sâmbătă, 9 ianuarie 2016

PSIHOLOGIE SI "STIINTA" RAULUI

Autor :Alin Les                 
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2014
ISBN 978-973-595-650-9 
Nr pagini :99
Format 130 x 200
Stoc epuizat la Editura
La data postarii nu am gasit oferte de vanzare a acestei carti 
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

Psihologia și știința răului? Aspirație și reprimare?Structurare și destructurare? Aparenta disjunctivitate pare să fie anulată de prezența unui element ideatic care poartă valența miracolului și creației. Omniprezența sa marchează potențialul de progres și devine inteligibil în forma sensului. Legarea psihologiei de existent a ceea ce autorul numește știința răului vine să răspundă unei interogații existențiale generate de alinierea temporară a menirii psihologiei, a rolului ei și a existenței vitale a unui rău care dă sens demersului de progres. Sensul vieții este marcat de nevoia saturării perfecțiunii adaptate fiecărui exemplar al speciei. Paradoxal, perfecțiunea vizează binele și răul într-o manieră neinteligibilă, dar relevantă pentru ceea ce numim transformare.

Alin Leş este psiholog expert criminolog. Deţine specializări în psihologie clinică, criminologie, ştiinţe criminale, psihologie judiciară evaluarea comportamentului prin tehnica poligraf. Este atestat de Colegiul Psihologilor din România la Comisiile de Psihologie pentru Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, specializarea „Psihologie judiciară evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf” şi Psihologie Clinică, specializarea „Psihologie clinică”.
Cuprins:

Prefaţă 11

Cuvânt către cititor 13

I. Dinamism şi determinism psihologic  19
Răul - marginalii filosofico-psihologice  19
Cercetare şi diferite modele explicative   20
Pseudo-cercetare   20
Răul şi lipsa afcctivităţii   21
Răul şi editurile  21
Răul psiho-social   21
Răul în cercetare  22
Răul în comportamentul simulat   24
Cercetarea de sine   24
Cercetarea de manual   24
Cercetare şi cultură   25
Cercetare şi persuasiune  25
Cercetare şi rugãciune   25
Răul în gratuitatea devenirii    25
Răul şi cadenţa suferintei   26
Răul şi tiparul psihologic  26
Răul şi identitatea  26
Răul - religie versus ştiinţă   26
Psihologia răului în construct:  neoperaţionalizate psiho-ştiinţific   26
Răul în permanenta latenţă a potentei  27
Răul şi ordinea... răului (?!)   27
Răul şi dinamica umană   27
Râul şi psihologul contemporan   28
Răul şi cunoaşterea   28
Răul şi axiologia   28
Dinamici interioarare  28
Răul şi mima    28
Răul şi vinovăţie!    29
Psihologia şi teoria  29
Psihologie şi atitudine  29
Psihologie şi cercetare  30
Psihologia şi ironia   30
Răul şi frauda   30
Psihologie şi filosofie  30
Noica şi psihoterapia?  31
Efectul pervers al cunoaşterii   31
Psihologia şi conexele  31
Psihologia şi modelul pozitiv  32
Psihologia şi decizia de a fi formidabil    32
Psihologia şi funcţia reflexivă    32
Psihologie şi psihopatie (l)   32
Psihologie şi clişee asumate  33
Cercetarea - divorţul psihologului contemporan   33
Psihologie şi nonCioran (contra-arta de a fi psiholog)?   33
Răul : şi grandomania absconsă   34
Psihologia dezarmării celorlalţi  34
Psihologie versus „somn" în cunoaştere   34
Psihologie versus obsesiv-narcisism   34
Psihologie si demonii infatuării   35
Psihologie şi camuflări atitudinal-comportamentale   35

II. Personologie şi determinism psihologic  37
Psihologie şi „asumă-tel"   37
Instituţia nevăzută „a penitenciarului" în psihologie   37
Psihologia şi patetismul   38
Psihologie şi psihopntie (ll)   38
Psihologie şi „Farm Heroes Saga"  38
Psihologia cărnii versus „Carnea" psihologiei  38
Psihologie şi pluridisciplinaritate „nonagnostă"    39
Psihologia, violenţa şi metodologia răului   39
Psihologie şi psihopatie (III)  40
Psihologia între cultura psi & nonpsi a psihologului  40
Psihologul/psihiatru se sinucide   41
Psihologul şi empatia   41
Psihologia şi importanţa religiei în apariţia darwinismului  42
Anatomie versus (în) religie?    43
Liberul arbitru la granita disciplinelor  43
Psihologia schimbării  43
Psihologia şi medicina judiciară   44
Psihologie şi pasiune    45
Psihologia criminologică de orientare cognitivă. Posibil nou concept în literatura psihologic-criminologicä de specialitate   45
Psihologie şi psihopatie (lV)   45
Psihologie şi un fel de ştiinţă a lui „a muri"    45
Psihologul Contemporan - intre „pozitiv" şi „rău"    46
Psihologul şi „mesianismul compulsiv" al cercetării în psihologie   46
Psihologia crimei - între fenomenologie, existenţialltate şi devianta parental-socială   47
Psihologia şi relaţia de transfer   48
Psihologie si crimă - între ştiinţe şi nonştiinţe   49
Self burn-out psychology    51
„Psihologiile" lui C. Noica, C.l. Parhon versus psihologia lui R. Ressler la comprehensiunea calitativă a crimei   51
Răul gradat în ştiinţă versus religie (I)   53
Răul gradat în ştiinţă versus religie (ll)   54
Psihologul pălmaş este veriga necesară psihologului bogat  55
Psihologia şi dorinţa ei de a măsura sufletul   56

III.Psihologie - rău - cultură şi determinism psihologic  59
Despre plusurile şi minusurile psihologiei validate ştiinţific  59
Psihologul criminolog ca veriga lipsă a unui sistem „irascibil”    64
Psihologia şi cultura... lipsă a psihologului contemporan. Sau de ce nu mai avem psihologi de calitate   65
Ştiinţa experimentală, Pasteur, Faraday... şi „Dumnezeu"   71
Psihologia şi paradigma cognitiv-comportamentală: un discurs al eficienţei/validităţii dincoace şi dincolo de limitele normalităţii  71
Ce se observă şi ce nu se observă în spatele termenilor psihiatriei/psihologiei - „expertiza medico-legală" versus „expertiza psiho-criminologică"  73
Psihologia valorilor personale şi a libertăţii  75
Crimele în masă - o posibilitate a explicării trecerii la act a unui psiholog criminolog   75
Lentoaîrea şi inhibiţia psihică a studentului la psihologie  76
Prevenţie, predictologie şi criminologie/poligraf  77
Criminologie comparată şi psihologie criminologică pentru inchisori fãrã deţinuţi: cazul Olanda  78
Psihologul criminolog - necesitate şi pragmatism în spaţiul judiciar românesc   79
Comportamentul pedofilic cotidian. Poate apela consisioriul bisericesc la testarea poligraf în cazul preoţilor invinuiţi de acte sexuale perverse?  79
Criminologie şi cultură  84
Pluridisciplinaritate, examinarea poligraf pentru integritatea personalului din instituţii, fraudă şi escrocherie versus poligraf, crima in înţeles criminologic  85
Psiliologul criminolog şi criminologul de la TV care nu cunosc psihopatologia clinică, simulează!  92
Psihologia probelor şi genialitatea negativă   94
Psihologul şi prea multul mult  95
Sexualitatea şi psihologia criminologicã 95

Bibliografie  97

Un comentariu: