duminică, 4 martie 2012

GRAFOLOGIA SEMNATURII
Autor : Mihai Constantin Dianu         
Editura Dharana  
An aparitie : 2011  
ISBN  978-973-8975-45-3
Nr pagini : 128 
Format 130 x 200
Pret : 14 lei la eusunt
Descriere:
Semnătura, ca act grafic prin care omul se simte mai puţin constrâns de a respecta diverse norme şi reguli, indică poziţia sa intimă faţă de sine însuşi în raport cu ceilalţi precum şi modul său preferat de acţiune în relaţiile sociale. Ea exprimă astfel o sinteză a întregii sale personalităţi cu precădere în ceea ce are ea mai pregnant şi mai oficial. După ce devine definitivă, semnătura reprezintă un element grafic foarte constant şi numai evenimentele grave, schimbările de esenţă (boli, infirmităţi etc.) precum şi eşecurile decisive în viaţă îi pot altera forma.
Există nu puţine cazuri în care iscălitura se aşează în finalul unui text tipărit devenind astfel singurul element grafic care poate da informaţii despre individualitatea semnatarului iar analiza dobândeşte astfel o importanţă excepţională.


Cuprins:

I. Semnătura ... 5
1. Generalităţi ... 5
2. Evoluţia semnăturii ... 7
3. Semnele grafice care se studiază la o semnătură ... 12
4. Amplasarea semnăturii în pagina scrisă ... 13
5. Lizibilitatea semnăturii ... 17
6. Direcţia semnăturii ... 21
7. înălţimea literelor semnăturii ... 26
8. înclinarea literelor semnăturii ... 36
9. Parafa ... 39
10. Alte semne grafice în legătură cu semnătura ... 51
11. Simbolistica semnăturii ... 54

II. Tipologii ... 58
1. Tipologia planetară ... 58
2. Elemente de psihanaliză freudiană în grafologie ... 68

III. Semnături de personalităţi celebre comentate ... 72

IV. Semnături de analizat ... 96

V. Termeni utilizaţi în lucrare ... 101

VI. Răspunsuri ... 105

VII. Bibliografie ... 115

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu