joi, 23 februarie 2012

PSIHOLOGIA PERSONALITATII : Arhitectură şi dimensiuni

Autor : Eugen Avram
An aparitie : 2009
ISBN 978-973-749-594-5
Nr pagini : ?
Pret estimativ 40 lei (stoc epuizat)

Anticariat. Se poate comanda la  eugenavram@yahoo.com

Material de studiu pentru licenta
Eugen Avram este Lector univ. dr., titular în Catedra de Psihologie/ P.S.E. a Universitatii din Bucuresti. Are trei mastere în psihologie. Activitatea sa didactica a cuprins în mod constant disciplinele: psihologie organizationala, psihologie manageriala, leadership si management, schimbare si dezvoltare organizationala. Este responsabil de activitatea Departamentului de Management al Societatii Române de Neurochirurgie si efectuaza activitati de cercetare-dezvoltare organizationala în sanatate, Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni. A publicat peste 30 de studii si cercetari în reviste de specialitate si este coordonator al mai multor volume.

Cuprins:

Capitolul 1
INTRODUCERE ÎN
PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII

1. Cadre
2. Conceptul de personalitate
3. Delimitări conceptuale
4. Obiectul de studiu
5. Nomotetic, idiografic, idiotetic în studiul personalităţii
6. Cercetarea şi practica în psihologia personalităţii
7. Scurt istoric al teoriilor preştiinţifice ale personalităţii
8. Concluzii

Capitolul 2
TEORII ŞI MODELE CLASICE
ALE PERSONALITĂŢII

1. Introducere
2. Teoriile psihanalitice
2.1. Teoria lui S. Freud
2.2. Teoria lui C.G. Jung
2.3. Teoria lui A.Adler
2.4. Teoria lui K. Horney
2.5. Teoria lui E. Fromm
3.Teoriile behavioriste
4. Teoriile umaniste
4.1. Teoria lui C. Rogers
4.2. Teoria lui A.H. Maslow
5. Teoria cognitivă
6. Teoria social-cognitivă
7. Teoriile trăsăturilor şi modelele factoriale
7.1. Concepţia lui G. Allport
7.2. Dezvoltări ale teoriei trăsăturilor (R. Cattell, H. Eysenk)
7.3. Modele factoriale clasice
7.4. Alte modele de trăsături şi factori
8. Modele alternative în evaluarea personalităţii
8.1 Modelul situaţionist
8.2. Modelul interacţionist
9. Concluzii

Capitolul 3
TEORII ŞI MODELE MODERNE
ALE PERSONALITĂŢII

1. Introducere
2. Abordări multidimensionale
2.1. Teoriile şi modelele psihobiologice
2.2. Modelul evoluţionist
2.3. Teoriile constructiviste
2.4. Teoriile pozitive
2.4.1. Cadre
2.4.2. Caracteristicile personalităţii pozitive
2.4.3. Sudiile privind starea de bine subiectivă/ psihologică
2.4.4. Virtuţile
2.5. Modelul sintetic-integrativ
3. Abordări arhitecturale
3.1. Modele neocognitive
3.1.1. Modelul unităţilor cognitiv-afective ale personaităţii („CAPS”)
3.1.2. Modelul structurilor de cunoştinţe şi a proceselor de evaluare (“KAPA”)
3.1.3. Teoria  interacţiunii sistemelor personalităţii (“PSI”)
3.2. Modelul „triarhic” al personalităţii
3.3. Modelul sistemic
3.4. Modelul „configuraţionist”
3.5.  Modelul „mecanismic”
4. Discuţii

Capitolul 4
DIRECŢII DE STUDIU ÎN
PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII

1. Nivelurile personalităţii
2. Atitudinile
2.1. Definirea şi componentele atitudinilor
2.2. Tipuri de atitudini
3. Valorile
4. Eul/ Self-ul
5. Personalitatea „optimală”
6. Personalitatea morală
7. Personalitatea interpersonală
8. Personalitatea modală/ culturală
9. Personalitatea interculturală
10. Personalitatea multiculturală
11. Personalitatea în mediul ei natural
12. Consistenţa şi variabilitatea personalităţii
13. Concluzii

Capitolul 5
DEVENIREA ŞI TULBURĂRILE
PERSONALITĂŢII

1. Determinanţii dezvoltării personalităţii
1.1. Determinanţi biologici
1.1.1. Ereditatea
1.1.2. Rolul creierului
1.1.3. Biofeedback-ul
1.1.4. Caracteristicile fizice şi gradul de maturizare
1.2. Determinanţi psihologici personali
1.3. Familia
1.3.1. Relaţiile părinţi-copii
1.3.2. Relaţiile  filiale de gradul al doilea
1.4. Relaţiile cu grupul de egali
1.4.1. Relaţiile de prietenie
1.4.2. Anturajul
1.5. Relaţia erotico-sexuală
1.6. Relaţiile profesionale
1.7. Determinanţi sociali
1.7.1. Educaţia/ învăţământul
1.7.2. Comunitatea
1.7.3. Mass-media
1.8. Influenţe culturale
1.9. Lumea virtuală/ computerul
1.9.1. Internet-ul
1.9.2. Jocurile computerizate
1.10. Religia
2. Personalitatea matură
3. Tulburări ale personalităţii
3.1. Limite ale conceptului de „normalitate” psihică
3.2. Devieri ale personalităţii
3.3. Trăsături accentuate
3.4. Tulburări ale personalităţii
3.5. Patologia caracterului
3.6. Personalitatea destructurată
4. Discuţii

În loc de concluzii

Bibliografie


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu