatea şi dificultăţile cunoaşterii psihologice a elevilor..... 88
2. Metode de cunoaştere...91
3. De la evaluarea psihometrică la evaluarea potenţialului de invăţare..100
4. Fişa psihopedagogică...103

Capitolul V: Devierile comportamentale şi combaterea lor
- Tiberiu Rudică-
1. Precizări terminologice105
2. Forme ale inadaptării şcolare şi factorii care le explică... 107
3. Aspecte psiho-pedagogice privind profilaxia comportamentului deviant al elevilor...

Partea a ll-a

Capitolul VI: învăţarea. Teorii ale învăţării
- Andrei Cosmovici-
1. Definiţii ale invăţării... 121
2. Teorii asociaţioniste... 122
3. Teoria psihogenezei operaţiilor intelectuale... 126
4. Teoria genetic-cognitivă a lui J. Bruner ....... 126
5. Tipuri de invăţare...... 127
6. Specificul invăţării umane ... 128

Capitolul VII: Procese fundamentale într-o invăţare elementară
- Andrei Cosmovici-
1. Atenţia...... 130
2. Percepţia...... 132
3. Memoria..... 136

Capitolul VIII: Creativitatea si cultivarea ei in scoală
- Andrei Cosmovici-
1. Niveluri de creativitate..... 147
2. Factorii creativităţii.... 148
    2.1. Factori de natură intelectuală..... 148
    2.2. Factori caracteriali...... 150
    2.3. Factori sociali.... 151
3. Procesele fundamentale ale imaginaţiei.... 152
4. Etapele procesului de creaţie.... 153
5. Dezvoltarea creativităţii ..... 154 
    5.1. Blocajele creativităţii...... 154
    5.2. Metode pentru stimularea creativităţii… 156
6. Cultivarea creativităţii in invăţămant.... 158

Capitolul IX: Gândirea. Dezvoltarea gândirii în procesul instructiv-educativ
- Andrei Cosmovici -
1. Caracterizarea gandirii …163
2. Operaţiile generale ale gandirii.... 163
3. Operaţiile specifice ale gandirii. Teoria lui J. Piaget... 165
4. Formele gandirii privite din punct de vedere psihologic... 168
5. inţelegerea..... 171
6. Rezolvarea de probleme.... 173
7. Metodele de invăţămant - in perspectiva cultivării gandirii elevilor... 175
    7.1. Educarea gandirii in invăţămantul tradiţional, la noi in ţară ... 175
    7.2. „Şcolile active" de la inceputul secolului XX.... 176
    7.3. Dezvoltarea gandirii in centrul atenţiei actualelor şcoli din Occident.... 177

Capitolul X : Comunicarea didactică
- Luminiţa lacob-
1. Precizări conceptuale ..181
2. Forme ale comunicării. Implicaţii psihopedagogice.... 182
    2.1. Verbal, paraverbal şi nonverbal.... 184
    2.2. Comunicarea accidentală, subiectivă şi instrumentală.... 187
    2.3. Implicaţii psihopedagogice... 188
3. Comunicarea didactică …190
4. Retroacţiuni ale comunicării didactice.... 192
    4.1. Delimitări conceptuale..... 193
    4.2. Taxonomia feed-back-ului..... 194

Capitolul XI: Aspecte motivaţionale ale învăţării în şcoală
- Andrei Cosmovici-
1. Caracterizarea motivaţiei..... 199
2. Motive fundamentale pentru procesul educativ..... 200
3. Nivelul de aspiraţie.....201
4. Motivaţia şcolară....... 202
5. Caracteristicile afectivităţii...... 204
6. Formele stărilor afective...... 205
7. Dezvoltarea afectivităţii207
8. Formarea de sentimente superioare in contextul vieţii şcolare... 209

Capitolul XII: Eşecul la învăţătură şi prevenirea iui
- Tiberiu Rudică-
1. Noţiunea de „eşec şcolar"...... 213
2. Cauze ale eşecului şcolar....... 216
3. Posibilităţi de prevenire şi inlăturare a eşecului şcolar..... 223

Partea a III-a

Capitolul XIII: Perspective psihosociale în educaţie
-Adrian Neculau, Ştefan Boncu-
1. Psihologia socială şcolară...... 229
2. Şcoala - instituţie sau/şi organizaţie?.... 230
3. Clasa şcolară ca grup… 235
4. Omogenitate şi eterogenitate in alcătuirea clasei.... 239
5. Cooperare şi competiţie..... 240
6. Identitate socială şi stimă de sine .... 245
7. Atribuirea succesului şi eşecului şcolar..... 248
8. Status socio-economic şi reuşită şcolară... 250

Capitolul XIV: Dimensiuni psihosociale ale activităţii profesorului
- Adrian Neculau, Ştefan Boncu-
1. Meseria de profesor... 255
2. Funcţiile profesorului in şcoală.... 258
3. Rolurile profesorului… 260
4. Stilul profesorului şi bazele puterii sale.... 261
5. Reprezentările - factor determinant al acţiunii educative..... 264
6. Atribuire şi explicaţie in mediul şcolar ... 269
7. Efectele expectanţeior profesorului.... 271

Capitolul XV: Perspectiva umanistă asupra educaţiei
- Ovidiu Lungu, Luminiţa lacob-
1. Modele generale ale acţiunii pedagogice... 277
2. Fondatorii psihologiei umaniste.... 280
3. Alte „voci" umaniste, noi cerinţe pedagogice 283
4. Perspectiva umanistă. Principii fundamentale şi sugestii de acţiune.. 285
5. Modelul incitaţiv-personal. Semnificaţia unei schimbări..... 287
    5.1. Raporturile elevilor cu conţinuturile cunoaşterii..... 287
    5.2. Profesorul şi conţinuturile invăţării..... 288
    5.3. Arta motivării... 289

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu