duminică, 19 februarie 2012

PSIHOLOGIE EXPERIMENTALA


Autor : Mihai Anitei
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie : 2007
ISBN    978-973-46-0541-5
Nr pagini : 400
Format  160x235
Pret : 39,95 leiDescriere:
Volumul constituie o introducere in principiile cercetarii psihologice, in care accentul cade pe metoda experimentala. Pornind de la exemple concrete, autorul indruma cititorul, pas cu pas, de-a lungul intregului proces de cercetare, de la formularea ipotezei supuse testarii pina la redactarea finala a raportului. Sint prezentate etapele experimentului, variabilele experimentale, planurile de cercetare (designul experimental) si sint detaliate modalitatile de abordare experimentala specifice proceselor senzoriale, perceptiei, atentiei, memoriei, invatarii, gindirii si rezolvarii de probleme. Prin descrierea unor metode, tehnici si a aparaturii de investigatie, sint oferite modele concrete de proiectare a cercetarilor experimentale. Studentii la psihologie, pedagogie si psihopedagogie speciala, tinerii cercetatori vor descoperi in aceasta carte un ghid pentru elaborarea rapoartelor de cercetare, a lucrarilor de licenta, de disertatie sau doctorat.

Cuprins:
1.INTRODUCERE
1.1. De la problemele de viaţă la cercetarea fundamentală
1.2. Curiozitate şi cunoaştere
1.3. Cunoaşterea ştiinţifică
1.4. Specificul explicaţiei ştiinţifice în psihologie
1.5. Psihologia ca ştiinţă experimentală
1.6. Metoda experimentală în psihologie
2.SCURT ISTORIC
2.1. Contribuţia marilor personalităţi la apariţia psihologiei experimentale
2.2. Impactul principalelor şcoli şi curente asupra psihologiei experimentale
2.3. Psihologia experimentală în România
3.OBSERVAŢIA
3.1. Definire şi caracteristici
3.2. Observaţia ocazională - observaţia sistematică
3.3. Observaţie şi experiment
3.4. Factorii determinanţi ai observaţiei
3.5. Conţinutul observaţiei
3.5.1. Particularităţile bioconstituţionale
3.5.2. Conduita expresivă
3.5.3  Conduita verbală
3.5.4  Conduita reflexiva
3.6. Protocolul observaţiei
3.7. Aspecte particulare ale observaţiei
4.ETAPELE EXPERIMENTULUI
4.1. Alegerea problemei
4.2. Trecerea in revista a lucrarilor de referinta
4.3. Obiectivul cercetării
4.4. Identificarea constructelor ipotetice
4.5.  Stabilirea variabilelor
4.6. Crearea definiţiilor operaţionale
4.7. Stabilirea şi formularea ipotezei
4.8. Alegerea metodei
4.9. Planuri de cercetare ....
4.9.1.  Planuri nonexperimentale
4.9.2.  Planuri experimentale
4.10. Experimentul pilot
4.11. Prelucrarea rezultatelor
4.12. Evaluarea critică a studiului
4.13. Tipuri de experimente
5.VARIABILELE EXPERIMENTALE SI CONTROLUL LOR
5.1.Trasaturi definitorii ale experimentului in psihologie
5.2.Conceptul de variabila in psihologia experimentala
5.3 Variabilele independente...................... ........... 85
5.3.1. Modalităţi de abordare a variabilei independentei 86
5.3.2. Aspecte privind validitatea variabilei independente 90
5.3.3. Factorii care afecteaza validitatea variabilei independente
5.3.4. Controlul variabilei independente....................... 93
5.3.5. Mai multe variabile independente...................... 102
5.4.Variabila dependentă................................................ 103
5.4.1. Modalităţi de abordare a variabilei dependente ... 104
5.4.2. Mai multe variabile dependente.......................... 105
5.4.3. Evaluarea variabilei dependente......................... 106
5.4.4. Controlul variabilei dependente......................... 109
5.5.Variabila subiect........................................................ 119
5.5.1. Factorii care afectează reprezentativitatea variabilei subiect.............. 121
5.5.2. Controlul variabilei subiect................................ 124
6. VARIABILE DEPENDENTE FAVORIZATE.....................
6.1. Indicatori fiziologici.................................................. 129
6.1.1. Biocurentii cerebrali (EEG)
6.1.2. Circulatia sanguina cerebrala (REG)
6.1.3. Modificările activităţii cardiace.......................... 131
6.1.4. Pletismograma................................................... 131
6.1.5. Electromiograma (EMG)................................... 132
6.1.6. Eletrooculograma (EOG)................................... 132
6.1.7. Dinamica pupilară............................................. lJJ
6.1.8. Modificările conductibilităţii electrice ale pielii.. 133
6.1.9. Utilizarea indicatorilor fiziologici in studiul experimental al comportamentului simulat - metoda poligrafului
6.10.  Imagistica corticala
6.2. Răspunsurile motorii.................................................
6.2.1. Mişcările instrumentale..................................... 140
6.2.2. Mişcările coordonate.........................................
6.2.3. Indicatorii senzorio-motricităţii .........................
6.3.1. Modelul lui Donders......................................... 145
6.3.2. Modelul lui Sternberg
6.3.3. Timpul de reacţie ca variabilă dependentă multivariată.... 150
6.3.4. Efectele unor variabile independente asupra timpului de reactie
6.3.5. Particularităţi ale utilizarii timpului de reacţie
6.4.Răspunsurile verbale......................................................... 154
6.4.1. Raportul verbal............... 154
6.4.2  Experimentul asociatv-verbal (metoda asociaţiei verbale în psihiologia experimentală)
7.PROBLEME ETICE ALE EXPERIMENTULUI PSIHOLOGIC
7.1. Principii si standarde etice APA
7.2.  Principii si standarde etice nationale
7.3.  Dificultati si controverse in respectarea principiilor si standardelor etice in cercetarea psihologica
8. RAPORTUL DE CERCETARE
8.1. Pagina de titlu

8.2. Rezumat
8.3. Introducere
8.4. Metode
8.5. Rezultate
8.6. Discutii
8.7. Referinte
8.8. Note
8.9. Alte sectiuni
8.10. Subiecte generale
9.ABORDAREA EXPERIMENTALA A SENZATIILOR
9.1.Psihofizica

9.1.1. O perspectiva istorica asupra abordarii experimentale a senzatiilor
9.1.2. Pragurile senzoriale
9.1.3. Rolul scalelor de masurare in psihofizica
9.1.4. Variabilele experimentale
9.2.Senzatiile proprioceptiv-kinestezice si de echilibru
9.3.Senzatiile cutanate
9.4.Senzatiile olfactive
9.5.Senzatiile gustative
9.6.Senzatiile auditive
9.7.Senzatiile vizuale
10.ABORDAREA EXPERIMENTALA A PERCEPTIEI
10.1.Operspectiva asupra modelelor de abordare experimentala a perceptiei

10.2.Metodologia abordarii experimentale a perceptiei
10.2.1. Perceptia directa - perceptia indirecta
10.2.2. Perceptia innascuta-perceptia dobandita
10.2.3. Rolul factorilor comportamentali in perceptie
10.2.4. Perceptia si controlul constient
10.2.5. Rolul diferentelor individuale
10.2.6. Rolul factorilor socioculturali
10.3.Particularitatile stimulilor perceptivi
10.3.1. Relatia dintre forma si fond in perceptie
10.4.Iluziile perceptive
10.5.Constanta perceptiva
10.6.Efectele consecutive
10.7.Perceptia miscarii
10.8.Aprehensiunea perceptiva
10.9.Variabile experimentale
10.10.Tehnici, procedee, aparate
11.ABORDAREA EXPERIMENTALA A ATENTIEI 
11.1.Reactia de orientare
11.2.Vigilenta
11.3.Rolul formatiunii reticulate
11.3.1. Vigilenta ca stare de activare
11.2.2. Variabile experimentale
11.4.De la vigilenta la atentie
11.5.Modele de abordare a atentiei
11.5.1. Modelul informational
11.5.2. Modelul filtrajului - selectivitatea atentiei
11.5.3. Modelul activarii - concentrarea si sustinere atentiei
11.5.4. Modelul procesarii paralele - comutarea atentiei
11.6.Atentia din perspectiva neurostiintelor si imagisticii corticale
11.7.Tehnici , procedee , aparate
12.ABORDAREA EXPERIMENTALA A MEMORIEI
12.1.Modele de abordare experimentalla a memoriei

12.2.Formele memoriei
12.3.Variabile experimentale
12.4.Modele experimentale : interactiunea variabilelor
12.5.Uitarea
12.6.Tehnici , procedee , aparate
13.ABORDAREA EXPERIMENTALA A INVATARII
13.1.Modele de abordare a invatarii
13.2.Invatarea dintr-o incercare
13.3.Invatarea din experiente repetate
13.4.Invatarea prin conditionare
13.5.Invatarea prin intuitie
12.6.Invatarea conceptuala
13.7.Variabile experimentale
13.8.Tehnici , procedee , aparate 

14.ABORDAREA EXPERIMENTALA A GANDIRII SI REZOLVARII DE PROBLEME
14.1. Modele de abordare experimentala a gandirii si rezolvarii de probleme
14.2. Categorizare si prototip

14.3. Variabile experimentale in studiul gandirii si rezolvarii de probleme
14.4. Aspecte particulare ale cercetarii experimentale in gandire si rezolvare de probleme
14.5.Fixitatea functionala
14.6.Rolul raportului verbal in evidentierea variabilei dependente
BibliografieNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu