marți, 3 aprilie 2012

INTRODUCERE IN CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ

Autor : Matei Georgescu
Editura Fundatiei Romania de Maine
An aparitie :2004,2006,...,2009
ISBN 978-973-725-936-3
Nr pagini :192
Format 130x200
Anticariat . 
Pretul la data postarii: 16 lei la carti de psihologie,15 lei pret mediu pe okazii
Pdf pe scribd
Disponibilitate BCUB


Descriere:
     Lucrarea este un curs introductiv in domeniul consilierii psihologice, necesar viitorilor specialisti. Elementul esenţial de eficienţă il reprezintă personalitatea consilierului; in acest context, este foarte utilă formarea sa, ca specialist, intr-unul din domeniile psihoterapiei, pentru a-şi gestiona dinamica personală in folosul clientului. Structurată in opt capitole, lucrarea porneşte de la prezentarea domeniului general al consilierii psihologice, abordează fundamentele teoretice, psihanalitice ale consilierii, precum şi raporturile dintre fundamentele teoretice şi personalitatea consilierului, tehnicile fundamentale in consiliere, elemente de consiliere in situaţii specifice 

Cuprins:

CUVANT INAINTE 9
DOMENIUL GENERAL AL CONSILIERII PSIHOLOGICE  … 11
Consilierea psihologica - un contur conceptual  … 12
Functia  culturala si originile consilierii   … 14
Consiliere si psihoterapie  … 20
Specificul consilierii  … 21
Specificul psihoterapiei  … 22
Obiectivele consilierii   … 23
FUNDAMENTE TEORETICE ALE CONSILIERII  … 27
Fundamente generale  … 28
Fundamente filosofice ale consilierii   … 28
Fundamente sociologice ale consilierii. … 30
Fundamente psihologice ale consilierii. … 31
Fundamente eticeale consilierii  … 36
Fundamente etnopsihologice ale consilierii. … 37
FUNDAMENTE PSIHANALITICE ALE CONSILIERII  … 44
Relatia dintre clinica si teorie  … 45
Teoria psihanalitica. … 49
Mecanisme de aparare  … 57
Defensele impotriv a afectelorv …  71
FUNDAMENTELE CONSILIERII DIN ABORDARILE DE TIP AFECTIV  … 75
Terapia centrata pe cllent  … 75
Perspectlv a gestaltlsta …  78
Terapia existentlallsta … 80
FUNDAMENTELE CONSILlERII DIN ABORDARILE COGNITIVO-COMPORTAMENTALE  … 83
Abordarea rational-emotlva  … 83
Consillerea comportamentala  … 86
Perspectlv a tranzactionala  … 88
ABORDAREA HOLISTlCA IN CONSILIERE  … 93
Elemente de peratologle …  93
Hollsmul in consillere  … 100
Raportul dintre fundamentele teoretlce si personalit atea consilierului  … 104
Personalltatea consillerulul  … 104
Elemente de axiologie  … 111
Elemente de epistemologie . … 113
Cadrul general al consilleril  … 122
Elemente de cadru . … 122
Cadrul fizic spatial …  122
Cadrul fizic temporal … 124
Cadrul allantei de interventie  … 124
Cadrul deontologic al consillerii  … 127
Prima intalnire  … 129
Adresarea cllentulul unul alt consiller  ….130
Real si imaginar in rolul consillerulul  ….131
Consilierea de grup  ….134
TEHNICI FUNDAMENTALE IN CONSILIERE  ….137
Relatia de tip suportiv  … 137
Comunicarea non- verbala  ….138
Caracteristici ale unei comunicari eficiente  … 140
Practici cu epect negativ in comunicare  ….144
Tehnici de consiliere . … 145
Tehnica interogativa  … 145
Tehnica ascul tarii. …  147
Tehnica tacerii  ….148
Tehnica reflectarii  ….149
Tehnica sumarizarii. …  150
Identificarea temei . … 150
Exprimarea afectelor . … 151
Modelarea afectelor . … 151
Interpretarea . …  152
Confruntiillea cu fluxul reprezentativ . … 153
Rezol varea de probleme  ….153
Personalizarea discursului. …
Transformarea intrebarilor in afirmatii . … 157
Asumarea responsabilitatii  … 158
Jucarea rolului proiectat . … 158
Scaunul gol . … 158
Desensibilizarea sistematica … 158
Contractul comportament al. … 159
Model area sociala … 160
Directii  ale optimizarii personale .160
ELEMENTE DE CONSILIERE IN SITUATII SPECIFICE    163
Angoasa  … 164
Problematica sexual …. 165
Persoane cu nevoi speciale  … 166
Emigranti  … 167
Sltuatia de criza  … 169
Sltua tia de pierdere   171
Sltuatia de boala …  177
Situatia de conflict  … 181
Strategii de rezol vare a conflictului …. 186


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu