marți, 27 martie 2012

CONSILIERE ŞI TERAPIE CENTRATĂ PE TRAUMĂ


Autor :  Iolanda Mitrofan ,Doru Buzducea              
Colectia Caiete experientiale 
An aparitie : 2011
Editia a II-a 
Editia I-a :2009      
ISBN  978-973-8383-81-4
Nr pagini :204 
Format 145 x 200
Pret : 30 lei


Cuprins:
Prefaţă …………………………………………………………..9
Experienţa psihologică a pierderii şi suferinţei – noi abordări şi noi perspective ………11

Capitolul I - Faţă în faţă cu realitatea. Pierderi şi răspunsuri ……………...…21
Negarea morţii ……………………………………………………..21
Supravieţuitorii pierderilor multiple ………………………………...22
Răspunsuri stadiale la pierdere ……………………………………...39
Durerea legată de separare – normalitate – anormalitate ……………46
În apropierea morţii – realitate, înţelegere şi reacţii spirituale ……….53
Semnele emoţionale şi spirituale care preced moartea ………………56
Momentul morţii – datini, obiceiuri, ritualuri ……………………….60

Capitolul II - Trauma pierderilor multiple şi supravieţuirea. O perspectivă psihologică şi interpersonală ..67

Evenimente şi situaţii traumatizante. Reacţii de răspuns sau despre «neputinţa învăţată» la adulţ...67
Tipuri de pierderi şi consecinţe ……………………………………..78
• Cercul concentric al pierderilor multiple …………………...……...79
• Pierderea istoriei personale şi a viitorului …………………………79
• Pierderea securităţii psihosociale ………………………………….81
• Pierderea tonusului emoţional …………………………………….81
• Pierderea speranţei ………………………………………………..82
• Pierderea interesului pentru viaţă …………………………………83
• Pierderea stimei de sine …………………………………………...83
• Pierderea rolurilor sociale ………………………………………...84
• Pierderea înţelesurilor, sensurilor şi aşteptărilor …………………...84
• Pierderea intimităţii ……………………………………………….85
Impactul psihologic al pierderilor sumative - pânza de păianjen ……86

Capitolul III - Terapia contextual–modulară (Fr. Mcnab) – cum se poate face faţă suferinţei? Terapia durerii la adult ....89
Pierderea speranţei de viaţă – terapia post-tentativă suicidară ………….89
Violul – situaţie de criză şi durere multiplă …………………………94
Mutilarea – câteva pierderi …………………………………………106
• Experienţa pacienţilor cu arsuri – imaginea de sine ……………….106
• Dependenţa biologică – bolnavii hemodializaţi …………………...117

Capitolul IV - Experienţa pierderii şi terapia durerii la copii …………..………125
Pierderile aşteptate versus pierderile neaşteptate ……………………125
Fazele durerii şi reacţiile comportamentale caracteristice la copii …...128
Refacere şi reaşezare. Consilierea copiilor (trişti, depresivi, anxioşi şi agresivi) şi a familiilor lor ...135
Câteva tehnici specifice de lucru ……………………………………139
Copiii şi veştile rele – comunicarea terapeutică – repere în consiliere ...143
Structura procesului dezvăluirii – un model pentru părinţi, consilieri şi psihoterapeuţi ………152

Capitolul V - Către transmutarea suferinţei. Tehnici de supravieţuire. Grupuri de suport …161
Provocările vieţii actuale. O lume în transformare ………………….161
Înspre ce ne îndreptăm? ……………………………………………163
Durerea – o experienţă personală şi comunitară ………………….....164
• Opţiuni în refacere – renaştere şi redresare ……………………….166
• Sprijin exterior – salvarea prin prieteni ……………………………168
• Transmutarea suferinţei – comunicarea şi ascultarea atentă ……….175
Forme şi posibilităţi de a ajutorare: atenuare – ameliorare – aplanare...180
Psihosocioterapia durerii dintr-o perspectivă existenţială şi spirituală...180

Referinţe bibliografice ……………………………………………...193


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu